3124.4916354913303
มูลค่าตามราคาตลาด
878.9793862100179
Trading Volume

อันดับ coins สูงสุด Big Data ตามมูลค่าตามราคาตลาด

# coin ราคา ราคาสูงสุดที่เคยมีมา ตั้งแต่ราคาสูงสุดที่เคยมีมา วันที่ที่มีราคาสูงสุดที่เคยมีมา ปริมาณ/มูลค่าตามราคาตลาด ดัชนี Dominance ของมูลค่าตามราคาตลาด
272 $0.04774636
$0.454557
-89.7%
Dec 08, 2017
ประมาณ 3 ปี
0.064
0.00%
318 $0.369391
$10.61
-96.5%
Jan 13, 2018
ประมาณ 3 ปี
0.5249
0.00%
409 $0.563088
$0.809988
-31.9%
Dec 22, 2020
24 วัน
0.0456
0.00%
418 $0.02289117
$0.124246
-81.8%
Feb 18, 2018
เกือบ 3 ปี
0.2572
0.00%
440 $0.02228522
$0.241848
-90.9%
May 04, 2018
มากกว่า 2 ปี
0.7986
0.00%
689 $0.110404
$0.217876
-49.9%
Aug 17, 2020
5 เดือน
0.0028
0.00%
745 $0.02162557
$0.117194
-86.1%
May 01, 2018
มากกว่า 2 ปี
0.0008
0.00%
869 $0.350850
$1.60
-78.3%
Nov 01, 2020
3 เดือน
0.0898
0.00%
887 $0.00415699
$0.00733965
-44.3%
Nov 22, 2018
ประมาณ 2 ปี
0.0442
0.00%
1046 $0.00024299
$0.03935270
-99.4%
Feb 15, 2018
เกือบ 3 ปี
0.0242
0.00%
1124 $0.00008827
$0.00174190
-94.9%
Dec 09, 2018
ประมาณ 2 ปี
0.0001
0.00%
1258 $0.00116853
$0.225077
-99.5%
May 06, 2018
มากกว่า 2 ปี
0.0033
0.00%
1270 $0.00013132
$0.01921056
-99.3%
Oct 20, 2019
ประมาณ 1 ปี
0.0663
0.00%
1441 $0.00061129
$0.01736638
-96.5%
Jul 29, 2018
มากกว่า 2 ปี
0.0011
0.00%
1803 $0.00017746
$0.127856
-99.9%
Feb 11, 2018
เกือบ 3 ปี
0.0347
0.00%
1818 $0.00327870
$0.435732
?
Apr 20, 2018
มากกว่า 2 ปี
?
0.00%
1889 $0.00026179
$0.251704
?
Apr 21, 2018
มากกว่า 2 ปี
?
0.00%
$0.00146033
$0.00296810
-51.7%
Jul 25, 2020
6 เดือน
0.0008
0.00%
$0.00855965
$0.397347
-97.9%
May 08, 2020
8 เดือน
0.00%
$0.00001775
$0.00047893
-96.5%
Jan 17, 2020
12 เดือน
0.0
0.00%
$0.00037371
$0.210059
?
Nov 07, 2018
ประมาณ 2 ปี
?
0.00%
$0.00001832
$0.00066515
-97.3%
Apr 09, 2019
เกือบ 2 ปี
0.00%
$0.00043725
$0.00435720
-90.1%
Apr 17, 2019
มากกว่า 1 ปี
0.00%
$0.00017517
$0.01090194
?
Oct 15, 2020
3 เดือน
?
0.00%
$0.244013
$0.549912
-56.2%
Oct 28, 2020
3 เดือน
0.00%
$0.00030603
$0.01199957
-97.4%
Jun 10, 2020
7 เดือน
0.00%
$1.25
$1.30
?
Jan 15, 2021
ประมาณ 10 ชั่วโมง
?
0.00%
$0.00220363
$0.02721931
?
Mar 27, 2019
เกือบ 2 ปี
?
0.00%
$0.00173958
$0.04744556
?
Feb 10, 2019
เกือบ 2 ปี
?
0.00%
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko สำหรับ iOS
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko สำหรับ Android