Metodologi

CoinGecko ger dig en mängd olika data för många olika kryptotillgångar. All data som vi tar emot och hämtar från olika källor körs genom CoinGeckos olika algoritmer som verifierar dataintegriteten. Läs vidare för en sammanfattning av hur vi beräknar och utvärderar de olika mätvärdena som finns tillgängliga på CoinGecko

Trust Score

1. Handelspar

För varje handelspar på CoinGecko beräknas trust score genom att beakta:
 1. Börsens webbtrafik (med SimilarWeb)
 2. Orderbok-spread och ±2 % djup
 3. Total handelsvolym
 4. Handelsfrekvens
 5. Kontroll av avvikelser

Trust score visas med grön/gul/röd färg eller ingen färg under kolumnen ”Trust Score”. Skärmdumparna nedan visar skillnaden mellan de olika färgerna för trust score. Du kan också navigera direkt till sidorna med mynt (t.ex. Bitcoin, Litecoin) för att se dem live!

Kom ihåg att trust score som beräknas för varje handelspar inte är slutligt och förändras i realtid beroende på marknadsförhållandena. Du kan läsa mer om metodologin för trust score i CoinGeckos blogginlägg här.

2. Kryptobörser (spot)

Trust Score för spot-kryptobörser visas på en skala från 1 till 10 på börsens översiktssida.
Trust score för börser beräknas grundat på följande:
 1. Likviditet
 2. Verksamhetens omfattning
 3. API-täckning
Du finner en uppdelning av börsernas trust score på deras profilsidor (t.ex. Coinbase).

Varje kategori (likviditet/skala/API-täckning) beräknas grundat på flera olika indikatorer så som uppdelningen ovan visar. Du finner mer information om metodologin på CoinGeckos blogg CoinGecko’s Blog.

3. kryptobörser (derivat)

Trust score är för närvarande inte tillgängligt för Handelspar med derivat eller Derivatbörser. Handelspar med derivat och derivatbörser rankas efter deras respektive rapporterade siffor för öppna terminskontrakt och handelsvolym.

Marknadsdata


1. Pris (krypttillgång)

Priset för en kryptotillgång beräknas grundat på de par som är tillgängliga för en viss kryptotillgång och som har inhämtats av CoinGecko från olika börser. Priset som visas på CoinGecko för en viss kryptotillgång beräknas med användning av en global volymviktad prisformel.

Exempel 1 (Olika fiatpar)

Vi använder Bitcoin (BTC) som exempel och antar att vi bara spårar två börser, A och B som handlar med USD och JPY:

Börs A: BTC/USD = 1 000 USD/ BTC @ 15 000 BTC i handelsvolym (de senaste 24 timmarna)
Börs B: BTC/JPY = 109 000 JPY/ BTC @ 10 000 BTC i handelsvolym (de senaste 24 timmarna)
CoinGecko konverterar först JPY till USD med växelkurser från OpenExchangeRates. Vi antar att 1 USD = 110 JPY, detta innebär:

Börs B: BTC/JPY = 109 000 JPY/ BTC ≈ 990 USD/ BTC

CoinGecko beräknar sedan det globala volymviktade genomsnittliga priset. I detta fall blir det:

CoinGecko BTC-pris (USD)
= [volym % * USD-pris] + [Volym % * konverterat USD-pris]
= [ 15 000/(15 000 + 10 000) ] * 1 000 USD + [ 10 000/(15 000 + 10 000) ] * 990 USD
= 0,6 * 1 000 USD + 0,4 * 990 USD
= 996 USD

Exempel 2 (Fiat och andra kryptopar)

Vi använder Ethereum (ETH) som exempel och antar att vi bara spårar två börser, A och B som handlar med USD och BTC:
Börs A: ETH/USD = 200 USD/ETH @ 30 000 ETH i handelsvolym (de senaste 24 timmarna)
Börs B: ETH/BTC = 0,20000000 ₿/ ETH @ 20 000 ETH i handelsvolym (de senaste 24 timmarna)
CoinGecko kommer först att konvertera ETH/BTC-priset till ett USD-pris med ovanstående CoinGecko BTC-pris. Vi antar att 1 BTC = 996 USD, det innebär:
Börs B: ETH/BTC = 0,20000000 ₿/ETH ≈ 199,2 USD/ETH

CoinGecko beräknar sedan det globala volymviktade genomsnittliga priset. I detta fall blir det:

CoinGecko ETH-pris (USD)
= [ 30 000/(30 000 + 20 000) ] * 200 USD + [ 20 000/(30 000 + 20 000) ] * 199,2 USD
= 0,6 * 200 USD + 0,4 * 199,2 USD
= 199,68 USD

Från exempel 1 och 2 konverteras USD-priserna till andra lokala valutor såsom GBP, CNY, JPY, EUR osv. med OpenExchangeRates och sedan visas de på CoinGecko.

