Bluearrow
Cách dễ dàng nhất để tìm %(coin_name)7 ngày trước
# Coin % % % %
1
Loader
BTC
85
$1,629,380,799.93
98
17864
10819
1932
3405
2889

4914

438

218
93
367514
9278
2.00
258

34451

357381
69
Bing mini
72,100,000
Alexa mini
5122
2
Loader
ETH
75
$226,141,386.77
94
8232
2564
946
2585
2058

1080

144

63
73
135121
2158
2.16
30.0

85165

177340
55
Bing mini
15,900,000
Alexa mini
9455
3
Loader
LTC
Scrypt (N/A)
69
$66,087,373.09
92
1863
1161
375
205
189

83

33

30
66
64906
1128
1.55
32.3

59653

125897
43
Bing mini
6,390,000
Alexa mini
59873
4
Loader
XRP
67
$86,226,700.00
78
1623
482
299
279
217

273

21

3
66
32744
805
2.24
38.6

32439

168552
39
Bing mini
138,000
Alexa mini
13676
5
Loader
XMR
Cryptonight (N/A)
65
$24,603,604.14
88
1232
539
221
811
672

1589

129

164
59
30861
755
1.25
25.8

10205

81086
44
Bing mini
5,170,000
Alexa mini
34077
6
Loader
DASH
63
$39,175,397.83
84
622
372
158
240
171

1206

50

48
53
9835
313
0.6
3.33

29007

87361
44
Bing mini
4,890,000
Alexa mini
33032
7
Loader
NEO
62
$20,968,826.40
78
968
342
240
49
43

25

13

8
57
32575
586
0.7
35.0

6639

106582
47
Bing mini
12,900,000
Alexa mini
28129
8
Loader
ZEC
61
$27,134,400.00
88
2892
738
327
1872
1230

314

32

43
47
6310
249
0.2
1.18

5757

34928
43
Bing mini
2,890,000
Alexa mini
24898
9
Loader
LSK
Proof of Stake (N/A)
61
$6,470,208.15
84
597
143
135
555
454

270

26

396
55
16282
318
0.8
11.9

18262

65160
37
Bing mini
687,000
Alexa mini
47924
10
Loader
GNT
59
$1,715,660.00
87
1607
158
231
675
479

502

21

276
49
13210
242
0.04
1.86

7123

57119
45
Bing mini
17,100,000
Alexa mini
86045
11
Loader
IOT
59
$8,323,665.96
66
491
117
107
345
155

17

8

6
60
23238
676
1.96
39.8

7880

21083
47
Bing mini
14,200,000
Alexa mini
28871
12
Loader
ETC
58
$19,944,900.00
83
157
89
52
193
162

94

13

48
40
7858
222
0.2
0.9

0

74937
39
Bing mini
3,280,000
Alexa mini
0
13
Loader
DOGE
Scrypt (N/A)
58
$2,188,490.53
75
1374
606
225
393
336

732

67

0
61
81054
389
0.6
10.6

59669

164624
41
Bing mini
3,750,000
Alexa mini
67580
14
Loader
EOS
58
$4,309,474.84
88
1262
288
336
320
236

225

41

176
44
3531
198
0.04
0.8

2685

28341
39
Bing mini
1,090,000
Alexa mini
42296
15
Loader
SC
Blake2b (N/A)
57
$1,137,412.41
87
1674
227
216
1043
905

910

38

180
49
16376
282
0.2
2.76

1002

41103
37
Bing mini
501,000
Alexa mini
43273
16
Loader
SBD
57
$63,950.31
89
599
271
129
1048
856

313

23

123
49
2873
162
1.02
0.5

14600

38848
86
Bing mini
1,010,000
Alexa mini
2191
17
Loader
WAVES
Proof of Stake (N/A)
57
$8,689,580.00
76
249
76
59
92
44

