Bluearrow
Cách dễ dàng nhất để tìm %(coin_name)

Đặt quảng cáo của bạn ở đây?


7 ngày trước
# Coin % % % %
1
Loader
BTC
SHA-256 (911 PH/s)
$1,820,817,939.42
98
฿232762.57
98
12707
8215
1416
3134
2654

4516

407

227
94
226458
4766
1.84
199

31121

187873
99
Bing mini
12,100,000
Alexa mini
10202
฿1.00000000
2
Loader
ETH
88
฿210111.87
93
4085
1372
528
2106
1796

838

92

68
72
45705
1491
2.08
55.8

39641

74236
73
Bing mini
825,000
Alexa mini
15607
฿0.07367613
3
Loader
XRP
80
฿64882.96
83
1339
420
258
259
205

257

21

16
61
7364
446
2.23
48.0

9958

43347
59
Bing mini
156,000
Alexa mini
21733
฿0.00014032
4
Loader
LTC
Scrypt (6.95 TH/s)
$231,514,634.36
78
฿665,423
16.526%
฿104168.16
87
1306
907
271
159
150

67

27

21
63
27927
383
1.49
32.8

44702

30668
45
Bing mini
728,000
Alexa mini
107870
฿0.01298849
5
Loader
DOGE
Scrypt (5.7 TH/s)
$189,754,083.23
76
฿175,644
17.411%
฿21940.74
81
1206
556
156
384
334

730

67

8
73
75725
380
2.72
41.8

57017

153231
45
Bing mini
602,000
Alexa mini
102208
฿0.00000160
6
Loader
DASH
X11 (4.52 TH/s)
$564,874,098.77
70
฿442,600
26.749%
฿32448.16
81
439
261
129
216
162

1036

42

20
50
4835
67
0.5
8.04

14893

21348
51
Bing mini
272,000
Alexa mini
38136
฿0.06052076
7
Loader
XMR
Cryptonight (N/A)
70
฿272,272
21.256%
฿15694.95
82
606
334
149
598
413

1256

104

19
53
11510
215
0.8
17.4

4136

15897
45
Bing mini
577,000
Alexa mini
89167
฿0.01876830
8
Loader
SC
69
฿119,534
17.506%
฿11745.11
85
713
101
96
683
585

727

20

211
50
2931
141
1.78
24.4

543

6446
38
Bing mini
61,400
Alexa mini
103845
฿0.00000456
9
Loader
ZEC
67
฿159,936
105.200%
฿73207.49
85
2319
535
261
1672
1114

246

25

19
34
1696
28
0.2
1.71

0

14829
47
Bing mini
244,000
Alexa mini
48734
฿0.11727935
10
Loader
GNT
67
฿5597.62
82
622
49
112
488
369

309

11

150
45
3606
88
0.3
2.94

1341

12527
51
Bing mini
5,630,000
Alexa mini
112450
฿0.00016270
11
Loader
REP
64
฿131,962
46.359%
฿9346.93
77
162
45
47
116
112

57

9

328
46
2973
39
0.1
1.18

15276

15640
42
Bing mini
361,000
Alexa mini
132848
฿0.01199655
12
Loader
XLM
64
฿14855.68
60
269
48
61
112
50

68

14

0
44
1788
38
0.3
2.83

5683

13399
45
Bing mini
424,000
Alexa mini
78644
฿0.00002461
13
Loader
BTS
63
฿3803.83
77
173
79
79
228
138

212

36

24
41
1310
15
0.07
0.4

8430

6179
37
Bing mini
84,600
Alexa mini
164078
฿0.00004002
14
Loader
DGB
63
฿10153.46
64
36
34
29
23
22

33

6

5
48
2822
63
0.6
6.55

4997

29012
35
Bing mini
51,200
Alexa mini
180196
฿0.00000686
15
Loader
XEM
Proof of Importance (N/A)
62
฿7839.70
62
44
36
33
318
216

82

16

0
34
198
5
0
0

3882

7657
46
Bing mini
414,000
Alexa mini
72505
฿0.00011373
16
Loader
LSK
Proof of Stake (N/A)
62
฿986.49
83
206
80
58
404
348

151

17

217
45
2183
23
0.2
1.60

13343

13700
37
Bing mini
100,000
Alexa mini
177917
฿0.00039484
17
Loader
BCN
Cryptonight (N/A)
60
฿297,728
15.570%
฿7097.87
54
101
1259
44
86
37

