FTX (Derivatives)

Chỉ sốTether (USDT)
theo FTX (Derivatives)

1,00051510166667

Perpetual

Biểu tượng Giá 24 giờ Giá chỉ số Cơ sở Mức chênh lệch Tỷ lệ vốn Hợp đồng mở Khối lượng giao dịch trong 24 giờ Giao dịch lần cuối
USDT-PERP 1 $ 0.0% 1 USD +0,002% 0.02% 0,002% 68.114.326 $ 42.274.704 $ Gần đây

Futures

Biểu tượng Giá 24 giờ Giá chỉ số Cơ sở Mức chênh lệch Hết hạn trong Hợp đồng mở Khối lượng giao dịch trong 24 giờ Giao dịch lần cuối
USDT-0325 1 $ 0.0% 1 USD +0,242% 0.01% khoảng 2 tháng 4.977.926 $ 61 $ 5 giờ trước
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko cho iOS
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko cho Android