Về CoinGecko

Coingecko mascot coin Với hàng trăm loại tiền ảo đã có mặt trên thị trường và hàng chục loại mới được tạo ra mỗi tháng, CoinGecko nhận thấy thật khó để xác định nên đầu tư vào loại tiền nào

Chúng tôicho rằng không có phương pháp định lượng nào để có thể xác định được giá trị của các coin. Phương pháp hiện tại để xác định giá trị của tiền ảo phần lớn xoay quoanh việc sử dụng giá trị vốn hóa thị trường, một phương pháp rất dễ bị ảnh hưởng bởi các đồng tiền đã được “đào trước”

CoinGecko nhắm tới việc sử dụng tất cả dữ liệu cần thiết để đánh giá coin theo cả phương pháp định lượng và định tính. Chúng tôi so sánh các coin dựa trên thuật toán của mình để xác định một coin trị giá như thế nào so với các coin khác.

Nếu bạn có bất kì phản hồi hoặc yêu cầu nào, vui lòng gửi email cho chúng tôi hello@coingecko.com hoặc ghé qua văn phòng chúng tôi tại meet the gecko.CoinGecko As Seen On...

We have collaborated with the following universities in producing cryptocurrency research.

Western university Humboldt university

Our work has been published in the following books.

Handbook digital currency Handbook digital finance

We have been supported by the Malaysian government agency, MaGIC and were sent to Stanford University for a 2 weeks programme to learn from the best companies in Silicon Valley.

Magic

We have spoken at conferences worldwide. Here is a video of TM Lee speaking at the Midwestern Bitcoin Conference 2014.And finally, here are some of the top media sites that have covered us since our launch.

Coindesk Bitcoin magazine Cointelegraph Bitcoinist Cryptocoinsnews Zero hedge Quartz


The Team

Tmlee coingecko bitcoin

TM Lee

Co-Founder | @tmlee
Bobbyong coingecko bitcoin

Bobby Ong

Co-Founder | @bobbyong

Friends of Gecko

Heartfelt thanks to the folks who have helped us out along the way!

Julia coingecko bitcoin

Julia

Logo/Mascot Design
Wenling coingecko bitcoin

Wen Ling Teh

Community Manager
Matthias coingecko bitcoin

Matthias Thurner

German Translation
Maria coingecko bitcoin

Maria Wirth

Spanish Translation
Joyce coingecko bitcoin

Joyce Kwan

Japanese Translation
Umberto coingecko bitcoin

Umberto Pagnini

Italian Translation