ราคาตกลงตั้งแต่ราคาสูงสุดที่เคยมีมา BETA

ATH: $19,665.39
-51.70%
Dec 16, 2017 (มากกว่า 2 ปี)
ATH: $1,448.18
-83.75%
Jan 13, 2018 (มากกว่า 2 ปี)
ATH: $1.32
-24.53%
Jul 24, 2018 (เกือบ 2 ปี)
ATH: $3.40
-94.06%
Jan 07, 2018 (มากกว่า 2 ปี)
ATH: $3,785.82
-93.44%
Dec 20, 2017 (มากกว่า 2 ปี)
ATH: $438.61
-55.38%
Jan 14, 2020 (5 เดือน)
ATH: $360.66
-87.38%
Dec 18, 2017 (มากกว่า 2 ปี)
ATH: $39.68
-56.84%
Jun 22, 2019 (12 เดือน)
ATH: $22.71
-88.33%
Apr 29, 2018 (ประมาณ 2 ปี)
ATH: $1.18
-93.46%
Jan 04, 2018 (มากกว่า 2 ปี)
ATH: $3.91
-26.53%
Feb 19, 2020 (3 เดือน)
ATH: $4.94
-12.24%
Mar 04, 2020 (3 เดือน)
ATH: $0.875563
-91.00%
Jan 03, 2018 (มากกว่า 2 ปี)
ATH: $0.158720
-43.15%
Jul 12, 2019 (11 เดือน)
ATH: $7.40
-29.88%
Feb 16, 2020 (4 เดือน)
ATH: $2.03
-41.04%
Jun 26, 2019 (11 เดือน)
ATH: $542.33
-87.81%
Jan 09, 2018 (มากกว่า 2 ปี)
ATH: $0.231673
-93.01%
Jan 05, 2018 (มากกว่า 2 ปี)
ATH: $6.07
-32.73%
Jun 06, 2018 (เกือบ 2 ปี)
ATH: $198.38
-93.95%
Jan 15, 2018 (มากกว่า 2 ปี)
ATH: $44.34
-84.43%
Jan 14, 2018 (มากกว่า 2 ปี)
ATH: $1.17
-14.71%
May 08, 2019 (ประมาณ 1 ปี)
ATH: $1,493.59
-94.78%
Dec 20, 2017 (มากกว่า 2 ปี)
ATH: $5.25
-95.61%
Dec 19, 2017 (มากกว่า 2 ปี)
ATH: $7.02
-61.40%
Jun 18, 2019 (12 เดือน)
ATH: $3,191.93
-98.40%
Oct 29, 2016 (มากกว่า 3 ปี)
ATH: $0.02637160
-73.64%
Jul 30, 2018 (เกือบ 2 ปี)
ATH: $1,798.70
-75.93%
Jan 20, 2018 (มากกว่า 2 ปี)
ATH: $1.87
-97.72%
Jan 07, 2018 (มากกว่า 2 ปี)
ATH: $10.92
-94.64%
May 03, 2018 (ประมาณ 2 ปี)
ATH: $0.01758609
-85.52%
Jan 07, 2018 (มากกว่า 2 ปี)
ATH: $0.959505
-77.74%
Jan 09, 2018 (มากกว่า 2 ปี)
ATH: $3.35
-13.01%
Apr 30, 2020 (ประมาณ 1 เดือน)
ATH: $0.542062
-53.18%
May 27, 2020 (6 วัน)
ATH: $1.13
-11.29%
Oct 15, 2018 (มากกว่า 1 ปี)
ATH: $0.135235
-86.58%
Jan 06, 2018 (มากกว่า 2 ปี)
ATH: $25.62
-93.37%
Jan 13, 2018 (มากกว่า 2 ปี)
ATH: $2.50
-86.92%
Jan 13, 2018 (มากกว่า 2 ปี)
ATH: $3.56
-93.20%
Jun 20, 2019 (12 เดือน)
ATH: $0.230307
-92.09%
May 10, 2018 (ประมาณ 2 ปี)
ATH: $0.325084
-86.95%
Sep 17, 2019 (9 เดือน)
ATH: $129.37
-87.54%
Jan 13, 2018 (มากกว่า 2 ปี)
ATH: $13.16
-97.46%
Jan 09, 2018 (มากกว่า 2 ปี)
ATH: $0.464609
-57.13%
Jan 06, 2018 (มากกว่า 2 ปี)
ATH: $100.22
-98.22%
Jan 06, 2018 (มากกว่า 2 ปี)
ATH: $34.92
-96.56%
Jan 07, 2018 (มากกว่า 2 ปี)
ATH: $1.15
-13.37%
Mar 13, 2020 (3 เดือน)
ATH: $456.25
-97.99%
Dec 20, 2017 (มากกว่า 2 ปี)
ATH: $341.85
-96.05%
Feb 10, 2016 (มากกว่า 4 ปี)
ATH: $1.62
-38.19%
Aug 26, 2018 (เกือบ 2 ปี)
ATH: $0.07889511
-74.56%
Jun 03, 2019 (12 เดือน)
ATH: $5.80
