Νομίσματα: 14.342
Ανταλλακτήρια: 1.099
Κεφαλαιοποίηση: 2,746T $ 8.6%
Όγκος τις τελευταίες 24 ώρες: 167,03B $
Κυριαρχία:
Αέριο: 10 GWEI
Απαλλαγείτε από τις διαφημίσεις
CoinGecko CoinGecko

Μεθοδολογία

Το CoinGecko παρέχει μεγάλη ποικιλία δεδομένων για πολλά διαφορετικά κρυπτοστοιχεία. Όλα τα δεδομένα που λαμβάνουμε ή για τα οποία κάνουμε κάποιο ερώτημα υποβάλλονται σε έλεγχο μέσω των διάφορων αλγόριθμων του CoinGecko που επαληθεύουν την ακεραιότητα των δεδομένων. Συνεχίστε να διαβάζετε παρακάτω τη σύνοψη σχετικά με τον τρόπο που υπολογίζουμε και αξιολογούμε τα μετρικά στοιχεία που είναι διαθέσιμα στο CoinGecko.

Trust Score

1. Ζεύγη συναλλαγών

Για κάθε ζεύγος συναλλαγών στο CoinGecko, το Trust Score υπολογίζεται λαμβάνοντας υπόψη τα εξής στοιχεία:
 1. Στατιστικά στοιχεία κίνησης στο διαδίκτυο ενός ανταλλακτηρίου (από το SimilarWeb)
 2. Διαφορά τιμής προσφοράς/πώλησης (Spread) στο βιβλίο εντολών και ±2% βάθος
 3. Συνολικός όγκος συναλλαγών
 4. Συχνότητα ανταλλαγών
 5. Έλεγχοι για έκτοπες τιμές

Το Trust Score προβάλλεται στη στήλη "Trust Score" με Πράσινο/Κίτρινο/Κόκκινο χρώμα ή Χωρίς χρώμα. Παρακάτω είναι διαθέσιμο ένα σύνολο στιγμιότυπων το οποίο απεικονίζει τη διαφορά μεταξύ των διάφορων χρωμάτων του Trust Score. Μπορείτε επίσης να μεταβείτε απευθείας στις σελίδες νομισμάτων (π.χ. Bitcoin, Litecoin) για να το δείτε στην πράξη!

Λάβετε υπόψη ότι το Trust Score που υπολογίζεται σε κάθε ζεύγος συναλλαγών δεν είναι τελικό και μεταβάλλεται σε πραγματικό χρόνο ανάλογα με τις συνθήκες της αγοράς. Η αναλυτική μεθοδολογία του Trust Score επεξηγείται στην καταχώριση ιστολογίου του CoinGecko εδώ.

2. Ανταλλακτήρια κρυπτονομισμάτων (Αγορά spot)

Το Trust Score για τα ανταλλακτήρια κρυπτονομισμάτων spot προβάλλεται σε κλίμακα 1 - 10 στη σελίδα επισκόπησης ανταλλακτηρίων.
Το Trust Score για τα ανταλλακτήρια αξιολογείται με βάση έναν συνδυασμό των εξής στοιχείων:
 1. Συνολική ρευστότητα
 2. Κλίμακα δραστηριοτήτων
 3. Κάλυψη API
 4. Ασφάλεια στον κυβερνοχώρο
 5. Παρουσία ομάδας
 6. Προηγούμενα περιστατικά
 7. Αποδεικτικό περιουσιακών στοιχείων
 8. Αποδεικτικό οφειλών (εκτ. Α' Εξάμηνο 2023)
Μπορείτε να βρείτε την ανάλυση του Trust Score ενός ανταλλακτηρίου στις αντίστοιχες σελίδες (π.χ. Coinbase).

Κάθε κατηγορία αξιολόγησης υπολογίζεται με βάση ορισμένους άλλους δείκτες όπως φαίνεται στην ανάλυση παραπάνω.

