Κορυφαία νομίσματα Token βασισμένα σε περιουσιακά στοιχεία κατά κεφαλαιοποίηση

Εμφάνιση τάσεων

Η κεφαλαιοποίηση Token βασισμένα σε περιουσιακά στοιχεία ανέρχεται σήμερα στα 3 δισεκατομμύριο $, μια αλλαγή της τάξης του 1.1% τις τελευταίες 24 ώρες.

Εμφάνιση τάσεων
2.558.089.093 $
1.1%
Κεφαλαιοποίηση αγοράς
33.967.396.276 $
Όγκος συναλλαγών τις τελευταίες 24 ώρες
Εμφάνιση πλήρως μειωμένης αξίας
# Νόμισμα Τιμή 1 ώ 24 ώρες 7 ημέρες Όγκος τις τελευταίες 24 ώρες Κεφαλαιοποίηση FDV Κεφαλαιοποίηση/FDV Τελευταίες 7 ημέρες
75
$33,62
-0.0% 2.6% 4.8% $361,65 $477.288.430 $477.288.430 1,00 ceth (CETH) 7d chart
77
$1.877,95
-0.1% -0.1% -1.8% $8.776.075 $465.517.639 $465.517.639 1,00 pax gold (PAXG) 7d chart
78
$1.872,10
-0.0% -0.2% -2.7% $6.564.986 $461.500.032 $461.500.032 1,00 tether gold (XAUT) 7d chart
136
$0,023068734863
-0.0% 0.0% 0.0% $598,90 $228.964.542 $228.964.542 1,00 cusdc (CUSDC) 7d chart
143
$0,019098043269
- - - - $223.314.026 $204.346.580 - cusdt (CUSDT) 7d chart
158
$11,40
0.7% -0.2% 0.2% $602.063 $195.794.210 $302.474.267 0,65 olympus (OHM) 7d chart
178
$0,022438592490
-0.0% 0.1% 0.2% $7.571,79 $167.444.308 $167.444.308 1,00 cdai (CDAI) 7d chart
410
$1,05
0.0% 0.7% -0.2% $3.478,20 $46.736.020 $45.574.466 1,03 templedao (TEMPLE) 7d chart
469
$27.172,67
-0.1% 2.5% 2.3% $360.156 $35.987.094 $35.987.094 1,00 tbtc (TBTC) 7d chart
478
$219,91
-1.3% 0.6% $85,19 $35.106.546 $35.106.546 1,00 snowbank (SB) 7d chart
479
$0,998965
-0.1% 0.2% 0.0% $1.780.761 $34.658.001 $34.658.001 1,00 susd (SUSD) 7d chart
516
$0,185266
0.2% 2.5% -3.2% $26.703,49 $31.170.036 $31.170.049 1,00 tenset (10SET) 7d chart
575
$1.670,36
-0.1% 2.8% 4.9% $572,57 $25.400.732 $25.400.732 1,00 seth (SETH) 7d chart
578
$0,003604942649
0.0% 2.2% -0.8% $674.794 $25.146.829 $25.146.829 1,00 cbat (CBAT) 7d chart
657
$0,090725732196
-0.4% 3.3% 4.4% $818.771 $18.334.067 $18.334.067 1,00 cuni (CUNI) 7d chart
689
$0,988525
0.0% -0.6% 2.7% $39.224,18 $16.841.608 $17.097.349 0,99 fei usd (FEI) 7d chart
810
$26.981,98
0.0% 3.1% 1.9% $0,000000000000 $12.414.587 $12.414.587 1,00 sbtc (SBTC) 7d chart
835
$12,82
- - - - $11.538.671 $666.115.847 - wonderland time (TIME) 7d chart
958
$27.833,47
0.0% 1.9% 2.3% $6.074,44 $8.476.304 $8.476.304 1,00 renbtc (RENBTC) 7d chart
982
$542,69
0.0% 2.0% 1.4% $0,000000000000 $8.021.360 - - cwbtc (CWBTC) 7d chart
1052
$2,75
