coingecko (thumbnail mini)
在APP中继续
实时追踪汇率
coingecko (thumbnail mini)
在APP中继续
实时追踪汇率
Give Feedback
Rank #N/A
Mixin 价格 (XIN)
Mixin (XIN)
NZ$350.66 2.6%
0.00740307 BTC -0.7%
435点赞
NZ$339.70
24 小时范围
NZ$351.21
市值 ?
24小时交易量 NZ$355,500
流通供应量 ?
总供应量 1,000,000
显示更多信息
隐藏信息

将XIN转换为NZD(Mixin至New Zealand Dollar)

XIN 到 NZD 的今日汇率为 NZ$ 350.66,自昨天以来NZ$340.71有 已增加 2.9% 的变动。
Mixin (XIN) 处在 向下 月度轨迹上,其与 1 个月(30 天)前的 NZ$536.88 相比变动为 下降 -34.7%。

1小时
24小时
7天
14 天
30天
1 年
0.3%
2.6%
1.7%
-29.5%
-38.0%
-51.1%

We're indexing our data. Come back later!

我可以在那里购买并出售Mixin?

Mixin的全球24小时交易量为NZ$355,500。Mixin可在11个不同的市场中进来交易,而在BigONE中的交易最为活跃。

Mixin 7 天价格历史(XIN)至NZD

比较 Mixin 在本周的 NZD 价格和变化。
日期 星期几 1 XIN 至NZD 24 小时变化 更改 %
May 22, 2022 Sunday NZ$ 350.66 NZ$ 9.95 2.9%
May 21, 2022 Saturday NZ$ 337.26 -NZ$ 11.22 -3.2%
May 20, 2022 Friday NZ$ 348.48 NZ$ 10.63 3.1%
May 19, 2022 Thursday NZ$ 337.85 -NZ$ 11.34 -3.2%
May 18, 2022 Wednesday NZ$ 349.19 NZ$ 5.99 1.7%
May 17, 2022 Tuesday NZ$ 343.20 -NZ$ 13.66 -3.8%
May 16, 2022 Monday NZ$ 356.86 NZ$ 6.25 1.8%

将Mixin(XIN)换算为NZD

XIN NZD
0.01 3.51
0.1 35.07
1 350.66
2 701.32
5 1753.30
10 3506.60
20 7013.19
50 17532.98
100 35066
1000 350660

将New Zealand Dollar(NZD)换算为XIN

NZD XIN
0.01 0.00002852
0.1 0.00028518
1 0.00285177
2 0.00570354
5 0.01425884
10 0.02851769
20 0.057035
50 0.142588
100 0.285177
1000 2.85