ค้นหา
Coins: 4225
ตลาดแลกเปลี่ยน: 300
มูลค่าตามราคาตลาด: 141,522,350,030 $ 0.95%
ปริมาณ 24 ชม.: 27,425,837,216 $
ค่าความเด่น:
BTC 50.2%
ETH 10.3%
XRP 9.34%

100 Coin สูงสุดตามปริมาณเทรด

# coin ราคา 1 ชม. 24 ชม. 7 วัน ปริมาณ 24 ชม. มูลค่าตามราคาตลาด 7 วันที่แล้ว ราคาสูงสุดที่เคยมีมา ตั้งแต่ราคาสูงสุดที่เคยมีมา วันที่ที่มีราคาสูงสุดที่เคยมีมา ดัชนี Dominance ของมูลค่าตามราคาตลาด Stars Forks Watchers Contributors การดำเนินการใน 4 สัปดาห์ที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลง code ผู้พัฒนา ทางสังคม รวม สรุป # โหนด รายการธุรกรรมต่อวินาที # บล็อก Circ. Supply Total Supply % ที่หมุนเวียน
1 -0.11% -0.11% -0.10% $15,606,026,848
$2,057,537,928
$1.32
-24%
Jul 24, 2018
8 เดือน
1.45%
0
0
0
0
0
N/A
0%
16%
46%
?
?
?
?
2.06 พันล้าน
3.08 พันล้าน
67%
2 0.16% 0.69% 4.2% $9,027,057,951
$71,176,186,524
$19,665.39
-79%
Dec 16, 2017
มากกว่า 1 ปี
50.31%
37,536
22,293
3,518
568
186
+890 / -1,290
98%
86%
90%
SHA-256
9,983
3.484
567,956
17.6 ล้าน
21 ล้าน
84%
3 0.42% 0.50% 4.3% $3,649,475,799
$14,648,611,688
$1,448.18
-90%
Jan 13, 2018
ประมาณ 1 ปี
10.35%
22,841
8,097
2,038
358
109
+58,345 / -53,856
96%
75%
85%
Ethash
?
0.941
7,404,806
105 ล้าน
?
4 -0.35% -0.30% -0.46% $3,144,332,670
$117,270,737
$1.13
-11%
Oct 15, 2018
5 เดือน
0.08%
27
17
11
0
0
+0 / 0
20%
7%
43%
Ethash
-
-
-
117 ล้าน
117 ล้าน
100%
5 0.18% 1.4% 6.4% $1,998,327,140
$3,671,783,020
$360.66
-83%
Dec 18, 2017
มากกว่า 1 ปี
2.60%
3,263
2,181
545
42
0
+0 / 0
74%
64%
74%
Scrypt
1,822
0.257
1,599,438
61 ล้าน
84 ล้าน
73%
6 -0.35% -0.37% -0.39% $1,793,952,461
$241,414,784
$1.14
-12%
Oct 15, 2018
5 เดือน
0.17%
68
39
10
13
3
+0 / 0
65%
0%
54%
ERC-20
-
-
-
241 ล้าน
241 ล้าน
100%
7 0.060% -0.52% 1.9% $1,714,014,364
$3,838,734,315
$22.71
-84%
Apr 29, 2018
11 เดือน
2.71%
10,185
3,147
1,280
182
102
+210 / -59
95%
58%
78%
Delegated Proof-of-Stake
21
62.000
48,577,364
1.04 พันล้าน
8 -0.24% 1.7% 1.8% $1,260,369,008
$801,025,034
$1,493.59
-94%
Dec 20, 2017
ประมาณ 1 ปี
0.57%
1,149
967
233
69
14
+378 / -130
83%
56%
72%
X11
?
0.136
1,039,754
8.7 ล้าน
18.9 ล้าน
46%
9 0.0% 0.13% 2.2% $978,670,728
$13,226,354,474
$3.40
-91%
Jan 07, 2018
ประมาณ 1 ปี
9.35%
3,158
954
476
24
22
+155 / -46
85%
67%
77%
?
?
?
?
41.7 พันล้าน
100 พันล้าน
42%
10 -9.4% 140% 150% $506,398,673
$1,824,466
$0.00954309
-81%
Sep 18, 2018
6 เดือน
0.00%
0
0
0
0
0
N/A
0%
41%
39%
ERC-20
-
-
-
988 ล้าน
10 พันล้าน
10%
11 0.050% -1.1% 23% $433,878,407
$2,790,232,609
$3,785.82
-96%
Dec 20, 2017
ประมาณ 1 ปี
1.97%
776
465
155
3
84
+1,206 / -1,638
71%
75%
75%
SHA-256
1,484
0.234
574,584
17.7 ล้าน
21 ล้าน
84%
12 -0.080% 1.1% 17% $405,825,984
$205,595,626
$100.22
-97%
Jan 06, 2018
ประมาณ 1 ปี
0.15%
997
289
211
18
10
+96 / -8
80%
48%
67%
Proof of Stake
?
?
?