0.0% -0.1% 1.8% $63.660,13 $6.550.193 $6.550.193 1,00 rai reflex index (RAI) 7d chart
1143
$52,32
-0.0% 0.1% -1.5% $7,57 $5.148.066 $5.148.066 1,00 tgold (TXAU) 7d chart
1250
$1,05
- - - - $3.901.610 $3.901.610 - seur (SEUR) 7d chart
1358
$0,155775
0.0% -1.0% 14.6% $0,000000000000 $3.074.372 $3.074.372 1,00 clink (CLINK) 7d chart
1731
$0,004095542753
5.2% 6.7% $258.590 $1.427.609 $1.427.609 1,00 c0x (CZRX) 7d chart
1774
$0,018667856635
0.1% 3.3% 1.5% $17.991,20 $1.328.891 $1.328.891 1,00 xaurum (XAUR) 7d chart
1788
$0,622713
-0.0% -0.1% -0.0% $71,00 $1.306.635 $1.306.635 1,00 tsilver (TXAG) 7d chart
1823
$47,75
1.5% -2.8% $3,29 $1.231.667 $735.400 1,67 digix gold (DGX) 7d chart
1899
$0,006359238171
0.2% 0.9% 3.3% $226.822 $1.027.972 $3.179.619 0,32 shopx (SHOPX) 7d chart
1966
$59,88
0.0% -0.4% -2.4% $145.228 $904.171 $904.171 1,00 vnx gold (VNXAU) 7d chart
2036
$1,32
-0.1% 1.7% 2.6% $195,94 $780.742 $705.219 1,11 templar dao (TEM) 7d chart
2302
$0,274745
-0.7% 0.9% 30.4% $104.132 $461.433 $8.215.407 0,06 aurusx (AX) 7d chart
2317
$27.645,91
-0.6% 0.4% 0.8% $347,27 $448.952 $448.952 1,00 ptokens btc [old] (PBTC) 7d chart
2461
$0,988587
-0.0% -0.4% 1.3% $98,86 $323.961 $323.961 1,00 zasset zusd (ZUSD) 7d chart
2470
$1,06
-0.6% 1.3% 0.4% $144.935 $317.945 $317.945 1,00 vnx euro (VEUR) 7d chart
2708
$0,034463487933
- - - - $199.829 $199.829 - rendoge (RENDOGE) 7d chart
$0,223089
0.0% 0.5% -2.4% $0,000000000000 - $359.802 - aave enj (AENJ) 7d chart
$0,197872
-0.1% 4.8% 6.7% $0,000000000000 - $9.505.897 - aave zrx (AZRX) 7d chart
$2,06
0.0% 2.6% -1.6% $0,000000000000 - $2.652.958 - aave snx (ASNX) 7d chart
$0,999575
-0.1% 0.5% 0.2% $0,000000000000 - $1.827.546 - aave susd (ASUSD) 7d chart
$0,304548
0.0% 1.4% 3.3% $0,000000000000 - $698.196 - aave mana (AMANA) 7d chart
$7,73
-0.1% -0.9% 15.2% $0,000000000000 - $74.179.081 - aave link (ALINK) 7d chart
$1,00
-0.1% 0.4% -0.1% $0,000000000000 - $1.996.312 - aave tusd (ATUSD) 7d chart
$0,992975
0.0% -0.5% -1.2% $0,000000000000 - $388.321.194 - aave usdc (AUSDC) 7d chart
$0,001251347694
0.0% 1.1% 0.0% $3,15 - $2.212.695 - venus doge (VDOGE) 7d chart
$0,250935
-0.7% 1.6% 2.6% $374.090 - $70.283.174 - binance-peg cardano (ADA) 7d chart
$65,81
0.0% 2.6% 1.7% $1.951.615 - $39.154.846 - binance-peg litecoin (LTC) 7d chart
$4,09
0.1% 1.5% 2.1% $92.878,15 - $44.896.410 - binance-peg polkadot (DOT) 7d chart
