ค้นหา
Coins: 4097
ตลาดแลกเปลี่ยน: 295
มูลค่าตามราคาตลาด: 134,339,813,044 $ 0.37%
ปริมาณ 24 ชม.: 18,070,877,870 $
ค่าความเด่น:
BTC 51.7%
ETH 11.5%
XRP 9.84%

ราคาตกลงตั้งแต่ราคาสูงสุดที่เคยมีมา BETA

ATH: $19,665.39
-79.88%
Dec 16, 2017 (ประมาณ 1 ปี)
ATH: $1,448.18
-89.85%
Jan 13, 2018 (ประมาณ 1 ปี)
ATH: $3.40
-90.59%
Jan 07, 2018 (ประมาณ 1 ปี)
ATH: $22.71
-83.14%
Apr 29, 2018 (10 เดือน)
ATH: $360.66
-86.32%
Dec 18, 2017 (ประมาณ 1 ปี)
ATH: $3,785.82
-96.21%
Dec 20, 2017 (ประมาณ 1 ปี)
ATH: $1.32
-24.38%
Jul 24, 2018 (7 เดือน)
ATH: $0.88
-89.75%
Jan 03, 2018 (ประมาณ 1 ปี)
ATH: $0.23
-89.26%
Jan 05, 2018 (ประมาณ 1 ปี)
ATH: $24.37
-55.45%
Jan 06, 2018 (ประมาณ 1 ปี)
ATH: $1.18
-96.17%
Jan 04, 2018 (ประมาณ 1 ปี)
ATH: $246.53
-73.52%
Nov 14, 2018 (3 เดือน)
ATH: $542.33
-90.66%
Jan 09, 2018 (ประมาณ 1 ปี)
ATH: $5.25
-94.23%
Dec 19, 2017 (ประมาณ 1 ปี)
ATH: $1,493.59
-94.39%
Dec 20, 2017 (ประมาณ 1 ปี)
ATH: $198.38
-95.60%
Jan 15, 2018 (ประมาณ 1 ปี)
ATH: $44.34
-89.85%
Jan 14, 2018 (ประมาณ 1 ปี)
ATH: $1,798.70
-64.05%
Jan 20, 2018 (ประมาณ 1 ปี)
ATH: $10.92
-92.87%
May 03, 2018 (10 เดือน)
ATH: $1.87
-97.67%
Jan 07, 2018 (ประมาณ 1 ปี)
ATH: $10.74
-95.85%
Dec 17, 2017 (ประมาณ 1 ปี)
ATH: $3,191.93
-98.32%
Oct 29, 2016 (มากกว่า 2 ปี)
ATH: $16.08
-82.32%
Dec 21, 2017 (ประมาณ 1 ปี)
ATH: $8.46
-99.94%
Jan 20, 2018 (ประมาณ 1 ปี)
ATH: $1.14
-11.42%
Oct 15, 2018 (4 เดือน)
ATH: $0.00
-33.71%
Jun 05, 2018 (9 เดือน)
ATH: $0.02
-88.41%
Jan 07, 2018 (ประมาณ 1 ปี)
ATH: $5.42
-85.86%
Jun 19, 2018 (8 เดือน)
ATH: $456.25
-97.25%
Dec 20, 2017 (ประมาณ 1 ปี)
ATH: $1.62
-37.63%
Aug 26, 2018 (6 เดือน)
ATH: $25.62
-94.93%
Jan 13, 2018 (ประมาณ 1 ปี)
ATH: $0.23
-92.14%
May 10, 2018 (10 เดือน)
ATH: $100.22
-97.91%
Jan 06, 2018 (ประมาณ 1 ปี)
ATH: $0.96
-85.97%
Jan 09, 2018 (ประมาณ 1 ปี)
ATH: $1.45
-69.20%
Jan 08, 2018 (ประมาณ 1 ปี)
ATH: $34.92
-96.43%
Jan 07, 2018 (ประมาณ 1 ปี)
ATH: $129.37
-86.90%
Jan 13, 2018 (ประมาณ 1 ปี)
ATH: $341.85
-95.99%
Feb 10, 2016 (ประมาณ 3 ปี)
ATH: $147.18
-99.48%
Jan 13, 2018 (ประมาณ 1 ปี)
ATH: $2.50
-90.09%
Jan 13, 2018 (ประมาณ 1 ปี)
ATH: $0.78
-83.33%
Jul 03, 2018 (8 เดือน)
ATH: $1.16
-92.61%
Apr 24, 2018 (10 เดือน)
ATH: $0.15
-99.53%
May 08, 2018 (10 เดือน)
ATH: $0.92
-95.14%
Jan 03, 2018 (ประมาณ 1 ปี)
ATH: $33.69
-97.34%
Jan 02, 2018 (ประมาณ 1 ปี)
ATH: $13.16
-98.14%
Jan 09, 2018 (ประมาณ 1 ปี)
ATH: $0.14
-92.49%
Jan 06, 2018 (ประมาณ 1 ปี)
ATH: $1.13
-11.12%
