coingecko (thumbnail mini)
Tiếp tục trên ứng dụng
Theo dõi giá theo thời gian thực
coingecko (thumbnail mini)
Tiếp tục trên ứng dụng
Theo dõi giá theo thời gian thực

Giá sàn của NFT hàng đầu theo khối lượng giao dịch

Beta
# NFT Giá sàn 24h 7d Vốn hóa thị trường Khối lượng trong 24h Owners 24h Owners Tổng tài sản
1 Otherdeed for Otherside 3.19 ETH 5.0% otherdeed for otherside 7d floor price chart 313.577,0 ETH 4.113,71 ETH 34.400,0 0.1% 98.300,0
2 NotOkayBears 0.3 ETH -1.2% notokaybears 7d floor price chart 2.999,7 ETH 3.482,08 ETH 4.504,0 0.0% 9.999,0
3 Bored Ape Yacht Club 95.99 ETH -2.7% bored ape yacht club 7d floor price chart 959.804,01 ETH 2.126,59 ETH 6.269,0 -0.1% 9.999,0
4 Mutant Ape Yacht Club 19.49 ETH -1.0% mutant ape yacht club 7d floor price chart 374.169,02 ETH 918,8 ETH 12.458,0 0.2% 19.198,0
5 Moonbirds 26.7 ETH 10.0% moonbirds 7d floor price chart 267.000,0 ETH 659,95 ETH 6.497,0 -0.0% 10.000,0
6 CryptoPunks 51.9 ETH -2.4% cryptopunks 7d floor price chart 518.948,1 ETH 548,42 ETH 3.451,0 0.0% 9.999,0
7 Azuki 13.0 ETH -7.1% azuki 7d floor price chart 130.000,0 ETH 485,14 ETH 5.131,0 -0.4% 10.000,0
8 CloneX 13.6 ETH 3.3% clonex 7d floor price chart 262.276,0 ETH 456,52 ETH 9.266,0 0.0% 19.285,0
9 TBAC 3.69 ETH 4.7% tbac 7d floor price chart 36,9 ETH 425,73 ETH 1.817,0 0.7% 10,0
10 PXN: Ghost Divison 1.65 ETH -1.0% pxn: ghost divison 7d floor price chart 16.500,0 ETH 419,28 ETH 6.412,0 0.2% 10.000,0
11 Karafuru Gachapon 0.518 ETH 14.3% karafuru gachapon 7d floor price chart 5.180,0 ETH 364,3 ETH 5.628,0 -1.6% 10.000,0
12 DEGEN TOONZ COLLECTION 1.8 ETH 11.4% degen toonz collection 7d floor price chart 15.998,4 ETH 280,7 ETH 3.739,0 -0.6% 8.888,0
13 Bored Ape Chemistry Club 39.8 ETH -7.9% bored ape chemistry club 7d floor price chart 119,4 ETH 176,47 ETH 455,0 -3.4% 3,0
14 GENE_SIS: The Girls of Armament 0.61 ETH -10.1% gene_sis: the girls of armament 7d floor price chart 6.100,0 ETH 152,11 ETH 4.548,0 -1.6% 10.000,0
15 Invisible Friends 4.85 ETH -5.9% invisible friends 7d floor price chart 24.250,0 ETH 149,32 ETH 4.043,0 -0.1% 5.000,0
16 Bored Ape Kennel Club 7.6 ETH -1.0% bored ape kennel club 7d floor price chart 72.975,2 ETH 146,92 ETH 5.509,0 0.1% 9.602,0
17 MURI by Haus 0.7 ETH -0.9% muri by haus 7d floor price chart 7.000,0 ETH 145,43 ETH 6.170,0 0.3% 10.000,0
18 Meebits 4.6 ETH -2.7% meebits 7d floor price chart 92.000,0 ETH 132,21 ETH 6.542,0 0.0% 20.000,0
19 Dooplicator 3.08 ETH -7.1% dooplicator 7d floor price chart 23.549,68 ETH 121,53 ETH 4.466,0 2.0% 7.646,0
20 BEANZ Official 1.587 ETH -7.8% beanz official 7d floor price chart 31.660,65 ETH 121,34 ETH 7.399,0 -0.1% 19.950,0
21 Milady Maker 1.4469 ETH -1.1% milady maker 7d floor price chart 14.467,55 ETH 121,16 ETH 2.914,0 0.1% 9.999,0
22 Cool Cats 3.79 ETH -4.0% cool cats 7d floor price chart 37.676,39 ETH 118,05 ETH 5.541,0 0.1% 9.941,0
23 Doodles 13.48 ETH -4.6% doodles 7d floor price chart 134.800,0 ETH 106,55 ETH 4.986,0 0.2% 10.000,0