Η αναλυτική μεθοδολογία είναι διαθέσιμη στο ιστολόγιο του CoinGecko σε συνοπτική μορφή εδώ ή ως ξεχωριστές εκδόσεις:

 • Trust Score 1 (Μάιος 2019) - κατατάσσει τα ζεύγη συναλλαγών με βάση μετρικά στοιχεία που σχετίζονται με την κίνηση στο διαδίκτυο, τη ρευστότητα και τη δραστηριότητα συναλλαγών.
 • Trust Score 2 (Σεπτέμβριος 2019) - κατατάσσει ανταλλακτήρια με βάση την κίνηση στο διαδίκτυο, τη ρευστότητα, την κλίμακα και την κάλυψη API.
 • Ενημέρωση ασφάλειας στον κυβερνοχώρο στο Trust Score (Ιούλιος 2020) - βελτιώσεις στο Trust Score με την ενσωμάτωση της αξιολόγησης της ασφάλειας στον κυβερνοχώρο.
 • Ενημέρωση παρουσίας ομάδας και περιστατικών στο Trust Score (Νοέμβριος 2020) - ενσωμάτωση της αξιολόγησης παραγόντων που σχετίζονται με δραστηριότητες όπως παρουσία ομάδας και προηγούμενα περιστατικά.
 • Trust Score 3 Αποδεικτικό αποθεματικών (Ιανουάριος 2023) - ενσωμάτωση δεδομένων αποθεματικών στο Trust Score για τη χρήση τους ως μέρους του αλγόριθμου για σκοπούς κατάταξης.

3. Ανταλλακτήρια κρυπτονομισμάτων (Παράγωγα)

Το Trust Score δεν είναι διαθέσιμο επί του παρόντος για Ζεύγη συναλλαγών παραγώγων ή Ανταλλακτήρια παραγώγων. Τα ζεύγη συναλλαγών παραγώγων και τα ανταλλακτήρια παραγώγων κατατάσσονται με βάση τους αριθμούς που αντιστοιχούν στο ανοιχτό ενδιαφέρον και τον όγκο συναλλαγών, όπως αναφέρονται.

Δεδομένα αγοράς


1. Τιμή (κρυπτοστοιχείο)

Η τιμή ενός κρυπτοστοιχείου υπολογίζεται με βάση τα ζεύγη που είναι διαθέσιμα και συλλέγονται από το CoinGecko από διάφορα ανταλλακτήρια για ένα συγκεκριμένο κρυπτοστοιχείο. Η τιμή που εμφανίζεται στο CoinGecko για ένα συγκεκριμένο κρυπτοστοιχείο υπολογίζεται χρησιμοποιώντας έναν καθολικό τύπο για τη μέση τιμή σταθμισμένη βάσει όγκου.

a. Calculating the Bitcoin Price Index (BPI)

All ticker data on CoinGecko are stored in BTC base. To convert all ticker data to BTC, we utilize the BPI as the internal reference Bitcoin conversion rate to all fiat currencies.

Παράδειγμα 1 (Διαφορετικά ζεύγη παραστατικών νομισμάτων)

Χρησιμοποιώντας το Bitcoin (BTC) ως παράδειγμα και υποθέτοντας ότι παρακολουθούμε μόνο δύο ανταλλακτήρια, το Α και το Β, τα οποία πραγματοποιούν συναλλαγές σε USD και JPY:

Ανταλλακτήριο Α: BTC/USD = 1.000 USD / BTC @ Όγκος συναλλαγών (σε κυλιόμενη 24ωρη βάση) 15.000 BTC
Ανταλλακτήριο Β: BTC/JPY = 109.000 JPY / BTC @ Όγκος συναλλαγών (σε κυλιόμενη 24ωρη βάση) 10.000 BTC
Το CoinGecko θα μετατρέψει πρώτα τα JPY σε USD χρησιμοποιώντας συναλλαγματικές ισοτιμίες που παρέχονται από το %{link}. Έστω ότι 1 USD = 110 JPY, αυτό σημαίνει το εξής:

Ανταλλακτήριο Β: BTC/JPY = 109.000 JPY / BTC ≈ 990 USD / BTC

Στη συνέχεια, το CoinGecko θα υπολογίσει την καθολική μέση τιμή σταθμισμένη βάσει όγκου. Σε αυτήν την περίπτωση, θα είναι:

Τιμή BTC στο CoinGecko (USD)
= [Όγκος% * Τιμή σε USD] + [Όγκος% * Τιμή που μετατράπηκε σε USD]
= [ 15.000 / (15.000 + 10.000) ] * 1.000 USD + [ 10.000 / (15.000 + 10.000) ] * 990 USD
= 0,6 * 1.000 USD + 0,4 * 990 USD
= 996 USD

Παράδειγμα 2 (Ζεύγη παραστατικών νομισμάτων και άλλων κρυπτονομισμάτων)

Χρησιμοποιώντας το Ethereum (ETH) ως παράδειγμα και υποθέτοντας ότι παρακολουθούμε μόνο δύο ανταλλακτήρια, το Α και το Β, τα οποία πραγματοποιούν συναλλαγές σε USD και BTC:
Ανταλλακτήριο Α: ETH/USD = 200 USD / ETH @ Όγκος συναλλαγών (σε κυλιόμενη 24ωρη βάση) 30.000 ETH
Ανταλλακτήριο Β: ETH/BTC = 0,20000000 ₿ / ETH @ Όγκος συναλλαγών (σε κυλιόμενη 24ωρη βάση) 20.000 ETH
Το CoinGecko θα μετατρέψει πρώτα την τιμή ETH/BTC σε τιμή USD χρησιμοποιώντας την τιμή BTC στο CoinGecko που προέκυψε παραπάνω. 'Εστω ότι 1 BTC = 996 USD, αυτό σημαίνει το εξής:
Ανταλλακτήριο Β: ETH/BTC = 0,20000000 ₿ / ETH ≈ 199,2 USD / ETH

Στη συνέχεια, το CoinGecko θα υπολογίσει την καθολική μέση τιμή σταθμισμένη βάσει όγκου. Σε αυτήν την περίπτωση, θα είναι:

Τιμή ETH στο CoinGecko (USD)
= [ 30.000 / (30.000 + 20.000) ] * 200 USD + [ 20.000 / (30.000 + 20.000) ] * 199,2 USD
= 0,6 * 200 USD + 0,4 * 199,2 USD
= 199,68 USD

Από τα παραδείγματα 1 και 2, οι τιμές που λάβαμε σε USD μετατρέπονται κατόπιν σε άλλα τοπικά νομόσματα, όπως GBP, CNY, JPY, EUR κ.λπ. χρησιμοποιώντας το %{link} και, στη συνέχεια, προβάλλονται στο CoinGecko.

Σημείωση: ο καθολικός υπολογισμός του CoinGecko για τη μέση τιμή σταθμισμένη βάσει όγκου δεν περιλαμβάνει τυχόν σημεία δεδομένων που εντοπίζονται ως έκτοπες τιμές, όπως επεξηγείται στο Μέρος 3 παρακάτω.

b. Aggregating the market price for all coins

i) Initial Ticker Set Construction

In addition to displaying data from individual tickers, CoinGecko also displays one aggregated market price for coins. For the purpose of price aggregation, an initial ticker set is constructed based on the top 600 tickers by volume of a particular coin. We then filter out tickers if it is detected to be anomalous or do not meet selected criteria.

ii) Price Outlier Detection and Exclusion

One of the most important anomalous ticker filters we utilize is price outlier detection, where tickers that display an outlier price within the ticker set are automatically excluded. There are currently two different outlier detection algorithms depending on the number of available tickers in the ticker set. For coins with less than three tickers, any ticker price change that is greater than 100x from the previous price will be classified as an outlier. For coins with three tickers or more, CoinGecko applies an outlier detection algorithm by calculating the lower and upper bounds based on the median absolute deviation (MAD). If the price falls outside the bounds, we consider those tickers as outliers.

iii) Final Price Aggregation

Once outliers have been removed, we calculate the VWAP of all remaining tickers in the ticker set to arrive at the final aggregated price. In certain cases, our operations team may intervene to exclude outliers if the team believes a certain ticker price to be anomalous but was not excluded by our outlier detection algorithm.

