Bluearrow
Cách dễ dàng nhất để tìm %(coin_name)7 ngày trước
# Coin % % % %
1
Loader
BTC
96
$109,317,429,775.82
98
15506
9633
1735
3280
2755

4745

419

182
97
290000
6395
2.17
273

33521

266524
72
Bing mini
50,500,000
Alexa mini
5222
2
Loader
ETH
86
$25,279,681,354.30
93
6630
2009
796
2378
1916

977

120

91
76
105417
1486
2.46
28.7

71158

129485
65
Bing mini
11,100,000
Alexa mini
5974
3
Loader
LTC
Scrypt (N/A)
76
$396,005,621.46
90
1620
1055
329
194
183

81

33

80
71
46816
1069
2.33
46.4

53656

66872
44
Bing mini
5,870,000
Alexa mini
55960
4
Loader
XRP
72
$69,243,000.00
85
1494
457
281
271
211

268

21

29
62
19060
592
1.52
34.1

22100

77675
42
Bing mini
108,000
Alexa mini
12230
5
Loader
NEO
72
$94,998,937.79
78
699
263
159
30
24

15

10

13
68
16380
838
2.40
185

2523

45103
45
Bing mini
11,300,000
Alexa mini
59737
6
Loader
DASH
69
$1,052,421,211.15
82
523
315
149
226
165

1118

48

27
51
7165
143
0.4
4.52

25022

42893
44
Bing mini
4,370,000
Alexa mini
36211
7
Loader
XMR
Cryptonight (N/A)
68
$33,286,887.97
86
871
427
184
687
514

1412

118

195
57
18124
398
1.02
25.6

7181

35491
43
Bing mini
3,780,000
Alexa mini
45085
8
Loader
SC
Blake2b (N/A)
64
$6,703,974.71
87
1480
187
199
941
830

851

31

73
51
14048
426
0.6
17.9

864

24330
40
Bing mini
418,000
Alexa mini
25420
9
Loader
ZEC
64
$19,013,400.00
82
2671
672
307
1813
1180

285

29

10
47
4264
315
0.3
3.69

4546

23406
47
Bing mini
2,140,000
Alexa mini
15940
10
Loader
SNT
63
$6,854,418.21
85
1172
253
124
967
698

115

31

71
44
2778
21
0.1
1.90

4430

19525
49
Bing mini
23,000,000
Alexa mini
35234
11
Loader
DOGE
Scrypt (N/A)
63
$2,599,091.30
75
1313
591
215
389
335

732

67

2
63
78693
284
0.7
14.2

59053

160034
43
Bing mini
4,510,000
Alexa mini
52748
12
Loader
GNT
63
$4,348,430.00
85
1363
109
219
547
436

417

13

108
50
10510
259
0.1
3.00

5455

37156
46
Bing mini
15,700,000
Alexa mini
57162
13
Loader
EOS
62
$36,871,606.66
81
798
167
236
120
67

64

19

233
42
2241
32
0.1
1.35

1735

11861
41
Bing mini
929,000
Alexa mini
33430
14
Loader
LSK
Proof of Stake (N/A)
61
$5,133,383.97
84
371
104
89
481
412

204

21

269
49
4892
125
0.4
9.02

14896

28123
37
Bing mini
500,000
Alexa mini
73251
15
Loader
IOT
61
$66,659,555.36
51
286
71
65
201
124

3

3

5
53
11184
605
2.42
27.3

0

9581
47
Bing mini
13,000,000
Alexa mini
37813
16
Loader
BTS
61
$19,391,927.60
79
319
122
103
273
177

235

39

24
44
2605
46
0.1
0.5

9595

7558
37
Bing mini
448,000
Alexa mini
54456
17
Loader
STRAT
61
$20,497,757.78
68
29
27
19
26
19

123

9

29
48
4658
234
0.3
5.02

4532

28404
40
Bing mini
1,100,000
Alexa mini
51902
18
Loader
WAVES
Proof of Stake (N/A)
60
$2,634,740.00
76
181
55
52
82
42

384

17

195
46
2583
47
0.4
2.02

28254

13923
43
Bing mini
4,060,000
Alexa mini
47069
19
Loader
REP
60
$2,243,570.00
82
229
54
61
131
122

123

14

126
47
4305
177
0.02
0.1

15910

30524
40
Bing mini
2,020,000
Alexa mini
95207
20
Loader
XEM
Proof of Importance (N/A)
59
$7,340,001.23
62
52
38
40
320
218

82

16

1
48
5002
129
0.3
3.81

7538

20687
43
Bing mini
3,000,000
Alexa mini
38311
21
Loader
BCH
59
$1,946,432,672.53
64
130
72
48
47
29

13

3

33
21
659
10
0.1
0.5

0

0
51
Bing mini
88,900,000
Alexa mini
53178
22
Loader
FCT
59
$3,916,184.17
77
76
16
43
27
26

235

10

174
46
4552
200
0.2
3.83

3952

27361
36
Bing mini
584,000
Alexa mini
710702
23
Loader
SBD
59
$97,365.62
86
505
226
113
913
736

