Tiền ảo: 14.899
Sàn giao dịch: 1.158
Giá trị vốn hóa thị trường: 2,554T $ 0.3%
Lưu lượng 24 giờ: 58,959B $
Gas: 2 GWEI
Không quảng cáo

Các sàn giao dịch phái sinh hàng đầu được xếp hạng theo hợp đồng mở và khối lượng giao dịch

Tổng khối lượng phái sinh là 300 Tỷ $, thay đổi -34.07% trong 24 giờ qua. Chúng tôi theo dõi 97 sàn giao dịch phái sinh tiền mã hóa với Binance (Futures), Bybit (Futures), và Bitget Futures trong 3 vị trí xếp hạng hàng đầu.
# Sàn giao dịch Quyết toán Hợp đồng mở trong 24h Khối lượng giao dịch trong 24 giờ Vĩnh viễn Tương lai Hợp đồng mở (7 ngày) Khối lượng (7 ngày)
1 Binance (Futures)
Binance (Futures)
Tiền mặt
BTC284.965,9565
BTC461.207,6535
355 55 binance (futures) 7d open interest binance (futures) 7d chart
2 Bybit (Futures)
Bybit (Futures)
Tiền mặt
BTC192.106,1084
BTC178.201,6398
435 108 bybit (futures) 7d open interest bybit (futures) 7d chart
3 Bitget Futures
Bitget Futures
Tiền mặt
BTC151.884,9647
BTC142.441,0345
301 0 bitget futures 7d open interest bitget futures 7d chart
4 OKX (Futures)
OKX (Futures)
Tiền mặt
BTC102.421,2859
BTC195.181,7122
239 410 okx (futures) 7d open interest okx (futures) 7d chart
5 CoinW (Futures)
CoinW (Futures)
BTC96.545,0207
BTC183.421,8720
115 0 coinw (futures) 7d open interest coinw (futures) 7d chart
6 BTSE (Futures)
BTSE (Futures)
Tiền mặt
BTC82.996,4441
BTC11.196,0526
94 10 btse (futures) 7d open interest btse (futures) 7d chart
7 BYDFi (Futures)
BYDFi (Futures)
BTC70.057,3415
BTC188.518,7414
218 0 bydfi (futures) 7d open interest bydfi (futures) 7d chart
8 Bitmart Futures
Bitmart Futures
BTC64.464,5466
BTC155.407,0518
200 0 bitmart futures 7d open interest bitmart futures 7d chart
9 Deepcoin (Derivatives)
Deepcoin (Derivatives)
BTC63.990,4332
BTC74.890,9093
133 0 deepcoin (derivatives) 7d open interest deepcoin (derivatives) 7d chart
10 OrangeX Futures
OrangeX Futures
BTC51.142,7160
BTC143.588,2913
233 0 orangex futures 7d open interest orangex futures 7d chart
11 CoinCatch Derivatives
CoinCatch Derivatives
BTC46.834,5674
BTC120.599,5734
194 0 coincatch derivatives 7d open interest coincatch derivatives 7d chart
12 Gate.io (Futures)
Gate.io (Futures)
Tiền mặt
BTC45.739,0263
BTC19.992,1634
459 0 gate.io (futures) 7d open interest gate.io (futures) 7d chart
13 XT.COM (Derivatives)
XT.COM (Derivatives)
BTC44.350,7841
BTC167.725,7511
435 61 xt.com (derivatives) 7d open interest xt.com (derivatives) 7d chart
14 Deribit
Deribit
Tiền mặt
BTC35.970,3200
BTC5.443,7695
18 76 deribit 7d open interest deribit 7d chart
15 Toobit Futures
Toobit Futures
BTC35.683,7925
BTC176.117,9815
166 0 toobit futures 7d open interest toobit futures 7d chart
16 WhiteBIT Futures
WhiteBIT Futures
Tiền mặt
BTC32.111,5742