10

5

1
42
1683
41
0.6
5.76

1190

2664
39
Bing mini
86,400
Alexa mini
111602
฿0.00000163
18
Loader
RDD
Proof of Stake Velocity (N/A)
60
฿16,250
22.708%
฿2345.99
61
139
64
96
74
36

17

13

0
58
22710
88
1.04
13.5

13270

37748
33
Bing mini
45,500
Alexa mini
408302
฿0.00000057
19
Loader
LBC
59
฿7,518
10.029%
฿598.89
81
3143
96
73
192
122

339

13

70
42
1435
8
0.1
0.8

10126

5522
38
Bing mini
79,800
Alexa mini
118891
฿0.00010972
20
Loader
SJCX
59
฿413.17
74
228
73
51
470
454

205

26

4
44
1931
32
0.4
4.91

4000

14420
41
Bing mini
93,600
Alexa mini
79776
฿0.00029470
21
Loader
FCT
59
฿51,960
19.553%
฿4086.00
75
53
11
35
24
20

182

10

301
35
1790
26
0.1
1.16

2831

6
35
Bing mini
98,900
Alexa mini
1105059
฿0.00593616
22
Loader
NMC
58
฿754.46
74
160
55
38
104
36

140

29

248
42
2706
10
0.1
1.10

1542

4485
35
Bing mini
111,000
Alexa mini
1953186
฿0.00097365
23
Loader
PIVX
58
฿508.43
78
62
45
36
58
45

109

14

81
40
1161
23
0.2
2.04

1686

4982
35
Bing mini
22,500
Alexa mini
110555
฿0.00045438
24
Loader
XCP
58
฿289.28
82
206
128
55
537
472

322

29

25
39
678
7
0.02
0.2

3072

10902
36
Bing mini
111,000
Alexa mini
340475
฿0.00516642
25
Loader
WAVES
Proof of Stake (N/A)
58
฿97,558
17.742%
฿858.81
67
73
39
35
12
5

231

8

108
41
819
13
0.2
0.3

24271

6794
39
Bing mini
204,000
Alexa mini
174440
฿0.00097558
26
Loader
DCR
58
฿48,827
10.841%
฿891.31
75
80
31
27
221
162

435

20

22
32
1139
9
0.1
0.8

0

5428
37
Bing mini
52,200
Alexa mini
120132
฿0.00986037
27
Loader
MAID
57
฿977.53
65
82
38
47
74
56

538

34

2
43
2285
21
0.1
0.9

2202

15226
34
Bing mini
34,000
Alexa mini
176563
฿0.00017765
28
Loader
NXT
Proof of Stake (N/A)
57
฿1605.53
60
53
86
53
365
299

13

10

0
43
1843
13
0.04
0.2

18159

7699
38
Bing mini
192,000
Alexa mini
258974
฿0.00003697
29
Loader
STEEM
56
฿135,922
13.371%
฿2960.49
85
302
160
82
748
619

286

25

117
8.7
0
0
0
0

5613

0
36
Bing mini
75,900
Alexa mini
177386
฿0.00058225
30
Loader
GRC
Proof of Research (N/A)
56
฿6,568
4.933%
฿210.64
79
103
72
42
196
126

73

24

59
41
1525
18
0.3
2.18

871

11988
34
Bing mini
52,700
Alexa mini
364396
฿0.00001683
31
Loader
SBD
56
฿1,110
4.808%
฿87.13
85
302
160
82
748
619

96

10

117
43
1015
9
1.41
0.04

5613

683
46
Bing mini
1,930,000
Alexa mini
177386
฿0.00089507
32
Loader
PPC
56
฿982.69
60
278
173
76
60
19

101

22

0
43
3217
9
0.04
0.2

2346

7571
38
Bing mini
186,000
Alexa mini
226444
฿0.00092474
33
Loader
SYS
55
฿914.16
66
17
7
21
134
66

17

6

53
38
572
9
0.06
0.3

2886

14096
31
Bing mini
19,800
Alexa mini
403195
฿0.00004588
34
Loader
STRAT
54
฿100,220
13.046%
฿1251.06
51
18
6
15
0
0

