Tiền mã hóa tăng và giảm nhiều nhất

Tìm hiểu về các loại tiền mã hóa tăng và giảm nhiều nhất trong số tất cả các loại tiền mã hóa được niêm yết trên CoinGecko dựa vào biến động giá trong 24 giờ qua.
USD

🚀 Tăng mạnh nhất

# Tiền ảo Giá Khối lượng 24 giờ
888 $0,464566 $53.084,79 41.2%
858 $0,041743562263 $190.991 36.8%
192 $55,33 $159.460.739 28.7%
506 $18,82 $218.480 26.2%
537 $0,000000293756 $1.165.362 20.0%
578 $0,024389619589 $41.880.132 17.9%
804 $0,005722759658 $47.644.551 17.9%
869 $10,15 $497.288 16.2%
153 $0,523523 $183.279.004 15.5%
345 $0,805650 $1.364.028 15.5%
492 $0,195071 $85.940,71 15.3%
981 $0,043286250805 $317.709 14.4%
839 $0,025945829223 $712.627 14.3%
829 $794,03 $966.044 13.9%
157 $0,256954 $84.847.328 12.2%
344 $0,750231 $18.526.377 11.0%
176 $0,356307 $9.525.343 10.6%
349 $0,163349 $3.709.577 10.1%
849 $0,482139 $119.136 9.5%
401 $0,004481707960 $1.437.074 9.3%
318 $0,121633 $2.258.544 9.1%
223 $0,125223 $1.003.567 9.0%
975 $0,000000780479 $1.079.548 8.8%
956 $0,013791545165 $6.194.747 8.8%
330 $0,146183 $1.092.843 8.3%
629 $0,005532410997 $960.861 8.2%
969 $0,000000045668 $1.542.220 8.1%
262 $3,57 $1.716.430 7.4%
872 $0,315238 $3.099.739 7.2%
813 $0,019363303334 $302.615 7.0%
* Khối lượng trong 24h ở trên mức 50.000 USD

🚨 Giảm mạnh nhất

# Tiền ảo Giá Khối lượng 24 giờ
860 $0,133192 $68.367,81 -22.4%
918 $0,032152145868 $1.581.667 -16.3%
705 $0,009285782256 $24.082.389 -14.5%
451 $0,425287 $160.451.200 -14.4%
865 $0,102358 $325.096 -13.8%
659 $0,000000034614 $3.344.266 -11.9%
615 $0,008518923086 $1.959.098 -11.1%
906 $0,014335775395 $176.143 -10.8%
761 $0,180851 $2.967.006 -9.9%
730 $0,000446396679 $460.033 -9.5%
778 $17,33 $7.005.221 -9.2%
728 $0,153815 $227.112 -9.1%
453 $0,000012540373 $343.491 -8.7%
893 $0,827833 $357.422 -8.7%
886 $0,131937 $4.415.814 -8.3%
383 $0,040321198988 $4.569.699 -8.1%
598 $74,02 $143.240 -7.9%
314 $0,154928 $44.530.862 -7.9%
986 $559,10 $100.598 -7.5%
268 $0,001162901768 $4.356.528 -7.2%
938 $0,066566454561 $488.541 -6.9%
565 $0,046887714002 $3.060.868 -6.9%
433 $0,921951 $418.624 -6.8%
826 $0,024814541823 $354.569 -6.7%
952 $0,000000192734 $1.775.456 -6.6%
289 $0,678110 $28.365.704 -6.4%
863 $0,009536288916 $541.536 -6.1%
613 $8,69 $902.288 -5.8%
591 $16,22 $10.520.009 -5.8%
404 $2,40 $3.893.736 -5.5%
* Khối lượng trong 24h ở trên mức 50.000 USD

Bạn muốn tìm Alpha mới nhất?
Hãy truy cập các báo cáo độc quyền của chuyên viên phân tích của CoinGecko!
CoinGecko Premium

Bạn muốn tìm hiểu thêm về tiền mã hoá?
Đọc các bài viết và hướng dẫn đơn giản dành cho người mới bắt đầu.
Tìm hiểu về tiền mã hóa

Bạn cần trợ giúp?
Tìm câu trả lời bạn cần trong Trung tâm trợ giúp của chúng tôi.
Trung tâm trợ giúp


coingecko
Tiếp tục trên ứng dụng
Theo dõi giá theo thời gian thực
Mở ứng dụng
coingecko
Tiếp tục trên ứng dụng
Theo dõi giá theo thời gian thực
Mở ứng dụng