Kryptovalutor: 14 413
Handel: 1 101
Börsvärde: 2,685T $ 1.3%
24h vol: 151,734B $
Gas: 8 GWEI
Få bort reklam

Metodologi

CoinGecko ger dig en mängd olika data för många olika kryptotillgångar. All data som vi tar emot och hämtar från olika källor körs genom CoinGeckos olika algoritmer som verifierar dataintegriteten. Läs vidare för en sammanfattning av hur vi beräknar och utvärderar de olika mätvärdena som finns tillgängliga på CoinGecko

Trust Score

1. Handelspar

För varje handelspar på CoinGecko beräknas trust score genom att beakta:
 1. Börsens webbtrafik (med SimilarWeb)
 2. Orderbok-spread och ±2 % djup
 3. Total handelsvolym
 4. Handelsfrekvens
 5. Kontroll av avvikelser

Trust score visas med grön/gul/röd färg eller ingen färg under kolumnen ”Trust Score”. Skärmdumparna nedan visar skillnaden mellan de olika färgerna för trust score. Du kan också navigera direkt till sidorna med mynt (t.ex. Bitcoin, Litecoin) för att se dem live!

Kom ihåg att trust score som beräknas för varje handelspar inte är slutligt och förändras i realtid beroende på marknadsförhållandena. Du kan läsa mer om metodologin för trust score i CoinGeckos blogginlägg här.

2. Kryptobörser (spot)

Trust Score för spot-kryptobörser visas på en skala från 1 till 10 på börsens översiktssida.
Trust score för börser beräknas grundat på följande:
 1. Likviditet
 2. Verksamhetens omfattning
 3. API-täckning
Du finner en uppdelning av börsernas trust score på deras profilsidor (t.ex. Coinbase).

Varje kategori (likviditet/skala/API-täckning) beräknas grundat på flera olika indikatorer så som uppdelningen ovan visar. Du finner mer information om metodologin på CoinGeckos blogg CoinGeckos blogg.

3. kryptobörser (derivat)

Trust score är för närvarande inte tillgängligt för Handelspar med derivat eller Derivatbörser. Handelspar med derivat och derivatbörser rankas efter deras respektive rapporterade siffor för öppna terminskontrakt och handelsvolym.

Marknadsdata


1. Pris (krypttillgång)

Priset för en kryptotillgång beräknas grundat på de par som är tillgängliga för en viss kryptotillgång och som har inhämtats av CoinGecko från olika börser. Priset som visas på CoinGecko för en viss kryptotillgång beräknas med användning av en global volymviktad prisformel.

a. Calculating the Bitcoin Price Index (BPI)

All ticker data on CoinGecko are stored in BTC base. To convert all ticker data to BTC, we utilize the BPI as the internal reference Bitcoin conversion rate to all fiat currencies.

Exempel 1 (Olika fiatpar)

Vi använder Bitcoin (BTC) som exempel och antar att vi bara spårar två börser, A och B som handlar med USD och JPY:

Börs A: BTC/USD = 1 000 USD/ BTC @ 15 000 BTC i handelsvolym (de senaste 24 timmarna)
Börs B: BTC/JPY = 109 000 JPY/ BTC @ 10 000 BTC i handelsvolym (de senaste 24 timmarna)
CoinGecko konverterar först JPY till USD med växelkurser från %{link}. Vi antar att 1 USD = 110 JPY, detta innebär:

Börs B: BTC/JPY = 109 000 JPY/ BTC ≈ 990 USD/ BTC

CoinGecko beräknar sedan det globala volymviktade genomsnittliga priset. I detta fall blir det:

CoinGecko BTC-pris (USD)
= [volym % * USD-pris] + [Volym % * konverterat USD-pris]
= [ 15 000/(15 000 + 10 000) ] * 1 000 USD + [ 10 000/(15 000 + 10 000) ] * 990 USD
= 0,6 * 1 000 USD + 0,4 * 990 USD
= 996 USD

