Tiền ảo: 14.534
Sàn giao dịch: 1.104
Giá trị vốn hóa thị trường: 2,717T $ 0.3%
Lưu lượng 24 giờ: 94,397B $
Gas: 8 GWEI
Không quảng cáo
Danh mục đầu tư
Thêm vào danh mục đầu tư mới

Tiền ảo NFT hàng đầu theo giá trị vốn hóa thị trường

Giá trị vốn hóa thị trường NFT hôm nay là $40 Tỷ, thay đổi -0.5% trong 24 giờ qua.
Điểm nổi bật
$44.290.951.240
Giá trị VHTT 0.5%
$3.996.076.257
Khối lượng giao dịch trong 24 giờ
# Tiền ảo Giá 1g 24g 7ng 30 ngày Khối lượng giao dịch trong 24 giờ Giá trị vốn hóa thị trường FDV Giá trị vốn hóa thị trường/FDV 7 ngày qua
24 FET
Fetch.ai
FET
$2,24 0.6% 0.0% 11.7% 3.8% $182.549.304 $5.648.807.865 $5.894.241.357 0.96 fetch.ai (FET) 7d chart
25 ICP
Internet Computer
ICP
Mua
$12,10 0.8% 2.1% 8.6% 10.6% $71.460.322 $5.612.667.602 $6.272.870.732 0.89 internet computer (ICP) 7d chart
31 RNDR
Render
RNDR
Mua
$10,35 0.1% 2.9% 6.8% 30.7% $199.260.444 $4.046.482.467 $5.539.814.815 0.73 render (RNDR) 7d chart
36 IMX
Immutable
IMX
Mua
$2,29 0.4% 0.8% 7.9% 9.8% $49.318.487 $3.395.983.769 $4.581.906.113 0.74 immutable (IMX) 7d chart
46 FLOKI
FLOKI
FLOKI
Mua
$0,0002999 2.9% 10.8% 26.6% 78.8% $1.118.552.862 $2.910.351.608 $3.002.275.569 0.97 floki (FLOKI) 7d chart
59 THETA
Theta Network
THETA
Mua
$2,27 0.7% 1.0% 8.5% 1.4% $24.390.377 $2.265.181.865 $2.265.181.865 1.0 theta network (THETA) 7d chart
68 GALA
GALA
GALA
Mua
$0,04526 0.6% 0.8% 2.6% 0.6% $188.610.691 $1.591.513.169 $1.591.513.232 1.0 gala (GALA) 7d chart
76 FLOW
Flow
FLOW
Mua
$0,9341 0.5% 0.8% 2.4% 4.1% $33.162.668 $1.411.156.555 $1.411.156.555 1.0 flow (FLOW) 7d chart
78 CHZ
Chiliz
CHZ
Mua
$0,1497 1.2% 8.4% 19.8% 31.1% $283.149.156 $1.329.821.019 $1.329.821.019 1.0 chiliz (CHZ) 7d chart
89 AXS
Axie Infinity
AXS
$7,70 0.7% 0.7% 2.1% 6.8% $45.767.598 $1.118.689.019 $2.079.396.342 0.54 axie infinity (AXS) 7d chart
99 RON
Ronin
RON
$3,18 0.6% 0.5% 0.1% 11.4% $15.372.235 $1.035.140.064 $3.183.545.915 0.33 ronin (RON) 7d chart
100 SAND
The Sandbox
SAND
Mua
$0,4496 0.7% 1.3% 4.0% 0.6% $69.070.645 $1.017.415.941 $1.347.135.461 0.76 the sandbox (SAND) 7d chart
116 MANA
Decentraland
MANA
Mua
$0,4554 1.4% 1.0% 2.5% 3.3% $53.250.344 $846.781.138 $996.262.536 0.85 decentraland (MANA) 7d chart
118 ENS
Ethereum Name Service
ENS
$26,08 0.4% 4.1% 19.1% 62.0% $385.311.879 $821.634.122 $2.610.271.263 0.31 ethereum name service (ENS) 7d chart
119 APE
ApeCoin
APE
Mua
$1,31 0.6% 1.1% 0.6% 2.5% $57.153.650 $821.210.392 $1.307.991.213 0.63 apecoin (APE) 7d chart
133 BLUR
Blur
BLUR
$0,4325 1.0% 0.1% 4.5% 8.3% $38.537.555 $706.759.759 $1.296.592.524 0.55 blur (BLUR) 7d chart
151 MEME
Memecoin
MEME
