Νομίσματα: 14.912
Ανταλλακτήρια: 1.159
Κεφαλαιοποίηση: 2,552T $ 0.9%
Όγκος τις τελευταίες 24 ώρες: 110,837B $
Κυριαρχία:
Αέριο: 7 GWEI
Απαλλαγείτε από τις διαφημίσεις
CoinGecko CoinGecko
Χαρτοφυλάκια
Προσθήκη σε Νέο χαρτοφυλάκιο

Κορυφαία νομίσματα Token βασισμένα σε περιουσιακά στοιχεία κατά κεφαλαιοποίηση

Η κεφαλαιοποίηση Token βασισμένα σε περιουσιακά στοιχεία ανέρχεται σήμερα στα 3 δισεκατομμύριο $, μια αλλαγή της τάξης του -2.1% τις τελευταίες 24 ώρες.
Κύρια σημεία
$2.506.842.692
Κεφαλαιοποίηση 2.1%
$102.996.680
Όγκος συναλλαγών τις τελευταίες 24 ώρες
🚀 Οι μεγαλύτεροι νικητές
# Νόμισμα Τιμή 1 ώ 24 ώ 7 ημ. 30 ημ. Όγκος τις τελευταίες 24 ώρες Κεφαλαιοποίηση FDV Κεφαλαιοποίηση / FDV Τελευταίες 7 ημέρες
128 XAUT
Tether Gold
XAUT
$2.407,96 0.0% 0.5% 1.4% 3.5% $23.062.329 $593.717.213 $593.717.213 1.0 tether gold (XAUT) 7d chart
153 PAXG
PAX Gold
PAXG
$2.399,63 0.0% 0.1% 1.3% 3.6% $12.217.238 $448.350.451 $448.350.451 1.0 pax gold (PAXG) 7d chart
176 CETH
cETH
CETH
$70,63 0.4% 0.5% 2.8% 0.6% $27.921,84 $379.772.976 $379.772.976 1.0 ceth (CETH) 7d chart
209 CWBTC
cWBTC
CWBTC
$1.339,24 0.0% 1.1% 5.2% 3.9% $0,00 $298.075.335 $298.075.335 1.0 cwbtc (CWBTC) 7d chart
258 TBTC
tBTC
TBTC
$66.846,93 0.3% 0.8% 5.6% 4.6% $2.897.394 $209.392.268 $209.392.268 1.0 tbtc (TBTC) 7d chart
264 OHM
Olympus
OHM
$12,55 0.1% 0.4% 0.2% 2.5% $235.690 $203.688.736 $276.262.557 0.74 olympus (OHM) 7d chart
585 CUSDC
cUSDC
CUSDC
$0,02404 0.1% 0.1% 0.1% 0.3% $13,09 $58.102.241 $58.102.241 1.0 cusdc (CUSDC) 7d chart
604 CDAI
cDAI
CDAI
$0,02363 0.2% 0.0% 0.2% 0.5% $355,47 $54.921.314 $54.921.314 1.0 cdai (CDAI) 7d chart
694 SB
Snowbank
SB
$261,80 0.2% 4.3% 5.6% 16.4% $114,69 $41.793.789 $41.793.789 1.0 snowbank (SB) 7d chart
702 SETH
sETH
SETH
$3.513,68 0.6% 0.4% 2.7% 1.7% $2.488,37 $40.703.334 $40.703.334 1.0 seth (SETH) 7d chart
822 TEMPLE
TempleDAO
TEMPLE
$1,24 0.1% 0.6% 1.3% 2.0% $9.173,39 $30.298.259 $30.356.758 1.0 templedao (TEMPLE) 7d chart
866 CBAT
cBAT
CBAT
$0,004041 0.4% 1.8% 1.5% 2.3% $0,00 $27.524.240 $27.524.240 1.0 cbat (CBAT) 7d chart
909 SUSD
sUSD
SUSD
$1,00000 0.0% 0.0% 0.1% 0.1% $6.344.705 $25.396.217 $25.396.217 1.0 susd (SUSD) 7d chart
1001 RENBTC
renBTC
RENBTC
$67.507,05 0.6% 0.4% 6.1% 5.5% $19.429,92 $20.546.837 $20.546.837 1.0 renbtc (RENBTC) 7d chart
1100 FEI
Fei USD
FEI
