Coin'ler: 14.495
Borsalar: 1.104
Piyasa Değeri: 2,724T $ 0.4%
24sa Hacim: 70,607B $
Gas: 12 GWEI
Reklamsız Sürüme Geçin

Metodoloji

CoinGecko, birçok farklı kripto varlık hakkında çok çeşitli veriler sunar. Çeşitli kaynaklardan aldığımız/sorguladığımız tüm veriler, verilerin bütünlüğünü doğrulayan CoinGecko'nun çeşitli algoritmalarından geçirilir. CoinGecko'da bulunan çeşitli metrikleri nasıl hesapladığımız ve değerlendirdiğimiz hakkında bir özet için okumaya devam edin.

Güven Puanı

1. İşlem Çiftleri

CoinGecko'daki her işlem çifti için Güven Puanı aşağıdakiler dikkate alınarak hesaplanır:
 1. Bir borsanın web trafiği istatistikleri (SimilarWeb tarafından)
 2. Sipariş defteri alış satış farkı ve ±%2 derinlik
 3. Toplam işlem hacmi
 4. İşlem sıklığı
 5. Aykırılık kontrolleri

Güven Puanı, “Güven Puanı” sütununun altında Yeşil/Sarı/Kırmızı veya Yok olarak görüntülenir. Aşağıda alınan bir dizi ekran görüntüsü, farklı Güven Puanı renkleri arasındaki farkı göstermektedir. Ayrıca gerçek hayatta çalışırken görmek için doğrudan coin sayfalarına da gidebilirsiniz (örneğin Bitcoin, Litecoin)!

Her işlem çifti için hesaplanan Güven Puanının nihai olmadığını ve piyasa koşullarına bağlı olarak gerçek zamanlı olarak değiştiğini unutmayın. Güven Puanının ayrıntılı metodolojisi, burada CoinGecko'nun Blog Yazısında gösterilmektedir.

2. Kripto Borsaları (Spot)

Spot kripto borsaları için Güven Puanı, borsaya genel bakış sayfasında 1 - 10 arasında bir ölçekte görüntülenir.
Borsalar için Güven Puanı aşağıdakilere göre hesaplanır:
 1. Likidite
 2. Operasyon ölçeği
 3. API kapsamı
Bir borsanın Güven Puanının dökümünü profil sayfalarında bulabilirsiniz (örn. Coinbase).

Her kategori (Likidite/Ölçek/API Kapsamı), yukarıdaki dökümde gösterildiği gibi diğer birkaç göstergeye dayalı olarak hesaplanır. Ayrıntılı metodoloji CoinGecko Blogu CoinGecko'nun Blogunda bulunabilir.

3. Kripto Borsaları (Türevler)

Güven Puanı şu anda Türev işlem çiftleri veyaTürev Borsaları için mevcut değildir. Türev işlem çiftleri ve Türev borsaları, rapor edildiği gibi ilgili Açık Pozisyon ve İşlem Hacmi rakamlarına göre sıralanır.

Piyasa Verileri


1. Fiyat (Kripto Varlık)

Bir kripto varlığın fiyatı, mevcut işlem çiftlerine göre hesaplanır ve belirli bir kripto varlık için çeşitli borsalardan CoinGecko tarafından toplanır. Belirli bir kripto varlık için CoinGecko'da gösterilen fiyat, genel hacim ağırlıklı ortalama fiyat formülü kullanılarak hesaplanır.

a. Calculating the Bitcoin Price Index (BPI)

All ticker data on CoinGecko are stored in BTC base. To convert all ticker data to BTC, we utilize the BPI as the internal reference Bitcoin conversion rate to all fiat currencies.

1. Örnek (Farklı itibari para çiftleri)

Örnek olarak Bitcoin (BTC) kullanalım ve yalnızca USD ve JPY ile işlem yapılan A ve B borsalarını takip ettiğimizi varsayarsak:

A Borsası: BTC/USD = 1.000 USD / BTC @ 15.000 BTC İşlem Hacmi (dönen 24 saat)
B Borsası: BTC/JPY = 109.000 JPY / BTC @ 10.000 BTC İşlem Hacmi (dönen 24 saat)
CoinGecko, %{link} tarafından sunulan döviz kuru oranlarını kullanarak önce JPY cinsinden USD'ye dönüştürme yapar. 1 USD = 110 JPY kurunu varsayarsak, bu şu anlama gelir:

B Borsası: BTC/JPY = 109.000 JPY / BTC ≈ 990 USD / BTC

CoinGecko daha sonra genel hacim ağırlıklı ortalama fiyatı hesaplayacaktır. Bu durumda, şöyle olacaktır:

CoinGecko BTC Fiyatı (USD)
= [Hacim %'si * USD Fiyatı] + [Hacim %'si * Dönüştürülen USD Fiyatı]
= [ 15.000 / (15.000 + 10.000) ] * 1.000 USD + [ 10.000 / (15.000 + 10.000) ] * 990 USD
= 0,6 * USD 1.000 + 0,4 * 990 USD
= 996 USD

2. Örnek (İtibari para ve diğer kripto çiftleri)

Örnek olarak Ethereum (ETH) kullanalım ve yalnızca USD ve BTC ile işlem yapılan A ve B borsalarını takip ettiğimizi varsayarsak:
A Borsası: ETH/USD = 200 USD / ETH @ 30.000 ETH İşlem Hacmi (dönen 24 saat)
B Borsası: ETH/BTC = ₿ 0,20000000 / ETH @ 20.000 ETH İşlem Hacmi (dönen 24 saat)
CoinGecko önce yukarıda türetilen CoinGecko BTC Fiyatını kullanarak ETH/BTC fiyatını USD fiyatına çevirecektir. 1 BTC = 996 USD kuru varsayıldığında, bu şu anlama gelir:
B Borsası: ETH/BTC = ₿ 0,20000000 / ETH ≈ 199,2 USD / ETH

CoinGecko daha sonra genel hacim ağırlıklı ortalama fiyatı hesaplayacaktır. Bu durumda, şöyle olacaktır:

CoinGecko ETH Fiyatı (USD)
= [ 30.000 / (30.000 + 20.000) ] * 200 USD + [ 20.000 / (30.000 + 20.000) ] * 199.2 USD
= 0,6 * 200 USD + 0,4 * 199.2 USD
= 199,68 USD

1. ve 2. Örnekten USD cinsinden elde edilen fiyatlar daha sonra %{link}kullanılarak GBP, CNY, JPY, EUR ve benzeri diğer yerel para birimlerine dönüştürülür ve ardından CoinGecko'da görüntülenir.

Not: CoinGecko'nun genel hacim ağırlıklı ortalama fiyat hesaplaması, aşağıdaki 3. Bölümde açıklandığı gibi aykırı değer olarak tespit edilen veri noktalarını hariç tutar.

b. Aggregating the market price for all coins

i) Initial Ticker Set Construction

In addition to displaying data from individual tickers, CoinGecko also displays one aggregated market price for coins. For the purpose of price aggregation, an initial ticker set is constructed based on the top 600 tickers by volume of a particular coin. We then filter out tickers if it is detected to be anomalous or do not meet selected criteria.

ii) Price Outlier Detection and Exclusion

One of the most important anomalous ticker filters we utilize is price outlier detection, where tickers that display an outlier price within the ticker set are automatically excluded. There are currently two different outlier detection algorithms depending on the number of available tickers in the ticker set. For coins with less than three tickers, any ticker price change that is greater than 100x from the previous price will be classified as an outlier. For coins with three tickers or more, CoinGecko applies an outlier detection algorithm by calculating the lower and upper bounds based on the median absolute deviation (MAD). If the price falls outside the bounds, we consider those tickers as outliers.

iii) Final Price Aggregation

Once outliers have been removed, we calculate the VWAP of all remaining tickers in the ticker set to arrive at the final aggregated price. In certain cases, our operations team may intervene to exclude outliers if the team believes a certain ticker price to be anomalous but was not excluded by our outlier detection algorithm.

4. İşlem Hacmi (Borsa)

Bir borsanın işlem hacmi, belirli bir borsada mevcut olan tüm İşlem Çiftlerinin hacminin toplamıdır. Örneğin, A borsasında 2 farklı token (ETH ve LTC) olduğunu ve her ikisinin de USD ve BTC çiftleri olduğunu varsayalım:

CoinGecko'nun genel hacim ağırlıklı ortalama fiyatında ETH = 200 USD ve LTC = 100 USD olduğunu varsayalım ve her bir çiftin aşağıdaki işlem hacmine (dönen 24 saatlik) sahip olduğunu düşünelim:

ETH/BTC = 400 ETH
ETH/USD = 100 ETH
LTC/BTC = 3,000 LTC
LTC/USD = 2.000 LTC

O halde A Borsasının işlem hacmi:
400 ETH + 100 ETH + 3.000 LTC + 2.000 LTC = 600.000 USD

CoinGecko'nun bir borsa hacmi için hesaplama algoritmasının, tutarsız veriler nedeniyle kara listeye alınmış ve 3 saatten fazla güncellenmemiş işlem çiftlerini hariç tuttuğunu unutmayın. Bu, toplam hacmin piyasa koşullarını mümkün olduğunca doğru bir şekilde yansıtmasını sağlamak içindir.