$0,03217 2.3% 9.3% 13.8% 21.0% $135.508.356 $605.619.047 $2.217.395.209 0.27 memecoin (MEME) 7d chart
157 ILV
Illuvium
ILV
$89,53 0.4% 1.1% 5.2% 11.7% $8.954.984 $585.628.653 $860.012.035 0.68 illuvium (ILV) 7d chart
166 ENJ
Enjin Coin
ENJ
Mua
$0,3640 0.7% 4.1% 1.0% 19.2% $35.377.317 $532.935.338 $657.393.496 0.81 enjin coin (ENJ) 7d chart
178 GMT
GMT
GMT
Mua
$0,2363 0.3% 0.4% 2.2% 0.1% $44.242.345 $478.134.097 $1.263.571.854 0.38 gmt (GMT) 7d chart
181 GAL
Galxe
GAL
$4,04 0.3% 2.1% 10.9% 7.2% $31.416.128 $466.712.620 $808.067.113 0.58 galxe (GAL) 7d chart
187 SUPER
SuperVerse
SUPER
$1,00 0.6% 1.1% 11.9% 8.9% $7.073.287 $451.647.875 $999.894.095 0.45 superverse (SUPER) 7d chart
220 YGG
Yield Guild Games
YGG
$0,9862 0.0% 1.9% 6.5% 12.6% $54.802.959 $366.364.060 $985.343.472 0.37 yield guild games (YGG) 7d chart
241 ID
SPACE ID
ID
$0,7384 0.5% 1.1% 6.1% 1.4% $17.744.863 $317.871.790 $1.474.237.530 0.22 space id (ID) 7d chart
253 VANRY
Vanar Chain
VANRY
$0,2002 0.8% 3.3% 5.1% 19.9% $19.317.093 $280.961.602 $280.961.602 1.0 vanar chain (VANRY) 7d chart
258 CHR
Chromia
CHR
$0,3386 0.6% 1.7% 4.5% 9.8% $8.561.279 $275.318.914 $275.318.914 1.0 chromia (CHR) 7d chart
265 AUDIO
Audius
AUDIO
$0,2109 1.4% 5.8% 27.2% 16.8% $111.255.654 $257.826.350 $260.740.242 0.99 audius (AUDIO) 7d chart
282 WAXP
WAX
WAXP
Mua
$0,06965 0.9% 3.2% 4.6% 3.4% $36.010.154 $238.245.854 $260.364.193 0.92 wax (WAXP) 7d chart
311 MAGIC
Magic
MAGIC
$0,8137 0.6% 0.1% 4.3% 3.6% $27.024.104 $208.174.959 $276.048.090 0.75 magic (MAGIC) 7d chart
314 CYBER
CYBER
CYBER
$9,15 0.0% 1.8% 0.4% 4.5% $22.090.154 $204.177.620 $913.013.283 0.22 cyber (CYBER) 7d chart
333 WILD
Wilder World
WILD
$0,6524 1.9% 3.6% 15.1% 15.2% $547.279 $181.659.473 $326.514.077 0.56 wilder world (WILD) 7d chart
337 LMWR
LimeWire
LMWR
$0,6082 0.1% 2.0% 20.8% 47.8% $4.049.124 $174.602.244 $442.006.593 0.4 limewire (LMWR) 7d chart
353 SLP
Smooth Love Potion
SLP
Mua
$0,003945 0.3% 0.6% 0.5% 2.7% $5.659.935 $163.339.971 - smooth love potion (SLP) 7d chart
358 MPLX
Metaplex
MPLX
$0,3076 0.0% 1.4% 10.9% 3.0% $702.957 $160.835.906 $306.388.720 0.52 metaplex (MPLX) 7d chart
361 OMI
ECOMI
OMI
$0,0005767 0.6% 0.5% 5.1% 4.0% $387.086 $156.626.468 $179.580.591 0.87 ecomi (OMI) 7d chart
382 DOG
The Doge NFT
DOG
$0,009669 0.2% 6.8% 9.7% 32.6% $1.942.247 $143.809.926 $163.439.203 0.88 the doge nft (DOG) 7d chart
390 TNSR
Tensor
TNSR
$1,11 0.3% 0.3% 21.6% 22.2% $223.922.931 $138.761.999 $1.110.095.996 0.13 tensor (TNSR) 7d chart
408 PHB
Phoenix
PHB
$2,60 0.4% 1.5% 10.4% 56.3% $7.853.135 $129.219.030 $129.219.030 1.0 phoenix (PHB) 7d chart
433 ALICE
My Neighbor Alice
ALICE