4. Όγκος συναλλαγών (ανταλλακτήριο)

Ο όγκος συναλλαγών ενός ανταλλακτηρίου αντιστοιχεί στο σύνολο του όγκου όλων ζευγών συναλλαγών που είναι διαθέσιμα σε ένα συγκεκριμένο ανταλλακτήριο. Για παράδειγμα, ας υποθέσουμε ότι το Ανταλλακτήριο Α έχει δύο διαφορετικά νομίσματα (ETH και LTC) και ότι και τα δύο έχουν ζεύγη USD και BTC:

Παίρνουμε ETH = 200 USD και LTC = 100 USD από την καθολική μέση τιμή σταθμισμένη βάσει όγκου και τον ακόλουθο όγκο συναλλαγών (σε κυλιόμενη 24ωρη βάση) κάθε ζεύγους:

ETH/BTC = 400 ETH
ETH/USD = 100 ETH
LTC/BTC = 3.000 LTC
LTC/USD = 2.000 LTC

Τότε, ο όγκος συναλλαγών του Ανταλλακτηρίου Α είναι:
400 ETH + 100 ETH + 3.000 LTC + 2.000 LTC = USD 600.000

Λάβετε υπόψη ότι ο αλγόριθμος υπολογισμού του CoinGecko για τον όγκο ενός ανταλλακτηρίου δεν περιλαμβάνει ζεύγη συναλλαγών που βρίσκονται στη μαύρη λίστα λόγω μη συνεπών δεδομένων και τα οποία δεν έχουν ενημερωθεί σε διάστημα 3 ωρών και άνω. Αυτό συμβαίνει προκειμένου να διασφαλιστεί ότι ο συγκεντρωτικός όγκος απεικονίζει με όσο το δυνατόν περισσότερη ακρίβεια τις συνθήκες της αγοράς.

5. Όγκος συναλλαγών (παγκόσμιος)

Ο παγκόσμιος όγκος συναλλαγών 24 ωρών (επάνω μέρος στον ιστότοπο, κάτω από τη γραμμή μενού) είναι το σύνολο του όγκου συναλλαγών όλων των ανταλλακτηρίων τα οποία παρακολουθεί το CoinGecko.


6. Κυκλοφορούσα προμήθεια

Οι πληροφορίες για την κυκλοφορούσα προμήθεια που προβάλλονται στο CoinGecko λαμβάνονται από διάφορες ομάδες token και επαληθεύονται από την ομάδα του CoinGecko. Εάν το CoinGecko δεν κατορθώσει να επαληθεύσει την ακρίβεια των πληροφοριών αυτών, τότε η κυκλοφορούσα προμήθεια επισημαίνεται με το σύμβολο "-".

Οι πληροφορίες για την κυκλοφορούσα προμήθεια που προβάλλονται στο CoinGecko και η πηγή υπολογισμού εμφανίζονται κάνοντας κλικ στο σύμβολο δίπλα από το κείμενο που σχετίζεται με την κυκλοφούσα προμήθεια. Οι πληροφορίες για την κυκλοφορούσα προμήθεια χρησιμοποιούνται για τον υπολογισμό της κεφαλαιοποίησης αγοράς των κρυπτοστοιχείων.

Για νομίσματα με Proof-of-Work, ένα τελικό σημείο API από την εξερεύνηση μπλοκ του νομίσματος χρησιμοποιείται από το CoinGecko για την υποβολή ερωτήματος σχετικά με το διαθέσιμο ποσό νομισμάτων. Το CoinGecko περιλαμβάνει στην κυκλοφορούσα προμήθεια νομίσματα που εξορύσσονται πριν από τη διάθεσή τους στην αγορά (pre-mining), καθώς αυτά τα νομίσματα μπορούν να πωληθούν από οποιονδήποτε ελέγχει τα εν λόγω νομίσματα.


Ανάλυση κυκλοφορούσας προμήθειας για Litecoin (LTC)

Για token που εκδίδονται σε πλατφόρμες έξυπνων συμβάσεων (π.χ. token ERC-20 στο Ethereum), υπολογίζουμε την κυκλοφορούσα προμήθεια αφαιρώντας τα κλειδωμένα token από τη συνολική προμήθεια. Τα κλειδωμένα token μπορεί να περιλαμβάνουν τα κεφάλαια του ιδρύματος, τα κλειδωμένα token του επενδυτή, τα κλειδωμένα token της ομάδας κ.λπ. Οι διευθύνσεις αυτών των κλειδωμένων token λαμβάνονται από τις ομάδες token.

