🔥 Mới nhất🔥 Báo cáo tiền điện tử hàng năm 2020 của chúng tôi vừa được đăng tải! Hãy đọc và hiểu về tình hình crypto trong năm 2020 - từ sự gia tăng của DeFi đến đợt tăng giá của Bitcoin và nhiều điều thú vị hơn! 🔎
431115.5670684661
Giá trị vốn hóa thị trường
120012.6139193301
Trading Volume

Tiền ảo Business Services hàng đầu theo vốn hóa thị trường

# Tiền ảo Giá 1h 24 giờ 7 ngày Khối lượng giao dịch trong 24 giờ Giá trị vốn hóa thị trường 7 ngày qua
12 $32,05 -2.3% -18.2% -25.0% $4.436.153.748 $13.578.455.166 chainlink (LINK) 7d chart
55 $5,86 0.2% -5.6% -16.2% $25.290.731 $2.249.722.875 celsius network (CEL) 7d chart
73 $1,26 -3.1% -21.4% -39.8% $508.447.548 $1.546.160.466 the graph (GRT) 7d chart
81 $21,79 -2.0% -17.9% -26.8% $139.841.302 $1.310.220.574 uma (UMA) 7d chart
142 $14,23 -2.3% -21.6% -31.8% $441.010.282 $405.372.463 band protocol (BAND) 7d chart
152 $59,40 -2.1% -19.1% -20.5% $30.944.164 $336.175.836 numeraire (NMR) 7d chart
193 $15,60 -2.6% -17.9% -22.7% $1.308.225 $251.642.014 rocket pool (RPL) 7d chart
248 $1,62 -0.5% -15.2% -20.2% $2.675.995 $168.795.216 parsiq (PRQ) 7d chart
253 $301,12 -2.5% -18.9% -45.3% $6.766.341 $159.852.017 keeperdao (ROOK) 7d chart
276 $3,88 -1.1% -26.0% -36.9% $6.031.248 $141.348.972 populous (PPT) 7d chart
348 $59,77 -3.5% -24.4% -25.3% $127.692.835 $95.232.728 tellor (TRB) 7d chart
365 $0,112046 -3.1% -22.3% -33.8% $1.595.578 $86.477.153 request (REQ) 7d chart
398 $2,02 -1.4% -16.9% -40.1% $19.943.751 $74.639.313 certik (CTK) 7d chart
432 $0,788811 -1.4% -13.2% -33.2% $2.171.462 $64.332.963 kylin network (KYL) 7d chart
449 $0,613421 -1.3% -18.5% -13.7% $2.903.864 $60.374.352 dextools (DEXT) 7d chart
459 $0,01758005 -2.3% -24.1% -53.6% $8.156.844 $59.964.982 phoenix global (PHB) 7d chart
458 $2,24 -1.3% -11.7% -5.3% $3.938.736 $58.328.399 bonfida (FIDA) 7d chart
485 $0,268401 -2.3% -2.5% 8.8% $2.903.698 $51.524.407 smartkey (SKEY) 7d chart
521 $29,60 -9.6% -26.8% -33.1% $3.023.777 $45.866.939 cyberfi (CFI) 7d chart
544 $0,06108484 -3.1% -21.9% -43.2% $2.261.467 $43.602.476 quantstamp (QSP) 7d chart
533 $2,17 -5.7% -21.7% -32.9% $6.256.496 $43.426.872 unilayer (LAYER) 7d chart
575 $0,248692 -0.1% -12.5% -26.8% $3.196.460 $37.870.544 plasma finance (PPAY) 7d chart
573 $1,29 -1.1% -21.4% -38.7% $23.916.255 $37.758.068 waltonchain (WTC) 7d chart
602 $0,01231429 -1.8% -24.2% -43.5% $16.304.660 $34.398.848 selfkey (KEY) 7d chart
629 $0,690482 -5.7% -24.4% -44.6% $5.814.883 $31.906.059 vidt datalink (VIDT) 7d chart
640 $0,01636496 -1.0% -27.3% -39.4% $29.417.271 $31.093.431 troy (TROY) 7d chart
653 $27,96 -0.5% -13.5% -34.4% $1.333.381 $29.983.183 oraichain token (ORAI) 7d chart
