NEW! Download the exclusive Q1 2018 Cryptocurrency Report

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm

Không có lời khuyên đầu tư nào

Tất cả các thông tin được cung cấp trên trang web này không được coi là tư vấn đầu tư, tư vấn tài chính, tư vấn giao dịch hoặc bất kỳ kiểu tư vấn nào và bạn không nên coi bất kỳ nội dung nào của trang web là như vậy. CoinGecko không khuyến nghị bạn mua, bán hay giữ bất kỳ loại tiền mã hóa nào và không có nội dung nào trên trang web này nên được xem là lời đề nghị mua, bán hoặc giữ một loại tiền mã hóa. Vui lòng sử dụng khả năng phân tích của riêng bạn và hỏi ý kiến chuyên gia tư vấn tài chính trước khi đưa ra bất kỳ quyết định đầu tư nào.

Tính chính xác của thông tin

CoinGecko sẽ nỗ lực để bảo đảm độ chính xác của những thông tin được cung cấp trên trang web này mặc dù chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm về bất cứ thông tin sai lệch hoặc thiếu sót nào. Bạn hiểu rằng mình đang sử dụng tất cả những thông tin có ở đây và TỰ CHỊU TRÁCH NHIỆM VỀ NHỮNG RỦI RO.

Nguy cơ giá

Giá của đồng Bitcoin và các đồng tiền mã hóa khác luôn biến động với biên độ lớn. Việc chúng tăng hay giảm với tỷ lệ hơn 100% trong một ngày là khá phổ biến. Điều này có nghĩa là bạn có thể thu được mức lợi nhuận khổng lồ hoặc phải chịu mức lỗ khổng lồ. ĐỪNG ĐẦU TƯ TẤT CẢ TIỀN MẶT CỦA BẠN VÀO TIỀN MÃ HÓA. Chỉ nên đầu tư khoản tiền mặt mà bạn sẵn sàng chịu mất. Giao dịch tiền mã hóa có thể không phù hợp đối với một số người dùng trang web này. Nếu bạn thực sự muốn đầu tư vào tiền mã hóa, bạn nên tham khảo một chuyên gia tư vấn tài chính độc lập được đào tạo bài bản."Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm này là một phiên bản giản lược của Terms of Service đầy đủ quản lý việc sử dụng CoinGecko. Việc sử dụng trang web này được coi như là đã đồng ý với các Điều khoản Dịch vụ của CoinGecko."