Tìm kiếm
Đồng tiền: 3376
Sàn giao dịch: 260
Giá trị vốn hóa thị trường: 185.830.591.174 $
Lưu lượng 24 giờ: 13.851.837.379 $
Ưu thế:
BTC 52,1%
XRP 10,3%
ETH 9,76%

Hỏi đáp


 1. Tại sao không có thêm các đồng tiền mã hóa khác được liệt kê?
 2. Sản phẩm của chúng tôi vẫn đang ở giai đoạn beta và chúng tôi vẫn đang thêm nhiều loại tiền mã hóa mới vào hệ thống CoinGecko. Kế hoạch của chúng tôi là có thể xếp hạng và đánh giá tất cả các loại tiền mã hóa nổi bật. Chắc chắn chúng tôi sẽ không dừng ở đây và sẽ cố gắng để hoàn thiện danh sách này. Hàng tuần chúng tôi sẽ bổ sung một số đồng tiền thay thế Bitcoin mới vào bảng xếp hạng này. Nếu bạn muốn đồng tiền của mình sớm xuất hiện trên bảng xếp hạng này, hãy gửi email cho chúng tôi tại https://support.coingecko.com cùng với một số lời bình luận và phản hồi.

 3. Thứ hạng được xác định như thế nào?
 4. CoinGecko thu thập thông tin sẵn có công khai về các loại tiền mã hóa và sử dụng những dữ liệu này để tính toán điểm GeckoScore cho mỗi loại tiền mã hóa. Điểm GeckoScore này được sử dụng để đánh giá một đồng tiền so với những đồng tiền mã hóa khác. Đọc Methodology để biết thêm thông tin.

 5. Công thức chính xác dùng để xác định điểm Gecko Score là gì?
 6. Công thức chính xác dùng để xác định điểm GeckoScore là một bí mật kinh doanh và không thể tiết lộ. CoinGecko sử dụng một thuật toán xếp hạng độc quyền và thuật toán này sẽ được tiếp tục hoàn thiện trong quá trình phát triển.

 7. Chi tiết các tiêu chí xếp hạng khác nhau như thế nào?
 8. Thuật toán xếp hạng mà CoinGecko sử dụng là thuật toán động. Tại thời điểm này, 5 \ntiêu chí khác nhau (tính thanh khoản, nhà phát triển, cộng đồng, mức độ quan tâm của công chúng, giá trị vốn hóa thị trường) có trọng lượng gần như bằng nhau.\n

 9. Một số chỉ số hiện đang được sử dụng để xác định thứ hạng là gì?
 10. Hiện nay một số chỉ số mà CoinGecko sử dụng bao gồm:
  - Thanh khoản (Khối lượng giao dịch trên các sàn giao dịch lớn)
  - Nhà phát triển (Số lượng sao, người xem, bản cập nhật, vấn đề, yêu cầu kéo đã kết hợp, người đóng góp, \n xác nhận thực thi, xung trên kho Github và Bitbucket)
  - Cộng đồng (Số người đăng ký theo dõi trên Reddit, số người đăng ký theo dõi trung bình online trên Reddit, số bài và bình luận trung bình \n trên subreddit của các loại tiền mã hóa, số người theo dõi trên Twitter, số lượt thích trên Facebook)
  - Giá trị vốn hóa thị trường (Tổng cung hiện tại * Giá)
  - Mức độ quan tâm của công chúng (Kết quả tìm kiếm từ Bing, xếp hạng trang web chính thức của Alexa)

 11. Bảng xếp hạng này được cập nhật bao lâu một lần?
 12. Hệ thống của chúng tôi cập nhật dữ liệu theo một kế hoạch linh hoạt. Một số chỉ số có tính nhạy về mặt thời gian được cập nhật sau mỗi 5 phút trong khi các chỉ số ít nhạy cảm về mặt thời gian hơn được cập nhật một lần mỗi ngày.

 13. Kế hoạch phát triển trong tương lai của CoinGecko là gì?
 14. Chúng tôi dự kiến sẽ đưa nhiều đồng tiền mã hóa vào danh sách của CoinGecko cũng như nhiều chỉ số và tính năng mới hơn. Vui lòng gửi những gợi ý của bạn cho chúng tôi qua email!