Exempel 2 (Fiat och andra kryptopar)

Vi använder Ethereum (ETH) som exempel och antar att vi bara spårar två börser, A och B som handlar med USD och BTC:
Börs A: ETH/USD = 200 USD/ETH @ 30 000 ETH i handelsvolym (de senaste 24 timmarna)
Börs B: ETH/BTC = 0,20000000 ₿/ ETH @ 20 000 ETH i handelsvolym (de senaste 24 timmarna)
CoinGecko kommer först att konvertera ETH/BTC-priset till ett USD-pris med ovanstående CoinGecko BTC-pris. Vi antar att 1 BTC = 996 USD, det innebär:
Börs B: ETH/BTC = 0,20000000 ₿/ETH ≈ 199,2 USD/ETH

CoinGecko beräknar sedan det globala volymviktade genomsnittliga priset. I detta fall blir det:

CoinGecko ETH-pris (USD)
= [ 30 000/(30 000 + 20 000) ] * 200 USD + [ 20 000/(30 000 + 20 000) ] * 199,2 USD
= 0,6 * 200 USD + 0,4 * 199,2 USD
= 199,68 USD

Från exempel 1 och 2 konverteras USD-priserna till andra lokala valutor såsom GBP, CNY, JPY, EUR osv. med %{link} och sedan visas de på CoinGecko.

Obs! CoinGeckos globala volymviktade genomsnittliga prisberäkning exkluderar datapunkter som detekteras vara avvikande, enligt förklaringen i avsnitt 3 nedan.

b. Aggregating the market price for all coins

i) Initial Ticker Set Construction

In addition to displaying data from individual tickers, CoinGecko also displays one aggregated market price for coins. For the purpose of price aggregation, an initial ticker set is constructed based on the top 600 tickers by volume of a particular coin. We then filter out tickers if it is detected to be anomalous or do not meet selected criteria.

ii) Price Outlier Detection and Exclusion

One of the most important anomalous ticker filters we utilize is price outlier detection, where tickers that display an outlier price within the ticker set are automatically excluded. There are currently two different outlier detection algorithms depending on the number of available tickers in the ticker set. For coins with less than three tickers, any ticker price change that is greater than 100x from the previous price will be classified as an outlier. For coins with three tickers or more, CoinGecko applies an outlier detection algorithm by calculating the lower and upper bounds based on the median absolute deviation (MAD). If the price falls outside the bounds, we consider those tickers as outliers.

iii) Final Price Aggregation

Once outliers have been removed, we calculate the VWAP of all remaining tickers in the ticker set to arrive at the final aggregated price. In certain cases, our operations team may intervene to exclude outliers if the team believes a certain ticker price to be anomalous but was not excluded by our outlier detection algorithm.

4. Handelsvolym (börs)

Handelsvolymen för en börs är summan av volymen för alla handelspar som finns på en viss börs. Om vi till exempel antar att börs A har 2 olika mynt (ETH och LTC) och båda har par med USD och BTC:

Med ETH = 200 USD och LTC = 100 USD från CoinGeckos globala volymviktade genomsnittliga pris och med följande handelsvolym (de senaste 24 timmarna) för varje par:

ETH/BTC = 400 ETH
ETH/USD = 100 ETH
LTC/BTC = 3 000 LTC
LTC/USD = 2 000 LTC

A-börsens handelsvolym är då:
400 ETH + 100 ETH + 3,000 LTC + 2 000 LTC = USD 600 000

Observera att CoinGeckos beräkningsalgoritm för en börsvolym exkluderar handelspar som har svartlistats på grund av inkonsekventa data och som inte har uppdaterats under 3 timmar eller längre. Detta görs för att säkerställa att den sammanlagda volymen återspeglar marknadsförhållandena så exakt som möjligt.

5. Handelsvolym (global)

Den globala 24-timmarsvolymen (längst upp på webbplatsen, under menyraden) är summan av handelsvolymen på alla börser som spåras av CoinGecko.


