Tiền ảo: 12.987
Sàn giao dịch: 963
Giá trị vốn hóa thị trường: 2,442T $ 2.7%
Lưu lượng 24 giờ: 130,66B $
Gas: 50 GWEI
Không quảng cáo
Danh mục đầu tư
Thêm vào danh mục đầu tư mới

Top 100 tiền ảo theo vốn hóa thị trường

Giá trị vốn hóa thị trường tiền mã hóa toàn cầu hôm nay là $2 Nghìn tỷ, thay đổi 2.7% trong 24 giờ qua. Đọc thêm
Tổng khối lượng giao dịch tiền mã hóa trong ngày cuối cùng là $100 Tỷ. Ưu thế của Bitcoin là 50% và ưu thế của Ethereum là 20%. CoinGecko hiện đang theo dõi 12.987 tiền mã hóa. Những loại tiền mã hóa tăng nhiều nhất trong ngành hiện tại là Meme Dog-Themed Coins .
Điểm nổi bật
$2.442.071.706.066
Giá trị VHTT 2.7%
$130.715.789.101
Khối lượng giao dịch trong 24 giờ
# Tiền ảo Giá 1g 24g 7ng 30 ngày Khối lượng giao dịch trong 24 giờ Giá trị vốn hóa thị trường FDV Giá trị vốn hóa thị trường/FDV 7 ngày qua
1 BTC
Bitcoin
BTC
Mua
$62.118,70 0.1% 2.0% 22.3% 47.5% $39.783.366.911 $1.220.167.326.006 $1.304.506.397.880 0.94 bitcoin (BTC) 7d chart
2 ETH
Ethereum
ETH
Mua
$3.434,05 0.1% 2.1% 17.6% 52.1% $18.290.623.584 $412.742.585.543 $412.753.612.214 1.0 ethereum (ETH) 7d chart
3 USDT
Tether
USDT
Mua
$1,00 0.0% 0.1% 0.0% 0.0% $70.631.252.064 $99.219.895.008 $99.219.895.008 1.0 tether (USDT) 7d chart
4 BNB
BNB
BNB
Mua
$409,17 0.1% 0.9% 9.0% 37.2% $1.307.305.808 $62.962.511.093 $62.962.511.093 1.0 bnb (BNB) 7d chart
5 SOL
Solana
SOL
Mua
$129,75 0.4% 4.3% 30.3% 37.7% $4.868.272.924 $57.446.066.716 $74.057.825.937 0.78 solana (SOL) 7d chart
6 XRP
XRP
XRP
Mua
$0,6352 1.2% 7.5% 18.9% 27.8% $2.194.938.998 $34.713.180.426 $63.495.067.608 0.55 xrp (XRP) 7d chart
7 STETH
Lido Staked Ether
STETH
Mua
$3.431,80 0.0% 2.3% 17.6% 52.0% $29.305.031 $33.778.850.828 $33.778.850.828 1.0 lido staked ether (STETH) 7d chart
8 USDC
USDC
USDC
Mua
$0,9991 0.1% 0.0% 0.2% 0.2% $7.825.814.479 $28.991.235.354 $28.993.641.634 1.0 usdc (USDC) 7d chart
9 ADA
Cardano
ADA
Mua
$0,7552 0.6% 11.4% 31.6% 53.6% $1.204.854.376 $26.604.175.334 $34.053.054.662 0.78 cardano (ADA) 7d chart
10 DOGE
Dogecoin
DOGE
Mua
$0,1415 0.4% 17.8% 67.5% 80.7% $4.739.290.537 $20.271.777.732 $20.271.736.706 1.0 dogecoin (DOGE) 7d chart
11 AVAX
Avalanche
AVAX
Mua
$43,07 0.9% 0.8% 21.0% 30.8% $816.210.335 $16.242.870.117 $18.769.869.420 0.87 avalanche (AVAX) 7d chart
12 TRX
TRON
TRX
Mua
$0,1406 0.0% 0.3% 2.1% 25.2% $376.284.206 $12.368.261.917 $12.368.265.151 1.0 tron (TRX) 7d chart
13 LINK
Chainlink
LINK
Mua
$20,43 0.8% 4.0% 13.6% 33.5% $610.968.321 $11.990.491.108 $20.423.252.758 0.59 chainlink (LINK) 7d chart
14 DOT
Polkadot