677 $0,09668962 -1.5% 14.8% 31.3% $102.497 $27.855.367 lamden (TAU) 7d chart
788 $0,269644 2.9% -19.8% -18.2% $630.711 $19.935.012 decentr (DEC) 7d chart
905 $0,04164843 -5.0% -19.8% -37.4% $2.903.798 $13.452.442 graphlinq protocol (GLQ) 7d chart
912 $0,418994 -0.7% -17.3% -14.5% $4.239.021 $13.079.995 finnexus (FNX) 7d chart
932 $0,03515015 -6.4% -23.9% -44.9% $1.016.458 $12.216.219 monetha (MTH) 7d chart
995 $0,289244 -1.5% -12.4% -24.1% $13.737,19 $10.137.912 auctus (AUC) 7d chart
1018 $13,18 -0.8% -11.3% -23.2% $24.669 $9.360.176 chrono.tech (TIME) 7d chart
1064 $0,02825033 4.6% -11.3% -22.9% $118.481 $8.051.345 axpire (AXPR) 7d chart
1069 $0,00182840 0.4% 8.4% 8.6% $82.922 $7.743.703 satt (SATT) 7d chart
1089 $20,52 -0.1% -16.0% -38.9% $608.118 $7.278.424 items (ARTE) 7d chart
1101 $0,00932950 -5.2% -19.0% -38.4% $66.910 $7.143.079 doc.com (MTC) 7d chart
1147 $0,00743027 1.5% -24.6% -58.0% $146.622 $6.384.721 adbank (ADB) 7d chart
1183 $0,01372570 -0.1% -4.1% -1.5% $2.448,64 $5.752.002 qiibee (QBX) 7d chart
1222 $0,01064134 ? ? ? ? $5.320.670 tradove b2bcoin (BBC) 7d chart
1258 $0,00661039 -3.4% -23.8% -30.3% $1.303.393 $4.439.788 libratoken (LBA) 7d chart
1289 $0,04275492 -2.0% -12.6% -25.0% $56.811 $4.214.073 unification (FUND) 7d chart
1323 $0,00726457 -2.8% -23.1% 79.8% $4.062,88 $3.813.898 ubique chain of things (ucot) (UCT) 7d chart
1346 $0,147243 ? ? ? ? $3.548.547 infinitus token (INF) 7d chart
1387 $93,02 -1.5% -19.7% -42.7% $149.703 $3.182.460 moontools (MOONS) 7d chart
1376 $0,00101597 -7.5% -8.2% -62.6% $1.163.914 $3.166.031 centric (CNS) 7d chart
1396 $0,198185 -1.9% 3.9% 27.3% $50.510 $3.087.516 adshares (ADS) 7d chart
1409 $0,03030695 -0.3% -5.1% 4.6% $9.250,57 $2.977.656 resfinex token (RES) 7d chart
1477 $0,02808002 ? ? ? ? $2.557.689 paypie (PPP) 7d chart
1511 $0,00991027 1.3% -23.8% -48.6% $547.679 $2.280.939 snetwork (SNET) 7d chart
1692 $0,00150595 -1.3% -11.5% -28.7% $2.917,00 $1.505.951 webcoin (WEB) 7d chart
1662 $353,67 ? ? ? ? $1.476.593 xfund (XFUND) 7d chart
1789 $0,00866579 -7.9% -12.6% $8.206,84 $993.565 lunch money (LMY) 7d chart
1821 $0,00144983 ? ? ? ? $880.321 zmine (ZMN) 7d chart
1840 $0,00532141 ? ? ? ? $823.381 masternet (MASH) 7d chart
1848 $0,00451913 -2.9% -12.8% -30.5% $191.176 $809.506 the champcoin (TCC) 7d chart
1849 $0,00371576 -3.3% -10.6% 73.5% $7.959,72 $801.736 hoqu (HQX) 7d chart
1873 $0,00323993 -8.6% -13.9% -27.6% $1.026,14 $723.837 insurepal (IPL) 7d chart
1880 $0,00200902 0.6% 0.2% -63.3% $2.770,20 $715.957 sophiatx (SPHTX) 7d chart
1912 $0,00312830 -1.3% -9.2% -36.5% $34.792 $644.887 debitum network (DEB) 7d chart