Ανάλυση κυκλοφορούσας προμήθειας για 0x (ZRX)

Το υπόλοιπο των token των κλειδωμένων διευθύνσεων λαμβάνεται αυτόματα από την εξερεύνηση μπλοκ κάθε φορά που είναι διαθέσιμο ένα API. Στην περίπτωση του 0x, καθώς πρόκειται για token ERC-20, τα υπόλοιπα των token για τις διευθύνσεις 0x λαμβάνονται αυτόματα από το Etherscan και αφαιρούνται από τη συνολική προμήθεια του 0x.

7. Κεφαλαιοποίηση αγοράς (κρυπτοστοιχείο)

Η κεφαλαιοποίηση αγοράς ενός κρυπτοστοιχείου υπολογίζεται χρησιμοποιώντας τον ακόλουθο τύπο:

Έστω ότι:
A = Τρέχουσα τιμή κρυπτοστοιχείου σε USD
B = Κυκλοφορούσα προμήθεια ενός στοιχείου

Κεφαλαιοποίηση αγοράς = A * B

Για παράδειγμα, η κεφαλαιοποίηση αγοράς του 0x υπολογίζεται πολλαπλασιάζοντας την κυκλοφορούσα προμήθεια του ZRX με την τιμή του. Εάν υποθέσουμε ότι η κυκλοφορούσα προμήθεια του ZRX είναι 583.209.787 και η τιμή του ZRX είναι 0,25 USD, τότε η κεφαλαιοποίηση αγοράς υπολογίζεται ως 583.209.787 * 0,25 USD = 145.802.446,75 USD.

8. Κεφαλαιοποίηση αγοράς (παγκόσμια)

Η παγκόσμια κεφαλαιοποίηση αγοράς (επάνω μέρος τον ιστότοπο, κάτω από τη γραμμή μενού) είναι το σύνολο της κεφαλαιοποίησης αγοράς όλων των έργων που παρακολουθεί το CoinGecko.9. Ρεκόρ υψηλής τιμής (ATH)

Το CoinGecko υπολογίζει το ATH χρησιμοποιώντας τα ακόλουθα δεδομένα:

(i) Τιμή ATH
(ii) Ημερομηνία ATH
(iii) Τρέχουσα τιμή
(iv) Τρέχουσα ημερομηνία

% πτώση από το ATH= (Τιμή ATH – Τρέχουσα τιμή) / (Τιμή ATH) * 100%
Ημερομηνία από το ATH = Τρέχουσα ημερομηνία – Ημερομηνία ATH

Καταχωρίσεις έργων

Η καταχώριση του token ή του ανταλλακτηρίου σας στο CoinGecko είναι δωρεάν και κανένας εκπρόσωπος του CoinGecko δεν θα σας ζητήσει ποτέ να πληρώσετε προμήθειες καταχώρισης.

Παρόλο που θα δεχόμασταν με μεγάλη χαρά δωρεές (οι διευθύνσεις είναι διαθέσιμες στο υποσέλιδο του ιστότοπου του CoinGecko), λάβετε υπόψη ότι δεν εγγυόμαστε ότι η καταχώριση θα ολοκληρωθεί με επιτυχία ούτε ότι θα επιταχυνθεί οποιοδήποτε μέρος της διαδικασίας. Παρακάτω αναφέρονται ορισμένα από τα κριτήρια που πρέπει να πληρούνται για να ληφθεί υπόψη μια καταχώριση στο CoinGecko. Ωστόσο, σημειώστε ότι με την εκπλήρωση των εν λόγω κριτηρίων δεν εγγυόμαστε αυτομάτως την καταχώριση, καθώς το CoinGecko αξιολογεί επίσης πολλούς άλλους παράγοντες πριν από την καταχώριση οποιουδήποτε έργου στην τοποθεσία μας.

