Νομίσματα: 12.820
Ανταλλακτήρια: 943
Κεφαλαιοποίηση: 2,085T $ 0.9%
Όγκος τις τελευταίες 24 ώρες: 105,871B $
Κυριαρχία:
Αέριο: 33 GWEI
Απαλλαγείτε από τις διαφημίσεις
CoinGecko CoinGecko

Συχνές ερωτήσεις


  Δεδομένα αγοράς και γραφήματα

 1. Τι είναι η τιμή νομισμάτων, η κεφαλαιοποίηση αγοράς, ο όγκος και το Trust Score;
 2. Η τιμή νομίσματος αναφέρεται στην τρέχουσα παγκόσμια μέση τιμή σταθμισμένη βάσει όγκου ενός κρυπτοστοιχείου για το οποίο πραγματοποιούνται συναλλαγές σε ένα ενεργό κρυπτοστοιχείο στη ανταλλακτήριο, όπως παρακολουθείται από το CoinGecko.

  Η κεφαλαιοποίηση αγοράς είναι ένα από τα μετρικά στοιχεία που χρησιμοποιούνται για τον υπολογισμό του σχετικού μεγέθους ενός κρυπτοστοιχείου. Η κεφαλαιοποίηση αγοράς υπολογίζεται πολλαπλασιάζοντας την τιμή νομίσματος με την κυκλοφορούσα προμήθεια.

  Ο όγκος είναι ο συνολικός όγκος συναλλαγών ενός κρυπτοστοιχείου σε όλα τα ενεργά ανταλλακτήρια κρυπτοστοιχείων που παρακολουθούνται από το CoinGecko.

  Το Trust Score χρησιμοποιείται για τον υπολογισμό της ρευστότητας σε ζεύγη συναλλαγών και ανταλλακτήρια κρυπτονομισμάτων. Η χρήση του επεκτείνεται και στη μέτρηση της συνολικής ρευστότητας, της κλίμακας δραστηριοτήτων και της κάλυψης API.

  Για να βρείτε μια λεπτομερή επεξήγηση, διαβάστε περισσότερα σχετικά στη σελίδα Μεθοδολογία.

 3. Πώς παρουσιάζει το CoinGecko όλα τα διαφορετικά γραφήματα/δεδομένα;
 4. Είναι ομαδική προσπάθεια! Η ομάδα του CoinGecko εργάζεται σκληρά για να συγκεντρώνει δεδομένα από πολλά κρυπτοστοιχεία που είναι διαθέσιμα σε διάφορες πηγές από το 2014. Από τα ανεπεξέργαστα δεδομένα που συγκεντρώνουμε, το CoinGecko τα αποθηκεύει και δημιουργεί γραφήματα σε χρονικές σειρές για εσάς, ώστε να λαμβάνετε μια καλύτερη επισκόπηση της ανάπτυξης ενός συγκεκριμένου έργου. Ελπίζουμε ότι η εργασία μας σας βοηθάει να έχετε μια ολοκληρωμένη εικόνα των αγαπημένων σας έργων!

 5. Γιατί κάποιες γραμμές ανταλλακτηρίων έχουν γκρι χρώμα στη σελίδα ενός νομίσματος;
 6. Χρησιμοποιούμε έναν εσωτερικό τύπο για τον εντοπισμό έκτοπων τιμών και ανακριβών δεδομένων. Μπορεί να έχει προκληθεί από API ανταλλακτηρίου που δεν λειτουργεί σωστά ή από σφάλματα, τα οποία έχουν ως αποτέλεσμα ανακριβείς ή μη ενημερωμένες πληροφορίες. Δείτε την εικόνα παρακάτω για περισσότερες λεπτομέρειες.

  #Τα 1, 2 και 3 είναι κανονικές τιμές και δεν έχουν γκρι απόχρωση. Τα (a) και (b) είναι τιμές που δεν περιλαμβάνονται στον αλγόριθμο υπολογισμού μας.

  Ουσιαστικά, ο αλγόριθμός μας σταματάει να λαμβάνει υπόψιν μη ενημερωμένες πληροφορίες για να διασφαλίσει ότι μόνο οι ενημερωμένες πληροφορίες χρησιμοποιούνται στη συγκέντρωση και παρουσιάζονται σε εσάς. Διαβάστε περισσότερα σχετικά με μια λεπτομερή επεξήγηση για τον τύπο που χρησιμοποιούμε στη σελίδα Μεθοδολογία.

