Tiền ảo: 11.305
Sàn giao dịch: 941
Giá trị vốn hóa thị trường: 1,663T $ 3.9%
Lưu lượng 24 giờ: 155,259B $
Gas: 68 GWEI
Go Ad-free

Giá các bộ sưu tập NFT hàng đầu xếp hạng theo Khối lượng giao dịch 24 giờ

Khám phá tất cả các bộ sưu tập NFT hàng đầu theo giá sàn, giá trị vốn hóa thị trường và tổng khối lượng. Chúng tôi tổng hợp NFT từ nhiều chuỗi khối khác nhau như Etheruem, Polygon, Optimism, Arbitrum, Klaytn, v.v.

# NFT Giá sàn 24h 7d Giá trị vốn hóa thị trường Khối lượng trong 24h Chủ sở hữu 24h Chủ sở hữu
1 Bored Ape Yacht Club
Mua
29,71 ETH
67.797 $
0.5% bored ape yacht club 7d floor price chart
297.056 ETH
677.832.778 $
4.221 ETH
9.632.607 $
5.539 -0.1%
2 Pudgy Penguins
9,33 ETH
21.281 $
-1.9% pudgy penguins 7d floor price chart
82.894 ETH
189.142.044 $
1.628 ETH
3.715.253 $
4.375 -0.1%
3 Mutant Ape Yacht Club
Mua
5,80 ETH
13.233,86 $
1.3% mutant ape yacht club 7d floor price chart
113.007 ETH
257.861.810 $
1.038 ETH
2.369.403 $
11.325 -0.1%
4 Captainz
5,12 ETH
11.677,27 $
17.3% captainz 7d floor price chart
51.170 ETH
116.761.005 $
757,94 ETH
1.729.501 $
3.961 -0.2%
5 Azuki
Mua
6,49 ETH
14.812,60 $
-0.7% azuki 7d floor price chart
64.907 ETH
148.126.007 $
679,94 ETH
1.551.717 $
4.179 -0.1%
6 Mad Lads
195,43 SOL
12.006,49 $
10.5% mad lads 7d floor price chart
1.947.676 SOL
119.656.720 $
23.855 SOL
1.465.567 $
4.255 1.1%
7 Lil Pudgys
0,81 ETH
1.856,25 $
-6.1% lil pudgys 7d floor price chart
17.360 ETH
39.617.920 $
472,17 ETH
1.077.542 $
7.576 0.2%
8 Milady Maker
Mua
3,48 ETH
7.951,54 $
-7.1% milady maker 7d floor price chart
33.909 ETH
77.384.344 $
471,99 ETH
1.077.151 $
3.448 0.2%
9 DeGods
Mua
3,37 ETH
7.683,01 $
0.9% degods 7d floor price chart
30.147 ETH
68.770.600 $
350,36 ETH
799.225 $
2.544 -0.1%
10 Fortune Founder's Key by AOFverse
0,52 ETH
1.187,45 $
-10.7% fortune founder's key by aofverse 7d floor price chart
1.156 ETH
2.638.509 $
310,86 ETH
709.418 $
1.214 -5.2%
11 TOPIA Worlds
3,61 ETH
8.247,95 $
57.2% topia worlds 7d floor price chart
36.144 ETH
82.471.282 $
307,65 ETH
701.977 $
1.526 -1.8%
12 Pixelmon
1,60 ETH
3.642,79 $
8.4% pixelmon 7d floor price chart
19.158 ETH
43.720.825 $
283,47 ETH
646.911 $
2.715 -0.2%
13 Moonbirds
2,00 ETH
4.567,93 $
-1.3% moonbirds 7d floor price chart
20.019 ETH
45.679.295 $
225,44 ETH
514.399 $
5.877 0.0%
14 CryptoPunks
Mua
57,20 ETH
126.853 $
-0.1% cryptopunks 7d floor price chart