$0,9971 0.4% 0.3% 0.3% 0.4% $118,28 $16.381.764 $16.639.193 0.98 fei usd (FEI) 7d chart
1146 CUNI
cUNI
CUNI
$0,1615 1.8% 0.3% 1.7% 20.7% $1.007,57 $15.075.320 $15.075.320 1.0 cuni (CUNI) 7d chart
1214 SBTC
sBTC
SBTC
$64.522,58 - - - - $473,17 $12.928.174 $12.928.174 1.0 sbtc (SBTC) 7d chart
1555 TXAU
tGOLD
TXAU
$73,56 0.1% 1.0% 2.0% 0.5% $2.240,13 $6.866.806 $6.866.806 1.0 tgold (TXAU) 7d chart
1780 RAI
Rai Reflex Index
RAI
$2,93 0.2% 0.0% 0.1% 3.4% $110.664 $4.740.373 $4.740.373 1.0 rai reflex index (RAI) 7d chart
1818 SHOPX
SHOPX
SHOPX
$0,009260 1.8% 0.9% 4.0% 38.2% $6.467.347 $4.531.369 $4.733.048 0.96 shopx (SHOPX) 7d chart
2122 VEUR
VNX EURO
VEUR
$1,09 0.4% 0.1% 0.0% 1.8% $89.633,36 $2.688.721 $2.688.721 1.0 vnx euro (VEUR) 7d chart
2214 CZRX
c0x
CZRX
$0,007884 0.3% 0.7% 7.7% 4.8% $49,13 $2.342.334 $2.342.334 1.0 c0x (CZRX) 7d chart
2276 CLINK
cLINK
CLINK
$0,2818 0.4% 2.2% 0.5% 3.9% $0,00 $2.103.344 $2.103.344 1.0 clink (CLINK) 7d chart
2365 TXAG
tSILVER
TXAG
$0,9292 0.1% 0.1% 2.8% 6.1% $809,39 $1.837.466 $1.837.466 1.0 tsilver (TXAG) 7d chart
2704 SEUR
sEUR
SEUR
$1,08 - - - - $2.449,98 $1.075.169 $1.075.169 1.0 seur (SEUR) 7d chart
2774 XAUR
Xaurum
XAUR
$0,01384 0.1% 118.8% 0.1% 6.8% $0,06908 $984.912 $984.912 1.0 xaurum (XAUR) 7d chart
2844 AX
AurusX
AX
$0,3048 0.9% 19.5% 4.0% 43.5% $73.963,93 $871.950 $9.165.902 0.1 aurusx (AX) 7d chart
2916 VNXAU
VNX Gold
VNXAU
$77,34 0.1% 1.0% 0.7% 3.8% $141.395 $780.368 $780.368 1.0 vnx gold (VNXAU) 7d chart
2945 DGX
Digix Gold
DGX
$48,32 - 5.4% 9.1% 2.5% $153,41 $744.148 $744.148 1.0 digix gold (DGX) 7d chart
3189 ZUSD
Zasset zUSD
ZUSD
$0,9846 - 0.4% 0.1% 1.8% $3,31 $509.831 $509.831 1.0 zasset zusd (ZUSD) 7d chart
4176 TIME
Wonderland TIME
TIME
$0,08484 0.3% 6.1% 2.0% 29.5% $2,12 $76.380,46 $4.409.367 0.02 wonderland time (TIME) 7d chart
4507 PBTC
pTokens BTC [OLD]
PBTC
$1.886,46 0.1% 2.7% 7.4% 38.5% $191,26 $21.053,87 $21.053,87 1.0 ptokens btc [old] (PBTC) 7d chart
AMKR
Aave MKR
AMKR
$2.719,55 0.3% 4.5% 8.6% 12.9% $0,00 - $4.070.815 aave mkr (AMKR) 7d chart
AREN
Aave REN
AREN
$0,05051 0.7% 1.4% 4.2% 6.8% $0,00 - $90.062,69 aave ren (AREN) 7d chart
AKNC
Aave KNC
AKNC
$0,5406 0.7% 2.7% 0.3% 1.6% $0,00 - $18.025,73 aave knc (AKNC) 7d chart
AENJ
Aave ENJ
AENJ
$0,1918 0.7% 3.5% 2.9% 0.4% $0,00 - $59.313,28 aave enj (AENJ) 7d chart
AZRX
Aave ZRX
AZRX