527

20

374
48
4023
219
0.2
1.31

32144

34884
42
Bing mini
4,580,000
Alexa mini
49133
18
Loader
XLM
57
$77,327,800.00
62
269
51
67
112
50

68

14

0
53
5467
404
1.31
26.9

7252

37258
40
Bing mini
2,570,000
Alexa mini
67104
19
Loader
STRAT
57
$5,758,145.60
78
46
38
22
61
54

189

10

116
48
6430
204
0.2
3.10

5324

56137
40
Bing mini
2,130,000
Alexa mini
76093
20
Loader
ADA
56
$2,808,722.00
85
352
43
55
502
497

136

22

937
40
1551
73
0.3
4.27

1732

5691
32
Bing mini
155,000
Alexa mini
133608
21
Loader
GAS
56
$211,884.02
80
968
342
240
49
43

25

13

12
57
32575
610
0.7
34.7

6639

106582
35
Bing mini
138,000
Alexa mini
28129
22
Loader
SNT
56
$663,314.00
86
1410
288
147
1310
967

377

45

207
44
3259
178
0.02
0.4

5105

36483
46
Bing mini
26,100,000
Alexa mini
85781
23
Loader
VTC
Lyra2RE (N/A)
56
$63,965,031.77
61
65
28
25
5
4

28

17

2
62
11679
842
2.92
54.3

3868

36878
35
Bing mini
395,000
Alexa mini
125684
24
Loader
REP
55
$532,878.00
82
265
59
70
133
128

235

16

254
47
4923
216
0
0.1

16172

51291
40
Bing mini
3,550,000
Alexa mini
118357
25
Loader
PIVX
Quark (N/A)
55
$723,933.00
81
123
84
68
89
79

174

17

183
46
4089
237
0.3
6.33

7418

25645
34
Bing mini
350,000
Alexa mini
120099
26
Loader
STEEM
SHA-256 (N/A)
55
$762,519.82
86
602
273
129
1050
856

497

36

123
20
0
0
0
0

14600

38848
85
Bing mini
564,000
Alexa mini
2191
27
Loader
BTS
55
$1,669,957.89
79
401
153
118
317
219

256

39

21
44
3715
202
0.1
0.5

10213

9273
37
Bing mini
576,000
Alexa mini
57684
28
Loader
XEM
Proof of Importance (N/A)
54
$4,194,717.28
62
53
38
38
322
219

82

16

0
48
6949
330
0.08
0.6

9549

50138
42
Bing mini
3,280,000
Alexa mini
46886
29
Loader
FCT
54
$673,722.86
79
84
20
42
27
26

268

10

132
46
6018
219
0.02
0.2

4395

45542
35
Bing mini
722,000
Alexa mini
1117168
30
Loader
XVG
Scrypt (N/A)
54
$1,763,208.81
78
100
42
67
25
20

44

12

45
47
5185
269
0.4
5.88

4077

26405
38
Bing mini
1,260,000
Alexa mini
78752
31
Loader
BCH
53
$332,756,602.42
64
212
114
74
63
33

13

3

30
21
791
6
0.06
0

0

0
52
Bing mini
125,000,000
Alexa mini
34280
32
Loader
LBC
52
$272,306.28
84
3508
157
127
380
280

423

22

255
44
3151
152
0
0.1

14175

20628
34
Bing mini
217,000
Alexa mini
80004
33
Loader
DCR
Blake-256 (N/A)
51
$327,722.21
81
148
61
51
254
211

592

26

46
36
3705
204
0.1
1.61

0

23189
35
Bing mini
330,000
Alexa mini
83687
34
Loader
XZC
51
$1,439,070.00
77
163
92
65
54
37

55

10

28
39
1048
150
0.06
0.7

2623

11081
34
Bing mini
308,000
Alexa mini
179308
35
Loader
PPC
SHA-256 (N/A)
51
$96,490.86
79
308
194
77
75
39

137

26

45
44
3812
144
0.06
0.08

3127

20142
37
Bing mini
918,000
Alexa mini
170518
36
Loader
XCP
51
$185,660.96
81
213
139
56
541
474