Το CoinGecko διατηρεί το δικαίωμα να δημοσιεύει και να καταργεί τη δημοσίευση οποιουδήποτε καταχωρισμένου κρυπτοστοιχείου, ICO ή ανταλλακτηρίου στην τοποθεσία μας χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση, εάν πιστεύουμε ότι οι πληροφορίες που παρουσιάζονται είναι με οποιονδήποτε τρόπο ανακριβείς. Το CoinGecko δεν προβαίνει σε ενημέρωση, στην περίπτωση που κάποιο κρυπτοστοιχείο/ICO/ανταλλακτήριο δεν ολοκληρώσει με επιτυχία οποιοδήποτε μέρος της διαδικασίας ελέγχου.


Κριτήρια καταχωρίσεων:

(1) Κρυπτοστοιχεία
 • Ενεργός και λειτουργικός ιστότοπος που διαθέτει επαρκείς πληροφορίες για το κρυπτοστοιχείο που καταχωρίζεται. Οι ιστότοποι που δεν περιλαμβάνουν πληροφορίες σχετικά με τον σκοπό, την ομάδα ή τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δεν θα θεωρούνται έγκυροι.
 • Κάτοχος του ιστότοπου πρέπει να είναι η ομάδα έργου/συντήρησης. Οι ιστότοποι που φιλοξενούνται σε υπηρεσίες δόμησης ιστότοπων (π.χ. Wix) δεν θα γίνονται δεκτοί.
 • Ενεργή εξερεύνηση μπλοκ
 • Καταχώριση σε τουλάχιστον ενα (1) ενεργό ανταλλακτήριο με το οποίο είναι ενοποιημένο το CoinGecko.
 • Έργα για τα οποία πραγματοποιούνται συναλλαγές σε κεντρικά/αποκεντρωμένα ανταλλακτήρια με δυνατότητα αυτοεξυπηρέτησης ενδέχεται να απορριφθούν λόγω προβλημάτων ασφαλείας.
 • Για τον υπολογισμό της κεφαλαιοποίησης αγοράς, πρέπει να κοινοποιείται με σαφήνεια η κυκλοφορούσα προμήθεια (π.χ. οποιαδήποτε token εταιρειών/ιδρυμάτων/ομάδας/προγραμματιστών/κατοχύρωσης/κλειδωμένα token).
(2) Ανταλλακτήρια
 • Ένας ενεργός ιστότοπος ανταλλακτηρίου με πραγματικό όγκο συναλλαγών που συμφωνεί με τις πληροφορίες στο API.
 • Πληροί τα Πρότυπα API για τα ανταλλακτήρια κρυπτονομισμάτων του CoinGecko.
 • Λειτουργική τεκμηρίωση για το REST API.
 • Πρέπει να υπάρχει διαθέσιμος ένας εκπρόσωπος με τον οποίο να μπορεί να επικοινωνήσει εύκολα η ομάδα σε περίπτωση προβλημάτων.
 • Στις βασικές πληροφορίες του ανταλλακτηρίου, είναι απαραίτητο να υπάρχει μια σελίδα με πληροφορίες για το νόμισμα η οποία περιλαμβάνει στοιχεία αναγνώρισης για κάθε νόμισμα στο οποίο πραγματοποιούνται συναλλαγές: όνομα, σύμβολο, λογότυπο, ιστότοπος νομίσματος, παράδειγμα εξερεύνησης μπλοκ μιας αποδεκτής σελίδας νομίσματος: Πληροφορίες για το token DeversiFi.

Τι επιτρέπεται και τι δεν επιτρέπεται για την υποβολή καταχωρίσεων:

Υπάρχουν ορισμένα πράγματα με τα οποία μπορείτε να μας βοηθήσετε να διασφαλίσουμε ότι η διαδικασία καταχώρισης θα είναι όσο το δυνατόν ομαλότερη.
Τι επιτρέπεται:
 • Να συμπληρώσετε στο 'Έντυπο αίτησης CoinGecko όσο το δυνατόν πιο ακριβείς πληροφορίες.
 • Να βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχουν νεκροί σύνδεσμοι/κακές αναφορές.
 • Να υποβάλετε δελτίο στη διεύθυνση support.coingecko.com, εάν έχετε περαιτέρω ερωτήσεις.
Τι δεν επιτρέπεται:
 • Να υποβάλετε πολλαπλές αιτήσεις.
 • Να κάνετε συνεχώς ερωτήσεις σχετικά με τις ενημερώσεις της κατάστασης.
 • Να προσφέρετε οικονομικό όφελος σε οποιοδήποτε πρόσωπο για μια καταχώριση.
 • Να αποδεχτείτε οποιαδήποτε προσφορά από άλλα πρόσωπα τα οποία ισχυρίζονται ότι μπορούν να επιταχύνουν την καταχώρισή σας ή να εγγυηθούν για αυτήν.
  Μην ξεχνάτε ότι οι εκπρόσωποι του CoinGecko δεν θα σας ζητήσουν ποτέ προμήθειες καταχώρισης οποιασδήποτε μορφής.

