Coins: 5687
ตลาดแลกเปลี่ยน: 372
มูลค่าตามราคาตลาด: 267,487,847,770 $ 0.43%
ปริมาณ 24 ชม.: 36,079,037,989 $
ค่าความเด่น:
BTC 69.1%
ETH 7.81%
XRP 4.22%
# coin ราคา 1 ชม. 24 ชม. 7 วัน ปริมาณ 24 ชม. อุปทานที่หมุนเวียน มูลค่าตามราคาตลาด 7 วันที่แล้ว
1 0.010% -0.20% -0.17% $18,403,303,741
3,561,089,500
$3,560,601,630
2 0.0% 0.050% 0.11% $215,233,714
425,808,449
$425,488,100
3 0.020% 0.020% -0.030% $311,023,233
237,071,887
$236,881,396
4 ซื้อ / ขาย 0.050% -0.35% -0.49% $433,447,791
197,736,412
$196,700,675
5 ซื้อ / ขาย -0.010% -0.30% -0.71% $8,206,815
83,433,236
$83,973,548
6 0.060% -0.39% -0.54% $777,249
12,291,000
$13,366,589
7 0.35% 0.080% 2.1% $2,681,248
8,306,556
$8,308,067
8 0.29% -0.060% 1.5% $141,841,671
41,232,009
$5,864,056
9 -0.34% -0.16% 0.72% $914,135
3,739,040
$3,752,209
10 -0.11% -1.6% -1.3% $601,175
3,042,859
$2,987,532
11 2.2% $124.63
700,001
$872,382
12 0.050% 0.080% -0.010% $1,982.84
121,617
$121,568
13 0.58% -33% -31% $5,371.95
0
?
14 -2.0% -1.2% 0.68% $63.27
0
?
15 ? ? ? ?
0
?
16 0.0% 0.0% 0.0% $0.00000000
0
?
17 ? ? ? ?
0
?
ปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบันล่าสุด: 2019-09-16 08:10:39 UTC (1 นาที ago)