 7. Γιατί εμφανίζεται ένα ερωτηματικό (?) στην κεφαλαιοποίηση αγοράς για ορισμένα έργα;
 8. Για μια ακριβή κεφαλαιοποίηση αγοράς λαμβάνεται υπόψιν η κυκλοφορούσα προμήθεια ενός κρυπτοστοιχείου. Το CoinGecko έχει στενή συνεργασία με τις ομάδες έργων ή τους δημιουργούς νομισμάτων για να λαμβάνει αυτές τις πληροφορίες. Εάν υπάρχει ένα ερωτηματικό, αυτό σημαίνει ότι έχουμε ανεπαρκείς πληροροφίες σχετικά με την κυκλοφορούσα προμήθεια ή έχουμε αμφιβολίες σχετικά με την ακρίβεια των εν λόγω πληροφοριών. Τα μετρικά στοιχεία που αφορούν την κεφαλαιοποίηση αγοράς αποτελούν μια συνεχή εργασία για εμάς.

 9. Πώς υπολογίζεται η κυκλοφορούσα προμήθεια στο CoinGecko;
 10. Για τον υπολογισμό της κυκλοφορούσας προμήθειας, αντλούμε πληροφορίες απευθείας από τελικά σημεία API, τα οποία λαμβάνουμε από αντίστοιχες ομάδες έργων. Μπορείτε να ελέγξετε το API που χρησιμοποιούμε, κάνοντας κλικ στο κουμπί δίπλα από την "Κυκλοφορούσα προμήθεια". Παρακάτω θα δείτε ορισμένα παραδείγματα:  Για νομίσματα με κλειδωμένες δεσμευμένες συμμετοχές ιδρυμάτων/εταιρειών/ιδρυτών ή κλειδωμένες, δεσμευμένες και κατοχυρωμένες συμμετοχές, τις υπολογίζουμε αφαιρώντας τες από την κυκλοφορούσα προμήθεια. 11. Πόσο συχνά ενημερώνονται όλες οι πληροφορίες;
 12. Τα bot μας ενημερώνουν τα δεδομένα μας με βάση ένα μεταβαλλόμενο χρονοδιάγραμμα. Ενημερώνουμε τις πληροφορίες μας όποτε είναι δυνατό με βάση το παρακάτω χρονοδιάγραμμα, το οποίο υπόκειται σε όρια ρυθμού που επιβάλλονται από τις υπηρεσίες παροχής δεδομένων.

  i) Τιμή, όγκος συναλλαγών, κεφαλαιοποίηση αγοράς - ενημερώνονται κάθε 1 έως 10 λεπτά
  ii) Κυκλοφορούσα προμήθεια - ενημερώνεται κάθε 5 λεπτά
  iii) Δεδομένα προγραμματιστών, μέσων κοινωνικών δικτύωσης, Alexa - ενημερώνονται μία φορά την ημέρα
  iv) Πληροφορίες blockchain (δυσκολία εξόρυξης, συνολικά μπλοκ, συναλλαγές ανά δευτερόλπετο κ.λπ.) - ενημερώνονται κάθε 1 ώρα

 13. Τι είναι το Trust Score στο CoinGecko;
 14. Με σκοπό να ανταποκριθούμε στα αυξανόμενα περιστατικά καταγγελιών από τα ανταλλακτήρια για ψευδείς όγκους συναλλαγών, θέσαμε στη διάθεση του κοινού το Trust Score τον Μάιο του 2019, ώστε να παρέχουμε έναν καλύτερο δείκτη ρευστότητας. Στη συνέχεια, ακολούθησε το Trust Score 2.0 που έγινε διαθέσιμο τον Σεπτέμβριο του 2019, στο οποίο περιλαμβάνονται πρόσθετοι παράγοντες για την περαιτέρω βελτίωση του αλγόριθμου.

  Όσον αφορά τα ζεύγη συναλλαγών, το Trust Score απεικονίζει τη ρευστότητα ενός ζεύγους συναλλαγών, το οποίο μεταφράζεται στο πόσο πιθανό είναι να μπορέσετε να αγοράσετε/πουλήσετε ένα στοιχείο στην καταχωρισμένη τιμή. Τα εμφανίζουμε σε χρώμα Πράσινο/Κίτρινο/Κόκκινο, έτσι ώστε να μπορείτε εύκολα να ξεχωρίσετε τα ζεύγη συναλλαγών. Μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες στη σελίδα Μεθοδολογία στο ιστολόγιο του CoinGecko εδώ.

