coingecko (thumbnail mini)
在APP中继续
实时追踪汇率
coingecko (thumbnail mini)
在APP中继续
实时追踪汇率
Give Feedback
Rank #2485
OKCash 价格 (OK)
OKCash (OK)
BNB0.00001840 0.6%
0.00000021 BTC 0.0%
1,825点赞
BNB0.00001715
24 小时范围
BNB0.00001923
市值 BNB1,570.14817047
24小时交易量 BNB0.64154590
流通供应量 85,337,943
总供应量 105,000,000
显示更多信息
隐藏信息

OKCash Price in BNB: Convert OK to BNB

OK 到 BNB 的今日汇率为 BNB 0.00001840,自昨天以来BNB0.00001921有 下降 -4.2% 的变动。
OKCash (OK) 处在 向下 月度轨迹上,其与 1 个月(30 天)前的 BNB0.00003293 相比变动为 下降 -44.1%。

1小时
24小时
7天
14 天
30天
1 年
-0.9%
0.6%
-20.8%
-19.0%
-61.9%
-87.7%

We're indexing our data. Come back later!

我可以在那里购买并出售OKCash?

OKCash的全球24小时交易量为BNB0.64154590。OKCash可在20个不同的市场中进来交易,而在FinexBox中的交易最为活跃。

OKCash 7 天价格历史(OK)至BNB

比较 OKCash 在本周的 BNB 价格和变化。
日期 星期几 1 OK 至BNB 24 小时变化 更改 %
July 01, 2022 Friday BNB 0.00001840 -BNB 0.000000813750 -4.2%
June 30, 2022 Thursday BNB 0.00001926 BNB 0.000000559116 3.0%
June 29, 2022 Wednesday BNB 0.00001870 BNB 0.000000995265 5.6%
June 28, 2022 Tuesday BNB 0.00001771 -BNB 0.00000105 -5.6%
June 27, 2022 Monday BNB 0.00001876 BNB 0.000000885658 5.0%
June 26, 2022 Sunday BNB 0.00001787 -BNB 0.000000925370 -4.9%
June 25, 2022 Saturday BNB 0.00001880 -BNB 0.00000338 -15.3%

将OKCash(OK)换算为BNB

OK BNB
0.01 0.000000183956
0.1 0.00000184
1 0.00001840
2 0.00003679
5 0.00009198
10 0.00018396
20 0.00036791
50 0.00091978
100 0.00183956
1000 0.01839558

将Binance Coin(BNB)换算为OK

BNB OK
0.01 543.609
0.1 5436
1 54361
2 108722
5 271804
10 543609
20 1087218
50 2718044
100 5436088
1000 54360881