Metodoloji

CoinGecko, birçok farklı kripto varlık hakkında çok çeşitli veriler sunar. Çeşitli kaynaklardan aldığımız/sorguladığımız tüm veriler, verilerin bütünlüğünü doğrulayan CoinGecko'nun çeşitli algoritmalarından geçirilir. CoinGecko'da bulunan çeşitli metrikleri nasıl hesapladığımız ve değerlendirdiğimiz hakkında bir özet için okumaya devam edin.

Güven Puanı

1. İşlem Çiftleri

CoinGecko'daki her işlem çifti için Güven Puanı aşağıdakiler dikkate alınarak hesaplanır:
 1. Bir borsanın web trafiği istatistikleri (SimilarWeb tarafından)
 2. Sipariş defteri alış satış farkı ve ±%2 derinlik
 3. Toplam işlem hacmi
 4. İşlem sıklığı
 5. Aykırılık kontrolleri

Güven Puanı, “Güven Puanı” sütununun altında Yeşil/Sarı/Kırmızı veya Yok olarak görüntülenir. Aşağıda alınan bir dizi ekran görüntüsü, farklı Güven Puanı renkleri arasındaki farkı göstermektedir. Ayrıca gerçek hayatta çalışırken görmek için doğrudan coin sayfalarına da gidebilirsiniz (örneğin Bitcoin, Litecoin)!

Her işlem çifti için hesaplanan Güven Puanının nihai olmadığını ve piyasa koşullarına bağlı olarak gerçek zamanlı olarak değiştiğini unutmayın. Güven Puanının ayrıntılı metodolojisi, burada CoinGecko'nun Blog Yazısında gösterilmektedir.

2. Kripto Borsaları (Spot)

Spot kripto borsaları için Güven Puanı, borsaya genel bakış sayfasında 1 - 10 arasında bir ölçekte görüntülenir.
Borsalar için Güven Puanı aşağıdakilere göre hesaplanır:
 1. Likidite
 2. Operasyon ölçeği
 3. API kapsamı
Bir borsanın Güven Puanının dökümünü profil sayfalarında bulabilirsiniz (örn. Coinbase).

Her kategori (Likidite/Ölçek/API Kapsamı), yukarıdaki dökümde gösterildiği gibi diğer birkaç göstergeye dayalı olarak hesaplanır. Ayrıntılı metodoloji CoinGecko’s Blog CoinGecko'nun Blogunda bulunabilir.

3. Kripto Borsaları (Türevler)

Güven Puanı şu anda Türev işlem çiftleri veyaTürev Borsaları için mevcut değildir. Türev işlem çiftleri ve Türev borsaları, rapor edildiği gibi ilgili Açık Pozisyon ve İşlem Hacmi rakamlarına göre sıralanır.

Piyasa Verileri


1. Fiyat (Kripto Varlık)

Bir kripto varlığın fiyatı, mevcut işlem çiftlerine göre hesaplanır ve belirli bir kripto varlık için çeşitli borsalardan CoinGecko tarafından toplanır. Belirli bir kripto varlık için CoinGecko'da gösterilen fiyat, genel hacim ağırlıklı ortalama fiyat formülü kullanılarak hesaplanır.

1. Örnek (Farklı itibari para çiftleri)

Örnek olarak Bitcoin (BTC) kullanalım ve yalnızca USD ve JPY ile işlem yapılan A ve B borsalarını takip ettiğimizi varsayarsak:

A Borsası: BTC/USD = 1.000 USD / BTC @ 15.000 BTC İşlem Hacmi (dönen 24 saat)
B Borsası: BTC/JPY = 109.000 JPY / BTC @ 10.000 BTC İşlem Hacmi (dönen 24 saat)
CoinGecko, OpenExchangeRates tarafından sunulan döviz kuru oranlarını kullanarak önce JPY cinsinden USD'ye dönüştürme yapar. 1 USD = 110 JPY kurunu varsayarsak, bu şu anlama gelir:

B Borsası: BTC/JPY = 109.000 JPY / BTC ≈ 990 USD / BTC

CoinGecko daha sonra genel hacim ağırlıklı ortalama fiyatı hesaplayacaktır. Bu durumda, şöyle olacaktır:

CoinGecko BTC Fiyatı (USD)
= [Hacim %'si * USD Fiyatı] + [Hacim %'si * Dönüştürülen USD Fiyatı]
= [ 15.000 / (15.000 + 10.000) ] * 1.000 USD + [ 10.000 / (15.000 + 10.000) ] * 990 USD
= 0,6 * USD 1.000 + 0,4 * 990 USD
= 996 USD

