Tiền ảo: 14.045
Sàn giao dịch: 1.061
Giá trị vốn hóa thị trường: 2,595T $ 1.5%
Lưu lượng 24 giờ: 84,105B $
Gas: 9 GWEI
Không quảng cáo

Các loại tiền mã hóa mới

Danh mục đầu tư
Thêm vào danh mục đầu tư mới
# Tiền ảo Giá Chuỗi 1g 24g Khối lượng giao dịch trong 24 giờ FDV  
Được thêm lần cuối
WOKB
Wrapped OKB
WOKB
$55,31 X Layer 0.3% 0.3% $317.895 - khoảng 1 giờ
$BLUE
blue on base
$BLUE
$0.051530 Base 1.8% 1.4% $605.365 $1.498.077 khoảng 12 giờ
CFT
CANNFINITY
CFT
$0,009813 BNB Smart Chain 0.1% 0.1% $2.894,47 $41.213.680 khoảng 12 giờ
BDROP
BlockDrop
BDROP
$0,8633 Solana 7.7% 25.4% $237.270 $82.958.414 khoảng 12 giờ
SOLGUN
Solgun Sniper
SOLGUN
$0,02839 Solana 5.8% 42.0% $3.800.521 $28.487,43 khoảng 13 giờ
BORD
Base Lord
BORD
$0,0007650 Base 3.9% 15.1% $116.334 $764.683 khoảng 14 giờ
SUPERFLR
SuperFlare
SUPERFLR
$0.057055 Flare Network 1.1% 8.8% $49.027,17 - khoảng 14 giờ
KPN
KonnektVPN
KPN
$0,04716 Polygon POS 0.3% 2.1% $77.589,10 - khoảng 14 giờ
WRT
WorkoutApp
WRT
$0,003126 Arbitrum One 0.6% 5.0% $166.757 - khoảng 14 giờ
PEN
Penjamin Blinkerton
PEN
$0.051330 Base 0.3% 14.5% $478.187 $1.341.453 khoảng 14 giờ
GOLDCAT
GOLD CAT
GOLDCAT
$0.062904 Ethereum 11.1% 62.8% $27.551,50 $63.737,77 khoảng 14 giờ
VNPT
Vitruvian Nexus Protocol
VNPT
$0,06194 BNB Smart Chain 2.2% 22.7% $4.740,75 - khoảng 15 giờ
WORK
Paidwork Worken
WORK
$0,01788 Solana 4.9% 22.9% $2.165.244 $1.846.325 khoảng 20 giờ
BRUNE
BitRunes
BRUNE
$0,0001709 Ethereum 4.0% 23.8% $778.603 $3.569.814 khoảng 20 giờ
BOYSCLUB
BoysClub
BOYSCLUB
$0.051489 Ethereum 14.4% 7.5% $178.068 $626.223 khoảng 20 giờ
PIA
Olympia AI
PIA
$0,001717 Ethereum 21.4% 27.5% $112.013 $194.430 khoảng 20 giờ
QUACK
Quack Coin Base
QUACK
$0,0009924 Base 1.5% 143.2% $785.723 $9.972.216 khoảng 20 giờ
BLD
Blackder AI
BLD
$0,001815 Ethereum 3.0% 11.4% $112.506 $181.443 khoảng 20 giờ
OPTA
OPTA Global
OPTA
$0,00001177 Ethereum 0.5% 23.2% $67.567,36 $1.177.223 khoảng 20 giờ
MEWSWIFHAT
cats wif hats in a dogs world
MEWSWIFHAT
$0,0002117 Solana 0.5% 52.2% $147.128 $211.791 khoảng 21 giờ
YUKI
Samurai Cat
YUKI
$0,0002729 Solana 15.6% 32.1% $522.754 $272.851 khoảng 21 giờ
BUNA
Buna Games
BUNA
$1,29 Solana 4.6% 17.8% $1.871.398 $5.449.713 khoảng 21 giờ
SKY
Sky Raiders
SKY