-88.02%
Jan 09, 2018 (มากกว่า 2 ปี)
ATH: $16.45
-89.64%
Dec 06, 2017 (มากกว่า 2 ปี)
ATH: $1.22
-17.88%
Mar 13, 2020 (3 เดือน)
ATH: $33.69
-97.38%
Jan 02, 2018 (มากกว่า 2 ปี)
ATH: $0.285990
-14.15%
May 30, 2020 (4 วัน)
ATH: $1.16
-93.76%
Apr 24, 2018 (ประมาณ 2 ปี)
ATH: $1.25
-20.29%
Mar 13, 2020 (3 เดือน)
ATH: $16.08
-93.10%
Dec 21, 2017 (มากกว่า 2 ปี)
ATH: $147.18
-99.60%
Jan 13, 2018 (มากกว่า 2 ปี)
ATH: $0.00254060
-75.72%
May 29, 2019 (ประมาณ 1 ปี)
ATH: $0.684918
-95.89%
Jan 03, 2018 (มากกว่า 2 ปี)
ATH: $55.26
-59.79%
Jan 13, 2018 (มากกว่า 2 ปี)
ATH: $0.09286775
-97.48%
Jan 06, 2018 (มากกว่า 2 ปี)
ATH: $1.19
-57.16%
Apr 24, 2019 (ประมาณ 1 ปี)
ATH: $0.374608
-64.10%
Oct 26, 2019 (7 เดือน)
ATH: $0.761438
-44.94%
May 05, 2020 (29 วัน)
ATH: $0.970450
-75.15%
Apr 27, 2020 (ประมาณ 1 เดือน)
ATH: $0.207854
-95.93%
Jan 06, 2018 (มากกว่า 2 ปี)
ATH: $2,035.61
-16.16%
Apr 29, 2020 (ประมาณ 1 เดือน)
ATH: $22.02
-75.78%
Aug 28, 2017 (เกือบ 3 ปี)
ATH: $1.56
-50.13%
Nov 28, 2019 (6 เดือน)
ATH: $20.17
-95.10%
Jan 10, 2018 (มากกว่า 2 ปี)
ATH: $0.00287592
-45.87%
Nov 11, 2019 (7 เดือน)
ATH: $0.147233
-40.74%
Aug 05, 2019 (10 เดือน)
ATH: $11.54
-94.55%
Dec 22, 2017 (มากกว่า 2 ปี)
ATH: $10.19
-75.15%
Jun 25, 2019 (11 เดือน)
ATH: $0.394217
-84.40%
Jan 07, 2018 (มากกว่า 2 ปี)
ATH: $8.19
-97.50%
Jan 03, 2018 (มากกว่า 2 ปี)
ATH: $5.05
-7.33%
Jun 02, 2020 (ประมาณ 9 ชั่วโมง)
ATH: $0.04490755
-53.42%
May 21, 2019 (ประมาณ 1 ปี)
ATH: $2.22
-34.80%
Apr 29, 2020 (ประมาณ 1 เดือน)
ATH: $0.01282004
-68.43%
Nov 16, 2019 (7 เดือน)
ATH: $0.304133
-67.33%
Jun 01, 2018 (ประมาณ 2 ปี)
ATH: $0.261874
-98.40%
Dec 24, 2017 (มากกว่า 2 ปี)
ATH: $2.20
-94.49%
May 08, 2018 (ประมาณ 2 ปี)
ATH: $15.49
-57.67%
Jul 09, 2019 (11 เดือน)
ATH: $2.40
-97.71%
Jan 09, 2018 (มากกว่า 2 ปี)
ATH: $0.00184155
-84.05%
May 28, 2019 (ประมาณ 1 ปี)
ATH: $0.923921
-97.52%
Jan 03, 2018 (มากกว่า 2 ปี)
ATH: $0.593642
-27.21%
May 23, 2020 (11 วัน)
ATH: $37.13
-96.37%
Dec 20, 2017 (มากกว่า 2 ปี)
ATH: $1.17
-88.70%
Jan 07, 2018 (มากกว่า 2 ปี)
ATH: $0.129829
-96.23%
Jan 24, 2018 (มากกว่า 2 ปี)
ATH: $4.89
-96.65%
Jan 10, 2018 (มากกว่า 2 ปี)
ATH: $65.14
-90.64%
Dec 31, 2017 (มากกว่า 2 ปี)
ATH: $0.02230784
-47.93%
Jul 01, 2019 (11 เดือน)
ATH: $8.04
-16.25%
May 14, 2020 (19 วัน)
ATH: $0.267814
-85.20%
Jan 09, 2018 (มากกว่า 2 ปี)
ATH: $1.32
-96.25%
Apr 13, 2018 (ประมาณ 2 ปี)
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko สำหรับ iOS
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko สำหรับ Android