$1,28 0.5% 1.6% 0.7% 0.8% $12.775.370 $117.856.483 $127.988.941 0.92 my neighbor alice (ALICE) 7d chart
436 MYRIA
Myria
MYRIA
$0,006362 0.4% 2.2% 1.5% 14.0% $2.084.336 $117.318.062 $317.324.887 0.37 myria (MYRIA) 7d chart
437 NPC
Non-Playable Coin
NPC
$0,01453 3.0% 27.9% 115.6% 211.8% $7.165.598 $117.213.273 $117.213.273 1.0 non-playable coin (NPC) 7d chart
454 XYO
XYO Network
XYO
$0,008092 0.0% 1.8% 1.9% 4.4% $962.034 $112.840.796 $112.840.796 1.0 xyo network (XYO) 7d chart
471 CGPT
ChainGPT
CGPT
$0,2290 1.0% 4.7% 8.5% 9.7% $12.018.019 $107.856.192 $229.282.070 0.47 chaingpt (CGPT) 7d chart
473 PYR
Vulcan Forged
PYR
$4,49 0.3% 0.3% 6.5% 0.8% $4.930.968 $107.076.549 $224.031.077 0.48 vulcan forged (PYR) 7d chart
509 OPUL
Opulous
OPUL
$0,2072 0.1% 4.9% 10.6% 22.9% $1.054.385 $94.689.572 $103.852.476 0.91 opulous (OPUL) 7d chart
513 MBOX
Mobox
MBOX
$0,3364 0.2% 0.4% 3.9% 5.1% $5.879.450 $93.591.808 $159.886.833 0.59 mobox (MBOX) 7d chart
517 RACA
Radio Caca
RACA
$0,0002558 0.6% 1.5% 11.8% 8.8% $11.233.508 $93.092.577 $109.894.205 0.85 radio caca (RACA) 7d chart
523 BAKE
BakerySwap
BAKE
$0,3136 0.9% 1.3% 4.9% 26.3% $18.352.759 $90.555.875 $86.958.878 1.04 bakeryswap (BAKE) 7d chart
528 GHX
GamerCoin
GHX
$0,1433 0.2% 2.1% 8.2% 16.5% $1.016.231 $89.124.959 $115.615.461 0.77 gamercoin (GHX) 7d chart
529 LTO
LTO Network
LTO
$0,2071 0.0% 4.3% 4.1% 16.7% $5.097.554 $88.634.236 $88.642.511 1.0 lto network (LTO) 7d chart
531 ERN
Ethernity Chain
ERN
$4,22 0.2% 4.0% 9.1% 1.2% $4.823.714 $88.332.733 $126.395.973 0.7 ethernity chain (ERN) 7d chart
543 RARE
SuperRare
RARE
$0,1237 0.5% 3.8% 1.8% 10.7% $2.335.189 $86.070.525 $123.559.222 0.7 superrare (RARE) 7d chart
554 TLM
Alien Worlds
TLM
$0,01869 0.5% 0.1% 3.5% 13.1% $8.439.582 $80.825.395 $119.040.427 0.68 alien worlds (TLM) 7d chart
558 GODS
Gods Unchained
GODS
$0,2669 1.1% 3.8% 10.9% 17.7% $982.634 $79.513.320 $133.324.617 0.6 gods unchained (GODS) 7d chart
559 GHST
Aavegotchi
GHST
$1,55 0.1% 1.6% 9.8% 9.0% $6.914.626 $79.383.071 $81.851.222 0.97 aavegotchi (GHST) 7d chart
561 OGN
Origin Protocol
OGN
$0,1577 1.2% 0.3% 10.1% 5.3% $29.283.014 $79.154.287 $157.449.448 0.5 origin protocol (OGN) 7d chart
583 UOS
Ultra
UOS
$0,1891 0.3% 10.0% 15.2% 10.5% $2.070.482 $71.752.940 $188.779.642 0.38 ultra (UOS) 7d chart
585 BOSON
Boson Protocol
BOSON
$0,5589 0.7% 9.7% 12.2% 1.3% $983.054 $71.093.037 $111.657.248 0.64 boson protocol (BOSON) 7d chart
592 SIDUS
Sidus
SIDUS
$0,006462 0.2% 1.6% 15.9% 16.6% $515.979 $69.560.267 $137.685.404 0.51 sidus (SIDUS) 7d chart
619 COS
Contentos
COS
$0,01256 4.5% 25.9% 24.4% 21.9% $122.815.758 $64.193.789 $124.331.124 0.52 contentos (COS) 7d chart
