coingecko (thumbnail mini)
在APP中继续
实时追踪汇率
coingecko (thumbnail mini)
在APP中继续
实时追踪汇率
Give Feedback
Rank #N/A
CAICA Coin 价格 (CICC)
CAICA Coin (CICC)
zł0.423525 4.3%
0.00000442 BTC 4.7%
179点赞
zł0.406016
24 小时范围
zł0.423663
市值 ?
24小时交易量 zł250,066
流通供应量 ?
总供应量 300,000,000
显示更多信息
隐藏信息

CAICA Coin的PLN汇率:将CICC转换为PLN

CICC对PLN图表

CICC 到 PLN 的今日汇率为 zł 0.423525,自昨天以来zł0.408392有 已增加 3.7% 的变动。
CAICA Coin (CICC) 处在 向上 月度轨迹上,其与 1 个月(30 天)前的 zł0.306157 相比变动为 已增加 38.3%。
需要更多数据? 探索我们的API
1小时
24小时
7天
14 天
30天
1 年
0.2%
4.3%
18.1%
19.3%
31.8%
3.1%

我可以在那里购买并出售CAICA Coin?

CAICA Coin的全球24小时交易量为zł250,066。CAICA Coin可在4个不同的市场中进来交易,而在Zaif中的交易最为活跃。

CAICA Coin 7 天价格历史(CICC)至PLN

比较 CAICA Coin 在本周的 PLN 价格和变化。
日期 星期几 1 CICC 至PLN 24 小时变化 更改 %
September 30, 2022 Friday zł 0.423525 zł 0.01513297 3.7%
September 29, 2022 Thursday zł 0.399255 zł 0.01985147 5.2%
September 28, 2022 Wednesday zł 0.379403 zł 0.00545367 1.5%
September 27, 2022 Tuesday zł 0.373950 zł 0.00197892 0.5%
September 26, 2022 Monday zł 0.371971 zł 0.00569677 1.6%
September 25, 2022 Sunday zł 0.366274 zł 0.00183280 0.5%
September 24, 2022 Saturday zł 0.364441 zł 0.01413043 4.0%

将CAICA Coin(CICC)换算为PLN

CICC PLN
0.01 CICC 0.00423525 PLN
0.1 CICC 0.04235252 PLN
1 CICC 0.423525 PLN
2 CICC 0.847050 PLN
5 CICC 2.12 PLN
10 CICC 4.24 PLN
20 CICC 8.47 PLN
50 CICC 21.18 PLN
100 CICC 42.35 PLN
1000 CICC 423.53 PLN

将Polish Zloty(PLN)换算为CICC

PLN CICC
0.01 PLN 0.02361135 CICC
0.1 PLN 0.236113 CICC
1 PLN 2.36 CICC
2 PLN 4.72 CICC
5 PLN 11.81 CICC
10 PLN 23.61 CICC
20 PLN 47.22 CICC
50 PLN 118.06 CICC
100 PLN 236.11 CICC
1000 PLN 2361.13 CICC