$0,006320 Ethereum 2.4% 5.5% $144.723 $632.308 khoảng 21 giờ
OAT
OAT Network
OAT
$0,05973 Ethereum 2.1% 5.4% $30.187,90 $597.616 khoảng 21 giờ
CYG
Cyclix Games
CYG
$0,3083 Ethereum 3.3% 13.7% $37.417,83 $4.689.742 khoảng 21 giờ
KRETT
Brett Killer
KRETT
$0.067955 Base 12.0% 24.4% $102.547 $338.050 khoảng 21 giờ
KEKE
Freaky KEKE
KEKE
$0.051933 Ethereum 4.8% 6.2% $26.254,57 $811.521 khoảng 22 giờ
ALBERT
Albert Euro 2024
ALBERT
$0.079865 Chiliz 7.4% 17.5% $60.554,99 - khoảng 22 giờ
CET
CetCoinSOL
CET
$0,0006241 Solana 7.1% 5.4% $63.451,01 $623.438 khoảng 22 giờ
ZOOM
ChainZoom
ZOOM
$0,02863 Ethereum 0.4% 32.6% $250.531 $5.721.513 khoảng 22 giờ
SMOL
Smol Cat
SMOL
$0,0002037 - 9.6% 15.1% $398.580 $209.348 khoảng 22 giờ
ECET
Evercraft Ecotechnologies
ECET
$0,2018 Polygon POS 1.2% 29.3% $33.128,57 $1.814.112 khoảng 22 giờ
NOGS
Noggles
NOGS
$0,0003161 Ethereum 3.0% 12.9% $2.610.072 - 1 ngày
KARRAT
Karrat
KARRAT
$0,7856 Ethereum 1.5% 11.5% $16.041.598 $784.926.382 1 ngày
JELLI
Jelli
JELLI
$0,009265 Base 2.1% 25.5% $539.185 $1.864.745 1 ngày
SEAL
Seal
SEAL
$2,20 Solana 9.2% 24.7% $752.473 $2.186.644 1 ngày
PERCY
Percy
PERCY
$0,001174 Base 2.4% 64.1% $452.610 $1.181.045 1 ngày
PAWTH
Pawthereum
PAWTH
$0,003905 Base 0.4% 0.7% $4.309,91 $3.904.552 2 ngày
🐶
WANKO•MANKO•RUNES (Runes)
🐶
$0,4218 Bitcoin 2.9% 17.1% $323.042 - 2 ngày
GME
GameStop
GME
$0,007886 Base 22.6% 33.4% $521.916 - 2 ngày
ENKI
ENKI Protocol
ENKI
$16,06 Metis Andromeda 1.1% 7.9% $31.428,41 $160.569.365 2 ngày
UTYA
Utya
UTYA
$0,006201 TON 3.7% 4.3% $459.842 $6.154.304 2 ngày
$GOLD
Petur Shiff
$GOLD
$0,001180 Solana 7.3% 15.0% $196.605 $1.179.684 2 ngày
VATR
Vatra INU
VATR
$0,004680 Ethereum 0.0% 33.2% $15.166,94 $692.743 2 ngày
LONDON
LondonOnSol
LONDON
$0,001164 Solana 1.2% 25.9% $85.071,56 $1.160.689 2 ngày
MOW
mouse in a cats world
MOW
$0.052331 Solana 2.0% 6.9% $518.368 $232.006 2 ngày
BOSHI
Boshi
BOSHI
$0,001133 Base 1.4% 16.3% $129.681 $1.132.337 2 ngày
HMM
HmmOnSOL
HMM
$0,001482 Solana 0.2% 6.2% $14.526,10 $1.295.340 2 ngày
BLACK
Black Panther
BLACK
$0,07312 Injective 0.2% 7.3% $44.667,27 - 2 ngày
CATA
Catamoto
CATA
$0,001160 BNB Smart Chain 4.3% 4.0% $15.626.207 $23.568.066 2 ngày
PATHSOL
Pathfinders Staked SOL
PATHSOL
$156,25 Solana 3.9% 3.8% $1.927,22 - 2 ngày