680 LYXE
LUKSO [OLD]
LYXE
$3,47 0.4% 0.1% 0.2% 2.6% $12.520,35 $53.963.634 $346.455.609 0.16 lukso [old] (LYXE) 7d chart
686 ALI
Artificial Liquid Intelligence
ALI
$0,01518 1.0% 5.0% 11.6% 25.9% $1.757.733 $52.569.449 $149.970.758 0.35 artificial liquid intelligence (ALI) 7d chart
696 COMBO
COMBO
COMBO
$0,7165 0.0% 2.3% 2.8% 11.2% $3.709.422 $50.887.031 $71.619.674 0.71 combo (COMBO) 7d chart
700 PDA
PlayDapp
PDA
$0,08542 1.2% 9.2% 12.0% 5.0% $34.563.492 $50.003.652 $59.778.479 0.84 playdapp (PDA) 7d chart
759 STARS
Stargaze
STARS
$0,01728 5.2% 2.0% 10.9% 17.5% $204.627 $43.101.614 $51.615.850 0.84 stargaze (STARS) 7d chart
771 SWFTC
SWFTCOIN
SWFTC
$0,004670 0.8% 3.8% 1.4% 4.6% $3.024.915 $41.847.350 $46.709.845 0.9 swftcoin (SWFTC) 7d chart
786 DEP
DEAPCOIN
DEP
$0,001622 0.2% 1.2% 8.4% 15.1% $1.488.407 $40.454.768 $48.660.539 0.83 deapcoin (DEP) 7d chart
794 COVAL
Circuits of Value
COVAL
$0,02234 0.6% 2.2% 5.5% 0.4% $335.192 $39.796.647 $39.796.647 1.0 circuits of value (COVAL) 7d chart
811 VOLT
Volt Inu
VOLT
$0.066147 0.7% 3.6% 32.0% 44.6% $3.746.038 $38.288.139 $42.430.914 0.9 volt inu (VOLT) 7d chart
825 ZERC
zkRace
ZERC
$0,2935 3.5% 15.7% 16.7% 2.8% $968.647 $37.194.103 $37.194.103 1.0 zkrace (ZERC) 7d chart
830 BOTTO
Botto
BOTTO
$0,8530 0.0% 2.8% 2.0% 10.3% $874.345 $36.769.270 $83.280.450 0.44 botto (BOTTO) 7d chart
856 ATR
Artrade
ATR
$0,02118 0.1% 1.8% 19.9% 26.4% $8.121.135 $34.820.923 $38.062.857 0.91 artrade (ATR) 7d chart
859 TVK
Virtua
TVK
$0,1979 0.9% 4.2% 2.2% 9.1% $681.904 $34.695.852 $237.660.526 0.15 virtua (TVK) 7d chart
870 RARI
RARI
RARI
$2,91 0.2% 1.7% 3.8% 18.1% $617.855 $33.685.723 $72.731.025 0.46 rari (RARI) 7d chart
881 ALU
Altura
ALU
$0,04526 0.6% 7.2% 1.2% 3.2% $17.026.390 $32.574.540 $44.805.237 0.73 altura (ALU) 7d chart
895 GST-SOL
STEPN Green Satoshi Token on Solana
GST-SOL
$0,02701 0.2% 3.0% 1.1% 19.3% $845.689 $31.344.340 $31.617.574 0.99 stepn green satoshi token on solana (GST-SOL) 7d chart
912 LOKA
League of Kingdoms
LOKA
$0,2629 0.1% 0.2% 11.6% 0.5% $3.633.306 $30.208.944 $54.503.538 0.55 league of kingdoms (LOKA) 7d chart
927 VEE
BLOCKv
VEE
$0,008798 0.5% 7.5% 6.0% 28.8% $12.971,30 $29.023.402 $32.055.299 0.91 blockv (VEE) 7d chart
942 CBY
Carbify
CBY
$2,89 0.1% 4.0% 14.4% 17.3% $24.974,24 $28.418.199 $144.399.504 0.2 carbify (CBY) 7d chart
957 KNDX
KONDUX
KNDX
$0,05003 0.1% 2.9% 12.2% 8.5% $76.874,08 $27.347.151 $47.195.293 0.58 kondux (KNDX) 7d chart
965 GSWAP
Gameswap
GSWAP
$3,10 38.9% 255.4% 284.3% 339.9% $55.738,75 $27.199.639 $62.095.766 0.44 gameswap (GSWAP) 7d chart
974 AURY
Aurory
