122374.9270062064
มูลค่าตามราคาตลาด
21123.238676505578
Trading Volume

อันดับ coins สูงสุด Infrastructure ตามมูลค่าตามราคาตลาด

# coin ราคา ราคาสูงสุดที่เคยมีมา ตั้งแต่ราคาสูงสุดที่เคยมีมา วันที่ที่มีราคาสูงสุดที่เคยมีมา ปริมาณ/มูลค่าตามราคาตลาด ดัชนี Dominance ของมูลค่าตามราคาตลาด
39 $21.28
$208.95
-89.8%
Oct 15, 2020
3 เดือน
0.1255
0.11%
57 $0.459039
$0.776756
-40.4%
Dec 20, 2020
ประมาณ 1 เดือน
0.2854
0.06%
62 $2.21
$2.63
-15.4%
Jan 25, 2021
2 วัน
0.0678
0.06%
72 $0.421821
$0.597795
-28.2%
Jan 14, 2021
13 วัน
0.0098
0.04%
110 $0.07058575
$0.08379287
-17.5%
Jan 27, 2021
ประมาณ 6 ชั่วโมง
0.7872
0.02%
130 $1.12
$1.78
-37.3%
Jan 16, 2021
11 วัน
0.038
0.01%
160 $0.614427
$0.766797
-18.6%
Jan 07, 2021
20 วัน
0.016
0.01%
177 $0.07163862
$2.04
-96.4%
Jan 13, 2018
ประมาณ 3 ปี
0.0717
0.01%
208 $284.73
$569.18
-49.2%
Dec 16, 2020
ประมาณ 1 เดือน
1.0253
0.01%
211 $0.125850
$2.60
-95.1%
Jan 09, 2018
ประมาณ 3 ปี
0.1911
0.01%
212 $3.60
$4.24
-14.4%
Jan 09, 2021
18 วัน
0.0305
0.01%
232 $0.06025272
$0.772485
-92.1%
May 04, 2018
มากกว่า 2 ปี
0.4028
0.01%
241 $0.02165428
$0.04763756
-54.4%
Aug 18, 2020
5 เดือน
0.052
0.01%
245 $1.27
$1.57
-18.9%
Jan 25, 2021
2 วัน
0.0857
0.01%
261 $0.116317
$0.677447
-82.7%
Feb 12, 2020
12 เดือน
0.0287
0.00%
287 $0.05159699
$0.454557
-88.5%
Dec 08, 2017
ประมาณ 3 ปี
0.0706
0.00%
305 $0.01730554
$0.276180
-93.7%
Jul 30, 2019
มากกว่า 1 ปี
0.2823
0.00%
306 $0.01404445
$0.04906033
-71.0%
Apr 18, 2019
เกือบ 2 ปี
0.0313
0.00%
314 $0.01426640
$0.273952
-94.8%
Jul 29, 2019
มากกว่า 1 ปี
0.1429
0.00%
320 $0.07725531
$5.69
-98.6%
Apr 29, 2018
มากกว่า 2 ปี
0.2397
0.00%
327 $4.79
$12.44
-61.4%
Jun 24, 2019
มากกว่า 1 ปี
0.0264
0.00%
336 $0.227651
$0.331693
-30.9%
Jan 13, 2021
14 วัน
0.0841
0.00%
414 $0.04153734
$0.323362
-87.3%
Dec 21, 2020
ประมาณ 1 เดือน
0.3286
0.00%
443 $0.541529
$0.809988
-32.4%
Dec 22, 2020
ประมาณ 1 เดือน
0.0297
0.00%
452 $1.54
$2.49
-37.8%
Jan 06, 2021
22 วัน
0.0358
0.00%
458 $0.416140
$1.39
-69.2%
Aug 13, 2020
6 เดือน
0.1777
0.00%
473 $0.182459
$8.65
-97.9%
Jan 09, 2018
ประมาณ 3 ปี
0.0309
0.00%
492 $0.05517707
$0.126902
-56.1%
Aug 18, 2020
5 เดือน
0.3193
0.00%
505 $0.150818
$0.664723
-77.1%
Aug 30, 2020
5 เดือน
0.0495
0.00%
548 $0.00188456
$0.00711224
-73.3%
Aug 25, 2020
5 เดือน
0.0702
0.00%
572 $1.32
$2.56
-48.0%
Jan 18, 2021
9 วัน
0.1138
0.00%
585 $0.02169205
$0.09001725
-75.9%
Dec 11, 2018
ประมาณ 2 ปี
0.0043
0.00%
591 $0.00120890
$0.00371862
-67.5%
Aug 15, 2020
6 เดือน
0.0387
0.00%
