Biểu đồ giá trị vốn hóa thị trường toàn cầu của tiền mã hóa

Giá trị vốn hóa thị trường toàn cầu hôm nay của tiền mã hóa là $1 Nghìn tỷ, tức thay đổi 0.49% trong 24 giờ qua và thay đổi -6.74% so với một năm trước. Tính đến ngày hôm nay, giá trị vốn hóa thị trường của Bitcoin (BTC) là $500 Tỷ, như vậy chỉ số thống trị của Bitcoin là 44.11%. Trong khi đó, giá trị vốn hóa thị trường của Stablecoins là $100 Tỷ và chiếm 10.87% thị phần tổng giá trị vốn hóa thị trường của tiền mã hóa.

Biểu đồ tổng giá trị vốn hóa thị trường của tiền mã hóa

Biểu đồ bên dưới cho biết tổng giá trị vốn hóa thị trường và khối lượng giao dịch của tiền mã hóa trên toàn cầu, kết quả này thu được sau khi theo dõi 10.101 tiền mã hóa trên 749 sàn giao dịch.

Biểu đồ chỉ số thống trị thị trường của Bitcoin (BTC)

Biểu đồ bên dưới cho thấy tỷ lệ thống trị thị trường của Bitcoin so với các loại tiền mã hóa khác nằm trong top 10 tiền mã hóa hàng đầu.

Biểu đồ giá trị vốn hóa thị trường DeFi

Biểu đồ bên dưới cho biết giá trị vốn hóa thị trường và khối lượng giao dịch của tất cả tiền ảo trên DeFi.

Biểu đồ giá trị vốn hóa thị trường của Stablecoin

Biểu đồ bên dưới cho biết giá trị vốn hóa thị trường và khối lượng giao dịch của tất cả các Stablecoin.

Biểu đồ giá trị vốn hóa thị trường của Altcoin

Biểu đồ bên dưới cho biết giá trị vốn hóa thị trường và khối lượng giao dịch của tất cả Altcoin. Chúng tôi coi Altcoin như tất cả các loại tiền mã hóa khác ngoài Bitcoin (BTC).

API dữ liệu tiền mã hóa của CoinGecko

Tự hào cung cấp dữ liệu chính xác, cập nhật và độc lập cho hàng nghìn
Metamask Metamask
Etherscan Etherscan
Trezor Trezor
AAVE AAVE
Chainlink Chainlink
coingecko (thumbnail mini)
Tiếp tục trên ứng dụng
Theo dõi giá theo thời gian thực
Mở ứng dụng
coingecko (thumbnail mini)
Tiếp tục trên ứng dụng
Theo dõi giá theo thời gian thực
Mở ứng dụng