Tìm kiếm
Đồng tiền: 3786
Sàn giao dịch: 268
Giá trị vốn hóa thị trường: 118.092.242.832 $ -4,4%
Lưu lượng 24 giờ: 14.037.329.785 $
Ưu thế:
BTC 52,1%
XRP 10,9%
ETH 10,3%

Top 100 Coins by Market Capitalization

# Đồng tiền Giá 1h 24 giờ 7 ngày Khối lượng giao dịch trong 24 giờ Giá trị vốn hóa thị trường 7 ngày qua Giá cao nhất mọi thời điểm Từ lúc đạt mức cao nhất mọi thời điểm Ngày đạt mức cao nhất mọi thời điểm Thống trị vốn hóa thị trường Sao Bản cập nhật Người xem Người đóng góp Cam kết trong 4 tuần qua Thay đổi mã Nhà phát triển Xã hội Tổng Consensus # Nodes TPS # Blocks % Circulated Circ/Total Supply
1 -0,13% -4,8% -2,2% $2.854.854.520
$61.548.582.587
$19.665,39
-82%
Dec 16, 2017
khoảng 1 năm
52,12%
36.834
21.923
3.522
564
173
+1.889 / -1.324
98%
86%
91%
SHA-256
10.206
3,376
559.263
83%
20 Triệu / 20 Triệu
2 -0,050% -3,9% -3,8% $381.584.114
$12.922.799.238
$3,40
-91%
Jan 07, 2018
khoảng 1 năm
10,94%
3.110
935
473
24
13
+13 / -3
83%
65%
76%
?
?
?
?
41%
40 Tỷ / 100 Tỷ
3 -0,080% -5,5% -5,7% $1.874.078.708
$12.192.166.039
$1.448,18
-92%
Jan 13, 2018
khoảng 1 năm
10,32%
22.396
7.870
2.039
347
59
+10.299 / -5.196
95%
70%
84%
Ethash
?
6,237
7.096.425
100 Triệu / ?
4 -0,030% -5,6% -3,1% $1.006.680.723
$2.374.087.886
$22,71
-90%
Apr 29, 2018
9 tháng
2,01%
10.005
3.080
1.300
177
21
+93 / -68
92%
56%
77%
Delegated Proof-of-Stake
21
57,000
38.361.247
1 Tỷ / ∞
5 -0,27% -6,1% -8,6% $175.703.734
$2.130.282.992
$3.785,82
-97%
Dec 20, 2017
khoảng 1 năm
1,80%
768
447
162
3
60
+1.226 / -731
71%
73%
74%
SHA-256
2.156
0,132
566.077
84%
20 Triệu / 20 Triệu
6 -0,060% -0,33% -0,44% $116.564.898
$2.057.039.814
$1,32
-25%
Jul 24, 2018
6 tháng
1,74%
0
0
0
0
0
N/A
0%
16%
41%
?
?
?
?
67%
2 Tỷ / 3 Tỷ
7 -0,23% -4,3% -3,1% $99.411.912
$1.954.089.859
$0,88
-88%
Jan 03, 2018
khoảng 1 năm
1,65%
1.963
584
261
46
44
+10.382 / -10.117
87%
60%
72%
?
?
?
?
18%
20 Tỷ / 100 Tỷ
8 0,15% -5,6% -4,3% $499.679.015
$1.829.682.276
$360,66
-92%
Dec 18, 2017
khoảng 1 năm
1,55%
3.231
2.145
541
42
3
+1 / -1
79%
64%
74%
Scrypt
1.908
0,262
1.564.636
72%
60 Triệu / 80 Triệu
9 0,25% -2,9% 1,8% $103.876.791
$1.544.845.581
$0,23
-90%
Jan 05, 2018
khoảng 1 năm
1,31%
2.088
504
344
76
531
+58.921 / -31.349
86%
69%
76%
Delegated Proof-of-Stake
371
?
5.954.738
66%
70 Tỷ / 100 Tỷ
10 -0,74% -7,2% -1,5% $41.852.018
$1.320.804.336
$1,18
-96%
Jan 04, 2018
khoảng 1 năm
1,12%
3.139
530
412
73
59
+711 / -761
87%
60%
71%
?
?
?
?
69%
30 Tỷ / 50 Tỷ
11 -0,030% -3,3% -9,8% $61.712.791
$1.296.937.133
$246,53
-70%
Nov 14, 2018
2 tháng
1,10%
201
83
65
0
0
+0 / 0
22%
0%
41%
?
?
?
?