Ροή διαδικασίας καταχωρίσεων:

Κρυπτοστοιχεία
 1. Συμπληρώστε τη 'Έντυπο αίτησης CoinGecko. (Ανατρέξτε στον οδηγό εδώ)
 2. Το CoinGecko ελέγχει τις αιτήσεις.
 3. Εάν η αίτησή σας περάσει τον έλεγχο, το CoinGecko θα καταχωρίσει το κρυπτοστοιχείο.
 4. Οι υποβάλλοντες μπορούν να ελέγχουν την κατάσταση της καταχώρισης εδώ.
Ανταλλακτήρια
 1. Υποβάλετε τη 'Έντυπο αίτησης CoinGecko.
 2. Το CoinGecko ελέγχει τις αιτήσεις.
 3. Εάν το ανταλλακτήριο πληροί τα κριτήρια, θα επικοινωνήσει μαζί σας μέσω email ένας εκπρόσωπος του CoinGecko, για να προχωρήσετε με τη συμφωνία καταχώρισης του ανταλλακτηρίου (ισχύει για καταχωρίσεις CEX).
 4. Ένας προγραμματιστής του CoinGecko θα αναλάβει την ενοποίηση του ανταλλακτηρίου.
 5. Η ομάδα του CoinGecko θα ελέγξει εκ νέου τον κώδικα και, εάν περάσει όλους τους ελέγχους, το API του ανταλλακτηρίου θα συγχωνευτεί στην εσωτερική βιβλιοθήκη ανταλλακτηρίων του CoinGecko. Τα ανταλλακτήρια πρέπει να ακολουθούν τα Πρότυπα API για τα ανταλλακτήρια κρυπτονομισμάτων του CoinGecko, για να διευκολύνεται η καταχώριση των ανταλλακτηρίων.
 6. Η ομάδα του CoinGecko θα ελέγξει όλα τα ζεύγη συναλλαγών και θα τα συγκρίνει με όλα τα υπάρχοντα κρυπτοστοιχεία που είναι καταχωρισμένα στο CoinGecko.
 7. Οι πληροφορίες του ανταλλακτηρίου θα συμπληρωθούν (εικόνες, περιγραφή, προμήθειες κ.λπ.).
 8. Η ενοποίηση του ανταλλακτηρίου ολοκληρώνεται και το ανταλλακτήριο είναι καταχωρισμένο στο CoinGecko.
coingecko
Συνέχεια στην εφαρμογή
Παρακολούθηση τιμών σε πραγματικό χρόνο
Άνοιγμα εφαρμογής
Επιλογή νομίσματος
Προτεινόμενα νομίσματα
USD
US Dollar
IDR
Indonesian Rupiah
TWD
New Taiwan Dollar
EUR
Euro
KRW
South Korean Won
JPY
Japanese Yen
RUB
Russian Ruble
CNY
Chinese Yuan
Παραστατικά νομίσματα
AED
United Arab Emirates Dirham
ARS
Argentine Peso
AUD
Australian Dollar
BDT
Bangladeshi Taka
BHD
Bahraini Dinar
BMD
Bermudian Dollar
BRL
Brazil Real
CAD
Canadian Dollar
CHF
Swiss Franc
CLP
Chilean Peso
CZK
Czech Koruna
DKK
Danish Krone
GBP
British Pound Sterling
GEL
Georgian Lari
HKD
Hong Kong Dollar
HUF
Hungarian Forint
ILS
Israeli New Shekel
INR
Indian Rupee
KWD
Kuwaiti Dinar
LKR
Sri Lankan Rupee
MMK
Burmese Kyat
MXN
Mexican Peso
MYR
Malaysian Ringgit
NGN
Nigerian Naira
NOK
Norwegian Krone
