🔥 Mới nhất🔥 Báo cáo tiền điện tử hàng năm 2020 của chúng tôi vừa được đăng tải! Hãy đọc và hiểu về tình hình crypto trong năm 2020 - từ sự gia tăng của DeFi đến đợt tăng giá của Bitcoin và nhiều điều thú vị hơn! 🔎
Coinbase Pro exchange

Coinbase Pro

Centralized
10
Trust Score
Bắt đầu giao dịch
Thông báo về tiếp thị liên kết

Khối lượng giao dịch trong 24 giờ
59
Tiền ảo
193
Ghép đôi
# Tiền ảo Market Cap Cặp Giá Spread Độ sâu +2% Độ sâu -2% Khối lượng giao dịch trong 24 giờ Khối lượng % Giao dịch lần cuối Điểm tin cậy
1 Ethereum Classic (ETC)
18.094.196.853 $
ETC/USD
149 $
148,704 USD
0.07% 1.620.342 $ 543.008 $
1.799.299.237 $
12099871,135 ETC
17,94% Gần đây -
2 Ethereum (ETH)
399.437.045.379 $
ETH/USD
3.464 $
3463,81 USD
0.01% 11.466.639 $ 4.773.213 $
1.319.555.889 $
380955,043 ETH
13,16% Gần đây
3 Bitcoin (BTC)
1.055.540.169.732 $
BTC/USD
56.372 $
56371,67 USD
0.01% 9.631.077 $ 6.119.982 $
1.077.790.274 $
19119,360 BTC
10,75% Gần đây
4 EOS (EOS)
11.646.222.798 $
EOS/USD
12 $
12,03 USD
0.03% 956.177 $ 1.358.864 $
426.665.784 $
35466815,000 EOS
4,25% Gần đây
5 Cardano (ADA)
52.803.657.915 $
ADA/USD
2 $
1,6493 USD
0.06% 1.053.455 $ 637.744 $
381.970.772 $
231595690,490 ADA
3,81% Gần đây
6 Bitcoin Cash (BCH)
26.932.519.721 $
BCH/USD
1.425 $
1425,21 USD
0.03% 964.755 $ 1.426.256 $
378.368.235 $
265482,445 BCH
3,77% Gần đây
7 Litecoin (LTC)
24.368.625.170 $
LTC/USD
365 $
364,73 USD
0.01% 1.714.273 $ 2.134.378 $
375.252.233 $
1028849,377 LTC
3,74% Gần đây
8 Ethereum Classic (ETC)
18.094.196.853 $
ETC/BTC
149 $
0,002636 BTC
0.11% 158.856 $ 91.688 $
353.740.088 $
2380539,863 ETC
3,53% Gần đây -
9 Stellar (XLM)
14.993.522.388 $
XLM/USD
1 $
0,651374 USD
0.02% 1.422.228 $ 813.628 $
291.976.772 $
448247507,000 XLM
2,91% Gần đây
10 Chainlink (LINK)
20.055.493.366 $
LINK/USD
47 $
47,31148 USD
0.02% 1.509.430 $ 1.059.696 $
207.074.627 $
4376836,810 LINK
2,06% Gần đây
11 Ethereum Classic (ETC)
18.094.196.853 $
ETC/EUR
* 150 $
123,978 EUR
0.2% 728.334 $ 92.433 $
198.418.360 $
1325306,546 ETC
1,98% Gần đây -
12 OMG Network (OMG)
1.863.439.867 $
OMG/USD
13 $
13,4525 USD
0.08% 752.570 $ 857.335 $
166.019.433 $
12341158,400 OMG
1,66% Gần đây
13 Ethereum (ETH)
399.437.045.379 $
ETH/BTC
3.463 $
0,06144 BTC
0.02% 1.978.285 $ 2.821.857 $
140.643.825 $
40607,481 ETH
1,40% Gần đây
14 Ethereum (ETH)
399.437.045.379 $
ETH/EUR
3.468 $
2871,55 EUR
0.02% 4.106.061 $ 1.267.856 $
113.491.024 $
32728,360 ETH
1,13% Gần đây
15 Tezos (XTZ)
5.863.833.523 $
XTZ/USD
8 $
7,5965 USD
0.06% 378.501 $ 792.406 $
103.157.113 $
13579558,140 XTZ
1,03% Gần đây
16 Bitcoin (BTC)
1.055.540.169.732 $
BTC/EUR
56.421 $
46721,9 EUR
0.02% 1.178.939 $ 1.532.296 $
98.654.048 $
1748,532 BTC
0,98% Gần đây
17 Polygon (MATIC)
4.611.758.229 $
MATIC/USD
1 $
0,7604 USD
0.03% 461.595 $ 775.463 $
95.737.894 $
125904647,500 MATIC
0,95% Gần đây
18 Algorand (ALGO)
4.884.185.218 $
ALGO/USD
2 $
1,6525 USD
0.04% 644.430 $ 778.642 $
75.454.092 $
45660570,000 ALGO
0,75% Gần đây
19 Bitcoin Cash (BCH)
