365848.61278668273
มูลค่าตามราคาตลาด
140634.28420027168
Trading Volume

อันดับ coins สูงสุด Governance ตามมูลค่าตามราคาตลาด

# coin ราคา ราคาสูงสุดที่เคยมีมา ตั้งแต่ราคาสูงสุดที่เคยมีมา วันที่ที่มีราคาสูงสุดที่เคยมีมา ปริมาณ/มูลค่าตามราคาตลาด ดัชนี Dominance ของมูลค่าตามราคาตลาด
17 $184.51
$200.79
-8.8%
Jan 16, 2021
1 วัน
0.2502
0.22%
20 $15.07
$17.02
-11.9%
Jan 16, 2021
1 วัน
0.1213
0.21%
24 $8.52
$9.16
-7.2%
Jan 16, 2021
1 วัน
0.3842
0.18%
34 $1,410.72
$1,973.29
-29.4%
Jan 10, 2021
8 วัน
0.1391
0.13%
39 $37,500
$43,678
-14.6%
Sep 12, 2020
4 เดือน
0.9608
0.11%
47 $6.97
$8.84
-21.8%
Sep 02, 2020
5 เดือน
0.7842
0.09%
48 $213.45
$372.79
-43.5%
Jun 21, 2020
7 เดือน
0.1055
0.09%
59 $10.01
$27.54
-63.6%
Sep 01, 2020
5 เดือน
0.0674
0.06%
69 $0.579706
$2.50
-77.1%
Jan 13, 2018
ประมาณ 3 ปี
0.4293
0.04%
85 $1.60
$54.01
-97.1%
Aug 14, 2020
5 เดือน
1.7367
0.03%
92 $1.19
$5.80
-79.6%
Jan 09, 2018
ประมาณ 3 ปี
0.3044
0.02%
95 $20.59
$37.01
-44.8%
Aug 30, 2020
5 เดือน
0.389
0.02%
112 $4.43
$10.61
-58.3%
Aug 26, 2020
5 เดือน
1.0421
0.02%
156 $170.83
$289.47
-41.4%
Sep 09, 2020
4 เดือน
0.1805
0.01%
163 $2,026.11
$9,251.70
-78.2%
Sep 01, 2020
5 เดือน
2.4136
0.01%
252 $4,029.72
$9,239.52
-56.6%
Oct 03, 2020
4 เดือน
0.0071
0.00%
258 $105.65
$5,078.47
-98.0%
Sep 02, 2020
5 เดือน
0.0445
0.00%
272 $2.35
$11.03
-78.7%
Aug 31, 2020
5 เดือน
0.6637
0.00%
279 $719.08
$1,879.17
-61.9%
Sep 02, 2020
5 เดือน
0.0655
0.00%
281 $12.94
$13.44
-4.2%
Jan 18, 2021
ประมาณ 2 ชั่วโมง
0.5306
0.00%
323 $26.37
$185.69
-85.7%
Oct 27, 2020
3 เดือน
0.0614
0.00%
331 $2.36
$41.40
-94.4%
Sep 19, 2020
4 เดือน
0.169
0.00%
385 $0.379025
$1.77
-78.4%
Jul 02, 2020
7 เดือน
0.4589
0.00%
407 $46.31
$52.28
-9.0%
Jan 16, 2021
2 วัน
0.141
0.00%
415 $2.20
$17.27
-87.5%
Sep 01, 2020
5 เดือน
0.5624
0.00%
438 $1.97
$2.46
-20.5%
Sep 17, 2020
4 เดือน
0.4133
0.00%
482 $235.20
$323.10
-27.3%
Jan 15, 2021
2 วัน
0.0494
0.00%
485 $11.37
$85.24
-86.8%
Sep 14, 2020
4 เดือน
0.28
0.00%
503 $2,421.26
$3,811.60
-36.7%
Dec 15, 2020
ประมาณ 1 เดือน
0.2037
0.00%
505 $7.84
$28.83
-72.8%
Oct 07, 2020
3 เดือน
0.0518
0.00%
527 $177.56
$523.77
-66.2%
Sep 02, 2020
5 เดือน
0.1884
0.00%
530 $0.527415
$0.969960
-45.9%
Sep 15, 2020
4 เดือน
0.1379
0.00%
542 $0.05109406
$1.14
-95.5%
Sep 01, 2020
5 เดือน
0.1435
0.00%
545 $0.763393
$39.04
-98.0%
Sep 05, 2020
4 เดือน
2.518
0.00%
570 $0.986198
$6.27
-84.3%
Oct 03, 2020
4 เดือน
0.0109
0.00%
585 $0.888305
$5.72
-84.5%
Oct 23, 2020
3 เดือน
0.0912
0.00%
625 $4.35
$15.08
-71.2%
Dec 09, 2020
ประมาณ 1 เดือน
0.059
0.00%
626 $3.23
$3.96
-18.7%
Jan 07, 2021
10 วัน
0.0173
0.00%
655 $0.749861
$1,393.40
-99.9%
Aug 12, 2020
5 เดือน
0.0075
0.00%
670 $0.01807556
$1.56
-98.8%
Feb 01, 2018
เกือบ 3 ปี
0.0198
0.00%
678 $1.69
$10.91
-84.7%
Sep 10, 2020
4 เดือน
0.2458
0.00%
687 $0.08558927
$0.281377
-69.6%
Sep 30, 2020
4 เดือน
0.0854
0.00%
767 $0.596758
$2.13
-71.8%
Sep 17, 2020
4 เดือน
0.1662
0.00%
781 $0.01614602
$0.135453
-88.1%
Dec 15, 2020
ประมาณ 1 เดือน
0.141
0.00%
845 $16.74
$34.69
-51.8%
Sep 01, 2020
5 เดือน
0.0142
0.00%
852 $0.794675
$5.19
-84.7%
Sep 01, 2020
5 เดือน
0.0208
0.00%
873 $22.35
$54.54
-59.0%
Oct 01, 2020
4 เดือน
0.6461
0.00%
1062 $68.80
$428.96
-84.0%
Oct 05, 2020
3 เดือน
0.1595
0.00%
1068 $0.139612
$8.43
-98.4%
Sep 03, 2020
5 เดือน
0.3226
0.00%
1200 $0.681753
$2.72
-75.0%
Sep 29, 2020
4 เดือน
0.0089
0.00%
1528 $1.32
$1.42
?
Jan 10, 2021
8 วัน
?
0.00%
1682 $0.01531139
$27.97
-99.9%
Sep 17, 2020
4 เดือน
0.0005
0.00%
1705 $0.288981
$102.78
?
Sep 30, 2020
4 เดือน
?
0.00%
1745 $5.11
$2,069.34
-99.8%
Sep 06, 2020
4 เดือน
0.2513
0.00%
$0.04260507
$0.364747
-88.0%
Oct 10, 2020
3 เดือน
0.00%
$0.00626092
$0.03624359
-82.7%
Nov 23, 2020
ประมาณ 2 เดือน
0.00%
$1.68
$30.18
-94.5%
Sep 12, 2020
4 เดือน
0.00%
$0.08967817
$0.714410
-87.4%
Dec 18, 2020
ประมาณ 1 เดือน
0.00%
$0.445210
$19.01
-97.6%
Sep 25, 2020
4 เดือน
0.00%
$1.71
$2.72
-37.2%
Sep 23, 2020
4 เดือน
0.00%
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko สำหรับ iOS
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko สำหรับ Android