571.657 ETH
1.267.771.058 $
199,68 ETH
442.833 $
3.702 -0.1%
15 AOI Engine
0,047 ETH
106,83 $
17.8% aoi engine 7d floor price chart
3,43 ETH
7.798,32 $
193,86 ETH
440.935 $
60 -3.2%
16 Creepz by OVERLORD
2,38 ETH
5.423,21 $
-0.5% creepz by overlord 7d floor price chart
22.205 ETH
50.674.428 $
168,69 ETH
384.972 $
2.235 1.1%
17 Trademark by Jack Butcher
0,21 ETH
489,21 $
21.2% trademark by jack butcher 7d floor price chart
2.144 ETH
4.892.065 $
151,65 ETH
346.035 $
3.529 -0.6%
18 Bitcoin Frogs
0,17 BTC
7.469,19 $
6.7% bitcoin frogs 7d floor price chart
1.700 BTC
74.691.915 $
7,58 BTC
333.058 $
4.330 -0.1%
19 Clone X
1,53 ETH
3.490,85 $
0.7% clone x 7d floor price chart
29.861 ETH
68.134.490 $
142,67 ETH
325.546 $
9.650 0.1%
20 The Grapes
1,81 ETH
4.120,81 $
29.7% the grapes 7d floor price chart
6.017 ETH
13.730.552 $
136,97 ETH
312.572 $
1.102 -0.6%
21 Treeverse Plots
0,74 ETH
1.689,76 $
9.8% treeverse plots 7d floor price chart
7.717 ETH
17.607.329 $
105,55 ETH
240.831 $
3.325 0.1%
22 Matr1x 2061
3,13 ETH
7.133,74 $
-3.0% matr1x 2061 7d floor price chart
6.443 ETH
14.702.643 $
97,52 ETH
222.538 $
648 0.9%
23 Claynosaurz
52,41 SOL
3.222,97 $
8.1% claynosaurz 7d floor price chart
524.057 SOL
32.229.734 $
3.398 SOL
208.949 $
3.084 -0.1%
24 Pixels - Farm Land
1,25 ETH
2.852,21 $
31.6% pixels - farm land 7d floor price chart
6.250 ETH
14.261.058 $
88,34 ETH
201.563 $
1.990 -0.8%
25 Opepen Edition
0,45 ETH
1.019,78 $
2.4% opepen edition 7d floor price chart
7.150 ETH
16.316.428 $
88,11 ETH
201.071 $
4.072 -0.2%
26 Doodles
2,12 ETH
4.837,42 $
1.1% doodles 7d floor price chart
21.193 ETH
48.364.559 $
83,35 ETH
190.205 $
5.551 -0.1%
27 World of Women
1,71 ETH
3.913,19 $
24.4% world of women 7d floor price chart
17.148 ETH
39.131.945 $
77,93 ETH
177.846 $
5.437 -0.3%
28 Sugartown Oras
0,26 ETH
590,89 $
-3.6% sugartown oras 7d floor price chart
1.588 ETH
3.624.526 $
76,16 ETH
173.781 $
1.128 3.4%
29 Kanpai Pandas
1,63 ETH
3.726,80 $
8.9% kanpai pandas 7d floor price chart
12.811 ETH
29.236.733 $
75,77 ETH
172.907 $
2.116 -0.1%
30 Azuki Elementals
0,62 ETH
1.417,81 $
-1.5% azuki elementals 7d floor price chart
8.956 ETH
20.439.138 $
70,34 ETH
160.518 $
4.983 0.2%
31 CrypToadz
1,15 ETH
2.634,43 $
19.1% cryptoadz 7d floor price chart
8.093 ETH
18.469.976 $
69,83 ETH
159.351 $
3.948 -0.3%
32 The Potatoz
2,06 ETH
4.700,40 $
