ค้นหา
Coins: 3589
ตลาดแลกเปลี่ยน: 259
มูลค่าตามราคาตลาด: 107,740,319,397 $ -3.1%
ปริมาณ 24 ชม.: 11,657,686,800 $
ค่าความเด่น:
BTC 54.5%
XRP 11.3%
ETH 8.41%

ราคาตกลงตั้งแต่ราคาสูงสุดที่เคยมีมา BETA

ATH: $19,665.39
-82.84%
Dec 16, 2017 (12 เดือน)
ATH: $3.40
-91.26%
Jan 07, 2018 (11 เดือน)
ATH: $1,448.18
-93.98%
Jan 13, 2018 (11 เดือน)
ATH: $0.88
-87.08%
Jan 03, 2018 (11 เดือน)
ATH: $1.32
-24.32%
Jul 24, 2018 (5 เดือน)
ATH: $22.71
-91.95%
Apr 29, 2018 (8 เดือน)
ATH: $3,785.82
-97.47%
Dec 20, 2017 (12 เดือน)
ATH: $246.53
-64.60%
Nov 14, 2018 (27 วัน)
ATH: $360.66
-93.53%
Dec 18, 2017 (12 เดือน)
ATH: $1.18
-97.55%
Jan 04, 2018 (11 เดือน)
ATH: $0.23
-94.37%
Jan 05, 2018 (11 เดือน)
ATH: $542.33
-92.23%
Jan 09, 2018 (11 เดือน)
ATH: $24.37
-81.34%
Jan 06, 2018 (11 เดือน)
ATH: $1.87
-96.31%
Jan 07, 2018 (11 เดือน)
ATH: $5.25
-95.79%
Dec 19, 2017 (12 เดือน)
ATH: $1,493.59
-95.70%
Dec 20, 2017 (12 เดือน)
ATH: $44.34
-91.36%
Jan 14, 2018 (11 เดือน)
ATH: $198.38
-97.08%
Jan 15, 2018 (11 เดือน)
ATH: $10.92
-95.24%
May 03, 2018 (7 เดือน)
ATH: $3,191.93
-98.33%
Oct 29, 2016 (ประมาณ 2 ปี)
ATH: $10.74
-96.66%
Dec 17, 2017 (12 เดือน)
ATH: $0.02
-88.29%
Jan 07, 2018 (11 เดือน)
ATH: $1,798.70
-82.51%
Jan 20, 2018 (11 เดือน)
ATH: $1.62
-37.61%
Aug 26, 2018 (4 เดือน)
ATH: $8.46
-99.96%
Jan 20, 2018 (11 เดือน)
ATH: $456.25
-97.47%
Dec 20, 2017 (12 เดือน)
ATH: $5.42
-88.10%
Jun 19, 2018 (6 เดือน)
ATH: $1.14
-11.69%
Oct 15, 2018 (ประมาณ 2 เดือน)
ATH: $2.50
-87.32%
Jan 13, 2018 (11 เดือน)
ATH: $25.62
-95.05%
Jan 13, 2018 (11 เดือน)
ATH: $1.13
-10.83%
Oct 15, 2018 (ประมาณ 2 เดือน)
ATH: $0.96
-85.76%
Jan 09, 2018 (11 เดือน)
ATH: $16.08
-90.38%
Dec 21, 2017 (12 เดือน)
ATH: $34.92
-96.65%
Jan 07, 2018 (11 เดือน)
ATH: $129.37
-88.46%
Jan 13, 2018 (11 เดือน)
ATH: $100.22
-98.36%
Jan 06, 2018 (11 เดือน)
ATH: $0.78
-85.26%
Jul 03, 2018 (5 เดือน)
ATH: $0.23
-94.24%
May 10, 2018 (7 เดือน)
ATH: $33.69
-97.63%
Jan 02, 2018 (11 เดือน)
ATH: $147.18
-99.53%
Jan 13, 2018 (11 เดือน)
ATH: $0.15
-99.61%
May 08, 2018 (7 เดือน)
ATH: $0.14
-93.48%
Jan 06, 2018 (11 เดือน)
ATH: $0.92
-96.12%
Jan 03, 2018 (11 เดือน)
ATH: $13.16
-98.49%
Jan 09, 2018 (11 เดือน)
ATH: $79.45
-87.76%
Jan 08, 2018 (11 เดือน)
ATH: $0.09
-97.51%
Jan 06, 2018 (11 เดือน)
ATH: $0.26
-97.85%
Dec 24, 2017 (12 เดือน)
ATH: $5.69