  Όσον αφορά τα ανταλλακτήρια κρυπτονομισμάτων της αγοράς spot, το Trust Score υπολογίζεται ξεχωριστά με βάση τη συνολική (i) ρευστότητα, (ii) κλίμακα δραστηριοτήτων και (iii) κάλυψη API, και προβάλλεται σε κλίμακα 1-10 στις σελίδες των ανταλλακτηρίων μας. Μπορείτε να βρείτε την ανάλυση του Trust Score για κάθε ανταλλακτήριο στις αντίστοιχες σελίδες προφίλ τους (π.χ. Binance), καθώς και περισσότερες πληροφορίες στη σελίδα Μεθοδολογία και στην καταχώριση ιστολογίου του CoinGecko εδώ.


  API

 15. Παρέχετε κάποιο API;
 16. Ναι! Αποκτήστε πρόσβαση στην ολοκληρωμένη βάση δεδομένων για την αγορά κρυπτονομισμάτων δωρεάν, καθώς και σε μεγάλα όρια ρυθμού. Το API μας χρησιμοποιείται επί του παρόντος από πολλές δημοφιλείς υπηρεσίες κρυπτονομισμάτων. Διαβάστε περισσότερες πληροφορίες για το API εδώ!

 17. Μπορεί το API σας να χρησιμοποιηθεί για εμπορικούς σκοπούς;
 18. Φυσικά! Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το δωρεάν API μας για τον εμπορικό ιστότοπο ή την εμπορική εφαρμογή σας. Το μόνο που ζητάμε από εσάς είναι να συμπεριλάβετε έναν σύνδεσμο στην τοποθεσία σας, ο οποίος θα αναφέρει ότι τα δεδομένα "Παρέχονται από το API του CoinGecko". Θα το εκτιμούσαμε πραγματικά! Εάν θέλετε να βρείτε τον οδηγό εμπορικής επωνυμίας, θα τον βρείτε εδώ εδώ! Και θα θέλαμε επίσης να αναφέρουμε ότι το API παρέχεται ως έχει και χωρίς εγγύηση - διαβάστε τους Όρους παροχής υπηρεσιών.


  Καταχωρίσεις έργων

 19. Πώς μπορώ να καταχωριστώ στο CoinGecko;
 20. Μπορείτε να βρείτε τα κριτήρια για τις καταχωρίσεις και άλλες χρήσιμες πληροφορίες στη σελίδα Μεθοδολογία. Εάν το έργο σας πληροί όλα τα κριτήρια καταχώρισης, υποβάλετε την αίτησή σας εδώ. Λάβετε, ωστόσο, υπόψη ότι το CoinGecko διατηρεί το δικαίωμα να καταχωρίζει έργα στη σελίδα κατά τη διακριτική του ευχέρεια.

  Σημειώστε ότι οι επαναλαμβανόμενες υποβολές ή διπλές καταχωρίσεις θα επισημαίνονται ως ανεπιθύμητες.

 21. Οι πληροφορίες για το νόμισμα/έργο μου δεν είναι ακριβείς. Πώς μπορώ να τις ενημερώσω;
 22. "Είμαστε εδώ για να σας βοηθήσουμε! Υπάρχουν δύο τρόποι με τους οποίους μπορούμε να βοηθήσουμε:

  1. Για μεγάλες αλλαγές, υποβάλετε ένα δελτίο στη διεύθυνση support.coingecko.com και ενημερώστε μας με κάθε λεπτομέρεια σχετικά με το τι χρειάζεται να ενημερωθεί.

  ή

  2. Για μικρές αλλαγές, απλώς υποβάλετε την αίτησή σας χρησιμοποιώντας τη Φόρμα αίτησης.

  Και στις δύο περιπτώσεις, συνιστάται να χρησιμοποιήσετε μια επίσημη μορφή αλληλογραφίας (π.χ. johndoe@cryptoproject.xyz) για να μας βοηθήσετε να ξεχωρίσουμε τις επίσημες αιτήσεις από τις ανεπιθύμητες. Η αποστολή αιτήσεων από δημόσιους τομείς (π.χ. @gmail.com, @protonmail etc.) θα προκαλέσει καθυστερήσεις στον χρόνο διεκπεραίωσης της αίτησης, καθώς θα ζητήσουμε να γίνει επαλήθευση κατά ενδεχόμενης επίθεσης Sybil.