9.9% the potatoz 7d floor price chart
20.596 ETH
46.994.583 $
68,70 ETH
156.746 $
2.744 -0.2%
33 y00ts
0,64 ETH
1.471,55 $
-2.2% y00ts 7d floor price chart
7.296 ETH
16.647.681 $
64,81 ETH
147.878 $
4.418 0.3%
34 BlockGames Dice
0,59 ETH
1.336,92 $
0.8% blockgames dice 7d floor price chart
3.255 ETH
7.426.573 $
62,64 ETH
142.940 $
1.914 0.6%
35 Otherdeed for Otherside
0,61 ETH
1.391,47 $
0.8% otherdeed for otherside 7d floor price chart
28.961 ETH
66.082.154 $
61,48 ETH
140.273 $
15.836 -0.0%
36 WHAT THE FFFF
0,011 ETH
25,10 $
0.0% what the ffff 7d floor price chart
11,00 ETH
25.097 $
59,34 ETH
135.376 $
301 0.0%
37 Wrapped Cryptopunks
57,47 ETH
131.154 $
-0.2% wrapped cryptopunks 7d floor price chart
47.987 ETH
109.513.387 $
58,85 ETH
134.303 $
150 -1.3%
38 BrainDrops
0,085 ETH
194,30 $
0.5% braindrops 7d floor price chart
32,24 ETH
73.447 $
58,06 ETH
132.244 $
293 0.0%
39 PXQuest Adventurer
0,30 ETH
694,95 $
12.1% pxquest adventurer 7d floor price chart
2.284 ETH
5.212.153 $
56,79 ETH
129.577 $
1.527 2.8%
40 PX Quest
0,31 ETH
703,86 $
11.8% px quest 7d floor price chart
0 ETH
0 VNĐ
56,79 ETH
129.503 $
0 0.0%
41 Bored Ape Kennel Club
1,75 ETH
3.992,40 $
-0.1% bored ape kennel club 7d floor price chart
16.801 ETH
38.335.008 $
48,98 ETH
111.753 $
5.111 0.0%
42 Nexus Gaming Membership
2,20 ETH
5.009,27 $
20.7% nexus gaming membership 7d floor price chart
4.610 ETH
10.519.458 $
48,58 ETH
110.875 $
482 1.9%
43 Redacted Remilio Babies
0,70 ETH
1.598,41 $
-9.4% redacted remilio babies 7d floor price chart
6.425 ETH
14.660.615 $
48,37 ETH
110.368 $
2.362 0.0%
44 Sappy Seals
0,62 ETH
1.414,71 $
-13.0% sappy seals 7d floor price chart
6.197 ETH
14.142.886 $
41,62 ETH
94.986 $
1.938 -0.5%
45 OnChainMonkey
1,68 ETH
3.822,49 $
13.5% onchainmonkey 7d floor price chart
15.914 ETH
36.313.624 $
40,54 ETH
92.512 $
4.363 -0.0%
46 Chimpers
0,51 ETH
1.169,76 $
14.3% chimpers 7d floor price chart
2.848 ETH
6.498.040 $
40,38 ETH
92.144 $
730 3.3%
47 Otherside Koda
3,33 ETH
7.600,02 $
2.2% otherside koda 7d floor price chart
21.507 ETH
49.073.324 $
40,25 ETH
91.836 $
3.460 0.1%
48 More Loot
0,15 ETH
342,32 $
7574.0% more loot 7d floor price chart
20.306 ETH
46.340.043 $
40,00 ETH
91.285 $
25.306 0.0%
49 Winds of Yawanawa by Yawanawa and Refik Anadol
8,24 ETH
18.814,25 $
8.7% winds of yawanawa by yawanawa and refik anadol 7d floor price chart
8.244 ETH
