FTX (Derivatives)

Chỉ sốBitcoin SV (BSV)
theo FTX (Derivatives)

146,059553101743

Perpetual

Biểu tượng Giá 24 giờ Giá chỉ số Cơ sở Mức chênh lệch Tỷ lệ vốn Hợp đồng mở Khối lượng giao dịch trong 24 giờ Giao dịch lần cuối
BSV-PERP 92 $ 4.6% 92,32 USD +0,180% 0.12% -0,120% 10.218.025 $ 26.864.623 $ Gần đây

Futures

Biểu tượng Giá 24 giờ Giá chỉ số Cơ sở Mức chênh lệch Hết hạn trong Hợp đồng mở Khối lượng giao dịch trong 24 giờ Giao dịch lần cuối
BSV-0325 90 $ 3.3% 92,06 USD +1,887% 0.97% khoảng 2 tháng 2.062.114 $ 947.759 $ Gần đây
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko cho iOS
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko cho Android