Oct 15, 2018 (4 เดือน)
ATH: $0.01
-95.24%
May 14, 2018 (9 เดือน)
ATH: $0.13
-93.88%
Jan 24, 2018 (ประมาณ 1 ปี)
ATH: $11.54
-91.91%
Dec 22, 2017 (ประมาณ 1 ปี)
ATH: $0.26
-97.53%
Dec 24, 2017 (ประมาณ 1 ปี)
ATH: $0.09
-97.25%
Jan 06, 2018 (ประมาณ 1 ปี)
ATH: $8.19
-95.94%
Jan 03, 2018 (ประมาณ 1 ปี)
ATH: $5.69
-92.55%
Apr 29, 2018 (10 เดือน)
ATH: $22.77
-95.99%
Jan 08, 2018 (ประมาณ 1 ปี)
ATH: $10.22
-93.99%
Jan 10, 2018 (ประมาณ 1 ปี)
ATH: $1.09
-7.51%
Jan 04, 2018 (ประมาณ 1 ปี)
ATH: $0.68
-96.78%
Jan 03, 2018 (ประมาณ 1 ปี)
ATH: $2,095.67
-92.98%
Jan 20, 2018 (ประมาณ 1 ปี)
ATH: $7.53
-97.27%
Dec 27, 2017 (ประมาณ 1 ปี)
ATH: $0.30
-68.86%
Jan 26, 2018 (ประมาณ 1 ปี)
ATH: $1.32
-94.98%
Apr 13, 2018 (11 เดือน)
ATH: $0.21
-96.62%
Jan 06, 2018 (ประมาณ 1 ปี)
ATH: $79.45
-91.55%
Jan 08, 2018 (ประมาณ 1 ปี)
ATH: $1.17
-89.00%
Jan 07, 2018 (ประมาณ 1 ปี)
ATH: $2.04
-97.19%
Jan 13, 2018 (ประมาณ 1 ปี)
ATH: $0.34
-90.18%
Jun 05, 2018 (9 เดือน)
ATH: $37.13
-96.93%
Dec 20, 2017 (ประมาณ 1 ปี)
ATH: $6.07
-79.54%
Jun 06, 2018 (9 เดือน)
ATH: $0.55
-61.38%
Aug 06, 2018 (7 เดือน)
ATH: $22.02
-86.50%
Aug 28, 2017 (มากกว่า 1 ปี)
ATH: $75.19
-98.32%
Jan 28, 2018 (ประมาณ 1 ปี)
ATH: $0.27
-86.20%
Jan 09, 2018 (ประมาณ 1 ปี)
ATH: $13.56
-94.27%
Jan 10, 2018 (ประมาณ 1 ปี)
ATH: $465.93
-95.55%
Jan 09, 2018 (ประมาณ 1 ปี)
ATH: $2.60
-94.92%
Jan 09, 2018 (ประมาณ 1 ปี)
ATH: $2.40
-97.72%
Jan 09, 2018 (ประมาณ 1 ปี)
ATH: $5.88
-26.33%
Feb 08, 2019 (14 วัน)
ATH: $2.77
-98.41%
Jan 09, 2018 (ประมาณ 1 ปี)
ATH: $20.17
-97.71%
Jan 10, 2018 (ประมาณ 1 ปี)
ATH: $1.59
-94.33%
Feb 20, 2018 (ประมาณ 1 ปี)
ATH: $3.85
-96.33%
Feb 18, 2018 (ประมาณ 1 ปี)
ATH: $1.89
-95.03%
Jan 07, 2018 (ประมาณ 1 ปี)
ATH: $2.20
-96.80%
May 08, 2018 (10 เดือน)
ATH: $10.61
-94.11%
Jan 13, 2018 (ประมาณ 1 ปี)
ATH: $139.77
-96.10%
Dec 26, 2017 (ประมาณ 1 ปี)
ATH: $0.03
-95.80%
Jan 06, 2018 (ประมาณ 1 ปี)
ATH: $2.56
-96.06%
Jan 13, 2018 (ประมาณ 1 ปี)
ATH: $10.72
-94.79%
Jan 09, 2018 (ประมาณ 1 ปี)
ATH: $16.45
-96.70%
Dec 06, 2017 (ประมาณ 1 ปี)
ATH: $91.94
-97.24%
Jan 15, 2018 (ประมาณ 1 ปี)
ATH: $2.27
-74.06%
Apr 29, 2018 (10 เดือน)
ATH: $2.48
-51.04%
Nov 11, 2018 (3 เดือน)
ATH: $0.46
-91.46%
Jan 06, 2018 (ประมาณ 1 ปี)
ATH: $5.56
-89.35%
Jan 04, 2018 (ประมาณ 1 ปี)
ATH: $11.31
-98.97%
Jan 09, 2018 (ประมาณ 1 ปี)
ATH: $7.94
-93.20%
Jan 06, 2018 (ประมาณ 1 ปี)
ATH: $0.07
-85.29%
Mar 27, 2018 (11 เดือน)
ATH: $9.84
-96.95%
May 04, 2018 (10 เดือน)