DOT
Mua
$8,84 1.3% 5.9% 16.4% 33.2% $374.709.760 $11.802.058.686 $12.517.104.140 0.94 polkadot (DOT) 7d chart
15 SHIB
Shiba Inu
SHIB
Mua
$0,00001914 3.3% 50.3% 103.7% 116.1% $3.872.584.072 $11.244.152.647 $19.080.813.848 0.59 shiba inu (SHIB) 7d chart
16 MATIC
Polygon
MATIC
Mua
$1,05 0.6% 3.3% 6.1% 35.6% $567.835.784 $9.755.114.155 $10.508.643.174 0.93 polygon (MATIC) 7d chart
17 WBTC
Wrapped Bitcoin
WBTC
Mua
$62.186,19 0.0% 2.1% 22.4% 47.9% $288.326.914 $9.690.295.101 $9.690.295.101 1.0 wrapped bitcoin (WBTC) 7d chart
18 TON
Toncoin
TON
Mua
$2,73 0.6% 9.8% 31.7% 33.5% $172.183.299 $9.462.084.328 $13.924.348.948 0.68 toncoin (TON) 7d chart
19 UNI
Uniswap
UNI
Mua
$11,38 0.5% 3.6% 5.0% 89.6% $467.090.794 $8.574.682.178 $11.375.777.881 0.75 uniswap (UNI) 7d chart
20 BCH
Bitcoin Cash
BCH
Mua
$389,56 4.5% 25.8% 46.7% 67.3% $800.873.649 $7.664.271.256 $8.187.995.989 0.94 bitcoin cash (BCH) 7d chart
21 LTC
Litecoin
LTC
Mua
$88,79 2.2% 5.7% 28.2% 33.7% $774.872.327 $6.590.472.236 $7.454.428.698 0.88 litecoin (LTC) 7d chart
22 ICP
Internet Computer
ICP
$13,38 1.0% 5.6% 9.3% 17.6% $176.630.262 $6.155.502.774 $6.897.779.526 0.89 internet computer (ICP) 7d chart
23 DAI
Dai
DAI
Mua
$1,00 0.0% 0.1% 0.1% 0.1% $219.677.143 $5.017.103.412 $5.017.103.412 1.0 dai (DAI) 7d chart
24 ATOM
Cosmos Hub
ATOM
Mua
$11,80 0.0% 4.6% 19.0% 30.8% $219.080.582 $4.591.695.878 $4.591.669.444 1.0 cosmos hub (ATOM) 7d chart
25 ETC
Ethereum Classic
ETC
Mua
$32,06 0.7% 8.9% 26.7% 35.0% $337.528.720 $4.589.061.020 $6.752.100.867 0.68 ethereum classic (ETC) 7d chart
26 LEO
LEO Token
LEO
$4,80 0.3% 0.7% 16.3% 20.9% $2.988.269 $4.454.415.418 $4.733.045.749 0.94 leo token (LEO) 7d chart
27 IMX
Immutable
IMX
Mua
$3,19 0.2% 1.0% 6.4% 66.6% $73.202.321 $4.426.305.127 $6.372.338.840 0.69 immutable (IMX) 7d chart
28 FIL
Filecoin
FIL
$8,49 0.9% 1.6% 8.6% 72.2% $475.347.539 $4.414.570.833 $16.694.316.783 0.26 filecoin (FIL) 7d chart
29 APT
Aptos
APT
Mua
$11,72 0.5% 0.8% 27.9% 34.1% $230.725.256 $4.312.104.657 $12.710.705.070 0.34 aptos (APT) 7d chart
30 TAO
Bittensor
TAO
$666,81 1.0% 4.1% 16.0% 41.5% $52.614.724 $4.232.374.847 $14.008.370.013 0.3 bittensor (TAO) 7d chart
31 STX
Stacks
STX
$2,92 0.3% 0.7% 21.6% 99.1% $113.978.866 $4.223.210.796 $5.316.106.196 0.79 stacks (STX) 7d chart
32 NEAR
NEAR Protocol
NEAR
$4,00 0.1% 0.3% 20.3% 44.5% $341.120.198 $4.155.065.828 $4.715.978.660 0.88 near protocol (NEAR) 7d chart
33 KAS
Kaspa
KAS
Mua
$0,1713 0.2% 0.6% 6.4% 74.3% $58.628.285 $3.915.236.252 $3.915.198.633 1.0 kaspa (KAS) 7d chart