84%
20 Triệu / 20 Triệu
12 0,65% -2,9% 9,4% $31.062.385
$927.536.566
$24,37
-74%
Jan 06, 2018
khoảng 1 năm
0,79%
1.901
1.114
328
10
9
+139 / -10
75%
62%
73%
ERC-20
-
-
-
76%
100 Triệu / 200 Triệu
13 -0,65% -6,8% -4,2% $5.995.223
$816.924.220
$5,25
-94%
Dec 19, 2017
khoảng 1 năm
0,69%
1.108
376
168
26
70
+947 / -577
83%
59%
67%
Directed Acyclic Graph (DAG)
?
?
?
100%
3 Tỷ / 3 Tỷ
14 0,27% -4,3% -2,6% $141.331.990
$727.392.192
$542,33
-92%
Jan 09, 2018
khoảng 1 năm
0,62%
3.582
1.868
455
210
120
+889 / -530
91%
63%
75%
Cryptonight
?
?
?
91%
20 Triệu / 20 Triệu
15 -0,48% -5,6% -7,0% $421.190.887
$581.832.806
$1.493,59
-95%
Dec 20, 2017
khoảng 1 năm
0,49%
1.131
947
236
65
14
+4.559 / -786
82%
56%
72%
X11
?
0,131
1.007.281
39%
9 Triệu / 20 Triệu
16 -0,40% -2,4% -1,1% $13.591.606
$501.308.597
$1,87
-97%
Jan 07, 2018
khoảng 1 năm
0,42%
264
181
86
28
0
+0 / 0
66%
52%
62%
Proof of Importance
?
?
?
100%
9 Tỷ / 9 Tỷ
17 0,0% -7,7% -2,3% $111.447.673
$481.422.860
$198,38
-96%
Jan 15, 2018
khoảng 1 năm
0,41%
2.746
866
424
29
21
+1.676 / -322
83%
66%
72%
?
24
?
3.250.525
65%
70 Triệu / 100 Triệu
18 0,35% -5,2% -6,2% $145.050.392
$450.514.898
$44,34
-91%
Jan 14, 2018
khoảng 1 năm
0,38%
419
157
87
17
0
+0 / 0
66%
50%
65%
Ethash
?
?
?
47%
100 Triệu / 200 Triệu
19 -0,090% -5,3% -4,2% $16.321.563
$348.226.486
$10,92
-95%
May 03, 2018
9 tháng
0,29%
524
194
111
34
12
+251 / -84
77%
46%
63%
?
?
?
?
60%
600 Triệu / 1 Tỷ
20 0,040% 0,53% 0,61% $861.617.536
$347.957.261
$1,14
-12%
Oct 15, 2018
3 tháng
0,29%
55
30
8
12
2
+1 / -1
56%
0%
51%
ERC-20
-
-
-
100%
300 Triệu / 300 Triệu
21 0,010% -1,2% 0,53% $559.187
$329.413.207
$10,74
-96%
Dec 17, 2017
khoảng 1 năm
0,28%
163
79
163
25
23
N/A
75%
46%
57%
?
?
?
?
101%
800 Triệu / 800 Triệu
22 Mua / Bán -0,81% -4,6% 5,1% $159.412
$325.948.291
$1.798,70
-75%
Jan 20, 2018
khoảng 1 năm
0,28%
70
11
24
9
23
+1.129 / -939
63%
39%
50%
ERC-20
-
-
-
73%
700 Nghìn / 1 Triệu
23 -0,41% -3,4% -7,3% $498.676.060
$295.192.767
$3.191,93
-98%
Oct 29, 2016
khoảng 2 năm
0,25%
3.958
1.412
451
54
11
+260 / -307
83%
55%
72%
Equihash
?
?
?
6 Triệu / ?
24 -0,25% -4,6% -4,2% $8.924.866
$245.568.382
$16,08
-85%
Dec 21, 2017
khoảng 1 năm
0,21%
963
278
216
34
109
+1.387 / -920
84%
56%
67%
Proof of Stake
?
?
?
100%
100 Triệu / 100 Triệu
25 -0,010% -3,4% -2,5% $23.816.555
$243.047.987
$0,02
-88%
Jan 07, 2018
khoảng 1 năm
0,21%
2.017
841
283
70
0
+0 / 0
72%
60%
65%
Scrypt
?
?
?
100 Tỷ / ?
26 0,050% -5,6% -1,6% $6.032.356
$215.470.700
$8,46
-100%
Jan 20, 2018
khoảng 1 năm
0,18%
316
108
61
8
6
+7 / -3
67%
54%
59%
?
?
?
?
64%
60 Tỷ / 90 Tỷ
27 Mua / Bán -0,050% 0,26% 0,62% $31.862.588
$207.734.339
$1,62
-38%
Aug 26, 2018
5 tháng
0,18%
88
33
18
4
93
+6.595 / -4.781
66%
14%
53%
ERC-20
-
-
-
100%
200 Triệu / 200 Triệu
28 -3,0% 1,3% 99% $39.955.509
$195.796.702
$341,85
-95%
Feb 10, 2016
gần 3 năm
0,17%
530
127
100
22
0
+0 / 0
67%
50%
62%
?