26.932.519.721 $
BCH/BTC
1.426 $
0,0253 BTC
0.08% 324.743 $ 835.993 $
70.499.338 $
49431,194 BCH
0,70% Gần đây
20 Ethereum (ETH)
399.437.045.379 $
ETH/USDC
3.461 $
3464,17 USDC
0.02% 1.215.095 $ 1.327.693 $
67.475.388 $
19494,762 ETH
0,67% Gần đây
21 Sushi (SUSHI)
2.849.285.955 $
SUSHI/USD
17 $
17,222 USD
0.08% 380.134 $ 467.232 $
65.774.751 $
3819228,370 SUSHI
0,66% Gần đây
22 Ethereum Classic (ETC)
18.094.196.853 $
ETC/GBP
* 149 $
107,416 GBP
0.69% 88.030 $ 93.882 $
65.285.808 $
436815,518 ETC
0,65% Gần đây -
23 Uniswap (UNI)
20.894.879.906 $
UNI/USD
40 $
40,4498 USD
0.04% 654.302 $ 654.254 $
62.274.397 $
1539547,700 UNI
0,62% Gần đây
24 Bitcoin (BTC)
1.055.540.169.732 $
BTC/USDC
56.327 $
56375,14 USDC
0.02% 1.796.317 $ 1.718.647 $
62.211.130 $
1104,466 BTC
0,62% Gần đây
25 Ethereum (ETH)
399.437.045.379 $
ETH/GBP
3.465 $
2490,58 GBP
0.02% 1.229.480 $ 626.180 $
62.057.191 $
17907,702 ETH
0,62% Gần đây
26 Cosmos (ATOM)
6.105.520.762 $
ATOM/USD
26 $
25,611 USD
0.05% 538.640 $ 597.265 $
61.354.536 $
2395632,200 ATOM
0,61% Gần đây
27 Litecoin (LTC)
24.368.625.170 $
LTC/BTC
365 $
0,006468 BTC
0.02% 783.363 $ 964.249 $
60.325.337 $
165449,832 LTC
0,60% Gần đây
28 Bitcoin (BTC)
1.055.540.169.732 $
BTC/GBP
56.435 $
40560 GBP
0.02% 728.530 $ 1.057.882 $
57.225.927 $
1014,012 BTC
0,57% Gần đây
29 Tether (USDT)
55.073.301.614 $
USDT/USD
* 1 $
1,0008 USD
0.02% 417.726 $ 2.076.443 $
56.558.747 $
56513536,650 USDT
0,56% Gần đây -
30 0x (ZRX)
1.693.939.712 $
ZRX/USD
2 $
2,149097 USD
0.07% 636.752 $ 644.419 $
52.591.387 $
24471388,307 ZRX
0,52% Gần đây
31 yearn.finance (YFI)
1.865.701.439 $
YFI/USD
51.943 $
51942,89 USD
0.03% 275.718 $ 545.355 $
52.073.972 $
1002,524 YFI
0,52% Gần đây
32 Dash (DASH)
4.413.222.963 $
DASH/USD
437 $
436,638 USD
0.14% 270.894 $ 572.318 $
51.967.232 $
119016,741 DASH
0,52% Gần đây
33 The Graph (GRT)
1.995.921.436 $
GRT/USD
2 $
1,6277 USD
0.03% 969.146 $ 797.473 $
51.397.936 $
31577032,410 GRT
0,51% Gần đây
34 Ankr (ANKR)
1.146.931.433 $
ANKR/USD
0 $
0,1615 USD
0.02% 321.809 $ 509.579 $
49.801.409 $
308367856,000 ANKR
0,50% Gần đây
35 EOS (EOS)
11.646.222.798 $
EOS/EUR
12 $
9,971 EUR
0.14% 105.186 $ 425.168 $
46.614.027 $
3871301,700 EOS
0,46% Gần đây
36 Bitcoin Cash (BCH)
26.932.519.721 $
BCH/EUR
1.430 $
1184,27 EUR
0.09% 337.131 $ 357.436 $
42.420.986 $
29662,595 BCH
0,42% Gần đây
37 Litecoin (LTC)
24.368.625.170 $
LTC/EUR
365 $
302,66 EUR
0.06% 629.544 $ 488.850 $
41.502.382 $
113552,607 LTC
0,41% Gần đây
38 USD Coin (USDC)
15.006.935.620 $
USDC/EUR
1 $
0,829 EUR
0.12% 294.171 $ 396.172 $
40.304.056 $
40259959,300 USDC
0,40% Gần đây
39 Maker (MKR)
4.575.224.188 $
MKR/USD
5.096 $
5095,5324 USD
0.11% 498.853 $ 548.660 $
38.593.964 $
7574,079 MKR
0,38% Gần đây
40 Cardano (ADA)
52.803.657.915 $
ADA/EUR
2 $
1,3684 EUR
0.08% 378.111 $ 358.038 $
38.378.339 $
23224812,960 ADA
0,38% Gần đây
41 1inch (1INCH)
1.107.551.936 $
1INCH/USD
7 $
6,784 USD
0.04% 333.968 $ 540.305 $
37.001.522 $
5454233,790 1INCH