335

31

20
39
898
134
0.02
0.2

3215

21236
37
Bing mini
1,010,000
Alexa mini
275496
37
Loader
STORJ
50
$168,585.47
75
156
52
33
184
129

76

21

19
46
3930
188
0.2
1.78

5802

42056
34
Bing mini
197,000
Alexa mini
52869
38
Loader
BNT
50
$485,903.09
71
269
78
51
9
6

153

4

84
43
2891
189
0.1
0.3

2593

28234
34
Bing mini
292,000
Alexa mini
98942
39
Loader
NAV
Proof of Stake (N/A)
50
$1,532,684.84
62
19
8
8
67
52

23

3

17
46
3774
210
0.5
8.31

3243

19460
33
Bing mini
247,000
Alexa mini
123879
40
Loader
SYS
SHA-256 (N/A)
50
$1,016,821.51
67
37
9
33
143
70

17

6

231
42
1871
189
0
0.1

4769

37339
33
Bing mini
207,000
Alexa mini
215867
41
Loader
NXT
Proof of Stake (N/A)
50
$2,491,237.02
60
53
86
53
365
299

13

10

0
46
3767
190
0.08
0.4

19245

28223
41
Bing mini
5,000,000
Alexa mini
207842
42
Loader
DGB
50
$2,813,384.07
56
126
63
68
43
26

34

7

0
49
8058
209
0.1
0.8

10892

61239
35
Bing mini
413,000
Alexa mini
114930
43
Loader
ZEN
50
$7,718,505.47
66
47
19
26
25
14

43

10

10
37
730
170
0.4
4.88

597

5539
31
Bing mini
125,000
Alexa mini
172490
44
Loader
MAID
49
$1,599,970.00
62
99
41
51
75
56

559

35

1
44
3781
195
0
0.08

2425

35390
34
Bing mini
297,000
Alexa mini
156278
45
Loader
QRL
49
$353,779.41
80
170
38
47
33
27

360

19

361
35
902
142
0
0

220

6157
34
Bing mini
448,000
Alexa mini
435076
46
Loader
RDD
Proof of Stake Velocity (N/A)
49
$216,646.70
61
170
74
111
78
39

17

13

0
53
25528
188
0.2
4.92

15574

45927
34
Bing mini
320,000
Alexa mini
167015
47
Loader
GRC
Proof of Research (N/A)
49
$29,915.82
80
179
103
64
400
258

206

33

119
42
2692
159
0.08
0.8

1480

14092
33
Bing mini
253,000
Alexa mini
254895
48
Loader
TIME
48
$364,341.00
77
36
33
17
10
10

81

10

29
37
288
136
0.02
0

21372

9959
31
Bing mini
118,000
Alexa mini
310457
49
Loader
BCN
Cryptonight (N/A)
48
$1,178,072.93
54
204
2201
73
140
44

10

5

1
42
3473
204
0.06
0.9

1736

11830
36
Bing mini
565,000
Alexa mini
69336
50
Loader
NMC
SHA-256 (N/A)
48
$35,177.30
75
207
82
46
113
40

142

29

230
42
3128
144
0
0

1654

12229
35
Bing mini
664,000
Alexa mini
2842597
51
Loader
MLN
47
$337,800.00
73
69
19
30
108
83

82

8

413
30
845
164
0
0

0

8655
44
Bing mini
17,000,000
Alexa mini
468605
52
Loader
OK
Scrypt (N/A)
47
$397,644.30
63
151
150
132
0
0

11

8

9
45
1332
15
0.02
0.1

65050

211186
31
Bing mini
136,000
Alexa mini
290096
53
Loader
FTC
NeoScrypt (N/A)
47
$30,544.33
74
82
92
48
90
63

111

14

8
43
3717
133
0.08
0.04

2753

14779
34
Bing mini
348,000
Alexa mini
230282
54
Loader
HVN
46
$189,070.83
68
691
99
46
40
37