18.814.248 $
39,93 ETH
91.125 $
624 -0.3%
50 Cool Cats
1,14 ETH
2.602,72 $
1.6% cool cats 7d floor price chart
11.370 ETH
25.943.902 $
39,55 ETH
90.250 $
5.624 -0.1%
51 Mavia Land
0,69 ETH
1.583,12 $
34.8% mavia land 7d floor price chart
6.937 ETH
15.831.153 $
37,78 ETH
86.225 $
2.420 0.5%
52 Shrapnel Operators Collection
0,24 ETH
549,35 $
11.2% shrapnel operators collection 7d floor price chart
2.407 ETH
5.493.475 $
37,77 ETH
86.194 $
2.923 0.0%
53 0N1 Force
1,07 ETH
2.435,12 $
-1.6% 0n1 force 7d floor price chart
8.297 ETH
18.933.035 $
37,55 ETH
85.689 $
3.622 -0.2%
54 rektguy
0,54 ETH
1.227,60 $
5.1% rektguy 7d floor price chart
4.741 ETH
10.818.811 $
37,30 ETH
85.109 $
3.409 0.1%
55 Blond
1,50 ETH
3.410,11 $
0.0% blond 7d floor price chart
24,00 ETH
54.562 $
33,60 ETH
76.387 $
1 100.0%
56 Pixelmon Trainers - Generation 1
0,28 ETH
649,45 $
1.1% pixelmon trainers - generation 1 7d floor price chart
1.993 ETH
4.546.118 $
31,84 ETH
72.610 $
1.225 1.6%
57 Yogapetz
0,60 ETH
1.376,05 $
3.0% yogapetz 7d floor price chart
6.086 ETH
13.885.737 $
31,64 ETH
72.205 $
3.363 -0.1%
58 Chromie Squiggle by Snowfro
9,10 ETH
20.753 $
1.4% chromie squiggle by snowfro 7d floor price chart
90.945 ETH
207.404.775 $
31,03 ETH
70.765 $
2.896 -0.0%
59 Solcasino.io
31,61 SOL
1.943,86 $
-7.9% solcasino.io 7d floor price chart
158.036 SOL
9.719.289 $
1.066 SOL
65.533 $
145 5.8%
60 Photo Finish PFP Collection
18,14 SOL
1.115,68 $
3.4% photo finish pfp collection 7d floor price chart
272.114 SOL
16.735.153 $
990,64 SOL
60.925 $
899 -0.6%
61 BEANZ Official
0,41 ETH
937,05 $
4.5% beanz official 7d floor price chart
8.193 ETH
18.694.155 $
25,93 ETH
59.177 $
7.739 -0.2%
62 Ultiverse - Electric Sheep
0,91 ETH
2.071,95 $
21.1% ultiverse - electric sheep 7d floor price chart
6.356 ETH
14.503.679 $
25,03 ETH
57.119 $
2.366 -0.5%
63 Okay Bears
25,74 SOL
1.582,94 $
-4.8% okay bears 7d floor price chart
253.723 SOL
15.604.654 $
920,52 SOL
56.614 $
4.121 -0.0%
64 Pudgy Rods
0,49 ETH
1.120,64 $
-6.6% pudgy rods 7d floor price chart
3.631 ETH
8.285.989 $
23,50 ETH
53.619 $
2.834 -0.4%
65 My Pet Hooligan
1,06 ETH
2.414,04 $
3.0% my pet hooligan 7d floor price chart
9.403 ETH
21.455.982 $
23,46 ETH
53.523 $
3.773 -0.2%
66 Ringers by Dmitri Cherniak
25,00 ETH
57.051 $
-14.8% ringers by dmitri cherniak 7d floor price chart
25.000 ETH
57.051.097 $
23,00 ETH
52.487 $