0,37% Gần đây
42 Dai (DAI)
4.338.031.206 $
DAI/USD
1 $
1,000897 USD
0.01% 1.048.287 $ 1.917.064 $
36.708.488 $
36675589,991 DAI
0,37% Gần đây
43 Cardano (ADA)
52.803.657.915 $
ADA/BTC
2 $
0,00002927 BTC
0.03% 257.841 $ 752.090 $
35.257.900 $
21368316,620 ADA
0,35% Gần đây
44 EOS (EOS)
11.646.222.798 $
EOS/BTC
12 $
0,000214 BTC
0.47% 291.936 $ 454.289 $
32.829.907 $
2721400,500 EOS
0,33% Gần đây
45 Zcash (ZEC)
3.553.617.036 $
ZEC/USD
322 $
322,44 USD
0.07% 459.050 $ 397.257 $
32.035.654 $
99353,846 ZEC
0,32% Gần đây
46 Ethereum (ETH)
399.437.045.379 $
ETH/USDT
3.466 $
3462,2 USDT
0.05% 1.045.940 $ 1.130.126 $
31.828.137 $
9182,277 ETH
0,32% Gần đây
47 Decentraland (MANA)
2.001.708.054 $
MANA/USD
2 $
1,505 USD
0.27% 363.794 $ 381.947 $
31.630.103 $
21016679,460 MANA
0,32% Gần đây
48 Filecoin (FIL)
10.649.261.930 $
FIL/USD
153 $
153,0711 USD
0.02% 1.049.612 $ 824.172 $
31.263.069 $
204238,873 FIL
0,31% Gần đây
49 Aave (AAVE)
5.682.889.367 $
AAVE/USD
447 $
447,342 USD
0.07% 737.402 $ 587.181 $
31.058.908 $
69429,895 AAVE
0,31% Gần đây
50 Ampleforth Governance Token (FORTH)
315.224.880 $
FORTH/USD
38 $
38 USD
0.11% 123.072 $ 193.000 $
30.421.169 $
800557,088 FORTH
0,30% Gần đây
51 Synthetix Network Token (SNX)
2.813.653.798 $
SNX/USD
18 $
18,4012 USD
0.03% 280.099 $ 388.404 $
25.258.645 $
1372662,945 SNX
0,25% Gần đây
52 SKALE (SKL)
414.482.006 $
SKL/USD
1 $
0,626 USD
0.08% 180.401 $ 453.379 $
24.965.178 $
39880476,800 SKL
0,25% Gần đây
53 Bitcoin (BTC)
1.055.540.169.732 $
BTC/USDT
56.421 $
56354,78 USDT
0.02% 1.582.044 $ 1.691.622 $
24.273.220 $
430,217 BTC
0,24% Gần đây
54 Compound (COMP)
3.710.253.276 $
COMP/USD
726 $
726,27 USD
0.04% 416.649 $ 602.138 $
23.863.977 $
32858,272 COMP
0,24% Gần đây
55 Band Protocol (BAND)
582.788.243 $
BAND/USD
19 $
18,5427 USD
0.05% 282.726 $ 386.744 $
23.457.685 $
1265063,080 BAND
0,23% Gần đây
56 Stellar (XLM)
14.993.522.388 $
XLM/BTC
1 $
0,00001157 BTC
0.09% 369.858 $ 446.205 $
22.885.696 $
35088706,000 XLM
0,23% Gần đây
57 Cardano (ADA)
52.803.657.915 $
ADA/ETH
2 $
0,000477 ETH
0.21% 124.398 $ 171.846 $
21.947.415 $
13284657,640 ADA
0,22% Gần đây
58 Basic Attention Token (BAT)
2.264.834.835 $
BAT/USD
2 $
1,511 USD
0.26% 287.731 $ 362.363 $
20.309.454 $
13441068,460 BAT
0,20% Gần đây
59 Cardano (ADA)
52.803.657.915 $
ADA/GBP
2 $
1,1863 GBP
0.09% 228.011 $ 200.010 $
20.202.896 $
12239603,440 ADA
0,20% Gần đây
60 Bitcoin Cash (BCH)
26.932.519.721 $
BCH/GBP
1.427 $
1025,91 GBP
0.15% 239.606 $ 299.271 $
19.989.205 $
14003,433 BCH
0,20% Gần đây
61 Cardano (ADA)
52.803.657.915 $
ADA/USDC
2 $
1,653 USDC
0.12% 269.489 $ 248.087 $
19.922.148 $
12062437,030 ADA
0,20% Gần đây
62 Loopring (LRC)
744.018.936 $
LRC/USD
1 $
0,6011 USD
0.07% 188.287 $ 225.822 $
19.104.009 $
31781747,804 LRC
0,19% Gần đây
63 Orchid Protocol (OXT)
391.510.108 $
OXT/USD
1 $
0,6589 USD
0.03% 153.529 $ 226.845 $
18.758.584 $
28469546,000 OXT
0,19% Gần đây
64 Stellar (XLM)
14.993.522.388 $
XLM/EUR
1 $
0,540495 EUR