NZD
New Zealand Dollar
PHP
Philippine Peso
PKR
Pakistani Rupee
PLN
Polish Zloty
SAR
Saudi Riyal
SEK
Swedish Krona
SGD
Singapore Dollar
THB
Thai Baht
TRY
Turkish Lira
UAH
Ukrainian hryvnia
VEF
Venezuelan bolívar fuerte
VND
Vietnamese đồng
ZAR
South African Rand
XDR
IMF Special Drawing Rights
Κρυπτονομίσματα
BTC
Bitcoin
ETH
Ether
LTC
Litecoin
BCH
Bitcoin Cash
BNB
Binance Coin
EOS
EOS
XRP
XRP
XLM
Lumens
LINK
Chainlink
DOT
Polkadot
YFI
Yearn.finance
Μονάδες Bitcoin
BITS
Bits
SATS
Satoshi
Εμπορεύματα
XAG
Silver - Troy Ounce
XAU
Gold - Troy Ounce
Επιλογή γλώσσας
Δημοφιλείς γλώσσες
EN
English
RU
Русский
DE
Deutsch
PL
język polski
ES
Español
VI
Tiếng việt
FR
Français
PT
Português
Όλες οι γλώσσες
AR
العربية
BG
български
CS
čeština
DA
dansk
EL
Ελληνικά
FI
suomen kieli
HE
עִבְרִית
HI
हिंदी
HR
hrvatski
HU
Magyar nyelv
ID
Bahasa Indonesia
IT
Italiano
JA
日本語
KO
한국어
LT
lietuvių kalba
NL
Nederlands
NO
norsk
RO
Limba română
SK
slovenský jazyk
SL
slovenski jezik
SV
Svenska
TH
ภาษาไทย
TR
Türkçe
UK
украї́нська мо́ва
ZH
简体中文
ZH-TW
繁體中文
Συνδεθείτε για να παρακολουθήσετε το αγαπημένο σας νόμισμα εύκολα 🚀
Εάν επιλέξετε να συνεχίσετε, συμφωνείτε με τους Όρους Παροχής Υπηρεσιών του CoinGecko και επιβεβαιώνετε ότι διαβάσατε την Πολιτική Απορρήτου
ή
Ξεχάσατε τον κωδικό πρόσβασής σας;
Δεν λάβατε οδηγίες επιβεβαίωσης;
Επανάληψη αποστολής οδηγιών επιβεβαίωσης
ΕΙΝΑΙ ΔΩΡΕΑΝ! Παρακολουθήστε εύκολα το αγαπημένο σας νόμισμα με το CoinGecko 🚀
Εάν επιλέξετε να συνεχίσετε, συμφωνείτε με τους Όρους Παροχής Υπηρεσιών του CoinGecko και επιβεβαιώνετε ότι διαβάσατε την Πολιτική Απορρήτου
ή
Ο κωδικός πρόσβασης πρέπει να περιέχει τουλάχιστον 8 χαρακτήρες και να περιλαμβάνει 1 κεφαλαίο γράμμα, 1 πεζό γράμμα, 1 αριθμό και 1 ειδικό χαρακτήρα
Δεν λάβατε οδηγίες επιβεβαίωσης;
Επανάληψη αποστολής οδηγιών επιβεβαίωσης
Ξεχάσατε τον κωδικό πρόσβασής σας;
Θα λάβετε ένα email με οδηγίες επαναφοράς του κωδικού πρόσβασής σας σε λίγα λεπτά.
Επανάληψη αποστολής οδηγιών επιβεβαίωσης
Θα λάβετε ένα email με οδηγίες για το πώς να επιβεβαιώσετε τη διεύθυνση email σας σε λίγα λεπτά.
Κάντε λήψη της εφαρμογής CoinGecko.
Σαρώστε αυτόν τον κωδικό QR για να κατεβάσετε την εφαρμογή τώρα App QR Code Διαφορετικά, βρείτε τη στα καταστήματα εφαρμογών