$0,3791 1.3% 0.5% 6.6% 5.1% $0,00 - $115.574 aave zrx (AZRX) 7d chart
ASNX
Aave SNX
ASNX
$1,83 0.7% 1.5% 2.7% 9.4% $0,00 - $815.242 aave snx (ASNX) 7d chart
ASUSD
Aave SUSD
ASUSD
$0,9972 0.8% 0.5% 0.6% 1.1% $35.083,16 - $593.991 aave susd (ASUSD) 7d chart
AMANA
Aave MANA
AMANA
$0,3461 0.7% 0.9% 3.8% 4.4% $0,00 - $315.262 aave mana (AMANA) 7d chart
ALINK
Aave LINK
ALINK
$14,03 0.3% 1.8% 0.3% 3.8% $0,00 - $36.832.166 aave link (ALINK) 7d chart
ATUSD
Aave TUSD
ATUSD
$0,9996 0.1% 0.1% 0.3% 0.3% $0,00 - $500.327 aave tusd (ATUSD) 7d chart
AUSDC
Aave v2 USDC
AUSDC
$0,9987 0.1% 0.0% 0.1% 0.0% $139.001 - $161.565.454 aave v2 usdc (AUSDC) 7d chart
VDOGE
Venus DOGE
VDOGE
$0,002732 0.7% 2.6% 10.8% 8.4% $77,77 - $8.347.351 venus doge (VDOGE) 7d chart
ADA
Binance-Peg Cardano
ADA
Αγορά
$0,4246 0.1% 2.5% 2.3% 8.5% $189.462 - $118.741.825 binance-peg cardano (ADA) 7d chart
LTC
Binance-Peg Litecoin
LTC
Αγορά
$72,19 0.2% 2.0% 0.7% 2.5% $728.873 - $42.944.143 binance-peg litecoin (LTC) 7d chart
DOT
Binance-Peg Polkadot
DOT
Αγορά
$6,07 0.3% 3.6% 3.4% 5.2% $172.658 - $66.752.409 binance-peg polkadot (DOT) 7d chart
XRP
Binance-Peg XRP
XRP
Αγορά
$0,5990 0.1% 1.1% 9.5% 23.2% $1.048.711 - $124.025.009 binance-peg xrp (XRP) 7d chart
CVXCRV
Convex CRV
CVXCRV
$0,2830 1.2% 0.8% 0.5% 13.6% $364.361 - $107.546.462 convex crv (CVXCRV) 7d chart
OUSD
Synth oUSD
OUSD
$0,9905 - - - - $44,37 - $62.218,20 synth ousd (OUSD) 7d chart
TEM
Templar DAO
TEM
$2,35 0.6% 2.2% 3.1% 8.8% $190,67 - $1.252.776 templar dao (TEM) 7d chart
OHM
Olympus v1
OHM
$71,27 - - - - $181,11 - $19.860.077 olympus v1 (OHM) 7d chart
EGX
Enegra
EGX
$200,72 0.1% 0.2% 0.0% 0.3% $417.605 - $17.460.882.524 enegra (EGX) 7d chart
KBTC
Kintsugi BTC
KBTC
$80.581,52 - - - - $3.433,59 - - kintsugi btc (KBTC) 7d chart
IBTC
interBTC
IBTC
$67.914,35 2.4% 1.4% 4.0% 5.0% $91.516,60 - - interbtc (IBTC) 7d chart
TXPT
tPLATINUM
TXPT
$21,04 0.1% 0.9% 0.8% 0.9% $274,05 - - tplatinum (TXPT) 7d chart
YVDAI
yvDAI
YVDAI
$1,13 0.3% 0.0% 0.3% 0.6% $0,00 - - yvdai (YVDAI) 7d chart
YVUSDC
USDC yVault
YVUSDC
$1,10 0.1% 0.1% 0.1% 0.5% $0,00 - $13.380.746 usdc yvault (YVUSDC) 7d chart
YVUSDT
USDT yVault
YVUSDT
$1,07 0.3% 0.0% 0.1% 0.5% $0,00 - - usdt yvault (YVUSDT) 7d chart
YVUNI
UNI yVault
YVUNI
$8,04 1.8% 0.4% 1.7% 20.6% $0,00 - $163.659 uni yvault (YVUNI) 7d chart
YVAAVE
Aave yVault
YVAAVE
