Tiền ảo Dịch vụ kinh doanh hàng đầu theo giá trị vốn hóa thị trường

Hiển thị xu hướng
Hiển thị xu hướng
6.506.196.010 $
Giá trị vốn hóa thị trường
537.408.529 $
Khối lượng giao dịch trong 24 giờ
Hiển thị định giá pha loãng hoàn toàn
# Tiền ảo Giá 1h 24 giờ 7 ngày Khối lượng giao dịch trong 24 giờ Giá trị vốn hóa thị trường FDV Giá trị vốn hóa thị trường/FDV 7 ngày qua
19
Mua
$7,64
0.9% -4.5% 2.3% $423.624.592 $4.250.986.770 $7.633.989.385 0,56 chainlink (LINK) 7d chart
47
Mua
$0,088724656389
0.2% -4.2% 0.9% $31.742.064 $819.618.687 $887.248.083 0,92 the graph (GRT) 7d chart
84
$21,94
0.0% -3.1% 0.7% $3.240.741 $433.554.563 $433.554.563 1,00 rocket pool (RPL) 7d chart
187
$1,15
0.1% -2.3% 9.1% $8.477.133 $154.005.942 $159.037.617 0,97 band protocol (BAND) 7d chart
204
$51,24
0.2% -2.3% 44.5% $34.509.267 $127.576.869 $129.920.461 0,98 tellor tributes (TRB) 7d chart
233
$1,39
0.1% -3.2% 1.5% $5.898.617 $103.288.713 $160.816.193 0,64 uma (UMA) 7d chart
273
$13,09
-0.2% -1.3% 3.7% $7.574.911 $80.728.371 $143.967.873 0,56 numeraire (NMR) 7d chart
327
$0,157938
-2.2% -2.3% 13.8% $1.440.248 $66.752.430 $109.214.054 0,61 celsius network (CEL) 7d chart
338
$0,104279
-0.6% -1.9% 24.0% $1.374.940 $63.517.498 $104.200.773 0,61 covalent (CQT) 7d chart
398
$0,064471425516
-0.1% -2.9% 1.9% $813.623 $49.561.410 $64.464.019 0,77 request (REQ) 7d chart
405
$0,508658
-0.3% -7.3% -3.8% $243.761 $47.988.973 $69.435.623 0,69 dextools (DEXT) 7d chart
439
$0,447938
0.8% -4.3% 0.4% $1.590.435 $42.131.560 $56.128.118 0,75 shentu (CTK) 7d chart
511
$0,005268876076
0.0% -5.8% -3.1% $3.043.178 $31.604.091 $31.604.091 1,00 selfkey (KEY) 7d chart
533
$0,008799259535
0.0% -8.4% -6.9% $2,63 $29.800.152 $29.846.878 1,00 phoenix global [old] (PHB) 7d chart
534
$2,12
0.1% -1.3% -7.0% $482.778 $29.757.933 $42.019.292 0,71 oraichain (ORAI) 7d chart
608
$0,002356610844
-0.4% -1.3% 0.2% $586.764 $22.682.357 $23.566.085 0,96 troy (TROY) 7d chart
673
$0,168504
-0.7% 1.4% 5.3% $4.497.413 $17.869.691 $168.647.355 0,11 bonfida (FIDA) 7d chart
684
$0,441106
-0.1% -1.7% 2.4% $190.654 $17.114.974 $17.117.798 1,00 adshares (ADS) 7d chart
725
$0,023850343780
-0.1% -1.3% 5.6% $558.009 $15.402.645 $23.842.435 0,65 hacken (HAI) 7d chart
750
$0,008477567775
0.2% 0.2% 2.9% $168.493 $14.633.516 $15.984.666 0,92 polyswarm (NCT) 7d chart
772
$0,018125321347
0.0% -2.4% 0.7% $717.485 $13.956.645 $18.125.245 0,77 vidt dao (VIDT) 7d chart
857
$15,30
-0.0% 0.1% -1.1% $238.278 $10.865.799 $10.865.799 1,00 chrono.tech (TIME) 7d chart
899
$0,051637679935
0.1% -7.7% -18.2% $564.375 $9.563.064 $16.015.634 0,60 parsiq (PRQ) 7d chart
994
$0,006073400752
-0.1% -1.6% 0.7% $211.888 $7.620.295 $15.183.502 0,50 witnet (WIT) 7d chart