8

7

14
32
234
4
0
0

1317

3611
44
Bing mini
19,100,000
Alexa mini
240416
55
Loader
ZEN
45
$227,366.92
66
47
19
26
25
14

43

10

10
37
730
170
0.4
4.88

597

5539
31
Bing mini
125,000
Alexa mini
172490
56
Loader
QTUM
Proof of Stake (N/A)
45
$35,454,600.00
22
39
16
20
0
0

0

0

0
49
4591
310
0.6
14.4

6847

35836
36
Bing mini
524,000
Alexa mini
59041
57
Loader
ARK
45
$1,514,300.00
35
54
56
29
24
10

1

1

0
48
8928
258
0.3
5.58

5165

22374
44
Bing mini
9,620,000
Alexa mini
60499
58
Loader
AEON
Cryptonight (N/A)
45
$172,707.27
69
106
63
62
42
25

59

8

23
34
2276
212
0.4
4.43

0

3257
28
Bing mini
48,700
Alexa mini
0
59
Loader
NXS
44
$261,051.80
59
42
28
24
12
8

21

9

3
31
934
161
0.2
3.54

0

8352
42
Bing mini
7,350,000
Alexa mini
193645
60
Loader
TRST
44
$290,021.37
56
43
16
23
31
22

99

3

3
38
904
148
0.02
0.08

2368

10547
32
Bing mini
171,000
Alexa mini
209604
61
Loader
DMD
Groestl (N/A)
43
$151,002.39
65
4
5
8
6
6

42

8

26
30
162
133
0.02
0.1

276

6810
38
Bing mini
1,940,000
Alexa mini
279275
62
Loader
BAT
43
$1,208,454.33
37
80
23
26
10
8

1

1

0
39
5943
85
0.5
6.79

0

27122
43
Bing mini
7,440,000
Alexa mini
75680
63
Loader
OMNI
43
$151,144.00
60
61
15
23
225
172

402

20

0
35
483
138
0.06
0.2

581

11977
28
Bing mini
42,400
Alexa mini
484931
64
Loader
ANT
43
$273,646.92
74
115
40
31
65
48

62

8

97
9.7
0
0
0
0

0

29531
41
Bing mini
5,150,000
Alexa mini
127917
65
Loader
BLK
Proof of Stake (N/A)
43
$174,088.31
47
37
24
19
10
6

7

6

2
46
6967
148
0.04
0.5

4207

21829
35
Bing mini
518,000
Alexa mini
287118
66
Loader
NLG
Scrypt (N/A)
42
$77,501.66
56
52
14
24
60
36

13

5

11
35
321
136
0.02
0

3696

5195
36
Bing mini
916,000
Alexa mini
260442
67
Loader
VRC
Proof of Stake-Time (N/A)
42
$142,916.94
53
59
16
37
1
0

71

8

0
39
908
16
0.06
0.3

2807

18709
33
Bing mini
214,000
Alexa mini
270385
68
Loader
VIA
Scrypt (N/A)
42
$750,316.90
53
27
10
16
3
3

22

6

0
35
739
141
0.04
0.08

97

16181
31
Bing mini
125,000
Alexa mini
451671
69
Loader
MONA
Lyra2RE (N/A)
42
$2,803,379.43
53
97
35
39
13
12

7

7

2
23
975
174
0.2
3.46

0

0
32
Bing mini
184,000
Alexa mini
195815
70
Loader
SWT
42
$18,559.25
59
32
16
17
354
246

58

11

1
36
674
138
0.02
0.3

1196

3969
37
Bing mini
1,460,000
Alexa mini
389256
71
Loader
XRB
Blake2b (N/A)
42
$190,935.00
55
91
47
43
146
76

34

4

0
35
276
140
0.06
0.3

5231

7348
30
Bing mini
13,400
Alexa mini
20610
72
Loader
XMY
41
$24,494.20
58
23
27
24
33
32

