OKEx (Futures)

Chỉ sốOkex IOTA (OkexSwap-IOTA)
theo OKEx (Futures)

0,33437872

Perpetual

Biểu tượng Giá 24 giờ Giá chỉ số Cơ sở Mức chênh lệch Tỷ lệ vốn Hợp đồng mở Khối lượng giao dịch trong 24 giờ Giao dịch lần cuối
IOTA-USD-SWAP 0 $ 3.8% 0,33 USD +0,053% - 0,022% - 445.440 $ Gần đây
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko cho iOS
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko cho Android