0.07% 351.831 $ 372.484 $
18.461.756 $
28285277,000 XLM
0,18% Gần đây
65 REN (REN)
890.932.665 $
REN/USD
1 $
1,019 USD
0.02% 734.032 $ 262.700 $
18.008.104 $
17672329,623 REN
0,18% Gần đây
66 Celo (CELO)
611.207.821 $
CGLD/USD
6 $
5,5294 USD
0.01% 115.897 $ 218.979 $
17.387.095 $
3144481,380 CGLD
0,17% Gần đây
67 OMG Network (OMG)
1.863.439.867 $
OMG/EUR
13 $
11,1507 EUR
0.17% 288.229 $ 339.263 $
17.196.718 $
1277093,100 OMG
0,17% Gần đây
68 Storj (STORJ)
275.754.684 $
STORJ/USD
2 $
1,9158 USD
0.05% 264.529 $ 360.733 $
16.972.363 $
8859152,000 STORJ
0,17% Gần đây
69 Basic Attention Token (BAT)
2.264.834.835 $
BAT/USDC
2 $
1,510711 USDC
0.1% 340.650 $ 464.027 $
16.512.244 $
10939474,000 BAT
0,16% Gần đây
70 Decentraland (MANA)
2.001.708.054 $
MANA/USDC
2 $
1,504237 USDC
0.09% 389.501 $ 398.723 $
16.396.732 $
10909699,000 MANA
0,16% Gần đây
71 NKN (NKN)
432.376.430 $
NKN/USD
1 $
0,6634 USD
0.11% 170.939 $ 341.668 $
16.290.122 $
24555505,000 NKN
0,16% Gần đây
72 Litecoin (LTC)
24.368.625.170 $
LTC/GBP
365 $
262,38 GBP
0.14% 399.830 $ 329.520 $
15.964.088 $
43728,204 LTC
0,16% Gần đây
73 Chainlink (LINK)
20.055.493.366 $
LINK/BTC
47 $
0,00084034 BTC
0.04% 340.004 $ 740.167 $
15.397.157 $
325028,990 LINK
0,15% Gần đây
74 Curve DAO Token (CRV)
964.987.539 $
CRV/USD
3 $
3,3154 USD
0.04% 307.772 $ 375.068 $
14.342.135 $
4325913,840 CRV
0,14% Gần đây
75 Civic (CVC)
402.448.748 $
CVC/USDC
1 $
0,599654 USDC
0.07% 109.661 $ 462.212 $
13.869.356 $
23148737,000 CVC
0,14% Gần đây
76 Tezos (XTZ)
5.863.833.523 $
XTZ/EUR
8 $
6,29991 EUR
0.11% 216.179 $ 236.893 $
13.690.263 $
1799519,460 XTZ
0,14% Gần đây
77 Kyber Network Crystal Legacy (KNCL)
507.844.008 $
KNC/USD
4 $
3,6747 USD
0.09% 397.655 $ 511.254 $
13.579.796 $
3695484,300 KNC
0,14% Gần đây
78 OMG Network (OMG)
1.863.439.867 $
OMG/BTC
13 $
0,00023826 BTC
0.28% 245.546 $ 263.081 $
13.407.410 $
998229,366 OMG
0,13% Gần đây
79 Chainlink (LINK)
20.055.493.366 $
LINK/EUR
47 $
39,32673 EUR
0.1% 704.244 $ 350.179 $
13.205.962 $
278074,590 LINK
0,13% Gần đây
80 NuCypher (NU)
157.622.621 $
NU/USD
0 $
0,4515 USD
0.02% 72.004 $ 195.823 $
12.124.549 $
26853928,557 NU
0,12% Gần đây
81 district0x (DNT)
233.894.363 $
DNT/USDC
0 $
0,310661 USDC
0.11% 86.520 $ 183.687 $
11.986.767 $
38617761,000 DNT
0,12% Gần đây
82 Tezos (XTZ)
5.863.833.523 $
XTZ/BTC
8 $
0,00013455 BTC
0.16% 166.633 $ 339.077 $
11.709.121 $
1543750,670 XTZ
0,12% Gần đây
83 Origin Protocol (OGN)
335.181.873 $
OGN/USD
2 $
1,592 USD
0.19% 119.359 $ 233.797 $
10.631.079 $
6677813,640 OGN
0,11% Gần đây
84 Enjin Coin (ENJ)
2.332.808.724 $
ENJ/USD
2 $
2,499 USD
0.12% 249.211 $ 376.429 $
9.976.715 $
3992282,750 ENJ
0,10% Gần đây
85 Polygon (MATIC)
4.611.758.229 $
MATIC/BTC
1 $
0,00001348 BTC
0.07% 257.860 $ 571.102 $
8.634.349 $
11362562,800 MATIC
0,09% Gần đây
86 Chainlink (LINK)
20.055.493.366 $
LINK/ETH
47 $
0,01368436 ETH
0.1% 417.793 $ 673.591 $
8.175.062 $
172822,790 LINK
0,08% Gần đây
87 Chainlink (LINK)
20.055.493.366 $
LINK/GBP
47 $