675 $0.05743711
$0.370682
-84.4%
Jul 06, 2019
มากกว่า 1 ปี
0.036
0.00%
690 $31.17
$321.76
-90.3%
Sep 02, 2020
5 เดือน
0.048
0.00%
700 $0.09304583
$0.661675
-85.8%
Aug 13, 2020
6 เดือน
0.0402
0.00%
718 $2.07
$4.43
-53.2%
Aug 12, 2020
6 เดือน
0.169
0.00%
730 $0.00102146
$0.03518782
-97.1%
Mar 31, 2019
เกือบ 2 ปี
0.0321
0.00%
781 $0.01212030
$0.306705
-96.0%
Apr 15, 2019
เกือบ 2 ปี
1.2095
0.00%
832 $0.02616198
$0.545269
-95.2%
Mar 05, 2018
เกือบ 3 ปี
0.0088
0.00%
958 $0.03487798
$0.05558266
-37.5%
Aug 26, 2018
มากกว่า 2 ปี
0.1489
0.00%
978 $0.06971895
$4.60
-98.5%
Jan 08, 2018
ประมาณ 3 ปี
0.0031
0.00%
1003 $0.01090179
$0.208028
-94.7%
Feb 02, 2018
เกือบ 3 ปี
0.0028
0.00%
1154 $0.00042998
$0.01751996
-97.6%
May 17, 2019
มากกว่า 1 ปี
0.0181
0.00%
1208 $0.00018544
$0.02104530
-99.1%
Aug 21, 2018
มากกว่า 2 ปี
0.0
0.00%
1264 $0.00574842
$0.01848113
-72.2%
Jul 24, 2020
6 เดือน
0.5424
0.00%
1455 $0.00013044
$0.01915193
-99.3%
Jul 10, 2019
มากกว่า 1 ปี
0.1763
0.00%
1607 $0.00939818
$1.61
-99.4%
Nov 14, 2018
ประมาณ 2 ปี
0.002
0.00%
1868 $0.00059295
$0.01952148
-96.8%
Nov 09, 2018
ประมาณ 2 ปี
0.0066
0.00%
2091 $0.00004639
$0.02794781
-99.8%
Sep 16, 2018
มากกว่า 2 ปี
0.2544
0.00%
$0.00000479
$0.00260920
?
Jan 30, 2020
12 เดือน
?
0.00%
$0.00000633
$0.00835008
?
Dec 13, 2019
ประมาณ 1 ปี
?
0.00%
$0.01308858
$8.18
?
Dec 06, 2020
ประมาณ 2 เดือน
?
0.00%
$3.15
$3.15
?
Jan 05, 2021
22 วัน
?
0.00%
$0.00041230
$0.01479035
?
Jul 13, 2019
มากกว่า 1 ปี
?
0.00%
$0.04080959
$0.190068
?
Oct 03, 2020
4 เดือน
?
0.00%
$0.00229621
$0.08559458
?
Sep 12, 2019
มากกว่า 1 ปี
?
0.00%
$0.597776
$314.41
?
Apr 12, 2020
10 เดือน
?
0.00%
$0.00000476
$0.00009724
-95.1%
Apr 29, 2020
9 เดือน
0.00%
$0.00791069
$0.02557335
-69.1%
Oct 09, 2020
4 เดือน
0.00%
$0.00097700
$0.330215
?
Feb 19, 2018
เกือบ 3 ปี
?
0.00%
$0.03735517
$1.84
-97.9%
Oct 06, 2020
4 เดือน
0.00%
$0.00026246
$0.324575
-99.9%
Jan 15, 2018
ประมาณ 3 ปี
0.0002
0.00%
$0.01379340
$11,719.51
-100.0%
Sep 02, 2020
5 เดือน
0.00%
$0.00403161
$0.221301
?
Jun 09, 2019
มากกว่า 1 ปี
?
0.00%
$0.00278831
$0.256728
-98.9%
Nov 06, 2018
ประมาณ 2 ปี
0.00%
$0.00030016
$0.01995054
-98.5%
Jul 04, 2020
7 เดือน
0.00%
$0.00130669
$14.10
?
Oct 26, 2019
มากกว่า 1 ปี
?
0.00%
$0.00149023
$0.234032
?
Jun 03, 2019
มากกว่า 1 ปี
?
0.00%
$0.01020524
$0.05496855
?
Feb 07, 2020
12 เดือน
?
0.00%
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko สำหรับ iOS
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko สำหรับ Android