24 ENS: Ethereum Name Service 0.0039 ETH 28.4% ens: ethereum name service 7d floor price chart 4.406,8 ETH 100,78 ETH 388.462,0 0.4% 1.129.949,0
25 World of Women 4.5 ETH -0.1% world of women 7d floor price chart 45.000,0 ETH 88,27 ETH 5.398,0 0.1% 10.000,0
26 The Art of Seasons 1.313 ETH 8.3% the art of seasons 7d floor price chart 9.502,18 ETH 83,45 ETH 3.010,0 -0.4% 7.237,0
27 Karafuru 1.9 ETH 20.3% karafuru 7d floor price chart 10.552,6 ETH 80,56 ETH 3.648,0 -0.1% 5.554,0
28 CPG Pop: by "Crypto Packaged" GOODS 1.278 ETH -31.8% cpg pop: by "crypto packaged" goods 7d floor price chart 3.432,71 ETH 77,25 ETH 2.043,0 -0.1% 2.686,0
29 Murakami.Flowers Seed 5.4245 ETH -2.1% murakami.flowers seed 7d floor price chart 5,42 ETH 69,82 ETH 1.531,0 -1.3% 1,0
30 Town Star 0.0048192 ETH 11.5% town star 7d floor price chart 2,39 ETH 66,65 ETH 42.895,0 0.2% 496,0
31 LAND 1.67 ETH -4.1% land 7d floor price chart 233.938,61 ETH 62,48 ETH 21.647,0 0.1% 140.083,0
32 PROOF Collective 76.0 ETH -7.8% proof collective 7d floor price chart 76.000,0 ETH 59,5 ETH 935,0 0.1% 1.000,0
33 IO: Imaginary Ones 0.53 ETH -3.1% io: imaginary ones 7d floor price chart 4.710,64 ETH 56,55 ETH 5.318,0 -0.3% 8.888,0
34 Lazy Lions 0.7141 ETH -11.8% lazy lions 7d floor price chart 7.197,41 ETH 52,49 ETH 5.123,0 0.2% 10.079,0
35 Crypto Unicorns 0.2 ETH -1.0% crypto unicorns 7d floor price chart 3.497,0 ETH 49,64 ETH 2.814,0 1.0% 17.485,0
36 CyberBrokers 2.69 ETH -11.5% cyberbrokers 7d floor price chart 26.889,24 ETH 48,36 ETH 3.482,0 0.7% 9.996,0
37 Zunks 0.14 ETH -1.2% zunks 7d floor price chart 1.400,0 ETH 46,07 ETH 3.758,0 0.0% 10.000,0
38 Arcade Land 0.25 ETH -0.0% arcade land 7d floor price chart 2.500,0 ETH 45,22 ETH 5.508,0 -0.0% 10.000,0
39 mfers 1.649 ETH -8.3% mfers 7d floor price chart 16.524,63 ETH 44,79 ETH 5.507,0 0.1% 10.021,0
40 Ragnarok Meta 1.0 ETH -21.0% ragnarok meta 7d floor price chart 7.774,0 ETH 43,0 ETH 3.453,0 -0.2% 7.774,0
41 Pixelmon 0.353 ETH -8.0% pixelmon 7d floor price chart 3.531,77 ETH 39,85 ETH 4.655,0 -0.4% 10.005,0
42 VeeCon Tickets 0.20955 ETH 4.5% veecon  tickets 7d floor price chart 2.147,89 ETH 38,63 ETH 7.159,0 3.0% 10.250,0
43 3Landers 0.89 ETH -7.3% 3landers 7d floor price chart 8.900,0 ETH 35,77 ETH 6.129,0 0.2% 10.000,0
44 Impostors Genesis Aliens 1.25 ETH -7.8% impostors genesis aliens 7d floor price chart 13.025,0 ETH 33,75 ETH 5.210,0 -0.1% 10.420,0
45 PREMINT Collector Pass - OFFICIAL 1.34 ETH 1.9% premint collector pass - official 7d floor price chart 13.400,0 ETH 33,24 ETH 8.117,0 0.2% 10.000,0
46 World of Women Galaxy 0.675 ETH -4.7% world of women galaxy 7d floor price chart 14.348,48 ETH 31,61 ETH 11.257,0 -0.1% 21.257,0
47 VeeFriends 7.88 ETH -1.2% veefriends 7d floor price chart 80.809,4 ETH 30,45 ETH 5.204,0 0.0% 10.255,0
48 Cool Pets 0.42 ETH -7.6% cool pets 7d floor price chart 8.031,66 ETH 26,77 ETH 9.836,0 -0.2% 19.123,0