RBOT
RunesBot
RBOT
$0,1453 Ethereum 2.9% 51.8% $81.125,99 $145.362 2 ngày
RSB
RuneStone Bot
RSB
$0,09960 Ethereum 0.4% 5.0% $2.668,91 $99.564,16 2 ngày
SPEC
Speculate
SPEC
$4,05 Base 1.1% 7.0% $57.448,22 $4.050.993 2 ngày
SMT
Smartmall Token
SMT
$0,6330 Polygon POS 0.1% 4.2% $55.370,00 $63.302.911 2 ngày
DRAGON
Dragon Coin BSC
DRAGON
$0,001579 BNB Smart Chain 0.6% 15.9% $36.179,91 $315.650 2 ngày
WLYX
Wrapped Lyx (UniversalSwaps)
WLYX
$4,06 Lukso 0.1% 0.7% $6.625,34 - 2 ngày
AGO
ago
AGO
$0,1360 BNB Smart Chain 0.1% 5.7% $20.721,73 - 2 ngày
ZKARCH
zkArchive
ZKARCH
$0,00005959 Ethereum 6.6% 86.4% $67.234,19 $19.686,81 2 ngày
USDC
Polygon Hermez Bridged USDC (x Layer)
USDC
Mua
$1,01 X Layer 0.6% 0.6% $139,79 $8.164.065 3 ngày
USDT
Polygon Hermez Bridged USDT (x Layer)
USDT
Mua
$1,00 X Layer 0.0% 0.0% $256.457 $7.241.580 3 ngày
WTB
WHAT THE BASE
WTB
$0,0002746 Base 0.4% 10.1% $17.172,32 $274.398 3 ngày
MEOWIF
Meowifhat
MEOWIF
$0,0002407 Solana 1.3% 19.8% $79.422,13 $240.809 3 ngày
HOPPY
Hoppy
HOPPY
$0.053572 Ethereum 14.0% 34.1% $1.966.221 $1.561.019 3 ngày
SANDY
SANDY
SANDY
$0.065119 Ethereum 0.9% 5.3% $46.887,31 $212.479 3 ngày
SKI
Ski Mask Dog
SKI
$0,02532 Base 0.8% 46.6% $5.857.504 $26.175.968 3 ngày
ECL
ECL
ECL
$0,07207 Ethereum 0.5% 3.5% $46.965,89 - 3 ngày
BONKFA
Bonk of America
BONKFA
$0,0007573 Solana 1.0% 5.6% $39.943,54 $759.814 3 ngày
MEMERUNE
MEME•ECONOMICS
MEMERUNE
$0,3608 Bitcoin 3.5% 15.2% $1.076.044 $7.657.702 3 ngày
GUMMY
GUMMY
GUMMY
$0,1840 Solana 2.6% 5.3% $17.821.930 $181.011.164 3 ngày
丰
SATOSHI•NAKAMOTO
$3,55 Bitcoin 0.4% 12.9% $12.440.121 $73.930.994 3 ngày
PFIRE
Pepe On Fire
PFIRE
$0.077444 Solana 4.8% 18.9% $127.374 $744.391 3 ngày
NDS
NodeStation AI
NDS
$0,001217 Ethereum 0.4% 23.5% $19.807,46 $121.704 3 ngày
OLM
OpenLM RevShare Token
OLM
$0,02473 Ethereum 10.1% 24.3% $2.048.827 $26.410.450 4 ngày
AIPEPE
AIPEPE
AIPEPE
$0,00006324 X Layer 0.1% 0.1% $20.047,90 - 5 ngày
MSTETH
Eigenpie mstETH
MSTETH
$3.065,77 Ethereum 0.4% 0.8% $43.108,14 $99.006.309 5 ngày
ACE
MetaTrace Utility Token
ACE
$0,005060 Polygon POS 0.8% 12.5% $8.412,21 $137.067 5 ngày
GLOOM
Gloom
GLOOM
$0,002390 Base 0.7% 23.7% $25.981,29 $2.396.887 5 ngày
KARCON
Kaarigar Connect
KARCON