34 HBAR
Hedera
HBAR
Mua
$0,1162 0.4% 0.3% 8.1% 68.3% $96.365.405 $3.912.642.818 $5.807.639.288 0.67 hedera (HBAR) 7d chart
35 INJ
Injective
INJ
Mua
$44,11 0.2% 7.0% 33.0% 31.5% $346.423.126 $3.898.307.902 $4.410.238.593 0.88 injective (INJ) 7d chart
36 OP
Optimism
OP
Mua
$3,80 0.2% 1.2% 9.2% 32.3% $213.930.960 $3.820.204.340 $16.307.498.570 0.23 optimism (OP) 7d chart
37 XLM
Stellar
XLM
Mua
$0,1327 1.3% 7.5% 15.6% 21.4% $155.858.927 $3.785.028.705 $6.631.791.359 0.57 stellar (XLM) 7d chart
38 VET
VeChain
VET
$0,04914 0.2% 2.2% 14.9% 76.8% $111.144.380 $3.572.859.082 $4.224.912.008 0.85 vechain (VET) 7d chart
40 FDUSD
First Digital USD
FDUSD
$0,9982 0.1% 0.2% 0.5% 0.0% $9.772.948.626 $3.246.706.093 $3.246.706.093 1.0 first digital usd (FDUSD) 7d chart
39 CRO
Cronos
CRO
Mua
$0,1223 0.9% 11.1% 34.0% 51.5% $46.624.375 $3.243.946.961 $3.663.625.922 0.89 cronos (CRO) 7d chart
41 OKB
OKB
OKB
$52,35 0.6% 0.9% 4.1% 8.4% $11.318.477 $3.139.538.101 $12.346.635.720 0.25 okb (OKB) 7d chart
42 MNT
Mantle
MNT
$0,9307 0.4% 3.1% 21.2% 64.3% $177.590.757 $3.008.536.042 $5.789.911.817 0.52 mantle (MNT) 7d chart
43 LDO
Lido DAO
LDO
$3,36 0.1% 1.5% 10.2% 20.4% $102.323.919 $3.000.303.373 $3.364.784.001 0.89 lido dao (LDO) 7d chart
44 GRT
The Graph
GRT
Mua
$0,3121 0.6% 9.0% 21.4% 102.8% $417.708.296 $2.938.374.682 $3.365.941.818 0.87 the graph (GRT) 7d chart
45 RNDR
Render
RNDR
$7,69 0.1% 3.2% 8.6% 76.5% $337.118.167 $2.906.348.095 $4.080.255.157 0.71 render (RNDR) 7d chart
46 TIA
Celestia
TIA
Mua
$16,73 0.3% 0.5% 2.9% 5.1% $126.269.405 $2.807.088.962 $17.177.815.349 0.16 celestia (TIA) 7d chart
47 XMR
Monero
XMR
$141,20 1.9% 2.6% 14.8% 15.2% $72.894.272 $2.566.573.153 - monero (XMR) 7d chart
48 ARB
Arbitrum
ARB
Mua
$1,97 0.6% 0.7% 10.5% 15.3% $453.064.081 $2.509.309.276 $19.680.857.064 0.13 arbitrum (ARB) 7d chart
49 SEI
Sei
SEI
$0,8460 0.2% 1.0% 8.4% 34.6% $220.889.827 $2.154.477.160 $8.448.930.038 0.25 sei (SEI) 7d chart
50 RETH
Rocket Pool ETH
RETH
$3.784,83 0.1% 2.4% 18.0% 53.2% $61.788.686 $2.095.694.447 $2.095.694.447 1.0 rocket pool eth (RETH) 7d chart
51 SUI
Sui
SUI
$1,69 1.7% 1.4% 7.5% 10.6% $289.487.403 $2.078.166.757 $16.883.081.748 0.12 sui (SUI) 7d chart
52 MKR
Maker
MKR
Mua
$2.118,49 0.1% 0.0% 6.3% 9.4% $71.873.994 $1.955.462.854 $2.070.557.575 0.94 maker (MKR) 7d chart
56 BSV
Bitcoin SV
BSV
$98,35 6.1% 19.6% 33.7% 43.9% $146.685.198 $1.941.104.693 $2.074.538.253 0.94 bitcoin sv (BSV) 7d chart
53 THETA
Theta Network
THETA
Mua