Obs! CoinGeckos globala volymviktade genomsnittliga prisberäkning exkluderar datapunkter som detekteras vara avvikande, enligt förklaringen i avsnitt 3 nedan.

2. Handelsvolym (kryptotillgångar)

Handelsvolymen för en kryptotillgång på CoinGecko är den sammanlagda handelsvolymen för kryptotillgångens samtliga handelspar. Låt oss anta att Litecoin (LTC) endast handlas på börs A och har handelsparen BTC, ETH och USD med följande handelsvolym under 24 timmar:

Handelsvolym under 24 timmar för LTC i börs A:
LTC/BTC = 5 000 LTC
LTC/ETH = 1 000 LTC
LTC/USD = 2 000 LTC

Om vi antar att 1 LTC = 100 USD, kommer handelsvolymen under 24 timmar för Litecoin att vara 5 000 + 1 000 + 2 000 = 8 000 LTC eller 800 000 USD.

Obs!! CoinGeckos globala volymviktade genomsnittliga prisberäkning exkluderar datapunkter som detekteras vara avvikande, enligt förklaringen i avsnitt 3 nedan.

3. Detektering av avvikelser

CoinGecko använder flera metoder för att detektera avvikande data som en del av algoritmen som används för att säkerställa att endast den mest aktuella och exakta informationen sammanställs och visas på webbplatsen. Resultaten från vår detekteringsmekanism för avvikande data visas på myntets börssida, där vissa av raderna är gråmarkerade. Det finns två nyanser av grått som förklaras härefter:

#1, 2 och 3 representerar ordinarie värden och visas inte med grå färg.
(a) och (b) är värden som detekteras som avvikande och exkluderas av vår beräkningsalgoritm.

(a) En rad markerad med ljusgrå färg anger avvikande börsdata. Det finns flera scenarier där detta kan inträffa:
 • – Börsens API returnerar nollvärden för handelsvolymen.
 • – För mynt med 3 handelspar eller fler, betraktas alla handelspar där priset ligger utanför Median absolut avvikelse som avvikande .
 • – Hos mynt med 1 eller 2 handelspar där någon prisförändring överstiger 100x från det tidigare priset, kommer det nya priset att klassificeras som avvikande.
Obs! Mynt med begränsade handelspar är benägna till höga pristoppar i prisdisgrammen på grund av prisvolatilitet som orsakas av en låg handelsvolym.

(b) En helt gråmarkerad rad anger att informationen är inaktuell. Detta händer när inga nya tickrar har tagits emot från börsen de senaste 3 timmarna. Detta kan bero på ett fel i börsens API. Börsinformationen tas bort från myntsidan om inga nya uppdateringar tas emot de kommande 7 dagarna.

4. Handelsvolym (börs)

Handelsvolymen för en börs är summan av volymen för alla handelspar som finns på en viss börs. Om vi till exempel antar att börs A har 2 olika mynt (ETH och LTC) och båda har par med USD och BTC:

Med ETH = 200 USD och LTC = 100 USD från CoinGeckos globala volymviktade genomsnittliga pris och med följande handelsvolym (de senaste 24 timmarna) för varje par:

ETH/BTC = 400 ETH
ETH/USD = 100 ETH
LTC/BTC = 3 000 LTC
LTC/USD = 2 000 LTC

A-börsens handelsvolym är då:
400 ETH + 100 ETH + 3,000 LTC + 2 000 LTC = USD 600 000

Observera att CoinGeckos beräkningsalgoritm för en börsvolym exkluderar handelspar som har svartlistats på grund av inkonsekventa data och som inte har uppdaterats under 3 timmar eller längre. Detta görs för att säkerställa att den sammanlagda volymen återspeglar marknadsförhållandena så exakt som möjligt.

5. Handelsvolym (global)

Den globala 24-timmarsvolymen (längst upp på webbplatsen, under menyraden) är summan av handelsvolymen på alla börser som spåras av CoinGecko.


6. Tillgängligt utbud

Informationen om det tillgängliga utbudet som visas på CoinGecko hämtas från olika tokenteam och verifieras av oss på CoinGecko. Om CoinGecko inte kan verifiera exaktheten i sådan information kommer det tillgängliga utbudet att markeras med ett ” - ”.