301 -0.3%
67 DeepBlack
2,10 ETH
4.784,14 $
74.4% deepblack 7d floor price chart
6.445 ETH
14.706.439 $
22,70 ETH
51.790 $
686 -0.7%
68 raW Pass
0,30 ETH
688,00 $
7.3% raw pass 7d floor price chart
1.676 ETH
3.821.864 $
22,55 ETH
51.431 $
1.569 -0.1%
69 Sproto Gremlins
0,81 ETH
1.843,43 $
2.7% sproto gremlins 7d floor price chart
2.689 ETH
6.136.768 $
22,48 ETH
51.304 $
1.116 -0.8%
70 Sprotoladys
0,081 ETH
185,10 $
-38.2% sprotoladys 7d floor price chart
361,12 ETH
822.582 $
22,28 ETH
50.761 $
1.053 2.8%
71 Fusionist - Quartan Primes
1,02 ETH
2.312,01 $
92.7% fusionist - quartan primes 7d floor price chart
651,09 ETH
1.481.997 $
22,11 ETH
50.333 $
398 -3.4%
72 BoDoggos
8,70 SOL
535,28 $
-7.6% bodoggos 7d floor price chart
54.192 SOL
3.334.235 $
812,37 SOL
49.982 $
1.859 -1.1%
73 raW Pass
0,31 ETH
710,68 $
7.7% raw pass 7d floor price chart
1.729 ETH
3.947.838 $
21,30 ETH
48.634 $
1.569 0.1%
74 QQL Mint Pass
4,70 ETH
10.726,43 $
15.1% qql mint pass 7d floor price chart
3.309 ETH
7.551.408 $
20,99 ETH
47.911 $
333 -0.6%
75 Meebits
1,41 ETH
3.218,63 $
-0.4% meebits 7d floor price chart
28.206 ETH
64.369.465 $
20,41 ETH
46.572 $
6.582 0.0%
76 ApeironPlanet
0,17 ETH
399,08 $
9.2% apeironplanet 7d floor price chart
1.285 ETH
2.932.422 $
19,53 ETH
44.555 $
1.265 2.4%
77 Sam Spratt - LUCI: Chapter 5 - The Monument Game
Mua
7,34 ETH
16.755,85 $
18.3% sam spratt - luci: chapter 5 - the monument game 7d floor price chart
1.880 ETH
4.289.498 $
19,48 ETH
44.448 $
152 -1.9%
78 Parallel Avatars
0,83 ETH
1.903,82 $
4.6% parallel avatars 7d floor price chart
9.184 ETH
20.943.921 $
19,46 ETH
44.380 $
2.146 0.1%
79 ENS: Ethereum Name Service
0,001 ETH
2,28 $
-31.9% ens: ethereum name service 7d floor price chart
3.082 ETH
7.032.594 $
19,43 ETH
44.335 $
835.593 0.0%
80 Defimons Apartments
0,22 ETH
489,77 $
-15.4% defimons apartments 7d floor price chart
623,93 ETH
1.421.317 $
19,30 ETH
43.961 $
824 -0.1%
81 Timeless
0,37 ETH
845,34 $
20.1% timeless 7d floor price chart
3.492 ETH
7.963.071 $
19,05 ETH
43.434 $
2.876 -0.0%
82 CHADS
5,25 SOL
321,29 $
-11.3% chads 7d floor price chart
28.405 SOL
1.738.511 $
697,58 SOL
42.695 $
841 2.7%
83 Ordinal Maxi Biz (OMB)
0,48 BTC
20.872 $
0.6% ordinal maxi biz (omb) 7d floor price chart
997,50 BTC
43.830.685 $
0,95 BTC
41.612 $
1.237 0.2%
84 Checks - VV Edition
0,57 ETH
1.290,37 $
4.3% checks - vv edition 7d floor price chart