81.3 ล้าน
108 ล้าน
75%
13 -2.9% 13% 43% $340,392,108
$105,893,384
$6.07
-56%
Jun 06, 2018
10 เดือน
0.07%
0
0
0
0
0
N/A
0%
31%
40%
ERC-20
-
-
-
40 ล้าน
500 ล้าน
8%
14 -1.9% 8.0% 48% $284,271,734
$444,488,514
$5.42
-73%
Jun 19, 2018
9 เดือน
0.31%
0
0
0
0
0
N/A
0%
8%
35%
ERC-20
-
-
-
300 ล้าน
1 พันล้าน
30%
15 0.17% 1.5% 5.4% $274,604,066
$604,077,761
$198.38
-95%
Jan 15, 2018
ประมาณ 1 ปี
0.43%
2,776
871
418
32
26
+2,415 / -1,386
84%
67%
73%
?
27
?
3,512,722
65 ล้าน
100 ล้าน
65%
16 0.64% 0.93% 7.9% $264,939,135
$503,307,058
$44.34
-90%
Jan 14, 2018
ประมาณ 1 ปี
0.36%
423
161
84
18
0
+0 / 0
66%
50%
64%
Ethash
?
?
?
109 ล้าน
230 ล้าน
47%
17 -0.13% -2.3% 4.9% $251,466,346
$2,115,076,676
$0.875563
-87%
Jan 03, 2018
ประมาณ 1 ปี
1.49%
2,021
611
264
47
79
+2,581 / -1,418
87%
63%
73%
?
?
?
?
19.2 พันล้าน
104 พันล้าน
18%
18 -1.9% 14% 30% $251,116,371
$270,302,327
$0.783399
-67%
Jul 03, 2018
9 เดือน
0.19%
0
0
0
0
0
N/A
0%
8%
35%
ERC-20
-
-
-
1.03 พันล้าน
2.1 พันล้าน
49%
19 -0.050% 3.5% 9.4% $231,182,975
$916,250,658
$542.33
-90%
Jan 09, 2018
ประมาณ 1 ปี
0.65%
3,667
1,946
453
216
143
+322 / -132
91%
60%
74%
Cryptonight
?
?
?
16.9 ล้าน
18.4 ล้าน
92%
20 -0.42% 5.1% 10% $222,683,997
$360,594,228
$3,191.93
-98%
Oct 29, 2016
มากกว่า 2 ปี
0.25%
3,987
1,452
453
56
42
+579 / -584
88%
54%
70%
Equihash
?
?
?
6.14 ล้าน
?
21 0.10% 0.27% 2.5% $152,392,947
$1,495,447,002
$0.231673
-90%
Jan 05, 2018
ประมาณ 1 ปี
1.06%
2,152
533
342
77
253
+10,082 / -1,633
87%
68%
74%
Delegated Proof-of-Stake
391
?
?
65.5 พันล้าน
99 พันล้าน
66%
22 0.54% 17% 34% $147,111,245
$790,325,857
$10.92
-88%
May 03, 2018
11 เดือน
0.56%
577
215
114
37
8
+341 / -876
74%
46%
63%
?
?
?
?
613 ล้าน
1 พันล้าน
61%
23 ซื้อ / ขาย 12% 22% 42% $112,649,582
$14,554,288
$1.65
-91%
May 06, 2018
11 เดือน
0.01%
27
11
25
0
0
+0 / 0
20%
40%
43%
ERC-20
-
-
-
98.6 ล้าน
186 ล้าน
53%
24 0.60% 1.7% 9.8% $108,265,015
$52,257,420
$75.19
-98%
Jan 28, 2018
ประมาณ 1 ปี
0.04%
0
0
0
0
0
N/A
12%
10%
36%
ERC-20
-
-
-
36.2 ล้าน
53.3 ล้าน
68%
25 -0.030% 0.12% 1.1% $93,017,684
$1,169,723,880
$246.53
-73%
Nov 14, 2018
4 เดือน
0.83%
230
99
75
0
0
+0 / 0
22%
0%
40%
?
?
?
?
17.7 ล้าน
21 ล้าน
84%
26 0.040% -1.6% -0.40% $91,988,936
$2,188,107,333
$24.37
-38%
Jan 06, 2018
ประมาณ 1 ปี
1.55%
2,007
1,196
336
11
14
+88 / -25
76%
64%
70%
ERC-20
-
-
-
144 ล้าน
189 ล้าน
76%
27 0.39% 2.9% 13% $83,947,869
$1,656,741,030
$1.18
-95%
Jan 04, 2018
ประมาณ 1 ปี
1.17%
3,193
546
410
73
50
+390 / -354
87%
58%
70%
?
?
?
?
31.1 พันล้าน
45 พันล้าน
69%
28 0.050% 3.0% 7.7% $79,507,853
$125,693,883
$5.69
-92%
Apr 29, 2018
11 เดือน
0.09%
751
147
136
31
86
+6,235 / -5,104
84%
46%
64%
ERC-20
-
-
-
266 ล้าน
274 ล้าน
97%
29 ซื้อ / ขาย -0.15% 2.6% -0.60% $79,000,356
$78,900,464
$0.684918
-97%
Jan 03, 2018
ประมาณ 1 ปี
0.06%
2,581
656
187
151
118
+4,934 / -2,951
89%
51%
68%
ERC-20
-
-
-
3.5 พันล้าน
6.8 พันล้าน
51%
30 -0.64% 45% 81% $78,757,400
$30,414,774
$3.71
-85%
May 14, 2018
10 เดือน
0.02%
0
0
0
0
0
N/A
0%
7%
31%
ERC-20
-
-
-
53.4 ล้าน
100 ล้าน
53%