103774.77486984963
มูลค่าตามราคาตลาด
23077.50690949494
Trading Volume

อันดับ coins สูงสุด Infrastructure ตามมูลค่าตามราคาตลาด

# coin ราคา ราคาสูงสุดที่เคยมีมา ตั้งแต่ราคาสูงสุดที่เคยมีมา วันที่ที่มีราคาสูงสุดที่เคยมีมา ปริมาณ/มูลค่าตามราคาตลาด ดัชนี Dominance ของมูลค่าตามราคาตลาด
42 $22.46
$208.95
-89.3%
Oct 15, 2020
3 เดือน
0.1688
0.10%
54 $0.560150
$0.776756
-27.9%
Dec 20, 2020
ประมาณ 1 เดือน
0.5228
0.07%
66 $0.513039
$0.597795
-14.2%
Jan 14, 2021
6 วัน
0.0227
0.05%
68 $2.00
$2.20
-8.9%
Jan 19, 2021
1 วัน
0.0773
0.04%
122 $1.27
$1.78
-28.5%
Jan 16, 2021
3 วัน
0.0256
0.01%
151 $0.665015
$0.766797
-13.2%
Jan 07, 2021
13 วัน
0.0194
0.01%
164 $0.08453999
$2.04
-95.9%
Jan 13, 2018
ประมาณ 3 ปี
0.0894
0.01%
182 $0.02799168
$0.05519529
-49.2%
Sep 02, 2020
5 เดือน
0.1582
0.01%
194 $0.144434
$2.60
-94.4%
Jan 09, 2018
ประมาณ 3 ปี
1.1108
0.01%
206 $3.81
$4.24
-10.1%
Jan 09, 2021
11 วัน
0.0042
0.01%
233 $0.141005
$0.677447
-79.2%
Feb 12, 2020
11 เดือน
0.0902
0.00%
245 $0.05551220
$0.772485
-92.8%
May 04, 2018
มากกว่า 2 ปี
0.8297
0.00%
248 $0.02129897
$0.04763756
-55.3%
Aug 18, 2020
5 เดือน
0.1375
0.00%
243 $0.06402526
$0.454557
-85.9%
Dec 08, 2017
ประมาณ 3 ปี
0.1763
0.00%
272 $0.02068222
$0.276180
-92.5%
Jul 30, 2019
มากกว่า 1 ปี
0.944
0.00%
276 $0.01637177
$0.04906033
-66.6%
Apr 18, 2019
เกือบ 2 ปี
0.1532
0.00%
292 $0.01509633
$0.273952
-94.5%
Jul 29, 2019
มากกว่า 1 ปี
0.2486
0.00%
293 $0.08754099
$5.69
-98.5%
Apr 29, 2018
มากกว่า 2 ปี
0.3087
0.00%
300 $0.279207
$0.331693
-15.8%
Jan 13, 2021
6 วัน
0.0842
0.00%
362 $0.694802
$0.819903
-15.3%
Jan 19, 2021
ประมาณ 9 ชั่วโมง
0.0829
0.00%
378 $3.57
$12.44
-71.3%
Jun 24, 2019
มากกว่า 1 ปี
0.0279
0.00%
401 $0.04250390
$0.323362
-86.9%
Dec 21, 2020
29 วัน
0.4187
0.00%
421 $0.608805
$0.809988
-24.8%
Dec 22, 2020
29 วัน
0.0476
0.00%
442 $0.218084
$8.65
-97.5%
Jan 09, 2018
ประมาณ 3 ปี
0.0177
0.00%
471 $0.173412
$0.664723
-73.9%
Aug 30, 2020
5 เดือน
0.0833
0.00%
484 $0.417847
$1.39
-70.0%
Aug 13, 2020
5 เดือน
0.2179
0.00%
499 $0.05370084
$0.126902
-57.7%
Aug 18, 2020
5 เดือน
0.2486
0.00%
518 $1.71
$2.56
-33.0%
Jan 18, 2021
2 วัน
0.1764
0.00%
543 $0.02552108
$0.09001725
-71.6%
Dec 11, 2018
ประมาณ 2 ปี
0.0036
0.00%
544 $0.00189349
$0.00711224
-73.4%
Aug 25, 2020
5 เดือน
0.1025
0.00%
568 $0.00123867
$0.00371862
-66.7%
Aug 15, 2020
5 เดือน
0.0352
0.00%
575 $0.819121
$2.49
-67.0%
Jan 06, 2021
14 วัน
0.0328
0.00%