$0,06951 Ethereum 0.2% 25.5% $63.086,76 $69.503.459 5 ngày
NIR
Nirmata
NIR
$0,3955 - 0.4% 15.8% $2.685,04 - 5 ngày
ERIC
Eric
ERIC
$0,03464 Ethereum 0.3% 22.8% $1.158.358 $3.453.948 5 ngày
CICADA
Locust Pocus
CICADA
$0,0003362 Solana 2.4% 26.9% $33.823,28 $336.034 5 ngày
CONDO
CONDO
CONDO
$0,0005811 Base 1.3% 8.7% $78.105,85 - 5 ngày
B01
b0rder1ess
B01
$0,9602 Polygon POS 1.2% 3.1% $11.820,57 $1.110.337 5 ngày
FOMO
Father Of Meme: Origin
FOMO
$0,004222 Base 14.4% 32.9% $1.862.353 $3.889.895 5 ngày
MSWETH
Eigenpie swETH
MSWETH
$3.236,08 Ethereum 0.4% 0.6% $190.064 - 5 ngày
SHIELD
Chatter Shield
SHIELD
$0,02593 Ethereum 0.3% 0.8% $60.625,01 $2.590.048 5 ngày
CHEESE
Cheese
CHEESE
$0,01257 Solana 14.6% 41.9% $1.916.357 $13.591.282 5 ngày
HABIBI
Habibi (Sol)
HABIBI
$0,006085 Solana 4.8% 13.6% $342.751 $6.081.795 5 ngày
ATH
All Time High
ATH
$0,004319 Degen 2.1% 7.0% $81.730,07 - 5 ngày
LOWER
lower
LOWER
$0,0003981 Base 1.3% 9.5% $33.087,44 - 5 ngày
CRASH
Crash
CRASH
$0,00005120 Base 0.4% 6.9% $14.549,95 - 5 ngày
$VPAD
VEROPAD
$VPAD
$0,0009973 Ethereum 0.5% 23.5% $7.828,15 $99.771,68 5 ngày
ZCHF
Frankencoin
ZCHF
$1,10 Ethereum 0.0% 0.2% $8.839,53 - 5 ngày
SNACK
SnackboxAI
SNACK
$0,02936 Ethereum 2.4% 62.9% $167.687 $2.972.402 6 ngày
CATCHI
Catchiliz
CATCHI
$0.065927 Chiliz 0.2% 5.5% $81.406,51 - 6 ngày
LBM
Libertum
LBM
$0,1117 Base 1.8% 15.4% $169.795 $21.861.976 6 ngày
RG
Runes Glyphs
RG
$0,05632 Ethereum 0.2% 10.8% $3.160,18 $56.347,60 6 ngày
KAI
Komputai
KAI
$0,7329 Ethereum 0.4% 9.9% $390.556 $3.392.250 6 ngày
FGM
Feels Good Man
FGM
$0.056793 Ethereum 4.3% 14.4% $45.635,72 $471.511 6 ngày
Hiển thị 1 đến 100 trong số 500 kết quả
Hàng
Danh mục đầu tư mới
Biểu tượng và tên
Chọn loại tiền
Tiền tệ đề xuất
USD
US Dollar
IDR
Indonesian Rupiah
TWD
New Taiwan Dollar
EUR
Euro
KRW
South Korean Won
JPY
Japanese Yen
RUB
Russian Ruble
CNY
Chinese Yuan
Tiền định danh
AED
United Arab Emirates Dirham
ARS
Argentine Peso
AUD
Australian Dollar
BDT
Bangladeshi Taka
BHD
Bahraini Dinar
BMD
Bermudian Dollar
BRL
Brazil Real
CAD
Canadian Dollar
CHF
Swiss Franc
CLP
Chilean Peso
CZK
Czech Koruna
DKK
Danish Krone
GBP
British Pound Sterling
GEL
Georgian Lari
HKD
Hong Kong Dollar
HUF
Hungarian Forint
ILS
Israeli New Shekel
INR
Indian Rupee
KWD
Kuwaiti Dinar