BTC14.867,9301
83 0 whitebit futures 7d open interest whitebit futures 7d chart
17 BloFin (Futures)
BloFin (Futures)
BTC27.370,6596
BTC147.264,2353
377 0 blofin (futures) 7d open interest blofin (futures) 7d chart
18 BingX (Futures)
BingX (Futures)
Tiền mặt
BTC27.323,3611
BTC81.665,7938
280 0 bingx (futures) 7d open interest bingx (futures) 7d chart
19 KuCoin Futures
KuCoin Futures
Tiền mặt
BTC27.245,9983
BTC15.802,7057
321 4 kucoin futures 7d open interest kucoin futures 7d chart
20 HTX Futures
HTX Futures
Tiền mặt
BTC27.122,9373
BTC19.419,2497
175 8 htx futures 7d open interest htx futures 7d chart
21 Phemex (Futures)
Phemex (Futures)
Tiền mặt
BTC24.923,1695
BTC12.717,6296
293 0 phemex (futures) 7d open interest phemex (futures) 7d chart
22 BitVenus Futures
BitVenus Futures
BTC23.859,4109
BTC84.383,6193
105 0 bitvenus futures 7d open interest bitvenus futures 7d chart
23 PrimeXBT
PrimeXBT
Tiền mặt
BTC23.203,8049
BTC1.047,0911
38 0 primexbt 7d open interest primexbt 7d chart
24 CoinTR Pro (Derivatives)
CoinTR Pro (Derivatives)
BTC21.283,5562
BTC33.186,4693
101 0 cointr pro (derivatives) 7d open interest cointr pro (derivatives) 7d chart
25 MEXC (Futures)
MEXC (Futures)
Tiền mặt
BTC18.497,3502
BTC43.504,7933
460 0 mexc (futures) 7d open interest mexc (futures) 7d chart
26 Bitunix Futures
Bitunix Futures
BTC16.189,2717
BTC95.410,3591
248 0 bitunix futures 7d open interest bitunix futures 7d chart
27 Hyperliquid (Futures)
Hyperliquid (Futures)
BTC10.951,9616
BTC6.930,1529
139 0 hyperliquid (futures) 7d open interest hyperliquid (futures) 7d chart
28 BitMEX (Derivative)
BitMEX (Derivative)
Tiền mặt
BTC9.201,7844
BTC5.506,0865
148 58 bitmex (derivative) 7d open interest bitmex (derivative) 7d chart
29 Bitfinex (Futures)
Bitfinex (Futures)
Tiền mặt
BTC7.504,5253
BTC500,6367
89 0 bitfinex (futures) 7d open interest bitfinex (futures) 7d chart
30 Bitrue (Futures)
Bitrue (Futures)
BTC6.506,7498
BTC66.142,6485
278 0 bitrue (futures) 7d open interest bitrue (futures) 7d chart
31 Kraken (Futures)
Kraken (Futures)
Tiền mặt
BTC5.969,6100
BTC5.603,6814
204 81 kraken (futures) 7d open interest kraken (futures) 7d chart
32 Fairdesk Derivatives
Fairdesk Derivatives
BTC4.905,3671
BTC62.137,9231
218 0 fairdesk derivatives 7d open interest fairdesk derivatives 7d chart
33 dYdX Perpetual (Ethereum)
dYdX Perpetual (Ethereum)
BTC4.491,6454
BTC1.771,0211
38 0 dydx perpetual (ethereum) 7d open interest dydx perpetual (ethereum) 7d chart
34 Coincall
Coincall
BTC4.447,5507
BTC1.412,3928
137 0 coincall 7d open interest coincall 7d chart
35 Crypto.com Exchange (Futures)
Crypto.com Exchange (Futures)
Tiền mặt
BTC3.981,1137
BTC31.757,5318