175

20

212
51
2126
95
1.44
0.3

11091

24140
87
Bing mini
1,130,000
Alexa mini
2623
24
Loader
STEEM
SHA-256 (N/A)
58
$904,541.97
86
505
226
113
913
736

365

34

212
19
0
0
0
0

11091

24140
86
Bing mini
699,000
Alexa mini
2623
25
Loader
LBC
58
$1,726,225.82
84
3335
134
101
313
243

399

18

110
45
2611
44
0.1
0.7

13099

13170
35
Bing mini
199,000
Alexa mini
55310
26
Loader
MAID
57
$2,674,320.00
74
92
38
51
75
56

553

34

16
43
3173
73
0
0

2341

23931
34
Bing mini
282,000
Alexa mini
122160
27
Loader
PIVX
Quark (N/A)
57
$1,007,240.00
80
89
70
53
78
68

138

15

37
45
2542
34
0.4
4.48

6601

16022
33
Bing mini
160,000
Alexa mini
112362
28
Loader
XLM
56
$8,023,600.00
60
269
50
64
112
50

68

14

0
45
2913
105
0.08
1.06

6848

22271
41
Bing mini
2,130,000
Alexa mini
49029
29
Loader
BNT
56
$2,194,877.06
71
213
55
36
8
6

153

4

178
43
2452
28
0.1
1.35

2361

15001
35
Bing mini
117,000
Alexa mini
35755
30
Loader
NXT
Proof of Stake (N/A)
56
$8,933,342.82
60
53
86
53
365
299

13

10

1
46
3113
90
0.1
2.90

18861

15638
42
Bing mini
5,080,000
Alexa mini
105050
31
Loader
XVG
Scrypt (N/A)
56
$2,230,898.98
76
48
29
39
12
10

41

11

83
41
1861
48
0.1
2.56

2136

9023
39
Bing mini
1,170,000
Alexa mini
97435
32
Loader
DGB
55
$9,238,808.21
57
102
53
55
33
25

34

7

0
49
6645
133
0.2
5.24

9521

46422
36
Bing mini
330,000
Alexa mini
54775
33
Loader
DCR
Blake-256 (N/A)
55
$1,213,552.72
79
118
47
38
242
190

527

22

62
36
2604
63
0.4
5.52

0

9941
35
Bing mini
249,000
Alexa mini
74905
34
Loader
RDD
Proof of Stake Velocity (N/A)
55
$1,691,965.49
61
159
71
107
78
39

17

13

0
57
24467
229
0.8
15.2

14975

42048
35
Bing mini
273,000
Alexa mini
109248
35
Loader
PPC
SHA-256 (N/A)
54
$623,525.24
78
297
182
80
63
34

115

23

35
43
3530
52
0.02
0.2

2866

13061
38
Bing mini
921,000
Alexa mini
128179
36
Loader
BCN
Cryptonight (N/A)
52
$1,953,282.58
56
157
1776
58
130
43

10

5

2
43
2647
51
0.2
2.46

1547

11918
38
Bing mini
569,000
Alexa mini
52031
37
Loader
SYS
SHA-256 (N/A)
52
$607,523.07
67
27
8
29
141
70

17

6

121
41
1073
67
0.04
0.1

4034

29753
32
Bing mini
135,000
Alexa mini
192302
38
Loader
GRC
Proof of Research (N/A)
51
$74,102.54
79
154
93
58
309
192

139

30

181
43
2399
126
0.3
3.25

1198

12827
34
Bing mini
246,000
Alexa mini
193065
39
Loader
FTC
NeoScrypt (N/A)
51
$80,704.13
79
70
86
48
85
61

99

12

101
43
3640
7
0.02
0.02

2691

10652
34
Bing mini
322,000
Alexa mini
204706
40
Loader
XCP
51
$1,211,521.42
68
211
134
57
539
472

324

30

0
39
774
24
0.02
0.1

3164

15284
38
Bing mini
1,310,000
Alexa mini
245385
41
Loader
NMC
SHA-256 (N/A)
51
$340,785.64
74
186
71
42
107
37

141

29

109
42
2962
41
0.02
0.5

1630

7866
36
Bing mini
697,000
Alexa mini
1609873
42
Loader
TIME
51
$773,546.00
72
31
34
13
10
7

59

10

33
36
236
3
0.02
0.04

21005

8297
28
Bing mini
35,900
Alexa mini
303056
43
Loader
QRL
50
$1,367,337.83
70
101
27
36
5
2

74

15

71
33
563
8
0
0.08

158

2915
35
Bing mini
383,000
Alexa mini
236916
44
Loader
MLN
50
$252,556.00
68
49
10
21
65
40

28

6

170
29
666
8
0
0

0

4978
49
Bing mini
79,000,000
Alexa mini
265468
45
Loader
VTC
Lyra2RE (N/A)
50
$641,885.26
56
27
19
16
4
3

27

16

0
48
5688
204
0.3
7.48

3012

28622
34
Bing mini
309,000
Alexa mini
210282
46
Loader
ARK
50
$5,938,180.00
33
33
36
19
21
8