$99,76 0.5% 0.4% 10.1% 16.1% $0,00 - $27.031,20 aave yvault (YVAAVE) 7d chart
YVYFI
YFI yVault
YVYFI
$5.925,29 0.1% 0.3% 1.3% 0.2% $0,00 - $1.078.319 yfi yvault (YVYFI) 7d chart
YVCOMP
COMP yVault
YVCOMP
$48,44 - - - - $0,00 - $4.292,65 comp yvault (YVCOMP) 7d chart
YVLUSD
LUSD yVault
YVLUSD
$1,14 0.4% 0.1% 0.2% 0.4% $0,00 - $26.707,52 lusd yvault (YVLUSD) 7d chart
YVSUSHI
SUSHI yVault
YVSUSHI
$0,8266 0.8% 1.9% 0.5% 9.5% $0,00 - $50.712,86 sushi yvault (YVSUSHI) 7d chart
YVTUSD
TUSD yVault
YVTUSD
$1,05 0.2% 0.1% 0.2% 0.2% $0,00 - $7.129,00 tusd yvault (YVTUSD) 7d chart
YVLINK
LINK yVault
YVLINK
$14,26 0.3% 2.2% 0.6% 3.8% $0,00 - $394.565 link yvault (YVLINK) 7d chart
YVRAI
RAI yVault
YVRAI
$2,94 0.4% 0.1% 0.2% 3.5% $0,00 - $6.773,78 rai yvault (YVRAI) 7d chart
YVWETH
WETH yVault
YVWETH
$3.762,52 0.3% 0.5% 3.1% 1.1% $0,00 - $110.643.536 weth yvault (YVWETH) 7d chart
YVSUSD
sUSD yVault
YVSUSD
$1,04 0.3% 0.1% 0.0% 0.2% $0,00 - $3.314,05 susd yvault (YVSUSD) 7d chart
YV1INCH
1INCH yVault
YV1INCH
$0,4441 1.0% 2.1% 0.1% 3.2% $0,00 - $47.358,85 1inch yvault (YV1INCH) 7d chart
YVWBTC
WBTC yVault
YVWBTC
$68.337,17 0.0% 1.1% 5.1% 3.9% $0,00 - $3.545.447 wbtc yvault (YVWBTC) 7d chart
YVSNX
SNX yVault
YVSNX
$2,09 0.1% 2.3% 1.9% 10.1% $0,00 - $221.885 snx yvault (YVSNX) 7d chart
YVHEGIC
HEGIC yVault
YVHEGIC
$0,02168 0.2% 0.6% 1.4% 7.3% $0,00 - $4.243,10 hegic yvault (YVHEGIC) 7d chart
XCUSDT
xcUSDT
XCUSDT
$1,13 3.2% 4.6% 0.9% 68.0% $103.822 - - xcusdt (XCUSDT) 7d chart
AUSDC
Aave v3 USDC
AUSDC
$1,00000 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% $1,53 - - aave v3 usdc (AUSDC) 7d chart
AWETH
Aave v3 WETH
AWETH
$3.518,67 0.6% 0.6% 3.2% 0.7% $449,29 - - aave v3 weth (AWETH) 7d chart
AWBTC
Aave v3 WBTC
AWBTC
$66.730,06 0.3% 1.1% 5.1% 3.8% $2,74 - - aave v3 wbtc (AWBTC) 7d chart
AUSDT
Aave v3 USDT
AUSDT
$1,00 0.0% 0.0% 0.0% 0.1% $10,89 - - aave v3 usdt (AUSDT) 7d chart
ARETH
Aave v3 rETH
ARETH
$3.933,92 0.7% 0.6% 3.4% 1.5% $0,00 - - aave v3 reth (ARETH) 7d chart
ADAI
Aave v3 DAI
ADAI
$0,9999 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% $634,50 - - aave v3 dai (ADAI) 7d chart
AAAVE
Aave v3 AAVE
AAAVE
$95,27 0.0% 0.9% 11.1% 15.4% $0,00 - - aave v3 aave (AAAVE) 7d chart
ALINK
Aave v3 LINK
ALINK
$13,97 0.0% 2.6% 1.0% 2.7% $0,00 - - aave v3 link (ALINK) 7d chart
AMKR
Aave v3 MKR
AMKR