34,07342 GBP
0.12% 347.879 $ 260.010 $
8.100.255 $
170856,390 LINK
0,08% Gần đây
88 Bancor Network Token (BNT)
1.465.917.750 $
BNT/USD
8 $
7,5558 USD
0.06% 98.856 $ 295.371 $
8.041.750 $
1064314,801 BNT
0,08% Gần đây
89 Algorand (ALGO)
4.884.185.218 $
ALGO/BTC
2 $
0,00002932 BTC
0.07% 217.650 $ 505.891 $
7.959.239 $
4815531,000 ALGO
0,08% Gần đây
90 UMA (UMA)
1.510.416.581 $
UMA/USD
25 $
24,986 USD
0.08% 242.710 $ 258.588 $
7.783.305 $
311506,663 UMA
0,08% Gần đây
91 The Graph (GRT)
1.995.921.436 $
GRT/BTC
2 $
0,00002887 BTC
0.03% 308.287 $ 515.005 $
7.500.760 $
4608876,790 GRT
0,07% Gần đây
92 Algorand (ALGO)
4.884.185.218 $
ALGO/EUR
2 $
1,367 EUR
0.15% 136.432 $ 239.483 $
7.336.624 $
4444336,000 ALGO
0,07% Gần đây
93 Polygon (MATIC)
4.611.758.229 $
MATIC/EUR
1 $
0,6302 EUR
0.13% 247.789 $ 270.948 $
7.290.925 $
9580393,900 MATIC
0,07% Gần đây
94 Uniswap (UNI)
20.894.879.906 $
UNI/BTC
40 $
0,00071704 BTC
0.01% 301.698 $ 430.886 $
7.178.900 $
177603,335 UNI
0,07% Gần đây
95 0x (ZRX)
1.693.939.712 $
ZRX/EUR
2 $
1,781854 EUR
0.12% 175.540 $ 223.010 $
6.769.007 $
3145806,320 ZRX
0,07% Gần đây
96 OMG Network (OMG)
1.863.439.867 $
OMG/GBP
13 $
9,6402 GBP
0.36% 79.741 $ 170.490 $
6.587.958 $
491148,700 OMG
0,07% Gần đây
97 Sushi (SUSHI)
2.849.285.955 $
SUSHI/EUR
17 $
14,271 EUR
0.13% 182.871 $ 125.914 $
6.558.957 $
380591,830 SUSHI
0,07% Gần đây
98 Tezos (XTZ)
5.863.833.523 $
XTZ/GBP
8 $
5,45873 GBP
0.15% 107.626 $ 155.014 $
6.497.614 $
855481,300 XTZ
0,06% Gần đây
99 The Graph (GRT)
1.995.921.436 $
GRT/EUR
2 $
1,3491 EUR
0.09% 290.279 $ 248.933 $
5.848.950 $
3590152,200 GRT
0,06% Gần đây
100 Balancer (BAL)
702.998.956 $
BAL/USD
65 $
65,22839 USD
0.13% 55.971 $ 351.405 $
5.792.558 $
88804,250 BAL
0,06% Gần đây
Ticker chưa xác thực
# Tiền ảo Market Cap Cặp Giá Spread Độ sâu +2% Độ sâu -2% Khối lượng giao dịch trong 24 giờ Khối lượng % Giao dịch lần cuối Điểm tin cậy
1 Cartesi (CTSI)
267.352.447 $
CTSI/USD
* 1 $
0,8552 USD
0.2% 30.866 $ 85.642 $
31.821.842 $
37209824,200 CTSI
0,32% Gần đây -
2 ? TRB/USD
* 113 $
112,9 USD
0.18% 366.104 $ 160.536 $
20.073.295 $
177797,121 TRB
0,20% Gần đây -
3 iExec RLC (RLC)
313.336.776 $
RLC/USD
* 4 $
4,444 USD
0.4% 23.895 $ 92.799 $
12.464.193 $
2804723,910 RLC
0,12% Gần đây -
4 ? MIR/USD
* 10 $
10,065 USD
0.2% 109.722 $ 193.281 $
6.827.381 $
678328,940 MIR
0,07% Gần đây -
5 Cartesi (CTSI)
267.352.447 $
CTSI/BTC
* 1 $
0,0000153 BTC
1.31% 9.934 $ 35.049 $
5.161.233 $
5984097,200 CTSI
0,05% Gần đây -
6 ? MIR/EUR
* 10 $
8,33 EUR
0.01% 43.319 $ 136.511 $
1.414.954 $
140661,850 MIR
0,01% Gần đây -
7 ? TRB/BTC
* 113 $
0,002 BTC
0.16% 68.554 $ 39.488 $
1.321.856 $
11724,401 TRB
0,01% Gần đây -
8 iExec RLC (RLC)
313.336.776 $
RLC/BTC
* 4 $
0,0000787 BTC
0.51% 6.934 $ 39.811 $
789.827 $
178030,330 RLC
0,01% Gần đây -
9 ? MIR/BTC
* 10 $
0,0001779 BTC
0.17% 92.552 $ 134.182 $
550.248 $
54868,000 MIR
0,01% Gần đây -
10 ? MIR/GBP
* 10 $
7,237 GBP
0.28% 10.508 $ 108.390 $
444.394 $
44132,480 MIR
0,00% Gần đây -

