👋 2019 Year-End CoinGecko Report is here! Stay ahead of the curve and download the FREE report now!
Đăng nhập Đăng ký tài khoản
FTX
Bitcoin SV Index (BSV)
by FTX
318 VNĐ

Perpetual

Biểu tượng Giá 24 giờ Index Price Cơ sở Mức chênh lệch Tỷ lệ vốn Hợp đồng mở Khối lượng giao dịch trong 24 giờ Giao dịch lần cuối
BSV-PERP 320 $ (11%) 318,30 USD -0,561% 0.15% 0,008% 6.341.495 $ 30.530.842 $ Gần đây

Futures

Biểu tượng Giá 24 giờ Index Price Cơ sở Mức chênh lệch Hết hạn trong Hợp đồng mở Khối lượng giao dịch trong 24 giờ Giao dịch lần cuối
BSV-0327 327 $ (11%) 318,30 USD -2,525% 0.18% 2 tháng 691.107 $ 1.394.811 $ Gần đây
CoinGecko for iOS
CoinGecko for Android