3.047 ETH
6.952.540 $
18,17 ETH
41.461 $
1.888 0.0%
85 Ether
0,17 ETH
383,70 $
23.7% ether 7d floor price chart
814,50 ETH
1.849.810 $
17,80 ETH
40.421 $
1.252 -1.9%
86 SABOTAGE, Kim Asendorf
4,68 ETH
10.681,80 $
219.8% sabotage, kim asendorf 7d floor price chart
1.236 ETH
2.819.995 $
17,35 ETH
39.590 $
146 -2.7%
87 Goosinals
0,021 BTC
922,66 $
-16.1% goosinals 7d floor price chart
210,00 BTC
9.226.648 $
0,90 BTC
39.536 $
2.666 -0.0%
88 Famous Fox Federation
20,82 SOL
1.280,16 $
-4.3% famous fox federation 7d floor price chart
161.908 SOL
9.955.819 $
622,90 SOL
38.302 $
3.021 0.1%
89 Impostors Genesis Aliens
0,71 ETH
1.616,61 $
6.7% impostors genesis aliens 7d floor price chart
7.393 ETH
16.840.194 $
16,74 ETH
38.139 $
4.286 0.1%
90 CryptoPunks V1 (wrapped)
3,83 ETH
8.740,23 $
0.6% cryptopunks v1 (wrapped) 7d floor price chart
18.595 ETH
42.433.807 $
16,25 ETH
37.083 $
1.029 0.1%
91 Bonkler
7,20 ETH
16.397,88 $
6.5% bonkler 7d floor price chart
813,49 ETH
1.852.960 $
15,98 ETH
36.399 $
55 0.0%
92 Sofa Vision
0,10 ETH
231,36 $
1.7% sofa vision 7d floor price chart
429,83 ETH
976.557 $
15,77 ETH
35.825 $
1.127 1.4%
93 L3E7 Worlds
3,12 ETH
7.116,77 $
1.6% l3e7 worlds 7d floor price chart
1.871 ETH
4.270.061 $
15,36 ETH
35.045 $
401 0.0%
94 Anonymice
0,21 ETH
472,30 $
-26.9% anonymice 7d floor price chart
736,02 ETH
1.676.184 $
15,19 ETH
34.592 $
1.006 1.2%
95 GGSG: Galactic Geckos
32,33 SOL
1.988,94 $
0.7% ggsg: galactic geckos 7d floor price chart
323.269 SOL
19.889.415 $
549,05 SOL
33.781 $
2.633 0.1%
96 Aurory
12,47 SOL
766,40 $
-24.3% aurory 7d floor price chart
124.626 SOL
7.658.627 $
525,19 SOL
32.275 $
3.250 0.1%
97 Senseless Stoics
0,40 ETH
906,51 $
6.5% senseless stoics 7d floor price chart
313,21 ETH
711.610 $
13,91 ETH
31.614 $
581 -0.3%
98 Timeless
0,34 ETH
782,43 $
19.7% timeless 7d floor price chart
3.230 ETH
7.370.449 $
13,85 ETH
31.604 $
2.876 -0.0%
99 OrdiRocks
0,008 BTC
349,84 $
-32.4% ordirocks 7d floor price chart
79,90 BTC
3.498.425 $
0,69 BTC
30.026 $
3.308 -2.6%
100 SERAPHPriorityPass
1,57 ETH
3.584,32 $
35.0% seraphprioritypass 7d floor price chart
1.572 ETH
3.580.735 $
13,09 ETH
29.815 $
453 -1.5%
coingecko
Tiếp tục trên ứng dụng
Theo dõi giá theo TG thực
Mở ứng dụng
coingecko
Tiếp tục trên ứng dụng
Theo dõi giá theo TG thực
Mở ứng dụng
Xóa NFT
Bạn có chắc chắn muốn xóa NFT này không?
