Νέα κρυπτονομίσματα

Ανακαλύψτε νέα κρυπτονομίσματα που προστέθηκαν πρόσφατα στο CoinGecko. Ταξινομήστε τα με βάση τον όγκο συναλλαγών και την πιο πρόσφατη τιμή για να εντοπίσετε νέα token που γίνονται δημοφιλή στην αγορά. Ανάμεσα σε όλα τα κρυπτονομίσματα που καταχωρίστηκαν τις τελευταίες 30 ημέρες, θα σας ενδιέφερε ενδεχομένως να μάθετε ότι τα WaifuAI και Loyalty Labs διαθέτουν τον υψηλότερο όγκο συναλλαγών τις τελευταίες 24 ώρες.

USD
Νόμισμα Τιμή Αλυσίδα 1 ώ 24 ώρες Όγκος τις τελευταίες 24 ώρες FDV Last Added
$0,000000044513
-21.5% -31.0% $2.429.461 $35.561.549 10 ώρες
$0,000217123174
-0.0% -6.7% $23.374.746 $45.600.026 13 ώρες
$0,011685221213
-0.6% 12.5% $725.159 $115.144.654 1 μέρα
$0,000000003441
-0.6% -13.7% $161.824 $1.479.780 1 μέρα
$0,000005967365
-1.7% -45.8% $9.053.696 - 1 μέρα
$0,440029
2.1% 9.9% $56.952,85 - 1 μέρα
$0,000000001336
3.2% -21.0% $805.798 $546.407 1 μέρα
$0,085670149948
4.1% 21.7% $261.356 $3.573.820 1 μέρα
$0,011609260014
-1.0% -12.5% $14.447,78 $290.521.489 1 μέρα
$0,000000027312
0.1% -9.3% $58.383,58 $2.731.165 1 μέρα
$0,000024166555
-24.0% -8.8% $294.070 $241.666 1 μέρα
$0,000123696537
0.1% -2.2% $367,59 $123.697 1 μέρα
$0,000227901504
-2.6% -8.7% $88.162,25 - 1 μέρα
$0,004990812284
-0.9% 0.2% $64.190,76 $15.167.325 1 μέρα
$2,83
0.1% -8.6% $103,10 $1.201.231 2 ημέρες
$0,012041378311
0.1% -9.0% $21.188,15 $60.029,26 2 ημέρες
$0,000000000862
-2.3% -1.5% $96.580,33 $614.686 2 ημέρες
$0,051784652368
- 3.4% 2.7% $1.455.054 $726.012 2 ημέρες
$0,000001123966
-1.0% -18.2% $224.379 $1.120.616 2 ημέρες
$1,52
2.2% 5.8% $62.463,26 $304.678.998 2 ημέρες
$0,019730592648
-0.0% -7.5% $23.484,21 $1.184.384 2 ημέρες
$0,000326837735
0.2% -13.9% $6.830,33 $327.114 3 ημέρες
$0,129833
-0.0% -23.1% $5.520,15 $26.025.792 3 ημέρες
$0,424293
7.1% 5.9% $286.175 $42.440.721 3 ημέρες
$0,000001229754
-0.6% 11.2% $26.394,57 - 3 ημέρες
$0,000000046078
-4.4% -14.8% $41.898,08 - 4 ημέρες
$0,994693
-0.8% 1.4% $232.421 - 4 ημέρες
$0,002097721797
1.2% 7.5% $76.992,63 $1.409.678 6 ημέρες
$0,000000025276
-2.0% -17.5% $19.993,74 $201.610 6 ημέρες
$0,000000084352
-10.9% -40.0% $79.677,64 $349.532 6 ημέρες
$0,002442323484
0.1% -24.8% $214.655 $2.447.625 7 ημέρες
$0,000198934868
-0.0% 1.5% $50.233,60 $199.088 7 ημέρες
$0,052159991094
-0.3% -16.1% $9.196,28 $5.220.931 7 ημέρες
$0,000000370326
0.7% -48.8% $6.276,63 $28.803,10 7 ημέρες
$0,000084175016
0.5% 1.5% $1.381,23 $84.131,38 7 ημέρες
$0,000000097954
-2.4% -0.8% $102.547 - 7 ημέρες
$30,64
-0.1% -0.0% $29,97 $519.863 7 ημέρες
$46,07
0.2% -0.2% $60,47 $554.811 7 ημέρες
$0,000058455030
0.1% -8.4% $2.811,90 $58.455,03 7 ημέρες