Informationen om det tillgängliga utbudet visas på CoinGecko och du kan visa källan för beräkningen genom att klicka på symbolen intill texten ”Tillgängligt utbud”. Informationen om det tillgängliga utbudet används för att beräkna börsvärdet för kryptotillgångar.

För mynt som använder ”Proof-of-Work”, använder CoinGecko en API-slutpunkt från myntets blockutforskare för att efterfråga mängden tillgängliga mynt. CoinGecko inkluderar mynt som inte har brutits ännu i beräkningen för det tillgängliga utbudet eftersom dessa mynt kan säljas av alla som styr dessa mynt.


Uppdelning för tillgängligt utbud Litecoin (LTC)

För token utfärdade på en plattform för smarta kontrakt (t.ex. ERC-20 token på Ethereum), beräknar vi det tillgängliga utbudet genom att dra av låsta token från det totala utbudet. Låsta token kan inkludera stiftelsefonder, låsta token tillhörande investerare och grupper osv. Adresserna för dessa låsta token hämtas från tokenteamen.

Uppdelning för tillgängligt utbud 0x (ZRX)

Tokensaldot för låsta adresser hämtas automatiskt från blockutforskaren närhelst en API är tillgänglig. För 0x som är en ERC-20-token hämtas tokensaldon för 0x-adresserna automatiskt från Etherscan och dras av från det totala 0x-utbudet.

7. Börsvärde (kryptotillgång)

Börsvärdet för en kryptotillgång beräknas med följande formel:

Let:
A = aktuellt kryptopris i USD
B = tillgängligt utbud för en tillgång

Börsvärde = A * B

Exempelvis: börsvärdet för 0x beräknas genom att multiplicera det tillgängliga utbudet av ZRX med dess pris. Vi antar att det tillgängliga utbudet för ZRX är 583 209 787 och priset för ZRX är 0,25 USD, och sedan beräknas börsvärdet som följer 583 209 787 * 0,25 USD = 145 802 446,75 USD.

8. Börsvärde (globalt)

Det globala börsvärdet (längst upp på webbplatsen under menyraden) är summan av börsvärdet för alla projekt som spåras av CoinGecko.9. All-time-high (ATH)

CoinGecko beräknar ATH med följande data:

(i) ATH-pris
(ii) ATH-datum
(iii) Aktuellt pris
(iv) Aktuellt datum

% Prisfall sedan ATH= (ATH-pris – aktuellt pris) / (ATH-pris) * 100 %
Datum sedan ATH = aktuellt datum – ATH-datum

10. Statistik för utvecklare och community

Här på CoinGecko strävar vi efter att skapa den mest kompletta och heltäckande databasen för kryptoprojekt, som du kan använda för att få en fullständig översikt av dina favoritprojekt. Därför inkluderar vi statistik som vi tror är nödvändig för att du ska få fullständig översikt av en tillgång.

Utvecklare

CoinGecko spårar utvecklingsaktiviteten för kryptotillgångar via offentliga kodförråd på Github, Gitlab och Bitbucket. Vi ser på utvecklingsaktiviteten eftersom vissa mynt inte längre underhålls av utvecklaren och därför är det osannolikt att dessa mynt utvecklas vidare.

När det finns ett stort intresse och en hög nivå av ansträngning i utvecklarcommunityn är det troligare att myntet kommer fortsätta att innovera på marknaden med kryptotillgångar. Om du vill veta mer om utvecklarstatistiken kan du läsa vår blogginlägg.

Community

CoinGecko spårar aktiviteten i communityn för kryptotillgångarna genom att undersöka sociala medier såsom Facebook, Twitter, Reddit, och Telegram. Kryptotillgångar har en tendens till enorm tillväxt när den har en stark community bakom sig En stark och livskraftig community bidrar till nya idéer och funktioner för kryptotillgången och driver tillväxt.

Listning på CoinGecko

Det är gratis att få din token listad på CoinGecko och CoinGeckos representanter kommer aldrig att begära någon avgift för detta.

Vi blir givetvis glada över donationer (du hittar adresser längst ner i sidfoten på webbplatsen CoinGecko), men kom ihåg att detta inte garanterar listning eller påskyndar någon del av processen. Nedan finner du några av kriterierna som måste uppfyllas för att du ska kunna lista din token på CoinGecko. Kom ihåg att uppfyllandet av dessa kriterier inte automatiskt garanterar en listning eftersom CoinGecko också utvärderar många andra faktorer innan ditt projekt listas på vår webbplats.