  Επιπλέον, περιμένετε τουλάχιστον 3-5 εργάσιμες ημέρες, προτού επικοινωνήσετε με την ομάδα για να ζητήσετε ενημέρωση για την αίτησή σας, ώστε να μην δημιουργηθεί επιπλέον φόρτος που θα επιβραδύνει την εργασία της ομάδας!"

 23. Γιατί δεν υπάρχουν περισσότερα καταχωρισμένα νομίσματα;
 24. "Προσθέτουμε συνεχώς περισσότερα νομίσματα στο CoinGecko. Υπάρχουν ορισμένοι λόγοι για τους οποίους μερικά νομίσματα δεν είναι καταχωρισμένα στην τοποθεσία μας. Το CoinGecko έχει ως στόχο την καταχώριση όσο το δυνατόν περισσότερων νομισμάτων που έχουν μεγάλη αξία για τους χρήστες μας. Εάν τα νομίσματά σας δεν είναι καταχωρισμένα στο CoinGecko.com, εξακολουθείτε να μπορείτε να παρακολουθείτε τις τιμές τους στην αδελφή τοποθεσία μας στο Geckoterminal.com. Λάβετε υπόψη ότι οι επαναλαμβανόμενες υποβολές ίδιων token θα επισημαίνονται ως ανεπιθύμητες

  Υποβάλετε δελτίο στη διεύθυνση support.coingecko.com σε περίπτωση που έχετε ερωτήσεις!"


  Άλλα

 25. Πώς μπορώ να καταθέσω χρήματα στο CoinGecko;
 26. Μας κάνουν συχνά αυτήν την ερώτηση! Το CoinGecko ΔΕΝ είναι πορτοφόλι, ανταλλακτήριο ή υπηρεσία μεσεγγύησης οποιασδήποτε μορφής. Μην αποδέχεστε οποιεσδήποτε προσφορές από πρόσωπα που ισχυρίζονται ότι θα σας επιτρέψουν να πραγματοποιήσετε καταθέσεις στον ιστότοπο ή την εφαρμογή για κινητές συσκευές του CoinGecko.

  Η μοναδική κατάθεση που θα δεχτούμε και θα εκτιμήσουμε ειλικρινά είναι μια ευγενική δωρεά από εσάς για να πάρουμε έναν καφέ! Μπορείτε να βρείτε τις διευθύνσεις όπου μπορείτε να κάνετε τη δωρεά σας στο υποσέλιδο του ιστότοπού μας.

 27. Ποια είναι τα μελλοντικά σχέδια του CoinGecko;
 28. Σχεδιάζουμε να συνεχίσουμε να παρέχουμε εξαιρετικές υπηρεσίες στην κοινότητα κρύπτο με το δωρεάν API μας, τις καταχωρίσεις έργων, τα ανταλλακτήρια και πολλά ακόμη.

  Υποβάλετε δελτίο στη διεύθυνση support.coingecko.com σε περίπτωση που έχετε προτάσεις ή σχόλια. Θα χαιρόμασταν να μάθουμε τη γνώμη σας!