13

3

7
40
980
22
0.08
0.3

2222

9170
35
Bing mini
42,200
Alexa mini
178614
฿0.00101855
35
Loader
VTC
Lyra2RE (79.5 GH/s)
53
฿5,906
2.158%
฿484.97
55
5
5
9
2
2

27

16

0
45
4208
18
0.07
1.09

2761

26688
34
Bing mini
63,600
Alexa mini
451899
฿0.00017667
36
Loader
ANS
53
฿1269.14
63
287
171
83
11
10

5

4

10
30
144
6
0.02
0.3

189

5025
37
Bing mini
147,000
Alexa mini
497813
฿0.00033301
37
Loader
TIME
51
฿6,563
4.219%
฿214.89
68
15
27
11
10
7

17

7

47
35
159
2
0
0

20580

7100
31
Bing mini
15,500
Alexa mini
200037
฿0.00924354
38
Loader
FTC
NeoScrypt (617 MH/s)
$698,327.87
51
฿2,924
17.534%
฿47.05
70
59
82
41
66
49

80

12

6
43
3489
5
0
0

2598

7993
34
Bing mini
57,900
Alexa mini
614136
฿0.00001797
39
Loader
XVG
51
฿6,302
6.899%
฿1250.15
63
9
20
12
7
6

36

10

4
29
98
8
0.02
0.2

858

1164
31
Bing mini
26,900
Alexa mini
888558
฿0.00000047
40
Loader
BURST
50
฿9,675
9.455%
฿846.89
46
23
17
19
5
4

9

4

0
35
537
16
0.2
1.30

298

2979
41
Bing mini
78,100
Alexa mini
69023
฿0.00000545
41
Loader
TRST
50
฿8,246
8.442%
฿139.03
60
30
13
14
29
22

89

3

8
33
213
4
0.02
0.04

1943

4415
49
Bing mini
5,460,000
Alexa mini
191725
฿0.00008949
42
Loader
HMQ
50
฿7,530
30.904%
฿515.80
52
19
4
7
1
1

4

2

17
37
172
4
0.04
0.4

10164

42893
37
Bing mini
20,600
Alexa mini
72992
฿0.00006575
43
Loader
ZCL
49
฿2,287
23.867%
฿185.37
69
55
23
22
46
38

27

7

23
26
280
5
0.08
0.2

0

1455
31
Bing mini
20,500
Alexa mini
579368
฿0.00162597
44
Loader
ETC
49
฿41493.64
17
13
2
10
0
0

0

0

0
29
3814
42
0.4
1.48

0

0
36
Bing mini
171,000
Alexa mini
0
฿0.00461954
45
Loader
OMNI
49
฿6,139
3.877%
฿88.13
64
39
9
20
215
147

391

20

4
33
237
6
0.06
0.1

570

5307
30
Bing mini
15,500
Alexa mini
633650
฿0.01098533
46
Loader
XZC
49
฿7,927
33.351%
฿2025.33
58
81
44
29
39
25

38

4

2
24
173
5
0.04
0.02

0

904
36
Bing mini
111,000
Alexa mini
526427
฿0.00366623
47
Loader
CLAM
Proof of Stake (N/A)
49
฿6,468
5.997%
฿711.54
61
37
37
21
132
92

129

12

0
24
117
2
0
0.06

0

8011
29
Bing mini
13,700
Alexa mini
820811
฿0.00282991
48
Loader
EAC
49
฿15,739
44.172%
฿1857.86
48
5
8
12
4
3

8

3

5
32
218
4
0
0

1475

1187
29
Bing mini
13,100
Alexa mini
1690635
฿0.00000168
49
Loader
VRC
Proof of Stake-Time (N/A)
48
฿3,895
2.340%
฿236.72
61
56
14
34
64
64

71

8

2
37
542
5
0
0

2359

8431
31
Bing mini
29,600
Alexa mini
716038
฿0.00012903
50
Loader
MLN
48
฿283.00
55
28
5
15
16
9

6

4

31
28
470
4
0.02
0.08

0

2633
41
Bing mini
629,000
Alexa mini
330706
฿0.02601555
51
Loader
XPM
48
฿7,170
87.721%
฿602.56
53
237
52
63
22
19

10

7

0
39
1397
5
0
0

755

7095
34
Bing mini
65,800
Alexa mini
656441
฿0.00037307
52
Loader
BLK
Proof of Stake (N/A)
48
฿8,819
6.257%
฿200.24
39
23
13
14
2
0