Coinbase Pro là một sàn giao dịch tiền mã hóa tập trung nằm tại United States. Có 59 đồng tiền ảo và 193 cặp giao dịch trên sàn giao dịch. Khối lượng của Coinbase Pro trong 24 giờ qua được báo cáo ở mức 177.929 ₿. Cặp giao dịch sôi động nhất trên sàn giao dịch Coinbase Pro là ETC/USD. Coinbase Pro được thành lập năm 2012. Có thể tìm thấy thêm thông tin về sàn giao dịch Coinbase Pro tại https://www.coinbase.com/join/5386f2466969ae80ae00006a.

Địa chỉ
San Francisco, California, United States
Phí
0% - 0.3%
Rút tiền
Cryptocurrencies - Free EUR SEPA Withdrawal (€0.15) - EEA Countries only UK SEPA Withdrawal (€0.15) - UK only USD Wire Transfer ($25) - USD only USD ACH Transfer (Free) - USD only
Nạp tiền
Cryptocurrencies - Free USD Wire Transfer ($10) - USD only USD ACH Transfer (Free) - USD only
Ký gửi tiền pháp định
USD EUR GBP
Phương thức thanh toán được chấp nhận
PayPal (US only) Bank Account (US only) Deposit Credit/Debit Card
Giao dịch đòn bẩy
Không
Email
N/A
Năm thành lập
2012
Sàn giao dịch có phí
Mã quốc gia thành lập
United States
Số lần xem trang hàng tháng gần đây
17.880.000,0
Xếp hạng Alexa
#601
Dữ liệu cộng đồng
Người theo dõi trên Twitter: 583777
Exchange Trade Volume Distribution (24h)
Exchange Trade Volume (24h)
Exchange Normalized Trade Volume (24h)
Trust Score của Coinbase Pro
10
Tính thanh khoản Quy mô An ninh mạng Độ bao phủ API Đội ngũ Incident Tổng
4.0 1.0 2.0 0.5 1.0 1.0 10/10
Tính thanh khoản 4.0
Quy mô 1.0
An ninh mạng 2.0
Độ bao phủ API 0.5
Đội ngũ 1.0
Incident 1.0
Estimated Reserves -
Tổng 10/10
* Đây là biểu mẫu được lập bảng để phân tích Điểm tin cậy. Để có phương pháp luận đầy đủ, vui lòng tham khảo bài đăng trên blog của chúng tôi.