Chọn loại tiền
Tiền tệ đề xuất
USD
US Dollar
IDR
Indonesian Rupiah
TWD
New Taiwan Dollar
EUR
Euro
KRW
South Korean Won
JPY
Japanese Yen
RUB
Russian Ruble
CNY
Chinese Yuan
Tiền định danh
AED
United Arab Emirates Dirham
ARS
Argentine Peso
AUD
Australian Dollar
BDT
Bangladeshi Taka
BHD
Bahraini Dinar
BMD
Bermudian Dollar
BRL
Brazil Real
CAD
Canadian Dollar
CHF
Swiss Franc
CLP
Chilean Peso
CZK
Czech Koruna
DKK
Danish Krone
GBP
British Pound Sterling
HKD
Hong Kong Dollar
HUF
Hungarian Forint
ILS
Israeli New Shekel
INR
Indian Rupee
KWD
Kuwaiti Dinar
LKR
Sri Lankan Rupee
MMK
Burmese Kyat
MXN
Mexican Peso
MYR
Malaysian Ringgit
NGN
Nigerian Naira
NOK
Norwegian Krone
NZD
New Zealand Dollar
PHP
Philippine Peso
PKR
Pakistani Rupee
PLN
Polish Zloty
SAR
Saudi Riyal
SEK
Swedish Krona
SGD
Singapore Dollar
THB
Thai Baht
TRY
Turkish Lira
UAH
Ukrainian hryvnia
VEF
Venezuelan bolívar fuerte
VND
Vietnamese đồng
ZAR
South African Rand
XDR
IMF Special Drawing Rights
Tiền mã hóa
BTC
Bitcoin
ETH
Ether
LTC
Litecoin
BCH
Bitcoin Cash
BNB
Binance Coin
EOS
EOS
XRP
XRP
XLM
Lumens
LINK
Chainlink
DOT
Polkadot
YFI
Yearn.finance
Đơn vị Bitcoin
BITS
Bits
SATS
Satoshi
Hàng hóa
XAG
Silver - Troy Ounce
XAU
Gold - Troy Ounce
Chọn ngôn ngữ
Popular Languages
EN
English
RU
Русский
DE
Deutsch
PL
język polski
ES
Español
VI
Tiếng việt
FR
Français
PT
Português
All Languages
AR
العربية
BG
български
CS
čeština
DA
dansk
EL
Ελληνικά
FI
suomen kieli
HE
עִבְרִית
HI
हिंदी
HR
hrvatski
HU
Magyar nyelv
ID
Bahasa Indonesia
IT
Italiano
JA
日本語
KO
한국어
LT
lietuvių kalba
NL
Nederlands
NO
norsk
RO
Limba română
SK
slovenský jazyk
SL
slovenski jezik
SV
Svenska
TH
ภาษาไทย
TR
Türkçe
UK
украї́нська мо́ва
ZH
简体中文
ZH-TW
繁體中文
Đăng nhập để dễ dàng theo dõi tiền ảo bạn yêu thích 🚀
Nếu tiếp tục, tức là bạn đồng ý với Điều khoản dịch vụ của CoinGecko và xác nhận rằng bạn đã đọc Chính sách về quyền riêng tư của chúng tôi
hoặc
Quên mật khẩu?
Không nhận được hướng dẫn xác nhận tài khoản?
Gửi lại hướng dẫn xác nhận tài khoản
HOÀN TOÀN MIỄN PHÍ! Dễ dàng theo dõi tiền ảo yêu thích của bạn với CoinGecko 🚀
Nếu tiếp tục, tức là bạn đồng ý với Điều khoản dịch vụ của CoinGecko và xác nhận rằng bạn đã đọc Chính sách về quyền riêng tư của chúng tôi
hoặc
Mật khẩu phải có ít nhất 8 ký tự bao gồm 1 ký tự viết hoa, 1 ký tự viết thường, 1 số và 1 ký tự đặc biệt
Không nhận được hướng dẫn xác nhận tài khoản?
Gửi lại hướng dẫn xác nhận tài khoản
Quên mật khẩu?
Bạn sẽ nhận được email hướng dẫn thiết lập lại mật khẩu trong vài phút nữa.
Gửi lại hướng dẫn xác nhận tài khoản
Bạn sẽ nhận được email hướng dẫn xác nhận tài khoản trong vài phút nữa.