2. Örnek (İtibari para ve diğer kripto çiftleri)

Örnek olarak Ethereum (ETH) kullanalım ve yalnızca USD ve BTC ile işlem yapılan A ve B borsalarını takip ettiğimizi varsayarsak:
A Borsası: ETH/USD = 200 USD / ETH @ 30.000 ETH İşlem Hacmi (dönen 24 saat)
B Borsası: ETH/BTC = ₿ 0,20000000 / ETH @ 20.000 ETH İşlem Hacmi (dönen 24 saat)
CoinGecko önce yukarıda türetilen CoinGecko BTC Fiyatını kullanarak ETH/BTC fiyatını USD fiyatına çevirecektir. 1 BTC = 996 USD kuru varsayıldığında, bu şu anlama gelir:
B Borsası: ETH/BTC = ₿ 0,20000000 / ETH ≈ 199,2 USD / ETH

CoinGecko daha sonra genel hacim ağırlıklı ortalama fiyatı hesaplayacaktır. Bu durumda, şöyle olacaktır:

CoinGecko ETH Fiyatı (USD)
= [ 30.000 / (30.000 + 20.000) ] * 200 USD + [ 20.000 / (30.000 + 20.000) ] * 199.2 USD
= 0,6 * 200 USD + 0,4 * 199.2 USD
= 199,68 USD

1. ve 2. Örnekten USD cinsinden elde edilen fiyatlar daha sonra OpenExchangeRateskullanılarak GBP, CNY, JPY, EUR ve benzeri diğer yerel para birimlerine dönüştürülür ve ardından CoinGecko'da görüntülenir.

Not: CoinGecko'nun genel hacim ağırlıklı ortalama fiyat hesaplaması, aşağıdaki 3. Bölümde açıklandığı gibi aykırı değer olarak tespit edilen veri noktalarını hariç tutar.

2. İşlem Hacmi (Kripto Varlık)

CoinGecko'daki bir kripto varlığın işlem hacmi, kripto varlığın tüm işlem çiftlerinin toplam işlem hacmidir. Litecoin'in (LTC) yalnızca A Borsasında işlem gördüğünü ve aşağıdaki 24 saatlik işlem hacmine sahip BTC, ETH ve USD işlem çiftlerine sahip olduğunu varsayalım:

A Borsasında LTC için 24 saatlik işlem hacmi:
LTC/BTC = 5.000 LTC
LTC/ETH = 1.000 LTC
LTC/USD = 2.000 LTC

1 LTC = 100 USD kuru varsayıldığında, Litecoin için 24 saatlik işlem hacmi 5.000 + 1.000 + 2.000 = 8.000 LTC veya 800.000 USD olacaktır.

Not: CoinGecko'nun kripto varlık işlem hacmi hesaplaması, aşağıda 3. Bölümde açıklandığı gibi aykırı değer olarak algılanan veri noktalarını hariç tutar.

3. Aykırı Değer Algılama

CoinGecko, yalnızca en güncel ve en doğru bilgilerin toplanmasını ve web sitesinde görüntülenmesini sağlamak adına algoritmanın bir parçası olarak aykırı değerleri tespit etmek için çeşitli yöntemler kullanır. Aykırı değer tespit mekanizmamızın sonuçları, bir coinin Borsalar sayfasında gösterilir ve bazı satırlar gri gösterilir. Aşağıda daha ayrıntılı açıklanan iki gri tonu vardır:

#1, 2 ve 3 normal değerleri temsil eder ve gri tonlarda değildir.
(a) ve (b) aykırı değerler olarak tespit edilen ve hesaplama algoritmamız tarafından hariç tutulan değerlerdir.

(a) Hafif gri renkli bir satır, borsa verilerinin bir aykırı değer olduğunu gösterir. Bunun meydana gelebileceği birkaç senaryo vardır:
 • - İşlem hacmi için boş değerler döndüren Borsa API'si.
 • - 3 veya daha fazla işlem çifti olan coinler için, fiyatın Ortanca Mutlak Sapma dışında olduğu herhangi bir işlem çifti aykırı değer olarak kabul edilir.
 • - 1 veya 2 işlem çifti olan coinler için, önceki fiyattan 100 kat daha büyük olan herhangi bir fiyat değişikliği, yeni fiyatın aykırı değer olarak sınıflandırılmasına neden olacaktır.
Not: Sınırlı işlem çiftlerine sahip coinler, düşük işlem hacminin neden olduğu fiyat oynaklığı nedeniyle fiyat çizelgelerinde büyük artışlar yaratma eğilimindedir.