$2.727,63 0.5% 4.6% 7.7% 13.4% $0,00 - - aave v3 mkr (AMKR) 7d chart
AWSTETH
Aave v3 wstETH
AWSTETH
$4.123,19 0.6% 0.7% 3.3% 1.2% $0,00 - - aave v3 wsteth (AWSTETH) 7d chart
ACBETH
Aave v3 cbETH
ACBETH
$3.787,01 0.4% 0.5% 3.0% 1.0% $0,00 - - aave v3 cbeth (ACBETH) 7d chart
AUNI
Aave v3 UNI
AUNI
$7,92 0.9% 0.6% 1.4% 21.2% $0,00 - - aave v3 uni (AUNI) 7d chart
ALUSD
Aave v3 LUSD
ALUSD
$0,9973 0.0% 0.0% 0.3% 0.0% $0,00 - - aave v3 lusd (ALUSD) 7d chart
ALDO
Aave v3 LDO
ALDO
$1,86 0.8% 0.6% 6.6% 16.0% $0,00 - - aave v3 ldo (ALDO) 7d chart
ACRV
Aave v3 CRV
ACRV
$0,2839 1.0% 1.4% 0.7% 14.8% $0,00 - - aave v3 crv (ACRV) 7d chart
ASNX
Aave v3 SNX
ASNX
$1,83 0.0% 1.5% 1.5% 9.9% $0,00 - - aave v3 snx (ASNX) 7d chart
ABAL
Aave v3 BAL
ABAL
$2,66 0.0% 0.2% 2.3% 15.6% $0,00 - - aave v3 bal (ABAL) 7d chart
AFRAX
Aave v3 FRAX
AFRAX
$0,9969 0.0% 0.0% 0.0% 0.1% $0,00 - - aave v3 frax (AFRAX) 7d chart
ASTG
Aave v3 STG
ASTG
$0,3842 0.0% 4.0% 5.6% 6.6% $0,00 - - aave v3 stg (ASTG) 7d chart
A1INCH
Aave v3 1INCH
A1INCH
$0,4158 0.0% 2.0% 0.5% 2.8% $0,00 - - aave v3 1inch (A1INCH) 7d chart
AENS
Aave v3 ENS
AENS
$30,32 0.0% 11.8% 10.4% 19.0% $0,00 - - aave v3 ens (AENS) 7d chart
AKNC
Aave v3 KNC
AKNC
$0,5353 0.0% 3.2% 0.6% 2.3% $0,00 - - aave v3 knc (AKNC) 7d chart
ARPL
Aave v3 RPL
ARPL
$18,55 2.4% 4.2% 12.8% 18.3% $0,00 - - aave v3 rpl (ARPL) 7d chart
ASDAI
Aave v3 sDAI
ASDAI
$0,9999 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% $0,00 - - aave v3 sdai (ASDAI) 7d chart
IMBTC
The Tokenized Bitcoin
IMBTC
$67.395,67 0.3% 1.7% 5.5% 4.1% $21.324,88 - $36.072.521 the tokenized bitcoin (IMBTC) 7d chart
Εμφανίζονται 1 έως 100 από 155 αποτελέσματα
Σειρές
Νέο χαρτοφυλάκιο
Εικονίδιο και όνομα
Επιλογή νομίσματος
Προτεινόμενα νομίσματα
USD
US Dollar
IDR
Indonesian Rupiah
TWD
New Taiwan Dollar
EUR
Euro
KRW
South Korean Won
JPY
Japanese Yen
RUB
Russian Ruble
CNY
Chinese Yuan
Παραστατικά νομίσματα
AED
United Arab Emirates Dirham
ARS
Argentine Peso
AUD
Australian Dollar
BDT
Bangladeshi Taka
BHD
Bahraini Dinar
BMD
Bermudian Dollar
BRL
Brazil Real
CAD
Canadian Dollar
CHF
Swiss Franc
CLP
Chilean Peso
CZK
Czech Koruna
DKK
Danish Krone
GBP
British Pound Sterling
GEL
Georgian Lari
HKD
Hong Kong Dollar
HUF
Hungarian Forint
ILS
Israeli New Shekel
INR
Indian Rupee
KWD
Kuwaiti Dinar
LKR
Sri Lankan Rupee
MMK
Burmese Kyat
MXN
Mexican Peso
MYR
Malaysian Ringgit
NGN