Tính thanh khoản

Khối lượng giao dịch báo cáo
Khối lượng giao dịch chuẩn hóa
Tỷ lệ khối lượng báo cáo-chuẩn hóa 1.0
Mức chênh lệch giá mua-giá bán 0.141%
Tổng Trust Score của cặp giao dịch

Quy mô

Bách phân vị khối lượng chuẩn hóa 97th
Bách phân vị sổ lệnh kết hợp 95th

An ninh mạng

Cập nhật lần cuối: 2021-02-16
Dữ liệu được cung cấp bởi cer.live
Kiểm thử thâm nhập
Chứng minh tài chính
Săn lỗi nhận thưởng

Độ bao phủ API

Hạng: B
Dữ liệu ticker Dữ liệu giao dịch lịch sử Dữ liệu sổ lệnh Giao dịch qua API Candlestick Websocket Tài liệu công khai
Availability [source]
Hạng B
Dữ liệu ticker
Dữ liệu giao dịch lịch sử
Dữ liệu sổ lệnh
Trading Via Api
Dữ liệu OHLC
Websocket
Tài liệu công khai
Cập nhật lần cuối: 2019-08-23

Đội ngũ

Team is public
Team profile page [source]

Public Incidents

Tuân thủ quy định

License & Authorization Sanctions Senior Public Figure Jurisdiction Risks KYC Procedures Negative News AML
Risk Thấp Thấp Thấp Trung bình Thấp Thấp Trung bình
License & Authorization Thấp
Sanctions Thấp
Senior Public Figure Thấp
Jurisdiction Risks Trung bình
KYC Procedures Thấp
Negative News Thấp
AML Trung bình
Cập nhật lần cuối: 2019-07-01
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko cho iOS
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko cho Android