49 Akutars 1.04 ETH -1.2% akutars 7d floor price chart 15.600,0 ETH 26,54 ETH 5.306,0 -0.0% 15.000,0
50 Treeverse Plots 1.485 ETH -1.0% treeverse plots 7d floor price chart 15.473,7 ETH 25,65 ETH 3.739,0 0.0% 10.420,0
51 NFT Worlds 3.96 ETH -6.9% nft worlds 7d floor price chart 39.600,0 ETH 24,95 ETH 768,0 -0.4% 10.000,0
52 DeadFellaz 1.2 ETH -5.4% deadfellaz 7d floor price chart 11.998,8 ETH 20,19 ETH 6.257,0 -0.0% 9.999,0
53 The Seekers 0.094 ETH -2.3% the seekers 7d floor price chart 4.501,85 ETH 19,77 ETH 6.111,0 -0.0% 47.892,0
54 PudgyPenguins 1.45 ETH 2.3% pudgypenguins 7d floor price chart 12.887,6 ETH 18,44 ETH 4.333,0 -0.0% 8.888,0
55 Jenkins the Valet: The Writer's Room 1.4 ETH -1.2% jenkins the valet: the writer's room 7d floor price chart 9.718,8 ETH 17,84 ETH 2.962,0 0.3% 6.942,0
56 Decentral Games ICE Poker 0.33 ETH 1.4% decentral games ice poker 7d floor price chart 10.832,58 ETH 17,64 ETH 4.142,0 -0.4% 32.826,0
57 ZombieClub Token 0.7949 ETH -8.7% zombieclub token 7d floor price chart 5.298,8 ETH 17,63 ETH 3.415,0 -0.1% 6.666,0
58 Ethlizards 1.6 ETH -2.2% ethlizards 7d floor price chart 8.080,0 ETH 17,5 ETH 1.528,0 0.2% 5.050,0
59 ASM Brains 1.569 ETH 4.0% asm brains 7d floor price chart 14.244,95 ETH 17,25 ETH 2.817,0 -0.1% 9.079,0
60 Los Muertos World 0.21 ETH -20.1% los muertos world 7d floor price chart 2.100,0 ETH 15,9 ETH 5.191,0 0.0% 10.000,0
61 OnChainMonkey 1.7 ETH -1.2% onchainmonkey 7d floor price chart 16.150,0 ETH 14,8 ETH 2.962,0 -0.1% 9.500,0
62 Parallel 0.003 ETH 28.8% parallel 7d floor price chart 1,59 ETH 13,67 ETH 45.394,0 0.0% 530,0
63 Phanta Bear 0.56 ETH -1.0% phanta bear 7d floor price chart 5.600,0 ETH 13,2 ETH 5.152,0 0.1% 10.000,0
64 Adam Bomb Squad 0.3399 ETH -11.6% adam bomb squad 7d floor price chart 8.497,16 ETH 12,76 ETH 8.523,0 -0.1% 24.999,0
65 The Currency 4.3 ETH 6.7% the currency 7d floor price chart 9.692,2 ETH 12,5 ETH 1.761,0 -0.2% 2.254,0
66 The Doge Pound 0.68 ETH -1.0% the doge pound 7d floor price chart 6.800,0 ETH 12,4 ETH 5.549,0 0.0% 10.000,0
67 Smilesss 0.499 ETH 7.6% smilesss 7d floor price chart 4.364,75 ETH 11,87 ETH 4.413,0 -0.0% 8.747,0
68 Timeless 0.425 ETH 7.9% timeless 7d floor price chart 4.003,93 ETH 11,56 ETH 3.038,0 -0.1% 9.421,0
69 MetaHero 3.0 ETH -0.5% metahero 7d floor price chart 20.232,0 ETH 11,53 ETH 283,0 0.7% 6.744,0
70 MoonCats - Acclimated 0.328 ETH -7.2% mooncats - acclimated 7d floor price chart 6.265,13 ETH 11,29 ETH 5.806,0 0.1% 19.101,0
71 AlphaSharks NFT 0.478 ETH -4.4% alphasharks nft 7d floor price chart 2.853,18 ETH 11,22 ETH 4.470,0 0.0% 5.969,0
72 CrypToadz 2.13 ETH -3.1% cryptoadz 7d floor price chart 14.939,82 ETH 11,11 ETH 4.170,0 -0.0% 7.014,0
73 VaynerSports Pass VSP 0.187 ETH -6.7% vaynersports pass vsp 7d floor price chart 2.908,79 ETH 10,33 ETH 7.300,0 -0.0% 15.555,0
74 Hape Prime 0.63 ETH -8.3% hape prime 7d floor price chart 5.160,96 ETH 10,32 ETH 5.018,0 0.0% 8.192,0