AURY
$0,4650 0.1% 3.2% 0.6% 12.1% $158.871 $26.779.432 $46.580.733 0.57 aurory (AURY) 7d chart
982 GFAL
Games for a Living
GFAL
$0,01682 0.5% 4.8% 11.2% 35.1% $1.439.282 $26.519.762 $168.101.814 0.16 games for a living (GFAL) 7d chart
986 STARL
StarLink
STARL
$0.052653 1.2% 0.9% 4.6% 6.4% $1.516.161 $26.381.924 $26.437.076 1.0 starlink (STARL) 7d chart
1028 POLYDOGE
PolyDoge
POLYDOGE
$0.072843 1.2% 22.4% 211.3% 206.9% $11.983.425 $24.131.176 $24.165.232 1.0 polydoge (POLYDOGE) 7d chart
1037 UFO
UFO Gaming
UFO
$0.069097 0.0% 0.2% 2.9% 0.9% $736.457 $23.441.961 $23.441.961 1.0 ufo gaming (UFO) 7d chart
1043 FITFI
Step App
FITFI
$0,009190 1.9% 2.9% 20.2% 30.1% $7.026.484 $23.277.718 $42.323.123 0.55 step app (FITFI) 7d chart
1076 NAVI
Atlas Navi
NAVI
$0,2517 0.5% 4.5% 12.8% 3.2% $237.140 $22.107.697 $75.479.542 0.29 atlas navi (NAVI) 7d chart
1082 TOWER
Tower
TOWER
$0,01371 0.7% 3.5% 3.9% 45.5% $629.128 $21.832.443 $137.400.900 0.16 tower (TOWER) 7d chart
1084 WAGMIGAMES
WAGMI Games
WAGMIGAMES
$0,00001111 0.3% 2.8% 11.6% 16.5% $2.307.999 $21.770.534 $24.430.924 0.89 wagmi games (WAGMIGAMES) 7d chart
1133 WRLD
NFT Worlds
WRLD
$0,03597 0.8% 3.4% 12.8% 0.7% $29.076,58 $19.759.991 $179.985.274 0.11 nft worlds (WRLD) 7d chart
1139 DG
Decentral Games
DG
$0,02518 3.9% 2.6% 10.4% 20.5% $842,09 $19.565.787 $19.565.787 1.0 decentral games (DG) 7d chart
1144 CATGIRL
Catgirl
CATGIRL
$0.095415 0.5% 0.2% 3.3% 5.8% $2.233.695 $19.310.662 $19.912.296 0.97 catgirl (CATGIRL) 7d chart
1157 BCUT
bitsCrunch Token
BCUT
$0,09898 0.1% 2.4% 6.8% 23.1% $208.108 $18.883.776 $99.002.908 0.19 bitscrunch token (BCUT) 7d chart
1159 OVR
Ovr
OVR
$0,3682 0.3% 1.1% 1.5% 1.3% $831.305 $18.841.674 $32.267.088 0.58 ovr (OVR) 7d chart
1175 RETARDIO
RETARDIO
RETARDIO
$0,01820 2.0% 16.5% 4.4% 41.9% $668.069 $18.135.483 $18.135.483 1.0 retardio (RETARDIO) 7d chart
1197 GMEE
GAMEE
GMEE
$0,01742 0.1% 6.2% 12.2% 10.7% $1.541.583 $17.263.664 $55.779.049 0.31 gamee (GMEE) 7d chart
1198 3ULL
PLAYA3ULL GAMES
3ULL
$0,001789 0.3% 6.0% 18.4% 12.2% $665.105 $17.262.162 $17.539.594 0.98 playa3ull games (3ULL) 7d chart
1199 HELLO
HELLO
HELLO
$0,03261 0.6% 1.1% 17.0% 18.7% $974.953 $17.252.682 $32.472.270 0.53 hello (HELLO) 7d chart
1227 GET
GET Protocol
GET
$1,87 0.3% 4.5% 9.0% 17.2% $10.565,76 $16.438.446 $42.840.384 0.38 get protocol (GET) 7d chart
Hiển thị 1 đến 100 trong số 389 kết quả
Hàng
Danh mục đầu tư mới
Biểu tượng và tên
Chọn loại tiền
Tiền tệ đề xuất
USD
US Dollar
IDR
Indonesian Rupiah
TWD
New Taiwan Dollar
EUR
Euro
KRW
South Korean Won
JPY
Japanese Yen
RUB
Russian Ruble
CNY
Chinese Yuan
Tiền định danh
AED
