Τιμή κρυπτονομισμάτων μετά το ρεκόρ υψηλής τιμής (ATH) BETA

Αναζητήστε τις αλλαγές στις τιμές κρυπτονομισμάτων μετά το ρεκόρ υψηλής τιμής.
USD
ATH: $69.044,77
-59,27%
ATH: $4.878,26
-64,65%
ATH: $1,32
-24,43%
ATH: $686,31
-68,06%
ATH: $3,40
-84,66%
ATH: $1,17
-14,66%
ATH: $4.829,57
-64,20%
ATH: $259,96
-90,64%
ATH: $3,09
-91,44%
ATH: $0,731578
-91,34%
ATH: $0,231673
-61,21%
ATH: $5,29
-59,81%
ATH: $54,98
-92,22%
ATH: $2,92
-80,71%
ATH: $410,26
-83,52%
ATH: $3.785,82
-93,59%
ATH: $70.643,40
-60,18%
ATH: $52,70
-84,75%
ATH: $0,000086158837
-91,24%
ATH: $1,22
-17,93%
ATH: $44,92
-89,70%
ATH: $1,62
-38,20%
ATH: $144,96
-93,30%
ATH: $8,14
-54,86%
ATH: $0,875563
-86,98%
ATH: $542,33
-72,48%
ATH: $58,66
-25,56%
ATH: $167,09
-90,01%
ATH: $1,15
-13,21%
ATH: $44,45
-83,09%
ATH: $0,569229
-91,03%
ATH: $236,84
-98,55%
ATH: $7,30
-77,24%
ATH: $700,65
-99,53%
ATH: $0,965407
-94,65%
ATH: $19,92
-71,30%
ATH: $6.292,31
-76,19%
ATH: $0,600075
-31,78%
ATH: $427,42
-78,74%
ATH: $0,280991
-93,76%
ATH: $8,67
-88,95%
ATH: $3,22
-55,15%
ATH: $20,44
-94,30%
ATH: $0,053863332354
-6,37%
ATH: $661,69
-89,30%
ATH: $4.814,31
-61,03%
-96,74%
ATH: $3,56
-97,05%
ATH: $14,64
-64,53%
ATH: $3,39
-84,77%
ATH: $1,04
-4,32%
ATH: $0,192754
-73,28%
ATH: $9,52
-93,62%
ATH: $28,53
-92,45%
ATH: $489,75
-92,65%
ATH: $22,71
-97,36%
ATH: $1,14
-12,37%
ATH: $545,64
-95,29%
ATH: $24,89
-68,02%
ATH: $9,12
-92,31%
ATH: $15,72
-95,78%
ATH: $8,40
-96,18%
ATH: $8,78
-79,88%
ATH: $20,87
-89,60%
ATH: $0,515471
-11,33%
ATH: $164,90
-97,14%
ATH: $0,651264
-90,89%
ATH: $5,85
-94,49%
ATH: $3,46
-94,02%
ATH: $198,38
-96,15%
ATH: $9,12
-92,89%
ATH: $0,000380013258
-92,96%
ATH: $12,94
-70,90%
ATH: $97,75
-64,54%
ATH: $1,13
-11,23%
ATH: $42,40
-98,90%
ATH: $15,37
-96,57%
ATH: $2.241,37
-16,85%
ATH: $26,70
-95,30%
ATH: $2.134,61
-19,43%
ATH: $2.169,74
-14,80%
ATH: $28,83
-83,66%
ATH: $61,90
-63,41%
ATH: $0,878633
-92,76%
ATH: $5,25
-97,02%
ATH: $42,80
-86,44%
ATH: $2,16
-77,09%
ATH: $0,213089
-40,45%
ATH: $1,03
-2,50%
ATH: $22,30
-77,22%
ATH: $0,824837
-98,17%
ATH: $9,09
-95,67%
ATH: $39,66
-93,93%
ATH: $91,07
-53,64%
ATH: $4,34
-97,26%
-97,52%
ATH: $0,000003431340
-88,57%
ATH: $119,18
-100,00%
ATH: $27,86
-92,61%
ATH: $2.191,04
-17,51%
coingecko
Συνέχεια στην εφαρμογή
Παρακολούθηση τιμών σε πραγματικό χρόνο
Άνοιγμα εφαρμογής
coingecko
Συνέχεια στην εφαρμογή
Παρακολούθηση τιμών σε πραγματικό χρόνο
Άνοιγμα εφαρμογής