21

9

0
40
1467
25
0
2.88

2773

14062
30
Bing mini
78,900
Alexa mini
521668
73
Loader
ADX
41
$2,749,659.54
34
21
7
17
0
0

1

1

0
42
2324
174
0
0.3

3362

23127
33
Bing mini
193,000
Alexa mini
127759
74
Loader
CLAM
Proof of Stake (N/A)
41
$880,135.16
61
47
42
28
137
94

130

12

0
25
174
136
0.02
0.04

0

9098
26
Bing mini
22,400
Alexa mini
722446
75
Loader
BURST
41
$180,017.62
49
67
43
44
12
9

10

5

0
39
2184
149
0.08
1.82

401

9205
32
Bing mini
147,000
Alexa mini
109115
76
Loader
PART
41
$145,282.93
56
26
12
13
8
5

5

5

25
30
968
152
0.06
0.4

0

6226
26
Bing mini
19,500
Alexa mini
251880
77
Loader
CRW
SHA-256 (N/A)
41
$127,786.00
66
7
16
17
20
18

47

9

16
20
50
126
0
0

694

3
35
Bing mini
755,000
Alexa mini
0
78
Loader
GBYTE
41
$167,918.00
69
47
28
11
17
10

36

10

24
8.4
0
0
0
0

0

7692
32
Bing mini
154,000
Alexa mini
118605
79
Loader
ION
41
$25,788.20
54
6
6
7
1
0

52

36

0
32
383
11
0
0

435

2033
44
Bing mini
16,300,000
Alexa mini
402302
80
Loader
UNO
41
$96,134.81
52
10
13
9
12
6

16

10

0
27
363
147
0.08
1.10

0

4186
32
Bing mini
181,000
Alexa mini
398214
81
Loader
CURE
40
$30,386.37
60
34
18
19
5
4

17

6

6
35
517
12
0
0.06

1161

6468
31
Bing mini
139,000
Alexa mini
379516
82
Loader
ZCL
40
$205,461.00
57
71
30
27
58
50

36

8

0
27
423
12
0.04
0.2

0

4298
31
Bing mini
119,000
Alexa mini
565269
83
Loader
SHIFT
Dagger (N/A)
40
$42,282.00
52
11
12
7
3
3

20

5

0
34
495
138
0
0.04

517

4756
40
Bing mini
3,830,000
Alexa mini
311496
84
Loader
BLOCK
Proof of Stake (N/A)
40
$115,045.83
43
34
11
16
0
0

4

3

0
37
666
175
0.08
0.2

1250

8533
31
Bing mini
163,000
Alexa mini
0
85
Loader
USNBT
40
$23,850.10
58
7
8
7
238
145

58

4

6
36
590
16
0
0

581

28988
30
Bing mini
96,200
Alexa mini
506357
86
Loader
XPM
39
$22,039.90
52
247
55
63
23
20

10

7

0
39
1620
135
0
0

831

9042
33
Bing mini
272,000
Alexa mini
607458
87
Loader
NSR
Proof of Stake (N/A)
39
$398.42
58
7
8
7
238
145

58

4

6
36
590
16
0
0

581

28988
29
Bing mini
65,500
Alexa mini
506357
88
Loader
POT
Proof of Stake Velocity (N/A)
39
$63,477.62
38
13
15
10
1
0

3

3

0
43
2494
143
0.04
0.4

8914

17985
33
Bing mini
239,000
Alexa mini
232966
89
Loader
SKY
39
$14,283.00
81
216
98
66
216
173

193

12

157
6.7
0
0
0
0

0

1321
30
Bing mini
88,600
Alexa mini
410293
90
Loader
GOLOS
39
$34,970.20
70
43
28
17
191
125

22

9

155
12
0
0
0
0

1031

281
36
Bing mini
370,000
Alexa mini
51254
91
Loader
MUSIC
39
$149,264.79
67
65
27
28
47
37