$1,93 0.9% 2.9% 61.4% 99.7% $86.271.707 $1.927.718.115 $1.927.718.115 1.0 theta network (THETA) 7d chart
54 BEAM
Beam
BEAM
$0,03662 0.5% 6.5% 17.3% 117.1% $54.124.284 $1.909.787.274 $2.288.611.903 0.83 beam (BEAM) 7d chart
55 ALGO
Algorand
ALGO
Mua
$0,2338 1.5% 8.7% 27.4% 48.3% $97.602.655 $1.879.494.514 $1.879.494.556 1.0 algorand (ALGO) 7d chart
57 METH
Mantle Staked Ether
METH
$3.515,00 0.2% 1.7% 17.8% 53.2% $5.013.688 $1.829.045.201 $1.829.045.201 1.0 mantle staked ether (METH) 7d chart
58 QNT
Quant
QNT
Mua
$123,89 1.6% 9.4% 21.6% 20.4% $73.249.595 $1.806.234.426 $1.814.718.662 1.0 quant (QNT) 7d chart
59 RUNE
THORChain
RUNE
$5,78 0.1% 1.3% 10.1% 27.7% $262.690.264 $1.737.883.367 $2.889.724.185 0.6 thorchain (RUNE) 7d chart
60 EGLD
MultiversX
EGLD
$64,93 0.2% 5.7% 16.4% 24.3% $41.653.651 $1.733.052.025 $1.733.387.175 1.0 multiversx (EGLD) 7d chart
64 PEPE
Pepe
PEPE
$0.054101 0.3% 50.9% 248.9% 349.5% $1.936.939.316 $1.722.037.500 $1.722.037.500 1.0 pepe (PEPE) 7d chart
61 AR
Arweave
AR
$26,15 0.6% 3.8% 102.4% 212.6% $164.170.434 $1.711.835.850 $1.711.835.850 1.0 arweave (AR) 7d chart
63 FLOW
Flow
FLOW
$1,14 1.2% 6.4% 14.9% 61.5% $71.456.553 $1.703.094.553 $1.703.094.553 1.0 flow (FLOW) 7d chart
62 FET
Fetch.ai
FET
$1,63 2.3% 3.5% 60.1% 189.5% $782.276.700 $1.698.438.092 $1.876.727.174 0.9 fetch.ai (FET) 7d chart
66 AAVE
Aave
AAVE
Mua
$112,11 0.3% 3.0% 16.7% 33.5% $154.769.143 $1.654.203.139 $1.794.190.735 0.92 aave (AAVE) 7d chart
65 ORDI
ORDI
ORDI
$78,21 0.6% 9.8% 33.1% 29.6% $315.056.682 $1.647.286.114 $1.647.286.114 1.0 ordi (ORDI) 7d chart
67 FLR
Flare
FLR
Mua
$0,04593 1.8% 1.4% 16.7% 97.7% $36.725.510 $1.598.488.599 $4.668.657.684 0.34 flare (FLR) 7d chart
68 BONK
Bonk
BONK
Mua
$0,00002359 2.7% 5.6% 111.3% 128.8% $636.249.242 $1.543.136.855 $2.209.444.958 0.7 bonk (BONK) 7d chart
69 DYDX
dYdX
DYDX
$3,55 0.9% 6.0% 7.4% 37.7% $21.921.556 $1.512.358.997 $2.500.904.482 0.6 dydx (DYDX) 7d chart
70 SAND
The Sandbox
SAND
Mua
$0,6694 0.3% 10.8% 34.9% 54.8% $294.900.921 $1.506.999.642 $2.007.787.372 0.75 the sandbox (SAND) 7d chart
71 SNX
Synthetix Network
SNX
Mua
$4,50 0.4% 5.9% 19.7% 47.9% $94.114.096 $1.475.949.956 $1.477.858.821 1.0 synthetix network (SNX) 7d chart
72 MINA
Mina Protocol
MINA
$1,35 0.9% 3.6% 8.4% 17.3% $48.551.757 $1.426.800.945 $1.521.234.199 0.94 mina protocol (MINA) 7d chart
73 FTM
Fantom
FTM
Mua
$0,5060 0.8% 7.8% 28.8% 45.1% $157.108.409 $1.421.550.174 $1.609.846.526 0.88 fantom (FTM) 7d chart
74 CHZ
Chiliz
CHZ
Mua
$0,1580 1.2% 5.6% 27.9% 55.8% $172.813.487 $1.404.762.085 $1.404.762.085 1.0 chiliz (CHZ) 7d chart