155 21 crypto.com exchange (futures) 7d open interest crypto.com exchange (futures) 7d chart
36 Polynomial Trade
Polynomial Trade
BTC3.776,1475
BTC418,4688
74 0 polynomial trade  7d open interest polynomial trade  7d chart
37 CoinEx (Futures)
CoinEx (Futures)
BTC2.863,7563
BTC11.308,6410
235 0 coinex (futures) 7d open interest coinex (futures) 7d chart
38 DexToro
DexToro
BTC2.336,1766
BTC5,7948
36 0 dextoro 7d open interest dextoro 7d chart
39 dYdX Chain (Cosmos)
dYdX Chain (Cosmos)
BTC2.108,1879
BTC5.826,4142
112 0 dydx chain (cosmos) 7d open interest dydx chain (cosmos) 7d chart
40 Drift Protocol
Drift Protocol
BTC1.897,4457
BTC914,0017
36 0 drift protocol 7d open interest drift protocol 7d chart
41 RabbitX
RabbitX
BTC1.358,9242
BTC10.587,6735
49 0 rabbitx 7d open interest rabbitx 7d chart
42 Globe (Derivatives)
Globe (Derivatives)
BTC1.200,1305
BTC492,7163
77 0 globe (derivatives) 7d open interest globe (derivatives) 7d chart
43 Vertex (Derivatives)
Vertex (Derivatives)
BTC1.145,6865
BTC1.883,1623
51 0 vertex (derivatives) 7d open interest vertex (derivatives) 7d chart
44 ApeX Pro
ApeX Pro
BTC912,2237
BTC3.095,2228
48 0 apex pro 7d open interest apex pro 7d chart
45 Stormgain Futures
Stormgain Futures
BTC812,9348
BTC693,6871
62 0 stormgain futures 7d open interest stormgain futures 7d chart
46 WOO X (Futures)
WOO X (Futures)
Tiền mặt
BTC689,8906
BTC3.916,9831
205 0 woo x (futures) 7d open interest woo x (futures) 7d chart
47 Blitz
Blitz
BTC633,9482
BTC511,3150
51 0 blitz 7d open interest blitz 7d chart
48 Delta Exchange (Futures)
Delta Exchange (Futures)
Tiền mặt
BTC597,9096
BTC1.001,3910
79 0 delta exchange (futures) 7d open interest delta exchange (futures) 7d chart
49 Coinbase International Exchange (Derivatives)
Coinbase International Exchange (Derivatives)
BTC564,9644
BTC8.692,7950
62 0 coinbase international exchange (derivatives) 7d open interest coinbase international exchange (derivatives) 7d chart
50 Paradex
Paradex
BTC448,8822
BTC775,2030
53 0 paradex 7d open interest paradex 7d chart
51 LBank (Futures)
LBank (Futures)
BTC433,0191
BTC248.678,4098
293 0 lbank (futures) 7d open interest lbank (futures) 7d chart
52 Aevo
Aevo
BTC424,4960
BTC209,8069
95 0 aevo 7d open interest aevo 7d chart
53 GMX Derivatives (Avalanche)
GMX Derivatives (Avalanche)
BTC302,6779
BTC93,8276
4 0 gmx derivatives (avalanche) 7d open interest gmx derivatives (avalanche) 7d chart
54 GMX Derivatives (Arbitrum)
GMX Derivatives (Arbitrum)
BTC295,7919
BTC49,6825
4 0 gmx derivatives (arbitrum) 7d open interest gmx derivatives (arbitrum) 7d chart
55 HitBTC (Derivatives)
HitBTC (Derivatives)
BTC233,2149
BTC234,6291
36 0 hitbtc (derivatives) 7d open interest hitbtc (derivatives) 7d chart
56 OX.FUN
OX.FUN
BTC200,8338