1003
$0,178833
0.1% -2.3% -1.6% $1.153.868 $7.418.418 $17.891.573 0,41 push protocol (PUSH) 7d chart
1026
$0,010019840941
0.2% -0.8% 0.8% $63.262,17 $7.152.182 $9.783.797 0,73 quantstamp (QSP) 7d chart
1097
$0,020664547514
-0.3% -3.0% 20.2% $455.442 $5.877.732 $20.664.548 0,28 skey network (SKEY) 7d chart
1161
$0,170776
-1.3% 2.4% 6.5% $1.859.692 $4.977.878 $11.940.316 0,42 waltonchain (WTC) 7d chart
1229
$414,20
-0.0% -3.1% -2.2% $21.074,49 $4.130.755 $4.130.807 1,00 xfund (XFUND) 7d chart
1347
$0,005279230688
-0.0% -1.1% 0.1% $72,82 $3.206.268 $612.541 5,23 zmine (ZMN) 7d chart
1512
$0,049430969310
-0.1% -3.3% -20.6% $526,64 $2.271.493 $2.965.858 0,77 edge (EDGE) 7d chart
1655
$0,004638875722
-5.0% -3.8% 36.9% $376.770 $1.615.952 $1.871.013 0,86 monetha (MTH) 7d chart
1771
$0,003993601449
-0.6% -3.5% 6.8% $128.114 $1.357.818 $1.996.791 0,68 graphlinq protocol (GLQ) 7d chart
1820
$0,048172574270
0.2% -1.5% 3.8% $129.248 $1.248.649 $1.926.903 0,65 unilayer (LAYER) 7d chart
1961
$0,000981135555
- - - - $932.079 $981.136 - plasma finance (PPAY) 7d chart
1910
$0,024073015058
-15.3% 0.0% -9.9% $116.939 $871.805 $1.281.522 0,68 populous (PPT) 7d chart
2247
$0,000124989989
-0.0% 11.1% $72,11 $531.151 $2.499.800 0,21 satt (SATT) 7d chart
2348
$0,005352256821
-0.1% -0.9% 2.6% $1.038,23 $429.287 $535.225 0,80 ojamu (OJA) 7d chart
2375
$0,001971716878
-0.0% -36.9% -33.8% $0,486680 $407.297 $1.281.004 0,32 effect network (EFX) 7d chart
2373
$0,523465
-1.1% -3.5% -3.0% $2.633,30 $402.873 $671.221 0,60 rook (ROOK) 7d chart
2387
$0,073296744715
-3.5% 3.3% $108,96 $398.627 $7.329.674 0,05 eurocointoken (ECTE) 7d chart
2428
$0,001470947116
-1.2% -2.2% 12.2% $38.458,34 $350.974 $1.470.947 0,24 snetwork (SNET) 7d chart
2482
$0,002928663317
-0.0% -2.4% -5.5% $69.236,51 $317.558 $2.919.605 0,11 decentr (DEC) 7d chart
2622
$0,008935778243
2.4% -8.3% 18.1% $888,86 $247.095 $1.340.367 0,18 odin protocol (ODIN) 7d chart
2682
$0,002778111938
0.5% -3.8% -6.9% $48.983,09 $213.957 $318.903 0,67 unido (UDO) 7d chart
2749
$0,009249263948
-0.1% -2.7% 0.4% $2.990,43 $182.250 $924.926 0,20 signata (SATA) 7d chart
2763
$0,000264109381
-0.5% 3.3% -2.3% $42.876,14 $178.274 $264.109 0,68 libra credit (LBA) 7d chart
2786
$0,104342
4.2% -8.8% -9.1% $443.757 $169.831 $250.419 0,68 cyberfi (CFI) 7d chart
2792
$0,001175843100
- - - - $168.814 $215.881 - lunch money (LMY) 7d chart
2848
$0,000588173824
0.4% -8.9% -20.4% $41.252,86 $148.558 $588.162 0,25 ares protocol (ARES) 7d chart
2899
$0,000001701432
-1.6% 0.2% -10.2% $118.533 $124.727 $125.006 1,00 centric swap (CNS) 7d chart
3107
$0,000232862934
-0.1% 0.2% 3.5% $46,64 $70.630,02 $81.502,03 0,87 moola (AXPR) 7d chart
3193
$0,000300148123
