👋 2019 Year-End CoinGecko Report is here! Stay ahead of the curve and download the FREE report now!
Đăng nhập Đăng ký tài khoản
BTSE (Futures)
Chỉ sốETHH20 (ETHH20)
theo BTSE (Futures)
173 VNĐ

Futures

Biểu tượng Giá 24 giờ Giá chỉ số Cơ sở Mức chênh lệch Hết hạn trong Hợp đồng mở Khối lượng giao dịch trong 24 giờ Giao dịch lần cuối
ETHH20 173 $ 2,9% 172,99 USD +0,255% 0.35% khoảng 2 tháng 326.707 $ 231.851 $ Gần đây
CoinGecko for iOS
CoinGecko for Android