Top Decentralized Exchanges (DEX) Ranking by Trust Score - Giao ngay

* Đọc phương pháp luận hoặc cung cấp cho chúng tôi phản hồi của bạn.
# Sàn giao dịch Trust Score Beta Khối lượng trong 24h (Chuẩn hóa) Khối lượng giao dịch trong 24 giờ Lượt truy cập (SimilarWeb) # Tiền ảo # Cặp 7 ngày qua
1
DDEX exchange DDEX
Phân quyền
8
₿15.95
₿15.95
33.688 2 4
2
Nash exchange Nash
Phân quyền
7
₿39.79
₿39.79
75.774 9 14
3
dYdX exchange dYdX
Phân quyền
6
₿291.07
₿366.15
44.415 2 4
4
Idex exchange Idex
Phân quyền
6
₿104.93
₿104.93
339.621 232 242
5
ViteX exchange ViteX
Phân quyền
6
₿89.25
₿89.25
15.198 34 57
6
Binance DEX exchange Binance DEX
Phân quyền
6
₿42.33
₿42.33
184.214 104 132
7
Switcheo exchange Switcheo
Phân quyền
6
₿19.05
₿19.05
58.494 46 57
8
dex.blue exchange dex.blue
Phân quyền
4
₿0.3
₿0.3
1.000 10 16
9
Bamboo Relay exchange Bamboo Relay
Phân quyền
3
₿11.38
₿11.38
30.368 49 89
10
Newdex exchange Newdex
Phân quyền
1
₿13.45
₿13.45
49.708 55 102
11
Cybex DEX exchange Cybex DEX
Phân quyền
1
₿9.83
₿157.7
1.500 6 8
12
Saturn Network exchange Saturn Network
Phân quyền
1
₿2.02
₿2.02
71.636 59 76
13
Radar Relay exchange Radar Relay
Phân quyền
1
₿0.07
₿0.07
8.539 10 11
14
Uniswap (v1) exchange Uniswap (v1)
Phân quyền
N/A
₿353.32
₿353.32
245.101 272 377
15
Kyber Network exchange Kyber Network
Phân quyền
N/A
₿281.88
₿281.88
58.611 76 81
16
Tokenlon exchange Tokenlon
Phân quyền
N/A
₿126.74
₿180.75
19.339 20 52
17
OasisDEX exchange OasisDEX
Phân quyền
N/A
₿109.11
₿109.11
52.388 6 14
18
Bancor Network exchange Bancor Network
Phân quyền
N/A
₿92.23
₿92.23
28.149 117 137
19
Birake exchange Birake
Phân quyền
N/A
₿35.9
₿35.9
22.067 47 60
20
Deversifi  exchange Deversifi
Phân quyền
N/A
₿34.33
₿3370.07
5.238 9 14
21
Synthetix Exchange exchange Synthetix Exchange
Phân quyền
N/A
₿23.84
₿23.84
21.142 12 32
22
TokenSets exchange TokenSets
Phân quyền
N/A
₿21.47
₿21.47
40.762 57 57
23
WhaleEx exchange WhaleEx
Phân quyền
N/A
₿14.42
₿5864.99
2.200 29 51
24
StellarTerm exchange StellarTerm
Phân quyền
N/A
₿10.64
₿10.64
25.033 17 43
25
Bisq exchange Bisq
Phân quyền
N/A
₿9.79
₿9.79
55.780 8 20
26
TronTrade exchange TronTrade
Phân quyền
N/A
₿4.68
₿4.68
58.840 17 26
27
PoloniDEX exchange PoloniDEX
Phân quyền
N/A
₿3.86
₿3.86
1.500 20 48
28
ForkDelta exchange ForkDelta
Phân quyền
N/A
₿1.66
₿1.66
192.189 95 100
29
Allbit exchange Allbit
Phân quyền
N/A
₿0.66
₿0.66
18.118 2 3
30
Bitcratic exchange Bitcratic
Phân quyền
N/A
₿0.03
₿0.03
29.298 30 35
31
Joyso exchange Joyso
Phân quyền
N/A
₿0.0
₿0.0
5.966 1 1
32
Escodex exchange Escodex
Phân quyền
N/A
₿0.0
₿0.0
1.000 N/A N/A
33
OpenLedger DEX exchange OpenLedger DEX
Phân quyền
N/A
₿0.0
₿0.0
1.100 N/A N/A
34
TokenJar exchange TokenJar
Phân quyền
N/A
₿0.0
₿0.0
3.500 N/A N/A
35
Everbloom exchange Everbloom
Phân quyền
N/A
₿0.0
₿0.0
150 N/A N/A
36
Ethex exchange Ethex
Phân quyền
N/A
₿0.0
₿0.0
500 N/A N/A
37
DEx.top exchange DEx.top
Phân quyền
N/A
₿0.0
₿0.0
750 N/A N/A
38
CryptoBridge exchange CryptoBridge
Phân quyền
N/A
₿0.0
₿0.0
15.579 N/A N/A
39
AirSwap exchange AirSwap
Phân quyền
N/A
₿0.0
₿0.0
12.676 N/A N/A
40
Neblidex exchange Neblidex
Phân quyền
N/A
₿0.0
₿0.0
400 1 1
41
Aphelion exchange Aphelion
Phân quyền
N/A
₿0.0
₿0.0
120 N/A N/A
42
Orderbook.io exchange Orderbook.io
Phân quyền
N/A
₿0.0
₿0.0
1.600 N/A N/A
43
Bitshares Assets exchange Bitshares Assets
Phân quyền
N/A
₿0.0
₿0.0
7.405 N/A N/A
44
Token.Store exchange Token.Store
Phân quyền
N/A
₿0.0
₿0.0
35.536 9 9
45
Coinchangex exchange Coinchangex
Phân quyền
N/A
₿0.0
600 N/A N/A
46
EOSex exchange EOSex
Phân quyền
N/A
₿0.0
590 N/A N/A
47
BIG markets exchange BIG markets
Phân quyền
N/A
₿0.0
70 N/A N/A
48
Blockonix exchange Blockonix
Phân quyền
N/A
₿0.0
800 N/A N/A
49
Uniswap (v2) exchange Uniswap (v2)
Phân quyền
N/A
₿215.55
0 180 323
50 N/A
₿1109.76
0 8 9
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko cho iOS
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko cho Android