  Εδώ τελειώνει η ενότητα των Συχνών ερωτήσεων! Εάν χρειάζεστε περισσότερες πληροφορίες, ελέγξτε το Κέντρο βοήθειας.coingecko
Συνέχεια στην εφαρμογή
Παρακολούθηση τιμών σε πραγματικό χρόνο
Άνοιγμα εφαρμογής
Επιλογή νομίσματος
Προτεινόμενα νομίσματα
USD
US Dollar
IDR
Indonesian Rupiah
TWD
New Taiwan Dollar
EUR
Euro
KRW
South Korean Won
JPY
Japanese Yen
RUB
Russian Ruble
CNY
Chinese Yuan
Παραστατικά νομίσματα
AED
United Arab Emirates Dirham
ARS
Argentine Peso
AUD
Australian Dollar
BDT
Bangladeshi Taka
BHD
Bahraini Dinar
BMD
Bermudian Dollar
BRL
Brazil Real
CAD
Canadian Dollar
CHF
Swiss Franc
CLP
Chilean Peso
CZK
Czech Koruna
DKK
Danish Krone
GBP
British Pound Sterling
GEL
Georgian Lari
HKD
Hong Kong Dollar
HUF
Hungarian Forint
ILS
Israeli New Shekel
INR
Indian Rupee
KWD
Kuwaiti Dinar
LKR
Sri Lankan Rupee
MMK
Burmese Kyat
MXN
Mexican Peso
MYR
Malaysian Ringgit
NGN
Nigerian Naira
NOK
Norwegian Krone
NZD
New Zealand Dollar
PHP
Philippine Peso
PKR
Pakistani Rupee
PLN
Polish Zloty
SAR
Saudi Riyal
SEK
Swedish Krona
SGD
Singapore Dollar
THB
Thai Baht
TRY
Turkish Lira
UAH
Ukrainian hryvnia
VEF
Venezuelan bolívar fuerte
VND
Vietnamese đồng
ZAR
South African Rand
XDR
IMF Special Drawing Rights
Κρυπτονομίσματα
BTC
Bitcoin
ETH
Ether
LTC
Litecoin
BCH
Bitcoin Cash
BNB
Binance Coin
EOS
EOS
XRP
XRP
XLM
Lumens
LINK
Chainlink
DOT
Polkadot
YFI
Yearn.finance
Μονάδες Bitcoin
BITS
Bits
SATS
Satoshi
Εμπορεύματα
XAG
Silver - Troy Ounce
XAU
Gold - Troy Ounce
Επιλογή γλώσσας
Δημοφιλείς γλώσσες
EN
English
RU
Русский
DE
Deutsch
PL
język polski
ES
Español
VI
Tiếng việt
FR
Français
PT
Português
Όλες οι γλώσσες
AR
العربية
BG
български
CS
čeština
DA
dansk
EL
Ελληνικά
FI
suomen kieli
HE
עִבְרִית
HI
हिंदी
HR
hrvatski
HU
Magyar nyelv
ID
Bahasa Indonesia
IT
Italiano
JA
日本語
KO
한국어
LT
lietuvių kalba
NL
Nederlands
NO
norsk
RO
Limba română
SK
slovenský jazyk
SL
slovenski jezik
SV
Svenska
TH
ภาษาไทย
TR
Türkçe
UK
украї́нська мо́ва
ZH
简体中文
ZH-TW
繁體中文
Συνδεθείτε για να παρακολουθήσετε το αγαπημένο σας νόμισμα εύκολα 🚀
Εάν επιλέξετε να συνεχίσετε, συμφωνείτε με τους Όρους Παροχής Υπηρεσιών του CoinGecko και επιβεβαιώνετε ότι διαβάσατε την Πολιτική Απορρήτου
ή
Ξεχάσατε τον κωδικό πρόσβασής σας;
Δεν λάβατε οδηγίες επιβεβαίωσης;
Επανάληψη αποστολής οδηγιών επιβεβαίωσης
ΕΙΝΑΙ ΔΩΡΕΑΝ! Παρακολουθήστε εύκολα το αγαπημένο σας νόμισμα με το CoinGecko 🚀
Εάν επιλέξετε να συνεχίσετε, συμφωνείτε με τους Όρους Παροχής Υπηρεσιών του CoinGecko και επιβεβαιώνετε ότι διαβάσατε την Πολιτική Απορρήτου
ή
Ο κωδικός πρόσβασης πρέπει να περιέχει τουλάχιστον 8 χαρακτήρες και να περιλαμβάνει 1 κεφαλαίο γράμμα, 1 πεζό γράμμα, 1 αριθμό και 1 ειδικό χαρακτήρα
Δεν λάβατε οδηγίες επιβεβαίωσης;
Επανάληψη αποστολής οδηγιών επιβεβαίωσης
Ξεχάσατε τον κωδικό πρόσβασής σας;
Θα λάβετε ένα email με οδηγίες επαναφοράς του κωδικού πρόσβασής σας σε λίγα λεπτά.
Επανάληψη αποστολής οδηγιών επιβεβαίωσης
Θα λάβετε ένα email με οδηγίες για το πώς να επιβεβαιώσετε τη διεύθυνση email σας σε λίγα λεπτά.
Κάντε λήψη της εφαρμογής CoinGecko.
Σαρώστε αυτόν τον κωδικό QR για να κατεβάσετε την εφαρμογή τώρα App QR Code Διαφορετικά, βρείτε τη στα καταστήματα εφαρμογών