6. Tillgängligt utbud

Informationen om det tillgängliga utbudet som visas på CoinGecko hämtas från olika tokenteam och verifieras av oss på CoinGecko. Om CoinGecko inte kan verifiera exaktheten i sådan information kommer det tillgängliga utbudet att markeras med ett ” - ”.

Informationen om det tillgängliga utbudet visas på CoinGecko och du kan visa källan för beräkningen genom att klicka på symbolen intill texten ”Tillgängligt utbud”. Informationen om det tillgängliga utbudet används för att beräkna börsvärdet för kryptotillgångar.

För mynt som använder ”Proof-of-Work”, använder CoinGecko en API-slutpunkt från myntets blockutforskare för att efterfråga mängden tillgängliga mynt. CoinGecko inkluderar mynt som inte har brutits ännu i beräkningen för det tillgängliga utbudet eftersom dessa mynt kan säljas av alla som styr dessa mynt.


Uppdelning för tillgängligt utbud Litecoin (LTC)

För token utfärdade på en plattform för smarta kontrakt (t.ex. ERC-20 token på Ethereum), beräknar vi det tillgängliga utbudet genom att dra av låsta token från det totala utbudet. Låsta token kan inkludera stiftelsefonder, låsta token tillhörande investerare och grupper osv. Adresserna för dessa låsta token hämtas från tokenteamen.

Uppdelning för tillgängligt utbud 0x (ZRX)

Tokensaldot för låsta adresser hämtas automatiskt från blockutforskaren närhelst en API är tillgänglig. För 0x som är en ERC-20-token hämtas tokensaldon för 0x-adresserna automatiskt från Etherscan och dras av från det totala 0x-utbudet.

7. Börsvärde (kryptotillgång)

Börsvärdet för en kryptotillgång beräknas med följande formel:

Let:
A = aktuellt kryptopris i USD
B = tillgängligt utbud för en tillgång

Börsvärde = A * B

Exempelvis: börsvärdet för 0x beräknas genom att multiplicera det tillgängliga utbudet av ZRX med dess pris. Vi antar att det tillgängliga utbudet för ZRX är 583 209 787 och priset för ZRX är 0,25 USD, och sedan beräknas börsvärdet som följer 583 209 787 * 0,25 USD = 145 802 446,75 USD.

8. Börsvärde (globalt)

Det globala börsvärdet (längst upp på webbplatsen under menyraden) är summan av börsvärdet för alla projekt som spåras av CoinGecko.9. All-time-high (ATH)

CoinGecko beräknar ATH med följande data:

(i) ATH-pris
(ii) ATH-datum
(iii) Aktuellt pris
(iv) Aktuellt datum

% Prisfall sedan ATH= (ATH-pris – aktuellt pris) / (ATH-pris) * 100 %
Datum sedan ATH = aktuellt datum – ATH-datum

Listning på CoinGecko

Det är gratis att få din token listad på CoinGecko och CoinGeckos representanter kommer aldrig att begära någon avgift för detta.

Vi blir givetvis glada över donationer (du hittar adresser längst ner i sidfoten på webbplatsen CoinGecko), men kom ihåg att detta inte garanterar listning eller påskyndar någon del av processen. Nedan finner du några av kriterierna som måste uppfyllas för att du ska kunna lista din token på CoinGecko. Kom ihåg att uppfyllandet av dessa kriterier inte automatiskt garanterar en listning eftersom CoinGecko också utvärderar många andra faktorer innan ditt projekt listas på vår webbplats.

CoinGecko förbehåller sig rätten att publicera eller ta bort listade kryptotillgångar, ICO eller börser på vår webbplats utan föregående meddelande om vi tror att någon del av informationen som presenteras är felaktig på något sätt. CoinGecko kommer inte att tillhandahålla någon uppdatering om en kryptotillgång/ICO/börs inte klarar någon del av granskningen.


