118.39822760912445
มูลค่าตามราคาตลาด
178.48697619223523
Trading Volume

อันดับ coins สูงสุด Retail ตามมูลค่าตามราคาตลาด

# coin ราคา ราคาสูงสุดที่เคยมีมา ตั้งแต่ราคาสูงสุดที่เคยมีมา วันที่ที่มีราคาสูงสุดที่เคยมีมา ปริมาณ/มูลค่าตามราคาตลาด ดัชนี Dominance ของมูลค่าตามราคาตลาด
912 $0.00266477
$0.00890022
-70.1%
Aug 04, 2019
มากกว่า 1 ปี
0.0001
0.00%
1344 $0.00458553
$0.352123
-98.7%
May 05, 2018
มากกว่า 2 ปี
0.0173
0.00%
1446 $0.00004089
$0.00200464
-98.0%
Apr 20, 2020
8 เดือน
0.0119
0.00%
1491 $0.00479090
$0.280821
-98.3%
Dec 23, 2019
12 เดือน
0.0109
0.00%
1596 $0.158220
$0.920007
-82.8%
Mar 12, 2020
9 เดือน
0.1875
0.00%
1635 $0.00000794
$0.01896065
?
May 31, 2018
มากกว่า 2 ปี
?
0.00%
1748 $0.00293282
$0.07586717
-96.1%
Jul 02, 2020
5 เดือน
0.2925
0.00%
1764 $0.00364270
$0.03480444
-89.5%
Jul 13, 2019
มากกว่า 1 ปี
0.0173
0.00%
$0.00195354
$0.01662761
?
Mar 08, 2019
มากกว่า 1 ปี
?
0.00%
$0.120478
$1.18
-89.8%
Jun 30, 2019
มากกว่า 1 ปี
0.00%
$0.04440370
$2.95
?
Aug 11, 2019
มากกว่า 1 ปี
?
0.00%
$0.00000013
$6.69
?
Jan 28, 2020
10 เดือน
?
0.00%
$0.00003858
$10.04
?
Nov 24, 2019
ประมาณ 1 ปี
?
0.00%
$0.00011286
$0.00437427
-97.4%
Jun 30, 2020
5 เดือน
0.00%
$0.00000786
$0.00110246
-99.4%
Jan 07, 2018
เกือบ 3 ปี
0.0
0.00%
$4.54
$261.07
-98.3%
Nov 26, 2020
7 วัน
0.00%
$3.91
$4.87
-19.9%
Aug 09, 2020
4 เดือน
0.00%
$0.00001963
$0.00998634
-99.8%
Nov 21, 2020
11 วัน
0.0
0.00%
$0.00922025
$0.09048105
?
Aug 13, 2019
มากกว่า 1 ปี
?
0.00%
$0.00012941
$0.00047226
-72.6%
Jul 17, 2020
5 เดือน
0.00%
$0.00072835
$0.07426590
-99.0%
Mar 10, 2019
มากกว่า 1 ปี
0.00%
$0.00007440
$1.03
?
Feb 17, 2019
เกือบ 2 ปี
?
0.00%
$0.00001167
$0.00015127
-92.3%
Apr 08, 2019
มากกว่า 1 ปี
0.00%
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko สำหรับ iOS
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko สำหรับ Android