coingecko (thumbnail mini)
Tiếp tục trên ứng dụng
Theo dõi giá theo thời gian thực
coingecko (thumbnail mini)
Tiếp tục trên ứng dụng
Theo dõi giá theo thời gian thực
Kraken (Futures)

Chỉ sốKraken Futures rr_xrpusd (KrakenFutures-rr_xrpusd)
theo Kraken (Futures)

0,4112

Perpetual

Biểu tượng Giá 24 giờ Giá chỉ số Cơ sở Mức chênh lệch Tỷ lệ vốn Hợp đồng mở Khối lượng giao dịch trong 24 giờ Giao dịch lần cuối
PI_XRPUSD 0 $ -0.4% 0,41 USD +0,388% 0.19% -86,103% 1.731.037 $ 229.636 $ Gần đây

Futures

Biểu tượng Giá 24 giờ Giá chỉ số Cơ sở Mức chênh lệch Hết hạn trong Hợp đồng mở Khối lượng giao dịch trong 24 giờ Giao dịch lần cuối
FI_XRPUSD_220624 0 $ 0.6% 0,41 USD +0,122% 0.22% khoảng 1 tháng 1.369.457 $ 15.445 $ Gần đây
FI_XRPUSD_220527 0 $ 0.5% 0,41 USD +0,194% 0.29% 6 ngày 180.610 $ 25.059 $ Gần đây