BTC241,0982
115 0 ox.fun 7d open interest ox.fun 7d chart
57 Orderly Network (Derivatives)
Orderly Network (Derivatives)
BTC174,8240
BTC3.247,3361
53 0 orderly network (derivatives) 7d open interest orderly network (derivatives) 7d chart
58 Helix (Futures)
Helix (Futures)
BTC137,2402
BTC385,7817
36 0 helix (futures) 7d open interest helix (futures) 7d chart
59 Flipster
Flipster
BTC105,5306
BTC3.085,4696
258 0 flipster 7d open interest flipster 7d chart
60 AscendEX  (BitMax) (Futures)
AscendEX (BitMax) (Futures)
Tiền mặt
BTC103,4120
BTC33.090,2520
92 0 ascendex  (bitmax) (futures) 7d open interest ascendex  (bitmax) (futures) 7d chart
61 HashKey Global (Futures)
HashKey Global (Futures)
BTC103,0773
BTC1.909,1499
2 0 hashkey global (futures) 7d open interest hashkey global (futures) 7d chart
62 MUFEX
MUFEX
BTC102,8583
BTC1.064.589,4764
75 0 mufex 7d open interest mufex 7d chart
63 Kine Protocol (Derivatives)
Kine Protocol (Derivatives)
BTC90,7482
BTC13.301,5492
83 0 kine protocol (derivatives) 7d open interest kine protocol (derivatives) 7d chart
64 Gemini Derivatives
Gemini Derivatives
BTC84,9486
BTC55,5610
14 0 gemini derivatives 7d open interest gemini derivatives 7d chart
65 Powertrade (Derivatives)
Powertrade (Derivatives)
BTC67,7453
BTC52,1859
26 0 powertrade (derivatives) 7d open interest powertrade (derivatives) 7d chart
66 Levana Perps (Osmosis)
Levana Perps (Osmosis)
BTC48,9424
BTC3,9281
41 0 levana perps (osmosis) 7d open interest levana perps (osmosis) 7d chart
67 Poloniex Futures
Poloniex Futures
BTC48,2635
BTC219,4210
14 0 poloniex futures 7d open interest poloniex futures 7d chart
68 BigONE Futures
BigONE Futures
BTC42,2215
BTC458.127,7520
16 0 bigone futures 7d open interest bigone futures 7d chart
69 ApeX Omni
ApeX Omni
BTC38,8969
BTC249,0407
20 0 apex omni 7d open interest apex omni 7d chart
70 Perpetual Protocol
Perpetual Protocol
BTC38,4072
BTC8,3164
20 0 perpetual protocol 7d open interest perpetual protocol 7d chart
71 KiloEx (opBnb)
KiloEx (opBnb)
BTC35,3886
BTC423,1391
67 0 kiloex (opbnb) 7d open interest kiloex (opbnb) 7d chart
72 Holdstation DeFutures
Holdstation DeFutures
BTC14,6941
BTC2.073,8193
61 0 holdstation defutures 7d open interest holdstation defutures 7d chart
73 VALR Futures
VALR Futures
BTC11,8689
BTC12,3131
17 0 valr futures 7d open interest valr futures 7d chart
74 Surf Protocol
Surf Protocol
BTC8,8715
BTC224,3160
38 0 surf protocol 7d open interest surf protocol 7d chart
75 Aboard Exchange
Aboard Exchange
BTC8,8240
BTC3.587,7828
37 0 aboard exchange 7d open interest aboard exchange 7d chart
76 Equation
Equation
BTC6,1534
BTC1,7503
48 0 equation 7d open interest equation 7d chart
77 KiloEx (BSC)
KiloEx (BSC)
BTC3,8663
