Tìm hiểu API dữ liệu tiền mã hóa toàn diện nhất cho các nhà giao dịch và nhà phát triển

Tìm hiểu tài liệu >
Được hàng nghìn nhà xây dựng trong ngành tin dùng

API dữ liệu tiền mã hóa mạnh mẽ

Sử dụng API dữ liệu tiền mã hóa của chúng tôi để nhận giá tiền mã hóa, dữ liệu thị trường, danh mục, giá sàn NFT, khối lượng giao dịch và các cặp tiền giao dịch của sàn giao dịch, siêu dữ liệu, dữ liệu cũ và dữ liệu tiền mã hóa khác theo thời gian thực.
Hơn 10 tỷ
Số lệnh gọi mỗi tháng
Hơn 50
Tiêu chí đánh giá
10 years+
Dữ liệu cũ
10,000+
Tiền ảo
3240
NFT
800+
Sàn giao dịch
Độc quyền
Dữ liệu tổng hợp và có nguồn độc lập
Đáng tin cậy
Đội ngũ chuyên gia giỏi về tiền mã hóa không ngừng nỗ lực để mang lại dữ liệu tiền mã hóa hàng đầu
 • Hoạt động từ đầu năm 2014
 • Thời gian hoạt động 99,9%
Toàn diện
Tất cả thông tin mà bạn cần ngay trong tầm tay bạn
 • Hơn 50 tiêu chí đánh giá và nhiều tiêu chí hơn sắp được ra mắt!
 • Dữ liệu cũ và thời gian thực toàn diện qua All Cryptocurrency Categories

Price API for Bitcoin, Ethereum

One API for all your crypto market data needs.
Endpoint Category Description
/simple/* The simplest & fatest endpoints to call the latest price of crypto assets, by id or contract address.
/coins/* Endpoints that return list of coins on CoinGecko, and their respective price, market data, historical data, and metadata (image, descriptions, links, followers, token supply info, etc). More exclusive endpoints are available to discover trending coins, newly added coins and more.
/contract/* Works similarly as /coins/* endpoint above, except that it is queried by contract address, instead of api id.
/asset_platforms To get the full list of blockchain network supported on CoinGecko.
/coins/categories/* To get the full list of categories supported by CoinGecko & its market data, as seen on Categories page.
/nfts/* Endpoints that return list of NFT collections on CoinGecko, and their respective floor price, market data, metadata, and historical data.
/exchanges/* Endpoints that return list of exchanges on CoinGecko, and their respective market data, tickers (trading pairs), metadata, and historical data.
/derivatives/* Endpoints that return list of derivative exchanges on CoinGecko, and their respective market data, tickers (trading pairs), and metadata.
/search/* To get query search result of coins, categories and exchanges.
/search/trending/* To get the current trending search coins on CoinGecko.
/global/* To get global crypto data such as current and historical global market cap.
/companies/* To get public companies data such as BTC and ETH treasuries.
Get Live Prices And Market Data

Discover Trending Coins

Hãy xem khách hàng nhận xét như thế nào về chúng tôi.

API thị trường dữ liệu của CoinGecko là một tập hợp các API mạnh mẽ mà các nhà phát triển có thể sử dụng để không chỉ nâng cao các ứng dụng và dịch vụ hiện có của họ mà còn để xây dựng các ứng dụng thị trường tiền mã hóa tiên tiến.
Matthew Tan
CEO, Etherscan
Nhìn chung, chúng tôi dựa vào các mức giá chính xác cho sản phẩm của mình và API của CoinGecko rất hữu ích cho việc cung cấp các mức giá chính xác để tăng khả năng cho Ứng dụng Zerion.
Andrey Balyasnikov
CTO, Zerion
CoinGecko có trách nhiệm và khả năng đáp ứng ở cấp độ hoàn toàn khác. Giải quyết nhanh chóng mọi vấn đề, không phàn nàn! CoinGecko đang giúp FanMarketCap thực hiện tốt công việc cung cấp nơi tốt nhất để tìm thông tin về fan token.
Joe Grech
Founder of FanMarketCap

Frequently Asked Questions

What is special about the Crypto Data API offered by CoinGecko?

While you may be able to get crypto price data directly from a free API offered by an exchange, CoinGecko price & market data is aggregated through 700+ centralized and decentralized exchanges. The data is exclusively provided by CoinGecko.

Crypto exchanges show different prices and sometimes provide very inaccurate odd prices. Crypto communities and projects love to use CoinGecko to get the most accurate and unbiased crypto price! Visit our methodologies page to learn how we calculate and evaluate metrics.

Ref: https://www.cnbc.com/2017/12/12/why-bitcoin-prices-are-different-on-each-exchange.html

What are the common use cases of CoinGecko API?

Well, there’s a lot of things you can do with it, but not limited to:

 • Showing live prices, market data, trading pairs, and other useful information in your applications
 • Using historical data (price, marketcap, trading volume) of a coin or NFT collection to plot chart or conduct analysis
 • Analyse the historical volume of a specific exchange
 • Discover latest trending or new coins
 • Track portfolio earnings

Here’s some case studies.
https://landing.coingecko.com/api-for-business/resources/

What can't I do with CoinGecko API?

While many industry leaders and projects are using our API data to power their applications & analysis, we do not provide the following data

 • Tick level historical data, and websocket.

  • We provide daily historical data since 2013, and hourly data from 2018. 5-minutely historical data is exclusive for our Enterprise-plan clients only.
 • Live and historical data of a coin on a specific blockchain network

 • Order book history or trade transactions data of a specific exchange

  • Our exchange and coin trading volume data is rolled by the past 24hour volume.
 • Metadata and market data of a specific individual NFT, e.g. BYAC #0069.

  • Our NFT data is on the collection level. We are working on improvements to provide on-chain individual data in the future.
 • Crypto News

Who is using CoinGecko’s Crypto Data API?

Other than the logos you see on this page, tens of thousands of users ranging from the biggest exchanges to individual research analysts use our crypto data API to power applications or conduct research work.

These may include but not limited to:

 • Hot Wallet, Cold Wallet
 • Crypto Exchanges
 • DeFi, Oracles
 • Data Aggregator
 • Portfolio Tracking and Dashboard
 • Block Explorer
 • Digital Banks
 • Tax and Audit service
 • Media platforms

Is CoinGecko's Crypto Data API free?

You may try out our Public API here: https://www.coingecko.com/en/api/documentation
Our Public API is recommended for hobbyists and not recommended for production environments & commercial uses.

Bạn đã sẵn sàng tìm hiểu khả năng vô tận của API dữ liệu tiền mã hóa của chúng tôi?

Dùng thử API công khai của CoinGecko trên ứng dụng của bạn thật sự dễ dàng!

Hãy duy trì cập nhật với những thay đổi API tiền mã hóa của chúng tôi!

Đăng ký danh sách gửi thư API của chúng tôi. Chúng tôi sẽ chỉ gửi tin tức có liên quan đến API và không gửi thông tin nào khác.
coingecko
Tiếp tục trên ứng dụng
Theo dõi giá theo thời gian thực
Mở ứng dụng
coingecko
Tiếp tục trên ứng dụng
Theo dõi giá theo thời gian thực
Mở ứng dụng