CoinGecko förbehåller sig rätten att publicera eller ta bort listade kryptotillgångar, ICO eller börser på vår webbplats utan föregående meddelande om vi tror att någon del av informationen som presenteras är felaktig på något sätt. CoinGecko kommer inte att tillhandahålla någon uppdatering om en kryptotillgång/ICO/börs inte klarar någon del av granskningen.


Kriterier för listning:

(1) Kryptotillgångar
 • Webbplats med fungerande funktioner som har tillräckligt med information om kryptotillgången som noteras där. Webbplatser som avsiktligt inte publicerar information och grupprofiler eller sociala medieprofiler kommer att betraktas som ogiltiga.
 • Webbplatsen måste ägas av projekt- eller underhållsteamet. Webbplatser som ligger hos webbplatsbyggare (t.ex. Wix) kommer inte att accepteras.
 • Fungerande blockutforskare
 • Noterad på åtminstone en (1) aktiv börs som är integrerad med CoinGecko.
 • Projekt som endast handlas på självbetjäningsbara centraliserade/decentraliserade börser kan bli avvisade av säkerhetsskäl.
 • Det tillgängliga utbudet måste kommuniceras på ett tydligt sätt (t.ex. token låsta av företag/fonder/team/utvecklare eller intjänade token) så att börsvärdet kan beräknas.
(2) Börser
 • En fungerande börswebbplats med aktiv en aktiv handelsvolym som överensstämmer med informationen i API.
 • Uppfyller API-standarder för CoinGeckos kryptobörs.
 • Fungerande REST API-dokumentation.
 • En representant ska finnas som teamet kan kommunicera med på ett enkelt sätt i händelse av problem.
 • Sida med information om myntet med identifiering för varje mynt som handlas på börsen. Grundläggande information som krävs: Namn, ticker, logotyp, myntwebbplats, blockutforskare. Exempel på en acceptabel sida med myntinformation: Info om DeversiFi token.

Vad du ska göra och inte göra när du lämnar in din noteringsansökan:

Det finns ett par saker du kan göra för att hjälpa oss att se till att noteringsprocessen går så smidigt som möjligt.
Gör detta:
 • Fyll i exakt information och så mycket information som är möjligt i CoinGecko formulär för begäran.
 • Se till att det inte finns några döda länkar eller dåliga referenser.
 • Skicka in en ticket till support.coingecko.com om du har fler förfrågningar.
Vad du inte ska göra:
 • Skicka flera förfrågningar.
 • Fråga upprepade gånger efter statusuppdateringar.
 • Erbjuda någon ekonomiska fördelar för en notering.
 • Acceptera erbjudanden från personer som påstår att de kan påskynda eller garantera din notering.
  Kom ihåg att CoinGeckos representanter aldrig kommer att begära några avgifter för en notering.

Processflöde för notering:

Kryptotillgångar
 1. Fyll i CoinGecko formulär för begäran. (Se vägledningen här)
 2. CoinGecko granskar din ansökan.
 3. Om den klarar granskningen noterar CoinGecko kryptotillgången.
 4. Inlämnare kan kontrollera statusen för noteringen här.
Börser
 1. Skicka in CoinGecko formulär för begäran.
 2. CoinGecko granskar din ansökan.
 3. Om börsen uppfyller kriterierna kommer en representant från CoinGecko att kontakta dig via e-post för att fortsätta med avtalet för att notera börsen (gäller för CEX-notering).
 4. En utvecklare från CoinGecko kommer att arbeta på integreringen av börsen.
 5. CoinGecko-teamet kommer att kontrollera koden igen och om den klarar alla kontroller kommer börsens API att sammanfogas med CoinGeckos interna börsbibliotek. Börser måste följa API-standarder för CoinGeckos kryptobörs för att underlätta noteringen av börsen.
 6. CoinGecko-teamet kommer att kontrollera varje handelspar och matcha det mot en existerande kryptotillgång som är noterad på CoinGecko.
 7. Börsens information kommer att fyllas i (bilder, beskrivning, avgifter osv.).
 8. Integreringen av börsen slutförs och börsen noteras på CoinGecko.
coingecko (thumbnail mini)
Fortsätt i appen
Spåra priser i realtid
Öppna appen
coingecko (thumbnail mini)
Fortsätt i appen
Spåra priser i realtid
Öppna appen