(b) Tamamen gri renkli bir satır, bilgilerin eski olduğunu gösterir. Bu, son 3 saat içinde borsadan yeni sembol kısa kodu alınmadığında gerçekleşir. Bunun nedeni borsanın API'sindeki bir hata olabilir. Önümüzdeki 7 gün içinde yeni bir güncelleme alınmazsa, borsa bilgileri token sayfasından kaldırılacaktır.

4. İşlem Hacmi (Borsa)

Bir borsanın işlem hacmi, belirli bir borsada mevcut olan tüm İşlem Çiftlerinin hacminin toplamıdır. Örneğin, A borsasında 2 farklı token (ETH ve LTC) olduğunu ve her ikisinin de USD ve BTC çiftleri olduğunu varsayalım:

CoinGecko'nun genel hacim ağırlıklı ortalama fiyatında ETH = 200 USD ve LTC = 100 USD olduğunu varsayalım ve her bir çiftin aşağıdaki işlem hacmine (dönen 24 saatlik) sahip olduğunu düşünelim:

ETH/BTC = 400 ETH
ETH/USD = 100 ETH
LTC/BTC = 3,000 LTC
LTC/USD = 2.000 LTC

O halde A Borsasının işlem hacmi:
400 ETH + 100 ETH + 3.000 LTC + 2.000 LTC = 600.000 USD

CoinGecko'nun bir borsa hacmi için hesaplama algoritmasının, tutarsız veriler nedeniyle kara listeye alınmış ve 3 saatten fazla güncellenmemiş işlem çiftlerini hariç tuttuğunu unutmayın. Bu, toplam hacmin piyasa koşullarını mümkün olduğunca doğru bir şekilde yansıtmasını sağlamak içindir.

5. İşlem Hacmi (Global)

Global 24 saatlik Hacim (web sitesinin üst kısmında, menü çubuğunun altında), CoinGecko tarafından izlenen tüm borsaların işlem hacminin toplamıdır.


6. Mevcut Arz

CoinGecko'da görüntülenen Mevcut Arz bilgileri, çeşitli token ekiplerinden elde edilir ve CoinGecko ekibi tarafından doğrulanır. CoinGecko bu tür bilgilerin doğruluğunu onaylayamazsa, Mevcut Tedarik “ - ” sembolü ile işaretlenecektir.

Mevcut Arz bilgisi CoinGecko'da görüntülenir ve bu hesaplamanın kaynağı “Mevcut Arz” metninin yanındaki sembolüne tıklandığında gösterilir. Mevcut Arz bilgisi, kripto varlıkların Piyasa Değerini hesaplamak için kullanılır.

Proof-of-Work tokenları için, mevcut token miktarını sorgulamak için CoinGecko tarafından tokenın blok gezgininden bir API uç noktası kullanılır. CoinGecko, mevcut arz hesaplamasına madencilik öncesi tokenları dahil eder, çünkü bu tokenlar, onların kontrolüne sahip olan kişi tarafından satılabilir.


Litecoin (LTC) için Mevcut Arz Dökümü

Akıllı sözleşme platformlarında yayınlanan tokenlar için (örn. Ethereum'daki ERC-20 tokenları), Toplam Arzdan kilitli tokenları çıkararak Mevcut Arzı hesaplarız. Kilitli tokenlar, Vakıf Fonu, yatırımcıların kilitli tokenları, takımın kilitli tokenları vb. içerebilir. Bu kilitli tokenların adresleri token ekiplerinden alınır.

0x (ZRX) için Mevcut Arz Dökümü

Kilitli adreslerin token bakiyesi, bir API mevcut olduğunda blok gezgininden otomatik olarak alınır. 0x durumunda, bir ERC-20 tokenı olduğu için, 0x adreslerinin token bakiyeleri Etherscan'den otomatik olarak alınır ve toplam 0x arzından düşülür.