$0,793807
-0.2% -3.1% $20.762,88 $794.334.809 7 ημέρες
$1,19
3.4% 30.6% $107.413 - 7 ημέρες
$0,000000015948
-0.6% -38.6% $260.386 - 7 ημέρες
$0,730646
-2.3% -17.9% $154.228 $72.933.091 7 ημέρες
$0,913633
-1.5% -1.7% $3.122,65 - 8 ημέρες
$0,000001212849
0.1% -6.9% $11.856,12 $1.077.722 8 ημέρες
$0,000948993024
0.2% -14.1% $16.248,53 $948.566 8 ημέρες
$0,022606504039
-0.1% 0.5% $2,31 - 8 ημέρες
$0,248849
-1.1% 3.7% $8.740,94 $17.432.869 8 ημέρες
$25.986,99
0.3% -2.3% $1.761,44 - 8 ημέρες
$0,000422809964
0.9% -0.3% $4.904,46 - 8 ημέρες
$0,000580259254
-0.8% -18.5% $178.790 - 8 ημέρες
$0,000014167043
-1.1% 16.9% $339.112 $2.924.371 9 ημέρες
$0,073474761013
13.3% 11.1% $369.935 - 9 ημέρες
$0,000649363584
-10.2% -16.3% $6.644,23 $6.493.190 9 ημέρες
$0,116754
-1.0% 0.1% $1.560,89 $577.644 9 ημέρες
$0,000008832498
0.1% -5.0% $1.777,63 - 9 ημέρες
$0,000000000009
-0.9% 2.8% $364.904 $600.889 9 ημέρες
$1,01
1.5% 1.8% $8.935.407 - 9 ημέρες
$1,01
0.5% 1.4% $12.071.705 - 9 ημέρες
$1,01
0.5% 1.5% $23.329.459 - 9 ημέρες
$0,111269
-1.7% -7.8% $150.007 $110.788 9 ημέρες
$0,000091313763
0.0% -1.3% $413,92 - 9 ημέρες
$0,000007397062
-1.0% -10.1% $3.440,86 $73.944,51 9 ημέρες
$210,43
8.4% -10.0% $54.972,41 - 9 ημέρες
$1.864,03
0.3% 0.3% $56.733,85 - 9 ημέρες
$0,000000892537
0.1% 0.9% $212,91 $18.102.798 9 ημέρες
$10,22
14.5% 26.7% $255.460 - 9 ημέρες
$0,050089614042
0.0% -1.9% $15.918,35 $556.551 10 ημέρες
$0,009396882805
0.3% 0.2% $1.597,69 $938.825 10 ημέρες
$0,000371698351
0.2% -5.1% $551,23 - 10 ημέρες
$0,000021173033
-2.4% 2.2% $23.498.543 $21.084.002 10 ημέρες
$0,000004750512
0.1% -1.1% $868,57 $47.467,06 10 ημέρες
$0,000013834715
2.6% 9.8% $7.791,47 - 10 ημέρες
$76,18
2.5% 21.7% $1.046.417 $11.395.312 11 ημέρες
$0,001075356458
-1.1% -10.8% $10.206.622 $82.453.521 11 ημέρες
$0,000171255255
-3.0% 9.1% $1.606,23 $17.111,80 11 ημέρες
$0,002120143600
-0.3% -3.4% $11.994,37 - 11 ημέρες
$0,003659242677
-0.7% -0.8% $227,65 - 11 ημέρες
$0,000000004319
-34.2% -17.8% $53.424,00 $299.814 11 ημέρες
$0,000021946796
-0.2% 0.0% $5,74 $21.946,80 11 ημέρες
$0,005385636977
1.7% 15.4% $562.488 $53.954.622 11 ημέρες
$1,04
0.1% -0.1% $225,78 - 11 ημέρες
$0,000123318036
0.1% -1.9% $354,55 $123.318 11 ημέρες
$0,000005092533
5.8% -4.4% $40.610,98 $760.621 11 ημέρες
$0,113914
0.1% -5.7% $39.162,89 - 11 ημέρες
$0,001595844441
-0.1% -1.4% $3.131.606 $877.423.564 11 ημέρες
$9,59
0.1% -0.1% $44,35 - 11 ημέρες
$0,000012258862
0.1% -0.6% $342,73 $24.517,72 11 ημέρες
$0,000000000123
0.1% -0.7% $227,48 $51.639,16 11 ημέρες
$0,000160440026
0.1% -0.4% $131,77 $160.311 11 ημέρες
$0,000000003404
-1.8% -10.8% $243.209