-93.44%
Apr 29, 2018 (8 เดือน)
ATH: $0.01
-96.53%
May 14, 2018 (7 เดือน)
ATH: $0.00
-78.58%
Jun 05, 2018 (6 เดือน)
ATH: $1.45
-85.40%
Jan 08, 2018 (11 เดือน)
ATH: $2.56
-92.38%
Jan 13, 2018 (11 เดือน)
ATH: $8.19
-97.09%
Jan 03, 2018 (11 เดือน)
ATH: $0.34
-87.57%
Jun 05, 2018 (6 เดือน)
ATH: $0.27
-79.98%
Jan 09, 2018 (11 เดือน)
ATH: $1.17
-87.73%
Jan 07, 2018 (11 เดือน)
ATH: $341.85
-98.31%
Feb 10, 2016 (เกือบ 3 ปี)
ATH: $1.32
-95.12%
Apr 13, 2018 (8 เดือน)
ATH: $22.77
-97.27%
Jan 08, 2018 (11 เดือน)
ATH: $11.54
-95.31%
Dec 22, 2017 (12 เดือน)
ATH: $1.09
-7.66%
Jan 04, 2018 (11 เดือน)
ATH: $0.21
-97.04%
Jan 06, 2018 (11 เดือน)
ATH: $2.77
-98.06%
Jan 09, 2018 (11 เดือน)
ATH: $0.13
-97.06%
Jan 24, 2018 (11 เดือน)
ATH: $0.68
-97.94%
Jan 03, 2018 (11 เดือน)
ATH: $2.04
-97.59%
Jan 13, 2018 (11 เดือน)
ATH: $0.01
-69.59%
Jun 04, 2018 (6 เดือน)
ATH: $0.06
-76.81%
Jul 18, 2018 (5 เดือน)
ATH: $0.55
-64.46%
Aug 06, 2018 (4 เดือน)
ATH: $2.14
-98.95%
Jan 13, 2018 (11 เดือน)
ATH: $6.07
-82.28%
Jun 06, 2018 (6 เดือน)
ATH: $75.19
-98.47%
Jan 28, 2018 (11 เดือน)
ATH: $20.17
-97.71%
Jan 10, 2018 (11 เดือน)
ATH: $57.19
-96.49%
Apr 23, 2018 (8 เดือน)
ATH: $10.22
-97.13%
Jan 10, 2018 (11 เดือน)
ATH: $5.22
-93.53%
Aug 13, 2017 (มากกว่า 1 ปี)
ATH: $2.20
-96.84%
May 08, 2018 (7 เดือน)
ATH: $3.85
-96.79%
Feb 18, 2018 (10 เดือน)
ATH: $5.56
-89.25%
Jan 04, 2018 (11 เดือน)
ATH: $9.84
-96.76%
May 04, 2018 (7 เดือน)
ATH: $0.05
-65.18%
Nov 08, 2018 (ประมาณ 1 เดือน)
ATH: $1.59
-92.76%
Feb 20, 2018 (10 เดือน)
ATH: $3.82
-98.14%
Apr 12, 2018 (8 เดือน)
ATH: $1.89
-77.43%
Jan 08, 2018 (11 เดือน)
ATH: $13.56
-95.90%
Jan 10, 2018 (11 เดือน)
ATH: $2.60
-95.88%
Jan 09, 2018 (11 เดือน)
ATH: $0.00
-97.69%
Jan 07, 2018 (11 เดือน)
ATH: $0.30
-84.75%
Jan 26, 2018 (11 เดือน)
ATH: $0.07
-82.41%
Mar 27, 2018 (9 เดือน)
ATH: $0.03
-96.53%
Jan 06, 2018 (11 เดือน)
ATH: $22.02
-91.26%
Aug 28, 2017 (มากกว่า 1 ปี)
ATH: $10.72
-95.28%
Jan 09, 2018 (11 เดือน)
ATH: $139.77
-96.58%
Dec 26, 2017 (12 เดือน)
ATH: $0.54
-93.18%
Apr 24, 2018 (8 เดือน)
ATH: $1.28
-87.10%
Jun 19, 2018 (6 เดือน)
ATH: $10.61
-95.36%
Jan 13, 2018 (11 เดือน)
ATH: $37.13
-98.20%
Dec 20, 2017 (12 เดือน)
ATH: $11.31
-98.96%
Jan 09, 2018 (11 เดือน)
ATH: $2,095.67
-97.02%
Jan 20, 2018 (11 เดือน)
ATH: $1.86
-98.51%
Dec 23, 2017 (12 เดือน)