Rank #381
斯蒂姆幣  (STEEM)
斯蒂姆幣 (STEEM)
BTC0.00000776 -9.1%
0.00000776 BTC -6.8%
15,788 個人按讚
BTC0.00000768
24 小時範圍
BTC0.00000857
總市值 BTC3,034.60594665
24 小時交易量 BTC619.04540426
流通供應量 394,951,699
總供應量
顯示資訊
隱藏資訊

斯蒂姆幣對BTC圖表

STEEM 到 BTC 的今日轉換率為 BTC0.00000776,自昨天開始與 BTC0.00000833有 下降 -6.8% 的變動。
斯蒂姆幣 (STEEM) 處在 向下 月度軌跡上,因為與 1 個月(30 天)前的 BTC0.00000894 相比變動為 下降 -13.2%。

1 小時
24 小時
7 天
14 天
30 天
1 年
-0.6%
-9.1%
-35.9%
-31.6%
-41.1%
47.7%

We're indexing our data. Come back later!

我可以在那裡購買並出售斯蒂姆幣?

斯蒂姆幣全球 24 小時交易量為BTC619.04540426 。斯蒂姆幣可以在32個市場中進行交易(完整清單)並且在火币中交易最為活躍。閱讀更多關於斯蒂姆幣的資訊。

斯蒂姆幣(STEEM)對上BTC的 7 天歷史價格

比較斯蒂姆幣在本週的BTC價格和變化。
日期 星期幾 1STEEM至BTC 24 小時變化 變化 %
January 24, 2022 Monday BTC0.00000776 -BTC0.000000667387 -7.9%
January 23, 2022 Sunday BTC0.00000843 -BTC0.000000335535 -3.8%
January 22, 2022 Saturday BTC0.00000876 -BTC0.000000427539 -4.7%
January 21, 2022 Friday BTC0.00000919 -BTC0.000000049810 -0.5%
January 20, 2022 Thursday BTC0.00000924 -BTC0.000000217175 -2.3%
January 19, 2022 Wednesday BTC0.00000946 -BTC0.000000234420 -2.4%
January 18, 2022 Tuesday BTC0.00000969 BTC0.000000006776 0.1%

Convert 斯蒂姆幣 (STEEM) to BTC

STEEM BTC
0.01 0.000000077588
0.1 0.000000775885
1 0.00000776
2 0.00001552
5 0.00003879
10 0.00007759
20 0.00015518
50 0.00038794
100 0.00077588
1000 0.00775885

Convert Bitcoin (BTC) to STEEM

BTC STEEM
0.01 1289
0.1 12889
1 128885
2 257770
5 644426
10 1288851
20 2577703
50 6444256
100 12888513
1000 128885128
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko (幣虎) iOS 版
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko (幣虎) Android 版