75 Boss Beauties 0.575 ETH -13.9% boss beauties 7d floor price chart 5.750,0 ETH 10,28 ETH 5.553,0 0.1% 10.000,0
76 Something Token 0.1045 ETH -6.2% something token 7d floor price chart 1.045,0 ETH 9,67 ETH 4.626,0 0.1% 10.000,0
77 Purrnelopes Country Club 0.343 ETH 26.2% purrnelopes country club 7d floor price chart 3.430,0 ETH 9,13 ETH 3.514,0 0.0% 10.000,0
78 You by BFF 0.235 ETH -3.1% you by bff 7d floor price chart 2.350,0 ETH 8,75 ETH 5.536,0 -0.1% 10.000,0
79 Akuma Origins 0.21 ETH 7.9% akuma origins 7d floor price chart 1.166,55 ETH 8,69 ETH 1.870,0 -0.8% 5.555,0
80 FVCK_AVATAR// 0.1899 ETH -10.5% fvck_avatar// 7d floor price chart 1.642,45 ETH 8,54 ETH 4.040,0 0.0% 8.649,0
81 The Association 0.017 ETH -6.5% the association 7d floor price chart 509,86 ETH 8,35 ETH 15.531,0 -0.0% 29.992,0
82 KIWAMI Genesis 0.21 ETH -5.3% kiwami genesis 7d floor price chart 2.100,0 ETH 8,11 ETH 4.071,0 -0.3% 10.000,0
83 Metroverse Blackout 0.32 ETH -1.2% metroverse blackout 7d floor price chart 3.200,0 ETH 7,76 ETH 185,0 -1.1% 10.000,0
84 OCM Dessert 0.439999999999 ETH -3.2% ocm dessert 7d floor price chart 1,32 ETH 7,66 ETH 2.605,0 -0.2% 3,0
85 Loot 0.9467 ETH -1.3% loot 7d floor price chart 7.364,38 ETH 7,11 ETH 2.595,0 -0.0% 7.779,0
86 DuskBreakers 0.245 ETH 5.4% duskbreakers 7d floor price chart 2.450,0 ETH 7,05 ETH 2.630,0 0.3% 10.000,0
87 PUNKS Comic 0.135 ETH -7.2% punks comic 7d floor price chart 2.335,64 ETH 6,87 ETH 6.970,0 0.1% 17.301,0
88 "MOAR" by Joan Cornella 0.8 ETH -1.2% "moar" by joan cornella 7d floor price chart 4.444,0 ETH 6,69 ETH 3.329,0 -0.1% 5.555,0
89 Capsule House 0.5 ETH -14.1% capsule house 7d floor price chart 5.000,0 ETH 6,6 ETH 3.916,0 0.0% 10.000,0
90 Fancy Bears 0.4 ETH -1.0% fancy bears 7d floor price chart 3.155,2 ETH 6,5 ETH 3.615,0 0.0% 7.888,0
91 Shinsei Galverse Official 0.1695 ETH 4.6% shinsei galverse official 7d floor price chart 1.506,52 ETH 6,45 ETH 4.002,0 -0.2% 8.888,0
92 Crypto Coven 0.379 ETH -6.4% crypto coven 7d floor price chart 3.699,42 ETH 6,27 ETH 4.871,0 -0.0% 9.761,0
93 Forgotten Runes Wizards Cult 1.5 ETH -1.2% forgotten runes wizards cult 7d floor price chart 14.068,5 ETH 6,12 ETH 2.907,0 0.1% 9.379,0
94 BYOPills 0.45 ETH -1.0% byopills 7d floor price chart 4.500,0 ETH 6,04 ETH 3.246,0 -0.0% 10.000,0
95 JRNY NFT Club 0.699 ETH -9.2% jrny nft club 7d floor price chart 6.990,0 ETH 5,65 ETH 6.231,0 -0.1% 10.000,0
96 Tubby Cats 0.165 ETH 3.1% tubby cats 7d floor price chart 3.300,0 ETH 5,52 ETH 9.180,0 -0.0% 20.000,0
97 Citizens of Bulliever Island 0.165 ETH 16.4% citizens of bulliever island 7d floor price chart 1.650,0 ETH 5,51 ETH 2.385,0 -0.3% 10.000,0
98 CryptoPhunks 0.549 ETH 10.6% cryptophunks 7d floor price chart 5.489,45 ETH 5,32 ETH 2.697,0 0.1% 9.999,0
99 BYO Land 0.54 ETH 9.1% byo land 7d floor price chart 5.430,24 ETH 5,27 ETH 2.866,0 0.0% 10.056,0
100 Alpha Kongs Club - AKC 0.379 ETH 2.5% alpha kongs club - akc 7d floor price chart 3.368,55 ETH 5,21 ETH 1.279,0 1.2% 8.888,0