Kriterier för listning:

(1) Kryptotillgångar
 • Webbplats med fungerande funktioner som har tillräckligt med information om kryptotillgången som noteras där. Webbplatser som avsiktligt inte publicerar information och grupprofiler eller sociala medieprofiler kommer att betraktas som ogiltiga.
 • Webbplatsen måste ägas av projekt- eller underhållsteamet. Webbplatser som ligger hos webbplatsbyggare (t.ex. Wix) kommer inte att accepteras.
 • Fungerande blockutforskare
 • Noterad på åtminstone en (1) aktiv börs som är integrerad med CoinGecko.
 • Projekt som endast handlas på självbetjäningsbara centraliserade/decentraliserade börser kan bli avvisade av säkerhetsskäl.
 • Det tillgängliga utbudet måste kommuniceras på ett tydligt sätt (t.ex. token låsta av företag/fonder/team/utvecklare eller intjänade token) så att börsvärdet kan beräknas.
(2) Börser
 • En fungerande börswebbplats med aktiv en aktiv handelsvolym som överensstämmer med informationen i API.
 • Uppfyller API-standarder för CoinGeckos kryptobörs.
 • Fungerande REST API-dokumentation.
 • En representant ska finnas som teamet kan kommunicera med på ett enkelt sätt i händelse av problem.
 • Sida med information om myntet med identifiering för varje mynt som handlas på börsen. Grundläggande information som krävs: Namn, ticker, logotyp, myntwebbplats, blockutforskare. Exempel på en acceptabel sida med myntinformation: Info om DeversiFi token.

Vad du ska göra och inte göra när du lämnar in din noteringsansökan:

Det finns ett par saker du kan göra för att hjälpa oss att se till att noteringsprocessen går så smidigt som möjligt.
Gör detta:
 • Fyll i exakt information och så mycket information som är möjligt i CoinGecko formulär för begäran.
 • Se till att det inte finns några döda länkar eller dåliga referenser.
 • Skicka in en ticket till support.coingecko.com om du har fler förfrågningar.
Vad du inte ska göra:
 • Skicka flera förfrågningar.
 • Fråga upprepade gånger efter statusuppdateringar.
 • Erbjuda någon ekonomiska fördelar för en notering.
 • Acceptera erbjudanden från personer som påstår att de kan påskynda eller garantera din notering.
  Kom ihåg att CoinGeckos representanter aldrig kommer att begära några avgifter för en notering.

Processflöde för notering:

Kryptotillgångar
 1. Fyll i CoinGecko formulär för begäran. (Se vägledningen här)
 2. CoinGecko granskar din ansökan.
 3. Om den klarar granskningen noterar CoinGecko kryptotillgången.
 4. Inlämnare kan kontrollera statusen för noteringen här.
Börser
 1. Skicka in CoinGecko formulär för begäran.
 2. CoinGecko granskar din ansökan.
 3. Om börsen uppfyller kriterierna kommer en representant från CoinGecko att kontakta dig via e-post för att fortsätta med avtalet för att notera börsen (gäller för CEX-notering).
 4. En utvecklare från CoinGecko kommer att arbeta på integreringen av börsen.
 5. CoinGecko-teamet kommer att kontrollera koden igen och om den klarar alla kontroller kommer börsens API att sammanfogas med CoinGeckos interna börsbibliotek. Börser måste följa API-standarder för CoinGeckos kryptobörs för att underlätta noteringen av börsen.
 6. CoinGecko-teamet kommer att kontrollera varje handelspar och matcha det mot en existerande kryptotillgång som är noterad på CoinGecko.
 7. Börsens information kommer att fyllas i (bilder, beskrivning, avgifter osv.).
 8. Integreringen av börsen slutförs och börsen noteras på CoinGecko.
coingecko
Fortsätt i appen
Spåra priser i realtid
Öppna appen
Välj valuta
Föreslagna valutor
USD
US Dollar
IDR
Indonesian Rupiah
TWD
New Taiwan Dollar
EUR
Euro
KRW
South Korean Won
JPY
Japanese Yen
RUB
Russian Ruble
CNY
Chinese Yuan
Fiat valutor
AED
United Arab Emirates Dirham
ARS
Argentine Peso
AUD
Australian Dollar
BDT
Bangladeshi Taka
BHD
Bahraini Dinar
BMD
Bermudian Dollar
BRL
Brazil Real
CAD
Canadian Dollar
CHF
Swiss Franc
CLP
Chilean Peso
CZK
Czech Koruna
DKK
Danish Krone
GBP
British Pound Sterling
GEL
Georgian Lari
HKD
Hong Kong Dollar
HUF
Hungarian Forint
ILS
Israeli New Shekel
INR
Indian Rupee
KWD
Kuwaiti Dinar
LKR
Sri Lankan Rupee
MMK
Burmese Kyat
MXN
Mexican Peso
MYR
Malaysian Ringgit
NGN
Nigerian Naira
NOK
Norwegian Krone
NZD
New Zealand Dollar
PHP
Philippine Peso
PKR
Pakistani Rupee
PLN
Polish Zloty
SAR
Saudi Riyal
SEK
Swedish Krona
SGD
Singapore Dollar
THB
Thai Baht
TRY
Turkish Lira
UAH
Ukrainian hryvnia
VEF
Venezuelan bolívar fuerte
VND
Vietnamese đồng
ZAR
South African Rand
XDR
IMF Special Drawing Rights
Kryptovalutor
BTC
Bitcoin
ETH
Ether
LTC
Litecoin
BCH
Bitcoin Cash
BNB
Binance Coin
EOS
EOS
XRP
XRP
XLM
Lumens
LINK
Chainlink
DOT
Polkadot
YFI
Yearn.finance
Bitcoin-enheter
BITS
Bits
SATS
Satoshi
Råvaror
XAG
Silver - Troy Ounce
XAU
Gold - Troy Ounce
Välj språk
Populära språk
EN
English
RU
Русский
DE
Deutsch
PL
język polski
ES
Español
VI
Tiếng việt
FR
Français
PT
Português
Alla språk
AR
العربية
BG
български
CS
čeština
DA
dansk
EL
Ελληνικά
FI
suomen kieli
HE
עִבְרִית
HI
हिंदी
HR
hrvatski
HU
Magyar nyelv
ID
Bahasa Indonesia
IT
Italiano
JA
日本語
KO
한국어
LT
lietuvių kalba
NL
Nederlands
NO
norsk
RO
Limba română
SK
slovenský jazyk
SL
slovenski jezik
SV
Svenska
TH
ภาษาไทย
TR
Türkçe
UK
украї́нська мо́ва
ZH
简体中文
ZH-TW
繁體中文
Logga in för att enkelt spåra dina favoritmynt 🚀
Genom att fortsätta godkänner du CoinGeckos användarvillkor och bekräftar att du har läst vår sekretesspolicy
eller
Glömt ditt lösenord?
Fick du inga bekräftelseinstruktioner?
Skicka instruktioner för att bekräfta konto igen
IT’S FREE! Med CoinGecko är det superenkelt att spåra dina favoritmynt 🚀
Genom att fortsätta godkänner du CoinGeckos användarvillkor och bekräftar att du har läst vår sekretesspolicy
eller
Lösenordet måste innehålla åtminstone 8 tecken inklusive 1 stor bokstav, 1 liten bokstav, 1 siffra och 1 specialtecken
Fick du inga bekräftelseinstruktioner?
Skicka instruktioner för att bekräfta konto igen
Glömt ditt lösenord?
Du kommer få epost med instruktioner för hur du kan återställa ditt lösenord inom några minuter.
Skicka instruktioner för att bekräfta konto igen
Du kommer att få epost med instruktioner om hur du kan bekräfta ditt konto inom några minuter.
Skaffa CoinGecko-appen.
Skanna den här QR-koden för att hämta appen nu App QR Code Eller kolla in den i appbutikerna