7. Piyasa Değeri (Kripto varlık)

Bir kripto varlığın Piyasa Değeri aşağıdaki formül kullanılarak hesaplanır:

Şöyle:
A = USD cinsinden mevcut kripto varlık fiyatı
B = Bir varlığın mevcut arzı

Piyasa Değeri = A * B

Örneğin, 0x'in piyasa değeri, ZRX'in Mevcut Arzını fiyatıyla çarparak hesaplanır. ZRX'in Mevcut Arzının 583.209.787 ve ZRX'in fiyatının 0,25 USD olduğunu varsayarsak, piyasa değeri 583.209.787 * 0,25 USD = 145.802.446,75 USD olarak hesaplanır.

8. Piyasa Değeri (Global)

Küresel Piyasa Değeri (web sitesinin üst kısmında, menü çubuğunun altında), CoinGecko tarafından izlenen tüm projelerin Piyasa Değerlerinin toplamıdır.9. Tüm Zamanların En Yüksek Değeri (ATH)

CoinGecko, aşağıdaki verileri kullanarak ATH'yi hesaplar:

(i) ATH Fiyatı
(ii) ATH Tarihi
(iii) Geçerli Fiyat
(iv) Geçerli Tarih

ATH'den Beri %'lik Düşüş = (ATH Fiyatı – Güncel Fiyat) / (ATH Fiyatı) * %100
ATH'den bu yana geçen tarih = Güncel Tarih – ATH Tarihi

10. Geliştirici ve Topluluk İstatistikleri

CoinGecko'da amacımız, favori projeleriniz hakkında 360 derecelik bir genel bakışa sahip olmak için kullanabileceğiniz kripto projeleri ile ilgili en eksiksiz ve kapsamlı veritabanını oluşturmaktır. Bunun için, bir varlığın 360 derecelik tam görünümü için dahil edilmesi gerektiğini düşündüğümüz çeşitli metrikleri ele alıyoruz.

Geliştirici

CoinGecko, Github, Gitlab ve Bitbucket'teki herkese açık kaynak kod depoları aracılığıyla kripto varlıkların geliştirme etkinliğini izler. Geliştirme faaliyetine bakıyoruz çünkü bazı coinler artık geliştirici tarafından sürdürülmüyor ve bu coinlerin zaman içinde ilerlemesi pek olası görünmüyor.

Geliştirme topluluğunun ne kadar ilgi gösterdiğine ve çaba sarf ettiğine bakıldığında, kripto para piyasasının genel görünümüne göre coinin yenilik yapmaya devam etme şansı vardır. Geliştirici metrikleri hakkında daha fazla bilgi için blog gönderimizi okuyun.

Topluluk

CoinGecko, Facebook, Twitter, Reddit ve Telegram gibi sosyal medya kanallarındaki ölçümlere bakarak kripto varlıkların topluluk etkinliğini takip eder. Kripto varlıklar, onu destekleyen güçlü bir topluluk olduğunda muazzam bir büyüme yaşama eğilimindedir. Güçlü, canlı bir topluluk, kripto varlığa dahil edilecek yeni fikirlere ve özelliklere katkıda bulunur ve büyümeyi ifade eder.

Listelemeler

Tokenınızı veya borsanızı CoinGecko'da listelemek ücretsizdir ve hiçbir CoinGecko temsilcisi sizden herhangi bir listeleme ücreti talep etmeyecektir.

Her türlü bağışı memnuniyetle kabul etsek de (adresler CoinGecko web sitesinin alt bilgisinde mevcuttur), lütfen bunun bir listelemeyi garanti etmediğini veya sürecin herhangi bir bölümünü hızlandırmadığını unutmayın. Aşağıda CoinGecko'da bir listeleme değerlendirmesi için yerine getirilmesi gereken kriterlerden bazıları listelenmiştir. Ancak, CoinGecko, sitemizde herhangi bir projeyi listelemeden önce başka birçok faktörü de değerlendirdiğinden, bu kriterleri yerine getirmenin otomatik olarak listelemeyi garanti etmediğini unutmayın.

CoinGecko, sunulan bilgilerin herhangi birinin herhangi bir şekilde yanlış olduğunu düşünürse, önceden haber vermeksizin sitemizde listelenen herhangi bir kripto varlığı, ICO'yu veya borsayı yayınlama veya yayından kaldırma hakkını saklı tutar. Bir kripto varlık/ICO/borsa inceleme sürecinin herhangi bir bölümünde başarısız olursa CoinGecko güncelleme sağlamayacaktır.