600 $0.135368
$0.661675
-79.5%
Aug 13, 2020
5 เดือน
0.0325
0.00%
664 $0.01828817
$0.306705
-94.0%
Apr 15, 2019
เกือบ 2 ปี
2.1078
0.00%
689 $0.00113878
$0.03518782
-96.8%
Mar 31, 2019
เกือบ 2 ปี
0.185
0.00%
729 $0.04648834
$0.370682
-87.5%
Jul 06, 2019
มากกว่า 1 ปี
0.0585
0.00%
796 $0.02862405
$0.545269
-94.8%
Mar 05, 2018
เกือบ 3 ปี
0.0593
0.00%
809 $21.39
$321.76
-93.4%
Sep 02, 2020
5 เดือน
0.0312
0.00%
917 $0.08427450
$4.60
-98.2%
Jan 08, 2018
ประมาณ 3 ปี
0.0031
0.00%
956 $0.00043307
$0.02104530
-97.9%
Aug 21, 2018
มากกว่า 2 ปี
0.0058
0.00%
1011 $0.00976116
$0.208028
-95.3%
Feb 02, 2018
เกือบ 3 ปี
0.0055
0.00%
1018 $0.02745950
$0.05558266
-50.6%
Aug 26, 2018
มากกว่า 2 ปี
0.0645
0.00%
1122 $0.00044317
$0.01751996
-97.5%
May 17, 2019
มากกว่า 1 ปี
0.0153
0.00%
1208 $0.00603154
$0.01848113
-67.4%
Jul 24, 2020
6 เดือน
0.6466
0.00%
1266 $0.00024941
$0.01915193
-98.7%
Jul 10, 2019
มากกว่า 1 ปี
0.0733
0.00%
1574 $0.01050281
$1.61
-99.3%
Nov 14, 2018
ประมาณ 2 ปี
0.0018
0.00%
1835 $0.00070925
$0.01952148
-96.4%
Nov 09, 2018
ประมาณ 2 ปี
0.0005
0.00%
2058 $0.00006006
$0.02794781
-99.8%
Sep 16, 2018
มากกว่า 2 ปี
0.2313
0.00%
$0.00884121
$0.02557335
-65.4%
Oct 09, 2020
3 เดือน
0.00%
$0.00054869
$0.324575
-99.8%
Jan 15, 2018
ประมาณ 3 ปี
0.0002
0.00%
$0.00259954
$0.330215
?
Feb 19, 2018
เกือบ 3 ปี
?
0.00%
$0.01308858
$8.18
?
Dec 06, 2020
ประมาณ 1 เดือน
?
0.00%
$0.00445611
$0.221301
?
Jun 09, 2019
มากกว่า 1 ปี
?
0.00%
$0.00000531
$0.00009724
-94.5%
Apr 29, 2020
9 เดือน
0.00%
$0.00032828
$0.01479035
?
Jul 13, 2019
มากกว่า 1 ปี
?
0.00%
$0.00289289
$0.256728
-98.9%
Nov 06, 2018
ประมาณ 2 ปี
0.00%
$0.00037152
$0.01995054
?
Jul 04, 2020
7 เดือน
?
0.00%
$0.02032479
$11,719.51
?
Sep 02, 2020
5 เดือน
?
0.00%
$1.03
$314.41
?
Apr 12, 2020
9 เดือน
?
0.00%
$0.00229621
$0.08559458
?
Sep 12, 2019
มากกว่า 1 ปี
?
0.00%
$0.01715997
$0.234032
-92.7%
Jun 03, 2019
มากกว่า 1 ปี
0.00%
$0.00111372
$14.10
?
Oct 26, 2019
ประมาณ 1 ปี
?
0.00%
$0.01361214
$0.05496855
?
Feb 07, 2020
12 เดือน
?
0.00%
$0.00000479
$0.00260920
?
Jan 30, 2020
12 เดือน
?
0.00%
$0.00000352
$0.00835008
-100.0%
Dec 13, 2019
ประมาณ 1 ปี
0.00%
$3.15
$3.15
?
Jan 05, 2021
15 วัน
?
0.00%
$0.03774952
$0.190068
?
Oct 03, 2020
4 เดือน
?
0.00%
$0.03323261
$1.84
-98.2%
Oct 06, 2020
4 เดือน
0.00%
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko สำหรับ iOS
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko สำหรับ Android