Nigerian Naira
NOK
Norwegian Krone
NZD
New Zealand Dollar
PHP
Philippine Peso
PKR
Pakistani Rupee
PLN
Polish Zloty
SAR
Saudi Riyal
SEK
Swedish Krona
SGD
Singapore Dollar
THB
Thai Baht
TRY
Turkish Lira
UAH
Ukrainian hryvnia
VEF
Venezuelan bolívar fuerte
VND
Vietnamese đồng
ZAR
South African Rand
XDR
IMF Special Drawing Rights
Κρυπτονομίσματα
BTC
Bitcoin
ETH
Ether
LTC
Litecoin
BCH
Bitcoin Cash
BNB
Binance Coin
EOS
EOS
XRP
XRP
XLM
Lumens
LINK
Chainlink
DOT
Polkadot
YFI
Yearn.finance
Μονάδες Bitcoin
BITS
Bits
SATS
Satoshi
Εμπορεύματα
XAG
Silver - Troy Ounce
XAU
Gold - Troy Ounce
Επιλογή γλώσσας
Δημοφιλείς γλώσσες
EN
English
RU
Русский
DE
Deutsch
PL
język polski
ES
Español
VI
Tiếng việt
FR
Français
PT
Português
Όλες οι γλώσσες
AR
العربية
BG
български
CS
čeština
DA
dansk
EL
Ελληνικά
FI
suomen kieli
HE
עִבְרִית
HI
हिंदी
HR
hrvatski
HU
Magyar nyelv
ID
Bahasa Indonesia
IT
Italiano
JA
日本語
KO
한국어
LT
lietuvių kalba
NL
Nederlands
NO
norsk
RO
Limba română
SK
slovenský jazyk
SL
slovenski jezik
SV
Svenska
TH
ภาษาไทย
TR
Türkçe
UK
украї́нська мо́ва
ZH
简体中文
ZH-TW
繁體中文
Συνδεθείτε για να παρακολουθήσετε το αγαπημένο σας νόμισμα εύκολα 🚀
Εάν επιλέξετε να συνεχίσετε, συμφωνείτε με τους Όρους Παροχής Υπηρεσιών του CoinGecko και επιβεβαιώνετε ότι διαβάσατε την Πολιτική Απορρήτου
ή
Ξεχάσατε τον κωδικό πρόσβασής σας;
Δεν λάβατε οδηγίες επιβεβαίωσης;
Επανάληψη αποστολής οδηγιών επιβεβαίωσης
ΕΙΝΑΙ ΔΩΡΕΑΝ! Παρακολουθήστε εύκολα το αγαπημένο σας νόμισμα με το CoinGecko 🚀
Εάν επιλέξετε να συνεχίσετε, συμφωνείτε με τους Όρους Παροχής Υπηρεσιών του CoinGecko και επιβεβαιώνετε ότι διαβάσατε την Πολιτική Απορρήτου
ή
Ο κωδικός πρόσβασης πρέπει να περιέχει τουλάχιστον 8 χαρακτήρες και να περιλαμβάνει 1 κεφαλαίο γράμμα, 1 πεζό γράμμα, 1 αριθμό και 1 ειδικό χαρακτήρα
Δεν λάβατε οδηγίες επιβεβαίωσης;
Επανάληψη αποστολής οδηγιών επιβεβαίωσης
Ξεχάσατε τον κωδικό πρόσβασής σας;
Θα λάβετε ένα email με οδηγίες επαναφοράς του κωδικού πρόσβασής σας σε λίγα λεπτά.
Επανάληψη αποστολής οδηγιών επιβεβαίωσης
Θα λάβετε ένα email με οδηγίες για το πώς να επιβεβαιώσετε τη διεύθυνση email σας σε λίγα λεπτά.
Κάντε λήψη της εφαρμογής CoinGecko.
Σαρώστε αυτόν τον κωδικό QR για να κατεβάσετε την εφαρμογή τώρα App QR Code Διαφορετικά, βρείτε τη στα καταστήματα εφαρμογών
coingecko
Συνέχεια στην εφαρμογή
Παρακολούθηση τιμών σε πραγματικό χρόνο
Άνοιγμα εφαρμογής