5. İşlem Hacmi (Global)

Global 24 saatlik Hacim (web sitesinin üst kısmında, menü çubuğunun altında), CoinGecko tarafından izlenen tüm borsaların işlem hacminin toplamıdır.


6. Mevcut Arz

CoinGecko'da görüntülenen Mevcut Arz bilgileri, çeşitli token ekiplerinden elde edilir ve CoinGecko ekibi tarafından doğrulanır. CoinGecko bu tür bilgilerin doğruluğunu onaylayamazsa, Mevcut Tedarik “ - ” sembolü ile işaretlenecektir.

Mevcut Arz bilgisi CoinGecko'da görüntülenir ve bu hesaplamanın kaynağı “Mevcut Arz” metninin yanındaki sembolüne tıklandığında gösterilir. Mevcut Arz bilgisi, kripto varlıkların Piyasa Değerini hesaplamak için kullanılır.

Proof-of-Work tokenları için, mevcut token miktarını sorgulamak için CoinGecko tarafından tokenın blok gezgininden bir API uç noktası kullanılır. CoinGecko, mevcut arz hesaplamasına madencilik öncesi tokenları dahil eder, çünkü bu tokenlar, onların kontrolüne sahip olan kişi tarafından satılabilir.


Litecoin (LTC) için Mevcut Arz Dökümü

Akıllı sözleşme platformlarında yayınlanan tokenlar için (örn. Ethereum'daki ERC-20 tokenları), Toplam Arzdan kilitli tokenları çıkararak Mevcut Arzı hesaplarız. Kilitli tokenlar, Vakıf Fonu, yatırımcıların kilitli tokenları, takımın kilitli tokenları vb. içerebilir. Bu kilitli tokenların adresleri token ekiplerinden alınır.

0x (ZRX) için Mevcut Arz Dökümü

Kilitli adreslerin token bakiyesi, bir API mevcut olduğunda blok gezgininden otomatik olarak alınır. 0x durumunda, bir ERC-20 tokenı olduğu için, 0x adreslerinin token bakiyeleri Etherscan'den otomatik olarak alınır ve toplam 0x arzından düşülür.

7. Piyasa Değeri (Kripto varlık)

Bir kripto varlığın Piyasa Değeri aşağıdaki formül kullanılarak hesaplanır:

Şöyle:
A = USD cinsinden mevcut kripto varlık fiyatı
B = Bir varlığın mevcut arzı

Piyasa Değeri = A * B

Örneğin, 0x'in piyasa değeri, ZRX'in Mevcut Arzını fiyatıyla çarparak hesaplanır. ZRX'in Mevcut Arzının 583.209.787 ve ZRX'in fiyatının 0,25 USD olduğunu varsayarsak, piyasa değeri 583.209.787 * 0,25 USD = 145.802.446,75 USD olarak hesaplanır.

8. Piyasa Değeri (Global)

Küresel Piyasa Değeri (web sitesinin üst kısmında, menü çubuğunun altında), CoinGecko tarafından izlenen tüm projelerin Piyasa Değerlerinin toplamıdır.9. Tüm Zamanların En Yüksek Değeri (ATH)

CoinGecko, aşağıdaki verileri kullanarak ATH'yi hesaplar:

(i) ATH Fiyatı
(ii) ATH Tarihi
(iii) Geçerli Fiyat
(iv) Geçerli Tarih

ATH'den Beri %'lik Düşüş = (ATH Fiyatı – Güncel Fiyat) / (ATH Fiyatı) * %100
ATH'den bu yana geçen tarih = Güncel Tarih – ATH Tarihi

Listelemeler

Tokenınızı veya borsanızı CoinGecko'da listelemek ücretsizdir ve hiçbir CoinGecko temsilcisi sizden herhangi bir listeleme ücreti talep etmeyecektir.

Her türlü bağışı memnuniyetle kabul etsek de (adresler CoinGecko web sitesinin alt bilgisinde mevcuttur), lütfen bunun bir listelemeyi garanti etmediğini veya sürecin herhangi bir bölümünü hızlandırmadığını unutmayın. Aşağıda CoinGecko'da bir listeleme değerlendirmesi için yerine getirilmesi gereken kriterlerden bazıları listelenmiştir. Ancak, CoinGecko, sitemizde herhangi bir projeyi listelemeden önce başka birçok faktörü de değerlendirdiğinden, bu kriterleri yerine getirmenin otomatik olarak listelemeyi garanti etmediğini unutmayın.

