Sök
Kryptovalutor: 3812
Handel: 273
Dominans:
BTC 52%
XRP 11%
ETH 10%

Metodik

CoinGecko listar världens främsta kryptovalutor och rangordnar dem baserat på viktiga aspekter så som utvecklaraktivitet, community, likviditet, börsvärde och allmänintresse.

Kriterier CoinGecko Betydelse
Utvecklare Använder utvecklingsaktivitet på offentliga lagerplatser för källkod på Github och Bitbucket. För mer information om dessa mätvärden, se read our blog post. ‎CoinGecko spårar utvecklingsaktiviteten hos kryptovalutor via offentlig lagerplatser för källkod. ‎‎‎‎ ‎ ‎Anledningen till varför vi granskar detta är att några kryptovalutor inte längre underhålls av utvecklare ‎‎‎och ‎således förefaller det mycket osannolikt att dessa ‎‎mynt‎‎ kommer att utvecklas över tid. Genom att titta på hur stort intresse ‎‎‎ ‎och ansträngningar som pågår i utvecklingscommunity, finns det en chans att valutan kommer att fortsätta att ‎‎‎ ‎förnya sig på det sätt som kryptovalutamarknaden finner lämpligt.
Community Tittar på diskussioner om och populariteten hos en kryptovaluta i sociala medier och forumsinnehåll på Reddit, Twitter och Facebook. ‎Kryptovalutor tenderar att uppleva enorm tillväxt när det finns en stark community som backar den. ‎‎‎‎ ‎ ‎En stark community bidrar till nya idéer och nya funktioner som införlivas i kryptovalutan, ‎‎‎ ‎ökar handelsvolymen och betyder tillväxt mot en större marknad.
Likviditet Granskar alla kryptovalutors handelsaktivitet på alla större handelsplatser. ‎Likviditeten i altcoins kan användas för att mäta dess marknadsandel, marknadsmognad och marknadsacceptans. ‎‎‎‎ ‎ Denna kryptovaluta måste omsättas på börser för att anses vara en potentiellt växande valuta. ‎‎‎
Allmänintresse Tittar på antalet sökresultat på Bing och Alexa-rankningen av kryptovalutans officiella webbplats. Antal Bing-sökresultat och Alexa-rankning av kryptovalutans webbplats är en indikation på valutans allmänna popularitet.
Börsvärde Pris multiplicerat med tillgänglig tillgång Ett mynt med högre börsvärde indikerar att fler personer är intresserade av att behålla den kryptovalutan.