Tìm kiếm
Đồng tiền: 3781
Sàn giao dịch: 270
Giá trị vốn hóa thị trường: 120.913.946.964 $ 0,52%
Lưu lượng 24 giờ: 14.105.690.973 $
Ưu thế:
BTC 52,1%
XRP 11,0%
ETH 10,4%

Về CoinGecko

Với hàng trăm loại tiền mã hóa đã có mặt trên thị trường và hàng chục loại mới được tạo ra mỗi tháng, CoinGecko nhận thấy thật khó để quyết định xem nên nắm giữ và đầu tư vào loại tiền thay thế Bitcoin nào.

Chúng tôi thấy rằng không có phương pháp định lượng đúng đắn nào để có thể xác định được giá trị của một đồng tiền. Các phương pháp hiện tại để xác định giá trị của đồng tiền thay thế Bitcoin phần lớn xoay quanh việc sử dụng giá trị vốn hóa thị trường, một thông số rất dễ bị thao túng bởi các đồng tiền đã đào trước.

CoinGecko nhắm tới việc thu thập tất cả dữ liệu cần thiết để xếp hạng định lượng và định tính tiềm năng của một đồng tiền. Chúng tôi dự định đánh giá các đồng tiền dựa trên thuật toán của mình để xác định một đồng tiền có giá trị thế nào so với các đồng tiền khác.

Nếu bạn có bất kỳ phản hồi hoặc câu hỏi nào, vui lòng gửi email cho chúng tôi tại địa chỉ hello@coingecko.com hoặc ghé qua và meet the gecko.CoinGecko hiển thị trên...

Chúng tôi đã cộng tác với các trường đại học sau đây trong công tác nghiên cứu về tiền mã hóa.

Tác phẩm của chúng tôi đã được xuất bản trên những tựa sách sau đây.Chúng tôi đã nhận được sự ủng hộ của MaGIC - một cơ quan thuộc chính phủ Malaysia và đã cử đến Đại học Standfort để tham gia một chương trình kéo dài 2 tuần để học hỏi từ những công ty tốt nhất ở Thung lũng Silicon.

Chúng tôi đã diễn thuyết tại nhiều hội nghị trên toàn thế giới. Sau đây là video quay lại bài diễn thuyết của TM Lee tại Hội nghị Bitcoin Midwestern 2014.Cuối cùng, đây là một số trang web truyền thông hàng đầu đã nói đến chúng tôi trong thời gian chúng tôi ra mắt.

Đội ngũ

TM Lee

Co-Founder | @tmlee

Bobby Ong

Co-Founder | @bobbyong

TJ Sim

Market Research Analyst

Jack Wong

Software Engineer

Darren Lau

Market Research Analyst

Daryl Lau

Market Research Analyst

Elvis Lu

Software Engineer

Johnson Lai

Software Engineer

Sze Jin

Market Research Analyst

Kristian Kho

Market Research Analyst

Jamie How

HR Executive