KuCoin Futures

ดัชนี .KTRXUSDT (KTRXUSDT)
ตาม KuCoin Futures

0.12415

Perpetual

สัญลักษณ์ ราคา 24 ชม. ราคาดัชนี ราคามาตรฐาน ส่วนต่างราคา อัตราเงินทุน ความสนใจของสาธารณะ ปริมาณ 24 ชม. เทรดล่าสุด
TRXUSDTM 0.12 $ 7.6% 0.12 USDT -0.113% 0.05% 0.010% 9,791,124 $ 4,428,807.90 $ เมื่อไม่นานมานี้
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko สำหรับ iOS
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko สำหรับ Android