1

1

0
48
2564
518
0.9
18.0

3866

8409
44
Bing mini
8,960,000
Alexa mini
132501
47
Loader
XZC
49
$790,258.00
63
128
66
48
43
26

49

8

5
34
421
8
0.04
0.06

813

2589
35
Bing mini
361,000
Alexa mini
219817
48
Loader
BAT
48
$24,113,396.41
37
68
22
23
10
8

1

1

0
36
2924
43
0.3
4.77

0

9880
46
Bing mini
13,400,000
Alexa mini
56063
49
Loader
SWT
48
$140,715.90
69
30
15
15
354
246

58

11

9
35
569
69
0
0.04

1118

2741
38
Bing mini
1,410,000
Alexa mini
211192
50
Loader
BURST
47
$612,902.63
57
60
44
35
12
9

10

5

7
38
1424
35
0.2
1.35

378

5354
36
Bing mini
190,000
Alexa mini
37647
51
Loader
NXS
47
$525,679.30
60
27
20
20
10
5

19

8

12
25
231
5
0.02
0.08

0

4021
42
Bing mini
6,140,000
Alexa mini
298527
52
Loader
VRC
Proof of Stake-Time (N/A)
47
$203,161.52
58
59
17
36
64
64

71

8

0
38
753
90
0
0.1

2681

12017
33
Bing mini
185,000
Alexa mini
221215
53
Loader
CLAM
Proof of Stake (N/A)
46
$642,890.16
61
42
39
27
134
93

129

12

0
24
139
4
0
0

0

8431
27
Bing mini
25,400
Alexa mini
540705
54
Loader
TRST
46
$600,378.09
51
40
14
19
31
22

94

3

0
36
482
7
0.02
0.1

2136

6130
45
Bing mini
17,500,000
Alexa mini
224208
55
Loader
VIA
Scrypt (N/A)
46
$815,698.83
56
18
7
11
2
1

22

6

13
33
450
53
0.02
0.08

88

9688
31
Bing mini
102,000
Alexa mini
379420
56
Loader
ANT
46
$830,263.07
69
72
26
20
45
27

32

7

164
9.2
0
0
0
0

0

15051
42
Bing mini
3,450,000
Alexa mini
82810
57
Loader
NAV
Proof of Stake (N/A)
46
$310,555.37
58
7
3
4
57
45

20

2

13
36
453
28
0.02
0.1

2305

9993
29
Bing mini
43,100
Alexa mini
311546
58
Loader
OMNI
46
$178,909.00
60
54
13
23
220
167

402

20

0
35
392
33
0.08
0.4

576

8125
27
Bing mini
23,500
Alexa mini
311983
59
Loader
XMY
45
$335,662.00
57
23
27
24
31
31

21

9

0
40
1222
13
0.06
0.8

2766

16267
29
Bing mini
55,800
Alexa mini
394001
60
Loader
LUN
45
$6,882,301.98
34
5
1
10
4
4

2

2

0
34
407
9
0.1
0.3

254

6164
47
Bing mini
44,000,000
Alexa mini
267980

Cập nhật lần cuối: 2017-08-17 13:25:37 UTC (less than a minute ago)


Đọc Khuyến cáo: Việc giao dịch tiền ảo là 1 hoạt động rủi ro cao. Hãy tham khảo chuyên gia tài chính của bạn trước khi đưa ra bất kì quyết định nào. CoinGecko sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kì quyết định nào được đưa ra.


Loại coin ưa thích của bạn khôn được liệt kê tại đây?

Hàng tuần chúng tôi sẽ có thể bổ sung một số loại coin mới vào bảng xếp hạng. Nếu bạn muốn thấy loại coin của mình trong bảng xếp hạng này sớm, vui lòng để lại comment và phản hồi tại địa chỉ hello@coingecko.com

Bạn thấy thích chứ? Hãy quyên góp để ủng hộ chúng tôi nhé!
Bitcoin BTC: 1ECGUKEosEhaZnywCVxw6e1VUcPRqGkhvd
Litecoin LTC: LZCRywjSPCXC2d8ybWgdTjyQrq7GRg3JqB
Dogecoin DOGE: DS3kJgp3mAdezrV5bmKKoXkUiR5tqbrAgg
Ethereum ETH: 0xfdec0b743e8ea2039d09eb62c42894607927070a
Peercoin PPC: P9eCsoFwUK7ZAKdCa7mrwfFr5NW1SMe4mf
Dash DASH: XwCDYgm8PjJHXN7Do8zCsymxptpQmQ691M
Feathercoin FTC: 6psFUUwC9Qq5bTYyyBkSsbrZbMiu4CiM9k
Reddcoin RDD: RpHm7cxhcUEP5YhRmMfsKqEfPzuAFPJnCd
Blackcoin BC: B7MfUueoNjG6RXcaw97rFSWCx1JhghupmS
Vertcoin VTC: VtMRFMRJDysdge2DTy9nubG8YvJBhFRcMQ