$0,510534
0.1% 1.9% 0.2% $459.271 - $105.651.639 - binance-peg xrp (XRP) 7d chart
$0,512307
-0.0% 0.8% 16.6% $129.493 - $160.902.978 - convex crv (CVXCRV) 7d chart
$0,990473
- - - - - $44.433,06 - synth ousd (OUSD) 7d chart
$65,89
0.0% -0.2% 2.6% $360,43 - $18.364.070 - olympus v1 (OHM) 7d chart
$202,16
-0.0% 1.8% 3.5% $1.513.067 - $17.177.532.215 - enegra (EGX) 7d chart
$25,88
-0.1% -2.6% -2.6% $3.306,27 - - - tplatinum (TXPT) 7d chart
$1,07
0.0% 0.2% 0.2% $0,000000000000 - - - yvdai (YVDAI) 7d chart
$1,04
-0.0% 0.1% 0.0% $0,000000000000 - $23.456.268 - usdc yvault (YVUSDC) 7d chart
$1,02
0.0% 0.2% -0.1% $0,000000000000 - - - usdt yvault (YVUSDT) 7d chart
$4,53
-0.4% 3.3% 4.4% $0,000000000000 - $201.894 - uni yvault (YVUNI) 7d chart
$69,07
-0.1% 5.1% 4.2% $0,000000000000 - $82.716,37 - aave yvault (YVAAVE) 7d chart
$5.299,24
0.1% 1.1% 2.1% $0,000000000000 - $1.372.397 - yfi yvault (YVYFI) 7d chart
$1,08
0.1% 0.0% 0.2% $0,000000000000 - $668.493 - lusd yvault (YVLUSD) 7d chart
$0,659453
-0.3% 1.9% -3.3% $0,000000000000 - $66.839,64 - sushi yvault (YVSUSHI) 7d chart
$1,05
0.0% 0.0% -0.0% $0,000000000000 - $7.119,43 - tusd yvault (YVTUSD) 7d chart
$7,88
0.0% -0.9% 14.7% $0,000000000000 - $1.905.594 - link yvault (YVLINK) 7d chart
$2,76
0.1% 0.1% 1.2% $0,000000000000 - $6.345,69 - rai yvault (YVRAI) 7d chart
$1.750,55
0.1% 2.6% 5.0% $0,000000000000 - $98.013.632 - weth yvault (YVWETH) 7d chart
$1,04
0.2% 0.3% 0.2% $0,000000000000 - $3.347,76 - susd yvault (YVSUSD) 7d chart
-
$0,000000000000 - - - 1inch yvault (YV1INCH) 7d chart
$27.650,73
0.0% 1.9% 1.6% $0,000000000000 - $2.293.215 - wbtc yvault (YVWBTC) 7d chart
$2,38
-0.1% 3.1% -1.1% $0,000000000000 - $818.187 - snx yvault (YVSNX) 7d chart
$0,010810719093
3.5% 2.1% 20.3% $0,000000000000 - $2.502,13 - hegic yvault (YVHEGIC) 7d chart
$0,998315
-0.3% -0.2% -0.1% $74.337,36 - - - xcusdt (XCUSDT) 7d chart
$48,44
- - - - - $12.963,03 - comp yvault (YVCOMP) 7d chart
$27.003,70
-0.1% 2.1% 2.2% $81,15 - $16.806.451 - the tokenized bitcoin (IMBTC) 7d chart
$0,994531
-0.1% -1.1% -0.6% $164,94 - - - aave dai v1 (ADAI) 7d chart
$1,02
-0.6% 2.2% 3.3% $120.570 - - - xdai (XDAI) 7d chart
$1.673,33
0.0% 2.6% 4.8% $28.821.657.186 - $5.232.768 - aave eth v1 (AETH) 7d chart
$0,992975
-0.1% -0.4% -1.3% $2.754.636.763 - - - aave usdc v1 (AUSDC) 7d chart