?
?
?
100%
10 Triệu / 10 Triệu
29 Mua / Bán -0,31% -7,1% 2,6% $12.363.955
$194.409.511
$0,23
-91%
May 10, 2018
9 tháng
0,16%
729
155
122
33
770
+20.427 / -14.264
81%
40%
61%
ERC-20
-
-
-
75%
9 Tỷ / 10 Tỷ
30 1,1% -0,97% -9,5% $305.073.178
$194.204.442
$456,25
-98%
Dec 20, 2017
khoảng 1 năm
0,16%
557
310
158
23
4
+1 / -1
74%
19%
58%
Equihash
?
?
?
83%
20 Triệu / 20 Triệu
31 -0,18% -4,1% -2,4% $7.439.822
$179.184.670
$5,42
-89%
Jun 19, 2018
7 tháng
0,15%
0
0
0
0
0
N/A
0%
8%
33%
ERC-20
-
-
-
30%
300 Triệu / 1 Tỷ
32 Mua / Bán 0,50% -3,9% -3,7% $243.698.613
$174.275.054
$25,62
-95%
Jan 13, 2018
khoảng 1 năm
0,15%
149
34
70
8
0
+0 / 0
57%
46%
60%
ERC-20
-
-
-
100%
100 Triệu / 100 Triệu
33 Mua / Bán -0,72% -0,24% 19% $7.691.781
$173.895.120
$1,45
-67%
Jan 08, 2018
khoảng 1 năm
0,15%
357
72
95
22
194
+8.326 / -6.568
80%
35%
59%
ERC-20
-
-
-
36%
400 Triệu / 1 Tỷ
34 Mua / Bán -0,17% -6,4% 0,52% $8.660.587
$163.666.565
$2,50
-89%
Jan 13, 2018
khoảng 1 năm
0,14%
947
273
91
46
396
+53.818 / -137.112
84%
53%
64%
ERC-20
-
-
-
58%
600 Triệu / 1 Tỷ
35 -0,11% -5,9% -8,3% $274.846.230
$163.526.797
$100,22
-98%
Jan 06, 2018
khoảng 1 năm
0,14%
981
276
214
15
0
+0 / 0
69%
50%
65%
Proof of Stake
?
?
?
75%
80 Triệu / 100 Triệu
36 -0,30% -5,1% -1,6% $3.056.738
$155.470.451
$34,92
-97%
Jan 07, 2018
khoảng 1 năm
0,13%
2.610
415
266
47
55
+2.728 / -1.295
88%
54%
64%
Delegated Proof-of-Stake
?
?
?
100 Triệu / ?
37 0,46% -5,4% -4,2% $898.075
$150.618.379
$129,37
-87%
Jan 13, 2018
khoảng 1 năm
0,13%
465
178
91
46
4
+5 / -8
73%
47%
58%
Blake-256
?
?
?
44%
9 Triệu / 20 Triệu
38 0,25% -0,72% -4,8% $5.612.738
$149.284.700
$147,18
-99%
Jan 13, 2018
khoảng 1 năm
0,13%
90
46
28
8
0
+0 / 0
55%
15%
46%
X13
?
?
?
89%
200 Triệu / 200 Triệu
39 0,50% -5,9% -6,5% $4.385.182
$147.947.114
$0,96
-87%
Jan 09, 2018
khoảng 1 năm
0,13%
28
20
17
33
35
+8.620 / -5.295
77%
49%
61%
ERC-20
-
-
-
82%
1 Tỷ / 2 Tỷ
40 0,050% -0,050% 0,68% $50.380.066
$139.941.311
$1,13
-12%
Oct 15, 2018
3 tháng
0,12%
22
12
8
0
0
+0 / 0
19%
6%
39%
Ethash
-
-
-
100%
100 Triệu / 100 Triệu
41 -7,7% -8,0% 17% $18.899.939
$124.961.284
$0,00
-66%
Jun 05, 2018
8 tháng
0,11%
311
69
59
25
855
+22.047 / -17.580
75%
56%
62%
ERC-20
-
-
-
100%
200 Tỷ / 200 Tỷ
42 -0,17% -2,9% -6,5% $67.209.416
$120.316.881
$0,78
-85%
Jul 03, 2018
7 tháng
0,10%
0
0
0
0
0
N/A
0%
8%
35%
ERC-20
-
-
-
49%
1 Tỷ / 2 Tỷ
43 -0,050% -4,4% -2,6% $1.506.445
$113.338.105
$33,69
-97%
Jan 02, 2018
khoảng 1 năm
0,10%
2.502
528
263
51
67
+58.867 / -55.304
86%
51%
62%
Directed Acyclic Graph (DAG)
?
?
?
100%
100 Triệu / 100 Triệu
44 -1,9% -7,6%