coingecko (thumbnail mini)
Tiếp tục trên ứng dụng
Theo dõi giá theo thời gian thực
coingecko (thumbnail mini)
Tiếp tục trên ứng dụng
Theo dõi giá theo thời gian thực
Kraken (Futures)

Chỉ sốKraken Futures rr_ltcusd (KrakenFutures-rr_ltcusd)
theo Kraken (Futures)

63,57

Perpetual

Biểu tượng Giá 24 giờ Giá chỉ số Cơ sở Mức chênh lệch Tỷ lệ vốn Hợp đồng mở Khối lượng giao dịch trong 24 giờ Giao dịch lần cuối
PI_LTCUSD 63 $ -7.4% 63,6 USD +0,458% 0.2% -1,053% 1.547.956 $ 958.106 $ Gần đây

Futures

Biểu tượng Giá 24 giờ Giá chỉ số Cơ sở Mức chênh lệch Hết hạn trong Hợp đồng mở Khối lượng giao dịch trong 24 giờ Giao dịch lần cuối
FI_LTCUSD_220624 63 $ -7.7% 63,18 USD +0,254% 0.28% 29 ngày 1.505.138 $ 68.023 $ Gần đây
FI_LTCUSD_220527 64 $ -6.2% 63,57 USD -0,811% 0.19% 15 giờ 148.275 $ 94.008 $ Gần đây