8

4

74
16
0
0
0
0

1853

6867
32
Bing mini
162,000
Alexa mini
118014
92
Loader
IOC
Proof of Stake (N/A)
39
$147,607.35
42
10
12
18
1
0

7

2

0
35
415
139
0
0.04

1883

7148
30
Bing mini
92,100
Alexa mini
489366
93
Loader
EXP
Dagger (N/A)
39
$92,988.14
43
24
12
15
5
0

19

2

0
30
758
151
0.04
0.1

0

18244
39
Bing mini
2,720,000
Alexa mini
215331
94
Loader
XBY
39
$68,479.61
51
21
9
15
6
3

10

4

10
34
416
12
0.04
0.2

3871

1170
29
Bing mini
70,300
Alexa mini
15258215
95
Loader
AMP
38
$106,331.83
40
20
13
15
5
5

2

2

0
40
1072
138
0
0.02

4602

17059
32
Bing mini
164,000
Alexa mini
363769
96
Loader
LUN
38
$1,002,832.24
39
12
9
10
4
4

2

2

0
36
705
137
0.04
0.2

451

14761
31
Bing mini
126,000
Alexa mini
184683
97
Loader
MINT
Proof of Stake (N/A)
38
$488.05
54
12
21
18
5
3

30

11

0
39
1515
10
0.02
0.02

1707

7443
32
Bing mini
165,000
Alexa mini
1602280
98
Loader
HMQ
38
$103,889.48
42
33
17
11
1
1

4

2

0
34
549
138
0.02
0.2

11977

105
31
Bing mini
124,000
Alexa mini
647368
99
Loader
EGC
37
$324,057.31
49
6
6
10
1
1

16

5

0
29
120
9
0
0

473

5132
30
Bing mini
74,800
Alexa mini
641775
100
Loader
AUR
37
$34,307.75
44
66
32
35
10
4

8

4

0
37
758
9
0
0

6317

2616
33
Bing mini
258,000
Alexa mini
5433526

Cập nhật lần cuối: 2017-10-22 19:10:09 UTC (less than a minute ago)


Đọc Khuyến cáo: Việc giao dịch tiền ảo là 1 hoạt động rủi ro cao. Hãy tham khảo chuyên gia tài chính của bạn trước khi đưa ra bất kì quyết định nào. CoinGecko sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kì quyết định nào được đưa ra.


Loại coin ưa thích của bạn khôn được liệt kê tại đây?

Hàng tuần chúng tôi sẽ có thể bổ sung một số loại coin mới vào bảng xếp hạng. Nếu bạn muốn thấy loại coin của mình trong bảng xếp hạng này sớm, vui lòng để lại comment và phản hồi tại địa chỉ hello@coingecko.com

Bạn thấy thích chứ? Hãy quyên góp để ủng hộ chúng tôi nhé!
Bitcoin BTC: 1ECGUKEosEhaZnywCVxw6e1VUcPRqGkhvd
Litecoin LTC: LZCRywjSPCXC2d8ybWgdTjyQrq7GRg3JqB
Dogecoin DOGE: DS3kJgp3mAdezrV5bmKKoXkUiR5tqbrAgg
Ethereum ETH: 0x4Cdc86fa95Ec2704f0849825f1F8b077deeD8d39
Peercoin PPC: P9eCsoFwUK7ZAKdCa7mrwfFr5NW1SMe4mf
Dash DASH: XwCDYgm8PjJHXN7Do8zCsymxptpQmQ691M
Feathercoin FTC: 6psFUUwC9Qq5bTYyyBkSsbrZbMiu4CiM9k
Reddcoin RDD: RpHm7cxhcUEP5YhRmMfsKqEfPzuAFPJnCd
Blackcoin BC: B7MfUueoNjG6RXcaw97rFSWCx1JhghupmS
Vertcoin VTC: VtMRFMRJDysdge2DTy9nubG8YvJBhFRcMQ