1992 $0,00031518 15.1% 5.2% -33.4% $3.700,56 $493.512 crowd machine (CMCT) 7d chart
2028 $0,01723991 27.8% 295.1% 202.0% $14.884,25 $319.416 bloc.money (BLOC) 7d chart
2127 $0,05790370 ? ? ? ? $258.180 eurocointoken (ECTE) 7d chart
2130 $0,00000500 -0.0% -9.0% -21.1% $0,914465 $254.362 hondaiscoin (HNDC) 7d chart
2203 $0,00032399 ? ? ? ? $183.184 moonlight lux (LX) 7d chart
2211 $0,00305480 ? ? ? ? $172.702 alpha token (A) 7d chart
2212 $0,00306348 ? ? ? ? $170.961 add.xyz (old) (PLT) 7d chart
2260 $0,02451426 0.8% -7.0% -11.9% $0,259332 $129.935 gentarium (GTM) 7d chart
2329 $0,00060034 ? ? ? ? $93.292 poma (POMAC) 7d chart
2335 $0,00049535 -9.7% 12.9% $125,07 $90.283 proxynode (PRX) 7d chart
2381 $0,00096427 ? ? ? ? $67.310 delion (DLN) 7d chart
2413 $0,00050732 ? ? ? ? $54.527 blocklancer (LNC) 7d chart
2442 $0,01099255 -9.5% -27.5% $9,93 $42.953 livenodes (LNO) 7d chart
2448 $0,00049553 -9.4% -21.5% $30,85 $40.237 jade currency (JADE) 7d chart
2465 $0,00680008 ? ? ? ? $35.751 cryptodezirecash (CDZC) 7d chart
2478 $0,00102251 -0.9% -0.3% -42.5% $52.329 $31.960 yolocash (YLC) 7d chart
2486 $0,00448926 ? ? ? ? $29.753 kingscoin (KGS) 7d chart
2507 $0,00109743 -1.9% -0.6% -43.5% $3.408,45 $23.880 decash (DESH) 7d chart
2556 $0,00239555 ? ? ? ? $14.329,13 bitcomo (BM) 7d chart
2606 $0,00058720 ? ? ? ? $3.295,86 sierracoin (SIERRA) 7d chart
2620 $0,00002319 ? ? ? ? $1.582,32 block array (ARY) 7d chart
$0,159125 -3.4% -14.3% -52.2% $133.527 ? signata (SATA) 7d chart
$0,00015176 -1.2% -11.5% -24.4% $203,08 ? coinstarter (STC) 7d chart
$1,68 -1.6% -12.2% -17.6% $173.574 ? rotharium (RTH) 7d chart
$0,01323853 ? ? ? ? ? uservice (UST) 7d chart
$0,00169599 ? ? ? ? ? kzcash (KZC) 7d chart
$0,00002286 ? ? ? ? ? coinnec (COI) 7d chart
$0,00509096 1.5% -28.0% -49.4% $370.136 ? open platform (OPEN) 7d chart
$0,00038377 ? ? ? ? ? cloud moolah (XMOO) 7d chart
$0,00454002 -0.8% -5.0% 19.8% $126,76 ? omega (OMEGA) 7d chart
$0,00035318 18.0% -29.6% -55.9% $3.168,66 ? etherinc (ETI) 7d chart
$0,00004938 -30.8% 32.7% $63,21 ? worktips (WTIP) 7d chart
$0,00067561 -4.5% -12.4% 3.9% $109.879 ? thorecash (erc-20) (TCH) 7d chart
$0,00104420 ? ? ? ? ? b2bcoin (B2B) 7d chart
$0,152707 ? ? ? ? ? getmoder (GTMR) 7d chart
$0,00055594 ? ? ? ? ? forte coin (FOTC) 7d chart
$0,00000929 -1.4% 9.4% -40.3% $358,09 ? celcoin (CELC) 7d chart
$0,00961384 -2.9% -26.4% -36.4% $5.439.572 ? temco (TEMCO) 7d chart
$0,00245235 ? ? ? ? ? wixlar (WIX) 7d chart
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko cho iOS
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko cho Android