267745.7796314384
มูลค่าตามราคาตลาด
56464.014400520995
Trading Volume

อันดับ coins สูงสุด Governance ตามมูลค่าตามราคาตลาด

# coin ราคา ราคาสูงสุดที่เคยมีมา ตั้งแต่ราคาสูงสุดที่เคยมีมา วันที่ที่มีราคาสูงสุดที่เคยมีมา ปริมาณ/มูลค่าตามราคาตลาด ดัชนี Dominance ของมูลค่าตามราคาตลาด
37 $2.26
$8.40
-73.1%
Sep 18, 2020
ประมาณ 1 เดือน
0.2389
0.12%
38 $522.54
$1,798.70
-70.9%
Jan 20, 2018
เกือบ 3 ปี
0.0655
0.12%
42 $3.02
$7.84
-61.4%
Sep 01, 2020
2 เดือน
0.0502
0.10%
43 $6.72
$27.54
-75.6%
Sep 01, 2020
2 เดือน
0.0455
0.09%
44 $90.28
$372.79
-75.7%
Jun 21, 2020
4 เดือน
0.0675
0.09%
47 $29.69
$56.16
-47.1%
Oct 03, 2020
29 วัน
0.2608
0.08%
51 $10,431.44
$43,678
-76.1%
Sep 12, 2020
ประมาณ 2 เดือน
0.6421
0.08%
59 $0.320405
$2.50
-87.1%
Jan 13, 2018
เกือบ 3 ปี
0.1281
0.06%
72 $0.787658
$5.80
-86.4%
Jan 09, 2018
เกือบ 3 ปี
0.0831
0.04%
85 $3.09
$10.61
-70.8%
Aug 26, 2020
2 เดือน
0.2015
0.03%
104 $9.87
$37.01
-73.3%
Aug 30, 2020
2 เดือน
0.1479
0.02%
121 $0.602446
$168.91
-99.6%
Aug 28, 2020
2 เดือน
0.3013
0.01%
136 $1,288.10
$9,251.70
-86.1%
Sep 01, 2020
2 เดือน
2.0215
0.01%
152 $0.416472
$54.01
-99.2%
Aug 14, 2020
3 เดือน
0.6455
0.01%
185 $3,364.89
$9,239.52
-63.5%
Oct 03, 2020
28 วัน
0.3522
0.01%
240 $24.37
$85.24
-71.4%
Sep 14, 2020
ประมาณ 2 เดือน
0.3911
0.01%
241 $95.85
$5,078.47
-98.1%
Sep 02, 2020
ประมาณ 2 เดือน
0.0818
0.01%
242 $48.24
$289.47
-83.0%
Sep 09, 2020
ประมาณ 2 เดือน
0.1375
0.01%
263 $401.73
$1,879.17
-78.6%
Sep 02, 2020
ประมาณ 2 เดือน
0.0977
0.00%
349 $1.79
$17.27
-89.6%
Sep 01, 2020
2 เดือน
0.4034
0.00%
362 $0.565408
$0.969960
-41.7%
Sep 15, 2020
ประมาณ 2 เดือน
0.1425
0.00%
379 $0.177201
$1.77
-90.0%
Jul 02, 2020
4 เดือน
0.1629
0.00%
381 $0.979696
$11.03
-91.1%
Aug 31, 2020
2 เดือน
0.6177
0.00%
391 $0.791047
$41.40
-98.1%
Sep 19, 2020
ประมาณ 1 เดือน
0.0403
0.00%
428 $143.09
$185.69
-22.9%
Oct 27, 2020
5 วัน
0.0796
0.00%
438 $0.625980
$1,393.40
-100.0%
Aug 12, 2020
3 เดือน
0.0106
0.00%
445 $125.48
$523.77
-76.0%
Sep 02, 2020
ประมาณ 2 เดือน
0.1582
0.00%
451 $1.20
$2.13
-43.7%
Sep 17, 2020
ประมาณ 1 เดือน
0.0505
0.00%
536 $2.28
$83.81
-97.5%
Sep 02, 2020
ประมาณ 2 เดือน
0.3511
0.00%
540 $0.977328
$6.27
-84.4%
Oct 03, 2020
28 วัน
0.0244
0.00%
546 $1.97
$10.91
-81.9%
Sep 10, 2020
ประมาณ 2 เดือน
0.1704
0.00%
556 $0.517972
$39.04
-98.7%
Sep 05, 2020
ประมาณ 2 เดือน
0.4967
0.00%
593 $0.527841
$2.46
-78.5%
Sep 17, 2020
ประมาณ 1 เดือน
0.1529
0.00%
596 $0.01265125
$1.56
-99.2%
Feb 01, 2018
มากกว่า 2 ปี
0.0022
0.00%
599 $0.06304993
$0.281377
-77.6%
Sep 30, 2020
ประมาณ 1 เดือน
0.1471
0.00%
617 $8.68
$20.59
-57.8%
Oct 03, 2020
28 วัน
0.1346
0.00%
640 $1.33
$2.26
-40.9%
Sep 20, 2020
ประมาณ 1 เดือน
0.0543
0.00%
650 $782.54
$1,283.79
-39.0%
Sep 23, 2020
ประมาณ 1 เดือน
0.5578
0.00%
691 $0.02058990
$1.14
-98.2%
Sep 01, 2020
2 เดือน
0.2313
0.00%
717 $0.323586
$8.43
-96.2%
Sep 03, 2020
ประมาณ 2 เดือน
0.9412
0.00%
730 $120.48
$428.96
-71.9%
Oct 05, 2020
26 วัน
0.1235
0.00%
775 $16.74
$54.54
-69.7%
Oct 01, 2020
ประมาณ 1 เดือน
0.5217
0.00%
866 $0.404368
$5.19
-92.2%
Sep 01, 2020
2 เดือน
0.0207
0.00%
954 $0.868007
$2.72
-68.0%
Sep 29, 2020
ประมาณ 1 เดือน
0.1277
0.00%
1000 $0.08700268
$27.97
-99.7%
Sep 17, 2020
ประมาณ 1 เดือน
0.0023
0.00%
1002 $2.49
$28.83
-91.4%
Oct 07, 2020
24 วัน
0.0945
0.00%
1059 $32.66
$2,069.34
-98.4%
Sep 06, 2020
ประมาณ 2 เดือน
0.1405
0.00%
1228 $0.811049
$102.78
-99.2%
Sep 30, 2020
ประมาณ 1 เดือน
0.2964
0.00%
1557 $0.352418
$5.72
-93.8%
Oct 23, 2020
9 วัน
0.3612
0.00%
$0.05016384
$0.364747
-86.1%
Oct 10, 2020
21 วัน
0.00%
$0.132163
$0.837624
?
Aug 21, 2020
2 เดือน
?
0.00%
$1.87
$2.72
-31.4%
Sep 23, 2020
ประมาณ 1 เดือน
0.00%
$3.29
$30.18
-89.1%
Sep 12, 2020
ประมาณ 2 เดือน
0.00%
$0.589856
$19.01
-96.9%
Sep 25, 2020
ประมาณ 1 เดือน
0.00%
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko สำหรับ iOS
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko สำหรับ Android