7

6

0
46
6368
14
0.06
0.5

3596

11838
36
Bing mini
117,000
Alexa mini
542906
฿0.00011582
53
Loader
EXP
48
฿7,741
2.153%
฿299.85
52
19
10
12
17
16

16

2

0
28
370
9
0.02
0.7

0

8794
37
Bing mini
139,000
Alexa mini
340063
฿0.00108105
54
Loader
GAME
Scrypt (970 GH/s)
$32,317,420.75
47
฿91,815
14.727%
฿1861.68
37
5
10
9
0
0

3

2

0
24
8
2
0
0

3290

8382
33
Bing mini
50,000
Alexa mini
1773503
฿0.00146115
55
Loader
AMP
47
฿9,979
3.503%
฿446.12
40
20
12
16
5
5

2

2

0
39
759
6
0
0.02

4005

7450
31
Bing mini
20,900
Alexa mini
442595
฿0.00012132
56
Loader
POT
Proof of Stake Velocity (N/A)
47
฿9,637
9.541%
฿302.36
37
6
13
6
1
0

3

3

0
43
1830
10
0.06
0.7

7316

13591
32
Bing mini
30,000
Alexa mini
407998
฿0.00004444
57
Loader
VIA
Scrypt (2.74 TH/s)
$91,213,835.37
46
฿5,591
28.954%
฿145.23
58
0
0
1
0
0

15

5

28
30
185
5
0
0

71

6735
30
Bing mini
21,100
Alexa mini
1213817
฿0.00024717
58
Loader
ION
46
฿3,176
43.571%
฿8.45
73
5270
953
347
751
507

52

36

0
32
400
2
0
0

330

770
44
Bing mini
1,690,000
Alexa mini
354530
฿0.00023459
59
Loader
ARK
46
฿10,964
12.919%
฿106.23
42
17
17
18
13
6

1

1

11
35
285
6
0.06
0.1

3104

4886
44
Bing mini
1,130,000
Alexa mini
214657
฿0.00011529
60
Loader
NLG
Scrypt (71.9 GH/s)
$2,396,108.93
45
฿60.43
54
16
10
13
39
26

12

5

9
28
46
3
0
0

1909

2163
36
Bing mini
141,000
Alexa mini
500360
฿0.00003174

Cập nhật lần cuối: 2017-05-23 12:02:44 UTC (44 minutes ago)


Đọc Khuyến cáo: Việc giao dịch tiền ảo là 1 hoạt động rủi ro cao. Hãy tham khảo chuyên gia tài chính của bạn trước khi đưa ra bất kì quyết định nào. CoinGecko sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kì quyết định nào được đưa ra.


Đặt quảng cáo của bạn ở đây?

Loại coin ưa thích của bạn khôn được liệt kê tại đây?

Hàng tuần chúng tôi sẽ có thể bổ sung một số loại coin mới vào bảng xếp hạng. Nếu bạn muốn thấy loại coin của mình trong bảng xếp hạng này sớm, vui lòng để lại comment và phản hồi tại địa chỉ hello@coingecko.com

Bạn thấy thích chứ? Hãy quyên góp để ủng hộ chúng tôi nhé!
Bitcoin BTC: 18AFFdLPk7Sg1zu8HZanVYZ1dBkhheRr7Z
Litecoin LTC: LZCRywjSPCXC2d8ybWgdTjyQrq7GRg3JqB
Dogecoin DOGE: DS3kJgp3mAdezrV5bmKKoXkUiR5tqbrAgg
Ethereum ETH: 0xfdec0b743e8ea2039d09eb62c42894607927070a
Peercoin PPC: P9eCsoFwUK7ZAKdCa7mrwfFr5NW1SMe4mf
Dash DASH: XwCDYgm8PjJHXN7Do8zCsymxptpQmQ691M
Feathercoin FTC: 6psFUUwC9Qq5bTYyyBkSsbrZbMiu4CiM9k
Reddcoin RDD: RpHm7cxhcUEP5YhRmMfsKqEfPzuAFPJnCd
Blackcoin BC: B7MfUueoNjG6RXcaw97rFSWCx1JhghupmS
Vertcoin VTC: VtMRFMRJDysdge2DTy9nubG8YvJBhFRcMQ