BTC2,2237
32 0 kiloex (bsc) 7d open interest kiloex (bsc) 7d chart
78 Demex (Derivatives)
Demex (Derivatives)
BTC2,4531
BTC134,9591
64 0 demex (derivatives) 7d open interest demex (derivatives) 7d chart
79 MYX
MYX
BTC1,5004
BTC4.996,4452
4 0 myx 7d open interest myx 7d chart
80 KiloEx (Manta Pacific)
KiloEx (Manta Pacific)
BTC1,1814
BTC4,0729
32 0 kiloex (manta pacific) 7d open interest kiloex (manta pacific) 7d chart
81 zkEra Finance (Telos)
zkEra Finance (Telos)
BTC0,1746
BTC0,1455877823582701
3 0 zkera finance (telos) 7d open interest zkera finance (telos) 7d chart
82 zkEra Finance
zkEra Finance
BTC0,004937
BTC0,0016952675602571
2 0 zkera finance 7d open interest zkera finance 7d chart
83 zkEra Finance (Metis)
zkEra Finance (Metis)
BTC0,0000
BTC0,0001733617775819
3 0 zkera finance (metis) 7d open interest zkera finance (metis) 7d chart
84 SynFutures
SynFutures
-
BTC10.507,7610
40 0 synfutures 7d open interest synfutures 7d chart
85 GMO Japan (Futures)
GMO Japan (Futures)
Tiền mặt
-
BTC1.290,7667
11 0 gmo japan (futures) 7d open interest gmo japan (futures) 7d chart
86 Bitflyer (Futures)
Bitflyer (Futures)
Tiền mặt
-
BTC769,2021
1 0 bitflyer (futures) 7d open interest bitflyer (futures) 7d chart
87 Bibox (Futures)
Bibox (Futures)
Tiền mặt
-
BTC133,2643
27 0 bibox (futures) 7d open interest bibox (futures) 7d chart
88 Orderly Network (Derivatives) (Near)
Orderly Network (Derivatives) (Near)
-
BTC0,4584292320108079
4 0 orderly network (derivatives) (near) 7d open interest orderly network (derivatives) (near) 7d chart
89 KTX.Finance (Arbitrum)
KTX.Finance (Arbitrum)
-
BTC0,0000
5 0 ktx.finance (arbitrum) 7d open interest ktx.finance (arbitrum) 7d chart
90 BHEX (Futures)
BHEX (Futures)
-
BTC0,0000
0 0 bhex (futures) 7d open interest bhex (futures) 7d chart
91 MCDEX (Arbitrum)
MCDEX (Arbitrum)
-
BTC0,0000
0 0 mcdex (arbitrum) 7d open interest mcdex (arbitrum) 7d chart
92 BitMake Futures
BitMake Futures
-
BTC0,0000
22 0 bitmake futures 7d open interest bitmake futures 7d chart
93 KTX.Finance (Mantle)
KTX.Finance (Mantle)
-
BTC0,0000
3 0 ktx.finance (mantle) 7d open interest ktx.finance (mantle) 7d chart
94 KTX.Finance (BSC)
KTX.Finance (BSC)
-
BTC0,0000
3 0 ktx.finance (bsc) 7d open interest ktx.finance (bsc) 7d chart
95 OPNX Derivatives
OPNX Derivatives
-
BTC0,0000
15 0 opnx derivatives 7d open interest opnx derivatives 7d chart
96 MCDEX (BSC)
MCDEX (BSC)
-
BTC0,0000
0 0 mcdex (bsc) 7d open interest mcdex (bsc) 7d chart
97 CME Group
CME Group
Tiền mặt
-
BTC0,0000
0 5 cme group 7d open interest cme group 7d chart
Hiển thị 1 đến 97 trong số 97 kết quả
Hàng
Chọn loại tiền
Tiền tệ đề xuất
USD
US Dollar
IDR
Indonesian Rupiah
TWD
New Taiwan Dollar
EUR
Euro
KRW