United Arab Emirates Dirham
ARS
Argentine Peso
AUD
Australian Dollar
BDT
Bangladeshi Taka
BHD
Bahraini Dinar
BMD
Bermudian Dollar
BRL
Brazil Real
CAD
Canadian Dollar
CHF
Swiss Franc
CLP
Chilean Peso
CZK
Czech Koruna
DKK
Danish Krone
GBP
British Pound Sterling
GEL
Georgian Lari
HKD
Hong Kong Dollar
HUF
Hungarian Forint
ILS
Israeli New Shekel
INR
Indian Rupee
KWD
Kuwaiti Dinar
LKR
Sri Lankan Rupee
MMK
Burmese Kyat
MXN
Mexican Peso
MYR
Malaysian Ringgit
NGN
Nigerian Naira
NOK
Norwegian Krone
NZD
New Zealand Dollar
PHP
Philippine Peso
PKR
Pakistani Rupee
PLN
Polish Zloty
SAR
Saudi Riyal
SEK
Swedish Krona
SGD
Singapore Dollar
THB
Thai Baht
TRY
Turkish Lira
UAH
Ukrainian hryvnia
VEF
Venezuelan bolívar fuerte
VND
Vietnamese đồng
ZAR
South African Rand
XDR
IMF Special Drawing Rights
Tiền mã hóa
BTC
Bitcoin
ETH
Ether
LTC
Litecoin
BCH
Bitcoin Cash
BNB
Binance Coin
EOS
EOS
XRP
XRP
XLM
Lumens
LINK
Chainlink
DOT
Polkadot
YFI
Yearn.finance
Đơn vị Bitcoin
BITS
Bits
SATS
Satoshi
Hàng hóa
XAG
Silver - Troy Ounce
XAU
Gold - Troy Ounce
Chọn ngôn ngữ
Các ngôn ngữ phổ biến
EN
English
RU
Русский
DE
Deutsch
PL
język polski
ES
Español
VI
Tiếng việt
FR
Français
PT
Português
Tất cả các ngôn ngữ
AR
العربية
BG
български
CS
čeština
DA
dansk
EL
Ελληνικά
FI
suomen kieli
HE
עִבְרִית
HI
हिंदी
HR
hrvatski
HU
Magyar nyelv
ID
Bahasa Indonesia
IT
Italiano
JA
日本語
KO
한국어
LT
lietuvių kalba
NL
Nederlands
NO
norsk
RO
Limba română
SK
slovenský jazyk
SL
slovenski jezik
SV
Svenska
TH
ภาษาไทย
TR
Türkçe
UK
украї́нська мо́ва
ZH
简体中文
ZH-TW
繁體中文
Đăng nhập để dễ dàng theo dõi tiền ảo bạn yêu thích 🚀
Nếu tiếp tục, tức là bạn đồng ý với Điều khoản dịch vụ của CoinGecko và xác nhận rằng bạn đã đọc Chính sách về quyền riêng tư của chúng tôi
hoặc
Quên mật khẩu?
Không nhận được hướng dẫn xác nhận tài khoản?
Gửi lại hướng dẫn xác nhận tài khoản
HOÀN TOÀN MIỄN PHÍ! Dễ dàng theo dõi tiền ảo yêu thích của bạn với CoinGecko 🚀
Nếu tiếp tục, tức là bạn đồng ý với Điều khoản dịch vụ của CoinGecko và xác nhận rằng bạn đã đọc Chính sách về quyền riêng tư của chúng tôi
hoặc
Mật khẩu phải có ít nhất 8 ký tự bao gồm 1 ký tự viết hoa, 1 ký tự viết thường, 1 số và 1 ký tự đặc biệt
Không nhận được hướng dẫn xác nhận tài khoản?
Gửi lại hướng dẫn xác nhận tài khoản
Quên mật khẩu?
Bạn sẽ nhận được email hướng dẫn thiết lập lại mật khẩu trong vài phút nữa.
Gửi lại hướng dẫn xác nhận tài khoản
Bạn sẽ nhận được email hướng dẫn xác nhận tài khoản trong vài phút nữa.
Tải ứng dụng CoinGecko.
Quét mã QR này để tải ứng dụng ngay App QR Code Hoặc truy cập trên các cửa hàng ứng dụng
coingecko
Tiếp tục trên ứng dụng
Theo dõi giá theo TG thực
Mở ứng dụng