CoinGecko, sunulan bilgilerin herhangi birinin herhangi bir şekilde yanlış olduğunu düşünürse, önceden haber vermeksizin sitemizde listelenen herhangi bir kripto varlığı, ICO'yu veya borsayı yayınlama veya yayından kaldırma hakkını saklı tutar. Bir kripto varlık/ICO/borsa inceleme sürecinin herhangi bir bölümünde başarısız olursa CoinGecko güncelleme sağlamayacaktır.


Listeleme Kriterleri:

(1) Kripto varlıklar
 • Listelenen kripto varlık hakkında yeterli bilgiye sahip çalışan, işlevsel web sitesi. Amacı, ekibi veya sosyal medya profilleri hakkında bilgi içermeyen web siteleri geçersiz sayılacaktır.
 • Web sitesi proje/sürdürme ekibine ait olmalıdır. Web sitesi oluşturucularda (yani Wix) barındırılan web siteleri kabul edilmeyecektir.
 • Çalışan bir blok gezgini
 • CoinGecko'nun entegre olduğu en az bir (1) aktif borsada listelenmelidir.
 • Yalnızca self servis merkezli/merkeziyetsiz borsalarda işlem gören projeler, güvenlik endişeleri nedeniyle reddedilebilir.
 • Piyasa değeri hesaplaması için, mevcut arz açık bir şekilde iletilmelidir (örneğin herhangi bir şirket/kuruluş/ekip/geliştiriciler/hak kazanma/kilitli tokenlar).
(2) Borsalar
 • API'deki bilgilerle eşleşen gerçek işlem hacmine sahip çalışan bir borsa web sitesi.
 • CoinGecko'nun Kripto Borsası API Standartları karşılanmalıdır.
 • Çalışan REST API belgeleri.
 • Herhangi bir sorun için ekibin kolayca iletişim kurabileceği bir temsilciye sahip olmalıdır.
 • Borsada işlem gören her bir coinin tanımlandığı Coin Bilgisi sayfası Gerekli temel bilgiler: Ad, Sembol Kısa Kodu, Logo, Coin Web Sitesi, Blok Gezgini Kabul edilebilir bir Coin Bilgi Sayfası örneği:  DeversiFi Token Bilgileri.

Listeleme Gönderimi için Yapılması ve Kaçınılması Gerekenler:

Listeleme sürecinin mümkün olduğunca sorunsuz olmasını sağlamak için bize sunabileceğiniz bazı şeyler var.
Yapılması Gerekenler:
 • CoinGecko İstek Formu'na mümkün olduğunca doğru bilgileri doldurun.
 • Ölü bağlantı/kötü referans olmadığından emin olun.
 • Daha fazla sorunuz varsa support.coingecko.com adresinden bir destek isteği gönderin.
Kaçınılması Gerekenler:
 • Birden çok istek göndermek.
 • Durum güncellemelerini tekrar tekrar istemek.
 • Bir listeleme için herhangi bir kişiye finansal kazanç teklif etmek.
 • Listelemenizi hızlandırabileceklerini veya garanti edebileceklerini iddia eden diğer kişilerden gelen teklifleri kabul etmek.
  Unutmayın, CoinGecko temsilcileri sizden asla herhangi bir listeleme ücreti talep etmeyecektir.

Listeleme süreci akışı:

Kripto varlıklar
 1. CCoinGecko İstek Formu'nu doldurun. (burada kılavuza göz atın)
 2. CoinGecko istekleri inceler.
 3. İnceleme geçilirse, CoinGecko kripto varlığı listeler.
 4. Gönderimde bulunanlar listeleme durumlarına buradagöz atabilir.
Borsalar
 1. CoinGecko İstek Formu'nu gönderin.
 2. CoinGecko istekleri inceler.
 3. Borsa tüm kriterleri karşılıyorsa, bir CoinGecko temsilcisi, borsa listeleme sözleşmesine (CEX (Merkezli Borsa) listeleme için geçerlidir) devam etmek için e-posta yoluyla iletişime geçecektir.
 4. Bir CoinGecko geliştiricisi, borsa entegrasyonu üzerinde çalışacak.
 5. CoinGecko ekibi kodu tekrar kontrol edecek ve tüm kontrolleri geçerse borsa API'si CoinGecko'nun dahili Borsa kütüphanesiyle birleştirilecektir. Borsaların listelenmesini kolaylaştırmak için borsaların CoinGecko'nun Kripto Borsası API Standartları'nı takip etmesi gerekir.
 6. CoinGecko ekibi, her bir işlem çiftini kontrol edecek ve CoinGecko'da listelenen mevcut bir kripto varlıkla eşleştirecektir.
 7. Borsa bilgileri doldurulacaktır (resimler, açıklama, ücretler vb.).
 8. Borsa entegrasyonu tamamlanır ve borsa CoinGecko'da listelendi.
coingecko
Uygulama ile devam edin
Gerç. zamanlı fiyat takip
Uygulamayı Açı
Para Birimi Seç
Önerilen Para Birimleri
USD
US Dollar
IDR
Indonesian Rupiah
TWD
New Taiwan Dollar
EUR
Euro
KRW
South Korean Won
JPY
Japanese Yen
RUB
Russian Ruble
CNY
Chinese Yuan
Fiat Para Birimleri
AED
United Arab Emirates Dirham
ARS
Argentine Peso
AUD
Australian Dollar
BDT
Bangladeshi Taka
BHD
Bahraini Dinar
BMD
Bermudian Dollar
BRL
Brazil Real
CAD
Canadian Dollar
CHF
Swiss Franc
CLP
Chilean Peso
CZK
Czech Koruna
DKK
Danish Krone
GBP
British Pound Sterling
GEL
Georgian Lari
HKD
Hong Kong Dollar
HUF
Hungarian Forint
ILS
Israeli New Shekel
INR
Indian Rupee
KWD
Kuwaiti Dinar
LKR
Sri Lankan Rupee
MMK
Burmese Kyat
MXN
Mexican Peso
MYR
Malaysian Ringgit
NGN
Nigerian Naira
NOK
Norwegian Krone
NZD
New Zealand Dollar
PHP
Philippine Peso
PKR
Pakistani Rupee
PLN
Polish Zloty
SAR
Saudi Riyal
SEK
Swedish Krona
SGD
Singapore Dollar
THB
Thai Baht
TRY
Turkish Lira
UAH
Ukrainian hryvnia
VEF
Venezuelan bolívar fuerte
VND
Vietnamese đồng
ZAR
South African Rand
XDR
IMF Special Drawing Rights
Kripto Para Birimleri
BTC
Bitcoin
ETH
Ether
LTC
Litecoin
BCH
Bitcoin Cash
BNB
Binance Coin
EOS
EOS
XRP
XRP
XLM
Lumens
LINK
Chainlink
DOT
Polkadot
YFI
Yearn.finance
Bitcoin Birimleri
BITS
Bits
SATS
Satoshi
Emtia
XAG
Silver - Troy Ounce
XAU
Gold - Troy Ounce
Dil Seç
Popüler Diller
EN
English
RU
Русский
DE
Deutsch
PL
język polski
ES
Español
VI
Tiếng việt
FR
Français
PT
Português
Tüm Diller
AR
العربية
BG
български
CS
čeština
DA
dansk
EL
Ελληνικά
FI
suomen kieli
HE
עִבְרִית
HI
हिंदी
HR
hrvatski
HU
Magyar nyelv
ID
Bahasa Indonesia
IT
Italiano
JA
日本語
KO
한국어
LT
lietuvių kalba
NL
Nederlands
NO
norsk
RO
Limba română
SK
slovenský jazyk
SL
slovenski jezik
SV
Svenska
TH
ภาษาไทย
TR
Türkçe
UK
украї́нська мо́ва
ZH
简体中文
ZH-TW
繁體中文
Favori coininizi kolayca takip etmek için giriş yapın 🚀
Devam ederek CoinGecko’nun Hizmet Koşullarını kabul ettiğinizi ve Gizlilik Politikamızı okuduğunuzu onaylamış oluyorsunuz
veya
Parolanızı mı unuttunuz?
Onaylama talimatlarını almadınız mı?
Onaylama talimatlarını tekrar gönder
ÜCRETSİZ! CoinGecko ile favori coininizi takip edin 🚀
Devam ederek CoinGecko’nun Hizmet Koşullarını kabul ettiğinizi ve Gizlilik Politikamızı okuduğunuzu onaylamış oluyorsunuz
veya
Şifre 1 büyük harf, 1 küçük harf, 1 rakam ve 1 özel karakter dahil en az 8 karakter içermelidir
Onaylama talimatlarını almadınız mı?
Onaylama talimatlarını tekrar gönder
Parolanızı mı unuttunuz?
Birkaç dakika içinde parolanızı nasıl sıfırlayacağınız ile ilgili bir e-posta alacaksınız.
Onaylama talimatlarını tekrar gönder
Birkaç dakika içinde hesabınızı nasıl onaylayacağınızı anlatan bir e-posta alacaksınız.
CoinGecko uygulamasını edinin.
Uygulamayı şimdi indirmek için bu QR kodunu tarayın App QR Code Ya da uygulama mağazalarından göz atın