South Korean Won
JPY
Japanese Yen
RUB
Russian Ruble
CNY
Chinese Yuan
Tiền định danh
AED
United Arab Emirates Dirham
ARS
Argentine Peso
AUD
Australian Dollar
BDT
Bangladeshi Taka
BHD
Bahraini Dinar
BMD
Bermudian Dollar
BRL
Brazil Real
CAD
Canadian Dollar
CHF
Swiss Franc
CLP
Chilean Peso
CZK
Czech Koruna
DKK
Danish Krone
GBP
British Pound Sterling
GEL
Georgian Lari
HKD
Hong Kong Dollar
HUF
Hungarian Forint
ILS
Israeli New Shekel
INR
Indian Rupee
KWD
Kuwaiti Dinar
LKR
Sri Lankan Rupee
MMK
Burmese Kyat
MXN
Mexican Peso
MYR
Malaysian Ringgit
NGN
Nigerian Naira
NOK
Norwegian Krone
NZD
New Zealand Dollar
PHP
Philippine Peso
PKR
Pakistani Rupee
PLN
Polish Zloty
SAR
Saudi Riyal
SEK
Swedish Krona
SGD
Singapore Dollar
THB
Thai Baht
TRY
Turkish Lira
UAH
Ukrainian hryvnia
VEF
Venezuelan bolívar fuerte
VND
Vietnamese đồng
ZAR
South African Rand
XDR
IMF Special Drawing Rights
Tiền mã hóa
BTC
Bitcoin
ETH
Ether
LTC
Litecoin
BCH
Bitcoin Cash
BNB
Binance Coin
EOS
EOS
XRP
XRP
XLM
Lumens
LINK
Chainlink
DOT
Polkadot
YFI
Yearn.finance
Đơn vị Bitcoin
BITS
Bits
SATS
Satoshi
Hàng hóa
XAG
Silver - Troy Ounce
XAU
Gold - Troy Ounce
Chọn ngôn ngữ
Các ngôn ngữ phổ biến
EN
English
RU
Русский
DE
Deutsch
PL
język polski
ES
Español
VI
Tiếng việt
FR
Français
PT
Português
Tất cả các ngôn ngữ
AR
العربية
BG
български
CS
čeština
DA
dansk
EL
Ελληνικά
FI
suomen kieli
HE
עִבְרִית
HI
हिंदी
HR
hrvatski
HU
Magyar nyelv
ID
Bahasa Indonesia
IT
Italiano
JA
日本語
KO
한국어
LT
lietuvių kalba
NL
Nederlands
NO
norsk
RO
Limba română
SK
slovenský jazyk
SL
slovenski jezik
SV
Svenska
TH
ภาษาไทย
TR
Türkçe
UK
украї́нська мо́ва
ZH
简体中文
ZH-TW
繁體中文
Đăng nhập để dễ dàng theo dõi tiền ảo bạn yêu thích 🚀
Nếu tiếp tục, tức là bạn đồng ý với Điều khoản dịch vụ của CoinGecko và xác nhận rằng bạn đã đọc Chính sách về quyền riêng tư của chúng tôi
hoặc
Quên mật khẩu?
Không nhận được hướng dẫn xác nhận tài khoản?
Gửi lại hướng dẫn xác nhận tài khoản
HOÀN TOÀN MIỄN PHÍ! Dễ dàng theo dõi tiền ảo yêu thích của bạn với CoinGecko 🚀
Nếu tiếp tục, tức là bạn đồng ý với Điều khoản dịch vụ của CoinGecko và xác nhận rằng bạn đã đọc Chính sách về quyền riêng tư của chúng tôi
hoặc
Mật khẩu phải có ít nhất 8 ký tự bao gồm 1 ký tự viết hoa, 1 ký tự viết thường, 1 số và 1 ký tự đặc biệt
Không nhận được hướng dẫn xác nhận tài khoản?
Gửi lại hướng dẫn xác nhận tài khoản
Quên mật khẩu?
Bạn sẽ nhận được email hướng dẫn thiết lập lại mật khẩu trong vài phút nữa.
Gửi lại hướng dẫn xác nhận tài khoản
Bạn sẽ nhận được email hướng dẫn xác nhận tài khoản trong vài phút nữa.
Tải ứng dụng CoinGecko.
Quét mã QR này để tải ứng dụng ngay App QR Code Hoặc truy cập trên các cửa hàng ứng dụng
coingecko
Tiếp tục trên ứng dụng
Theo dõi giá theo TG thực
Mở ứng dụng