0.0% -8.1% -10.2% $141.476 $53.387,59 $154.902 0,34 the champcoin (TCC) 7d chart
3231
$0,000000919613
-1.1% -1.1% -0.0% $0,004059169757 $47.067,82 $91.961,25 0,51 hondaiscoin (HNDC) 7d chart
3254
$0,001219074208
0.0% -4.1% 0.3% $53,11 $43.322,30 $80.253,85 0,54 auctus (AUC) 7d chart
3315
$0,000567819265
-2.0% -5.4% -0.0% $201,51 $33.251,15 $51.092,55 0,65 jade currency (JADE) 7d chart
3429
$0,000583398177
-0.0% -28.0% -3.6% $25.209,31 $18.232,96 $28.518,29 0,64 yolocash (YLC) 7d chart
3458
$0,000275891353
-0.0% -1.6% 4.8% $2,09 $14.869,14 $15.172,59 0,98 ideachain (ICH) 7d chart
$0,482020
-0.0% -1.6% -2.1% $55.850,85 - $48.201.981 - isiklar coin (ISIKC) 7d chart
$0,009931041530
-0.0% 4.1% 4.8% $2.005,97 - $13.033.259 - sapphire (SAPP) 7d chart
$0,000003000909
- - - - - $750,23 - silvercashs (SVC) 7d chart
$0,000745196877
0.0% 1141.3% 1390.4% $0,000004694740 - $14.903,94 - millenniumclub coin [old] (MCLB) 7d chart
$0,171068
-0.1% -0.7% -5.7% $86.393,25 - $35.913.097 - unification (FUND) 7d chart
$0,015288374451
0.2% -1.2% -4.6% $6.395,68 - $15.288.374 - meconcash (MCH) 7d chart
$0,033106303945
-0.1% -0.9% 13.4% $363,78 - $6.621.261 - buckhath coin (BHIG) 7d chart
$0,004779739214
- - - - - $1.486.499 - levolution (LEVL) 7d chart
$0,002937486673
-0.2% -1.6% -7.5% $59.083,21 - $29.374.867 - student coin (STC) 7d chart
$0,001615564109
-0.6% -1.1% -0.3% $54.354,46 - $9.693.440 - temco (TEMCO) 7d chart
$0,000551713737
-2.6% 5.4% $292,30 - $27.585,69 - bloc.money (BLOC) 7d chart
$0,040657850818
- - - - - $36.559.444 - whitecoin (XWC) 7d chart
$0,003401132855
-0.0% -3.5% -1.3% $2,41 - $112.237 - omega (OMEGA) 7d chart
$0,000371043669
-0.0% -0.1% -0.0% $10.215,83 - $371.044 - lookscoin (LOOK) 7d chart
$0,000170012921
1.8% -3.8% -14.0% $39.577,91 - $296.749 - open platform (OPEN) 7d chart
$0,000974454554
- - - - - $730.841 - cryptyk (CTK) 7d chart
$0,000303567249
-0.7% 4.9% $0,171232 - $5.737,42 - kzcash (KZC) 7d chart
$0,499950
- - - - - $2.603.476 - rotharium (RTH) 7d chart
$0,001255848778
-17.8% 0.5% -13.3% $8.292,37 - $26.372,82 - levelg (LEVELG) 7d chart
$0,079171240744
1.5% 0.6% 22.3% $1.031,20 - $3.948.256 - millenniumclub coin [new] (MCLB) 7d chart

Bạn muốn tìm Alpha mới nhất?
Hãy truy cập các báo cáo độc quyền của chuyên viên phân tích của CoinGecko!
CoinGecko Premium

Bạn muốn tìm hiểu thêm về tiền mã hoá?
Đọc các bài viết và hướng dẫn đơn giản dành cho người mới bắt đầu.
Tìm hiểu về tiền mã hóa

Bạn cần trợ giúp?
Tìm câu trả lời bạn cần trong Trung tâm trợ giúp của chúng tôi.
Trung tâm trợ giúp


coingecko
Tiếp tục trên ứng dụng
Theo dõi giá theo thời gian thực
Mở ứng dụng
coingecko
Tiếp tục trên ứng dụng
Theo dõi giá theo thời gian thực
Mở ứng dụng