LKR
Sri Lankan Rupee
MMK
Burmese Kyat
MXN
Mexican Peso
MYR
Malaysian Ringgit
NGN
Nigerian Naira
NOK
Norwegian Krone
NZD
New Zealand Dollar
PHP
Philippine Peso
PKR
Pakistani Rupee
PLN
Polish Zloty
SAR
Saudi Riyal
SEK
Swedish Krona
SGD
Singapore Dollar
THB
Thai Baht
TRY
Turkish Lira
UAH
Ukrainian hryvnia
VEF
Venezuelan bolívar fuerte
VND
Vietnamese đồng
ZAR
South African Rand
XDR
IMF Special Drawing Rights
Tiền mã hóa
BTC
Bitcoin
ETH
Ether
LTC
Litecoin
BCH
Bitcoin Cash
BNB
Binance Coin
EOS
EOS
XRP
XRP
XLM
Lumens
LINK
Chainlink
DOT
Polkadot
YFI
Yearn.finance
Đơn vị Bitcoin
BITS
Bits
SATS
Satoshi
Hàng hóa
XAG
Silver - Troy Ounce
XAU
Gold - Troy Ounce
Chọn ngôn ngữ
Các ngôn ngữ phổ biến
EN
English
RU
Русский
DE
Deutsch
PL
język polski
ES
Español
VI
Tiếng việt
FR
Français
PT
Português
Tất cả các ngôn ngữ
AR
العربية
BG
български
CS
čeština
DA
dansk
EL
Ελληνικά
FI
suomen kieli
HE
עִבְרִית
HI
हिंदी
HR
hrvatski
HU
Magyar nyelv
ID
Bahasa Indonesia
IT
Italiano
JA
日本語
KO
한국어
LT
lietuvių kalba
NL
Nederlands
NO
norsk
RO
Limba română
SK
slovenský jazyk
SL
slovenski jezik
SV
Svenska
TH
ภาษาไทย
TR
Türkçe
UK
украї́нська мо́ва
ZH
简体中文
ZH-TW
繁體中文
Đăng nhập để dễ dàng theo dõi tiền ảo bạn yêu thích 🚀
Nếu tiếp tục, tức là bạn đồng ý với Điều khoản dịch vụ của CoinGecko và xác nhận rằng bạn đã đọc Chính sách về quyền riêng tư của chúng tôi
hoặc
Quên mật khẩu?
Không nhận được hướng dẫn xác nhận tài khoản?
Gửi lại hướng dẫn xác nhận tài khoản
HOÀN TOÀN MIỄN PHÍ! Dễ dàng theo dõi tiền ảo yêu thích của bạn với CoinGecko 🚀
Nếu tiếp tục, tức là bạn đồng ý với Điều khoản dịch vụ của CoinGecko và xác nhận rằng bạn đã đọc Chính sách về quyền riêng tư của chúng tôi
hoặc
Mật khẩu phải có ít nhất 8 ký tự bao gồm 1 ký tự viết hoa, 1 ký tự viết thường, 1 số và 1 ký tự đặc biệt
Không nhận được hướng dẫn xác nhận tài khoản?
Gửi lại hướng dẫn xác nhận tài khoản
Quên mật khẩu?
Bạn sẽ nhận được email hướng dẫn thiết lập lại mật khẩu trong vài phút nữa.
Gửi lại hướng dẫn xác nhận tài khoản
Bạn sẽ nhận được email hướng dẫn xác nhận tài khoản trong vài phút nữa.
Tải ứng dụng CoinGecko.
Quét mã QR này để tải ứng dụng ngay App QR Code Hoặc truy cập trên các cửa hàng ứng dụng
coingecko
Tiếp tục trên ứng dụng
Theo dõi giá theo TG thực
Mở ứng dụng