FTX (Derivatives)

Chỉ sốBitcoin (BTC)
theo FTX (Derivatives)

48795,9693257109

Perpetual

Biểu tượng Giá 24 giờ Giá chỉ số Cơ sở Mức chênh lệch Tỷ lệ vốn Hợp đồng mở Khối lượng giao dịch trong 24 giờ Giao dịch lần cuối
BTC-PERP 36.428 $ 3.4% 36433,16 USD +0,014% 0.01% 0,024% 1.696.667.676 $ 7.787.869.377 $ Gần đây

Futures

Biểu tượng Giá 24 giờ Giá chỉ số Cơ sở Mức chênh lệch Hết hạn trong Hợp đồng mở Khối lượng giao dịch trong 24 giờ Giao dịch lần cuối
BTC-0325 36.684 $ 3.2% 36425,96 USD -0,703% 0.06% khoảng 2 tháng 476.244.850 $ 136.504.002 $ Gần đây
BTC-0624 37.536 $ 3.7% 36483,51 USD -2,804% 0.02% 5 tháng 97.491.352 $ 34.321.141 $ Gần đây
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko cho iOS
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko cho Android