$0,999575
0.0% 0.6% 0.3% $166.827 - $182.786 - aave susd v1 (ASUSD) 7d chart
$1,00
-0.1% 0.6% -0.1% $789.579.169 - - - aave tusd v1 (ATUSD) 7d chart
$0,999941
0.0% 0.4% -0.1% $322.286 - $11.610.781 - aave usdt v1 (AUSDT) 7d chart
$0,174625
-1.0% 1.6% -0.3% $2,42 - $86.793,47 - aave bat v1 (ABAT) 7d chart
$0,711814
-0.1% -1.5% 15.8% $44.278.583 - $53.274,95 - aave knc v1 (AKNC) 7d chart
$7,73
-0.1% -0.7% 15.2% $1.506.980.536 - $2.740.015 - aave link v1 (ALINK) 7d chart
$0,304548
-0.1% 1.5% 3.2% $1.491,51 - $41.042,97 - aave mana v1 (AMANA) 7d chart
$1.460,98
-0.1% -3.1% 14.4% $0,000000000000 - $180.467 - aave mkr v1 (AMKR) 7d chart
$2,06
-0.1% 2.7% -1.7% $49.381,71 - $189.129 - aave snx v1 (ASNX) 7d chart
$27.345,28
-0.1% 2.3% 2.3% $38,66 - $16.422.471 - aave wbtc v1 (AWBTC) 7d chart
$0,197872
0.0% 4.8% 6.7% $0,000000000000 - $22.127,99 - aave zrx v1 (AZRX) 7d chart
$0,999863
-0.1% 0.1% -0.1% $465.058 - $297.747 - aave busd v1 (ABUSD) 7d chart
$0,012093706747
0.0% 0.0% 0.1% $36,72 - $91.680,90 - lp-ycurve (YCURVE) 7d chart
$1,07
0.0% 0.0% 0.0% $0,000000000000 - $20.229.412 - lp-scurve (SCURVE) 7d chart
$27.700,80
-0.0% 2.0% 1.4% $0,000000000000 - $5.158.538 - lp renbtc curve (RENBTCCURVE) 7d chart
$27.576,04
-0.1% 2.3% 1.7% $0,000000000000 - $5.198.145 - curve.fi renbtc/wbtc/sbtc (CRVRENWSBTC) 7d chart
$2,21
- - - - - - - ccomp (CCOMP) 7d chart
$1,05
0.0% 0.0% 0.0% $0,000000000000 - $346.105 - swerve.fi usd (SWUSD) 7d chart
$1,03
0.0% 0.0% 0.0% $4.698.213 - $216.932.124 - lp 3pool curve (3CRV) 7d chart
$0,520664
-0.2% 1.7% 0.1% $18.912.462 - - - wrapped matic (WMATIC) 7d chart
$1,00
-0.1% -0.6% -1.0% $26,75 - $5.738.296 - matic aave interest bearing usdc (MAUSDC) 7d chart
$61,49
0.2% 0.0% 5.1% $11,11 - $241.705 - matic aave interest bearing aave (MAAAVE) 7d chart

Αναζητάτε τις τελευταίες πληροφορίες;
Αποκτήστε πρόσβαση σε αποκλειστικές αναφορές από αναλυτές του CoinGecko!
CoinGecko Premium

Θέλετε να μάθετε περισσότερα για τα κρυπτονομίσματα;
Διαβάστε οδηγούς και άρθρα κατανοητά ακόμη και για αρχάριους.
Μάθετε για τα κρυπτονομίσματα

Χρειάζεστε βοήθεια;
Βρείτε τις απαντήσεις που χρειάζεστε στο Κέντρο βοήθειας.
Κέντρο βοήθειας


coingecko
Συνέχεια στην εφαρμογή
Παρακολούθηση τιμών σε πραγματικό χρόνο
Άνοιγμα εφαρμογής
coingecko
Συνέχεια στην εφαρμογή
Παρακολούθηση τιμών σε πραγματικό χρόνο
Άνοιγμα εφαρμογής