Kraken (Futures)

ดัชนี Kraken Futures rr_xbtusd (KrakenFutures-rr_xbtusd)
ตาม Kraken (Futures)

36870

Perpetual

สัญลักษณ์ ราคา 24 ชม. ราคาดัชนี ราคามาตรฐาน ส่วนต่างราคา อัตราเงินทุน ความสนใจของสาธารณะ ปริมาณ 24 ชม. เทรดล่าสุด
PI_XBTUSD 36,148.50 $ 3.5% 36152.2 USD +0.010% 0.04% -0.002% 93,881,374 $ 346,559,280.00 $ เมื่อไม่นานมานี้

Futures

สัญลักษณ์ ราคา 24 ชม. ราคาดัชนี ราคามาตรฐาน ส่วนต่างราคา หมดอายุใน ความสนใจของสาธารณะ ปริมาณ 24 ชม. เทรดล่าสุด
FI_XBTUSD_220325 36,284.50 $ 3.4% 36256.5 USD -0.077% 0.1% ประมาณ 2 เดือน - 9,205,652.00 $ เมื่อไม่นานมานี้
FI_XBTUSD_220128 36,032.50 $ 3.6% 36088.8 USD +0.156% 0.15% 4 วัน - 3,090,990.00 $ เมื่อไม่นานมานี้
FI_XBTUSD_220624 36,940.00 $ 4.0% 36870 USD -0.189% 0.2% 5 เดือน - 1,489,086.00 $ เมื่อไม่นานมานี้
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko สำหรับ iOS
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko สำหรับ Android