Listeleme Kriterleri:

(1) Kripto varlıklar
 • Listelenen kripto varlık hakkında yeterli bilgiye sahip çalışan, işlevsel web sitesi. Amacı, ekibi veya sosyal medya profilleri hakkında bilgi içermeyen web siteleri geçersiz sayılacaktır.
 • Web sitesi proje/sürdürme ekibine ait olmalıdır. Web sitesi oluşturucularda (yani Wix) barındırılan web siteleri kabul edilmeyecektir.
 • Çalışan bir blok gezgini
 • CoinGecko'nun entegre olduğu en az bir (1) aktif borsada listelenmelidir.
 • Yalnızca self servis merkezli/merkeziyetsiz borsalarda işlem gören projeler, güvenlik endişeleri nedeniyle reddedilebilir.
 • Piyasa değeri hesaplaması için, mevcut arz açık bir şekilde iletilmelidir (örneğin herhangi bir şirket/kuruluş/ekip/geliştiriciler/hak kazanma/kilitli tokenlar).
(2) Borsalar
 • API'deki bilgilerle eşleşen gerçek işlem hacmine sahip çalışan bir borsa web sitesi.
 • CoinGecko'nun Kripto Borsası API Standartları karşılanmalıdır.
 • Çalışan REST API belgeleri.
 • Herhangi bir sorun için ekibin kolayca iletişim kurabileceği bir temsilciye sahip olmalıdır.
 • Borsada işlem gören her bir coinin tanımlandığı Coin Bilgisi sayfası Gerekli temel bilgiler: Ad, Sembol Kısa Kodu, Logo, Coin Web Sitesi, Blok Gezgini Kabul edilebilir bir Coin Bilgi Sayfası örneği:  DeversiFi Token Bilgileri.

Listeleme Gönderimi için Yapılması ve Kaçınılması Gerekenler:

Listeleme sürecinin mümkün olduğunca sorunsuz olmasını sağlamak için bize sunabileceğiniz bazı şeyler var.
Yapılması Gerekenler:
 • CoinGecko İstek Formu'na mümkün olduğunca doğru bilgileri doldurun.
 • Ölü bağlantı/kötü referans olmadığından emin olun.
 • Daha fazla sorunuz varsa support.coingecko.com adresinden bir destek isteği gönderin.
Kaçınılması Gerekenler:
 • Birden çok istek göndermek.
 • Durum güncellemelerini tekrar tekrar istemek.
 • Bir listeleme için herhangi bir kişiye finansal kazanç teklif etmek.
 • Listelemenizi hızlandırabileceklerini veya garanti edebileceklerini iddia eden diğer kişilerden gelen teklifleri kabul etmek.
  Unutmayın, CoinGecko temsilcileri sizden asla herhangi bir listeleme ücreti talep etmeyecektir.

Listeleme süreci akışı::

Kripto varlıklar
 1. CCoinGecko İstek Formu'nu doldurun. (burada kılavuza göz atın)
 2. CoinGecko istekleri inceler.
 3. İnceleme geçilirse, CoinGecko kripto varlığı listeler.
 4. Gönderimde bulunanlar listeleme durumlarına buradagöz atabilir.
Borsalar
 1. CoinGecko İstek Formu'nu gönderin.
 2. CoinGecko istekleri inceler.
 3. Borsa tüm kriterleri karşılıyorsa, bir CoinGecko temsilcisi, borsa listeleme sözleşmesine (CEX (Merkezli Borsa) listeleme için geçerlidir) devam etmek için e-posta yoluyla iletişime geçecektir.
 4. Bir CoinGecko geliştiricisi, borsa entegrasyonu üzerinde çalışacak.
 5. CoinGecko ekibi kodu tekrar kontrol edecek ve tüm kontrolleri geçerse borsa API'si CoinGecko'nun dahili Borsa kütüphanesiyle birleştirilecektir. Borsaların listelenmesini kolaylaştırmak için borsaların CoinGecko'nun Kripto Borsası API Standartları 'nı takip etmesi gerekir.
 6. CoinGecko ekibi, her bir işlem çiftini kontrol edecek ve CoinGecko'da listelenen mevcut bir kripto varlıkla eşleştirecektir.
 7. Borsa bilgileri doldurulacaktır (resimler, açıklama, ücretler vb.).
 8. Borsa entegrasyonu tamamlanır ve borsa CoinGecko'da listelendi.
coingecko (thumbnail mini)
Uygulama ile devam edin
Fiyatları gerçek zamanlı takip edin
Uygulamayı Açı
coingecko (thumbnail mini)
Uygulama ile devam edin
Fiyatları gerçek zamanlı takip edin
Uygulamayı Açı