75 GALA
GALA
GALA
Mua
$0,04048 0.3% 0.9% 39.5% 88.1% $189.749.290 $1.399.382.686 $1.399.371.064 1.0 gala (GALA) 7d chart
76 AXS
Axie Infinity
AXS
$10,06 0.9% 6.6% 29.0% 45.9% $131.809.645 $1.383.494.136 $2.712.210.829 0.51 axie infinity (AXS) 7d chart
77 BTT
BitTorrent
BTT
$0.051393 0.0% 10.4% 29.6% 74.4% $150.121.458 $1.345.343.905 $1.375.569.717 0.98 bittorrent (BTT) 7d chart
78 STRK
Starknet
STRK
$1,82 0.5% 2.9% 4.1% - $191.305.586 $1.321.859.322 $18.157.408.273 0.07 starknet (STRK) 7d chart
79 HNT
Helium
HNT
$9,08 0.1% 2.9% 10.6% 26.2% $20.791.241 $1.307.052.207 $2.025.032.168 0.65 helium (HNT) 7d chart
80 SATS
SATS (Ordinals)
SATS
$0.066172 2.3% 17.9% 39.0% 21.8% $90.019.156 $1.297.630.204 $1.297.630.204 1.0 sats (ordinals) (SATS) 7d chart
81 TUSD
TrueUSD
TUSD
$1,00 0.0% 0.1% 2.7% 1.4% $96.596.450 $1.289.187.868 $1.289.187.868 1.0 trueusd (TUSD) 7d chart
82 BGB
Bitget Token
BGB
$0,9171 0.3% 3.5% 8.1% 53.5% $24.273.170 $1.283.705.759 $1.833.864.061 0.7 bitget token (BGB) 7d chart
83 APE
ApeCoin
APE
Mua
$2,13 0.1% 11.3% 26.9% 49.5% $187.681.054 $1.271.879.179 $2.131.742.583 0.6 apecoin (APE) 7d chart
84 TKX
Tokenize Xchange
TKX
$15,74 0.1% 0.6% 2.7% 16.1% $40.018.374 $1.259.025.146 $1.573.860.126 0.8 tokenize xchange (TKX) 7d chart
85 MANA
Decentraland
MANA
Mua
$0,6624 0.9% 4.6% 37.3% 54.3% $258.331.346 $1.232.491.474 $1.451.585.087 0.85 decentraland (MANA) 7d chart
86 WIF
dogwifhat
WIF
$1,22 0.6% 34.9% 312.8% 458.1% $230.400.648 $1.214.183.199 $1.214.183.199 1.0 dogwifhat (WIF) 7d chart
87 KCS
KuCoin
KCS
$12,51 0.5% 9.2% 19.9% 32.6% $374.572 $1.205.556.154 $1.800.275.729 0.67 kucoin (KCS) 7d chart
88 XTZ
Tezos
XTZ
Mua
$1,29 0.7% 4.2% 20.5% 35.4% $51.887.755 $1.164.655.999 $1.278.444.664 0.91 tezos (XTZ) 7d chart
90 EOS
EOS
EOS
Mua
$0,9926 2.1% 13.3% 25.1% 44.6% $208.298.411 $1.134.473.061 - eos (EOS) 7d chart
89 NEO
NEO
NEO
Mua
$16,06 1.5% 12.8% 29.2% 46.7% $122.815.719 $1.130.118.271 $1.602.322.800 0.71 neo (NEO) 7d chart
91 WBT
WhiteBIT Coin
WBT
$7,77 0.1% 0.5% 10.5% 21.3% $11.994.901 $1.119.935.282 $2.783.078.877 0.4 whitebit coin (WBT) 7d chart
93 AXL
Axelar
AXL
$1,90 1.2% 25.7% 34.0% 108.8% $154.644.525 $1.111.399.725 $2.162.704.649 0.51 axelar (AXL) 7d chart
92 AGIX
SingularityNET
AGIX
$0,8699 0.8% 12.6% 21.2% 235.1% $704.743.573 $1.109.895.168 $1.202.786.615 0.92 singularitynet (AGIX) 7d chart
94 WLD
Worldcoin
WLD
$7,74 0.1% 1.4% 0.6% 242.6% $696.937.811 $1.101.868.302 $77.363.025.692 0.01 worldcoin (WLD) 7d chart
95 AKT
Akash Network
AKT
$4,79 0.8% 2.1% 25.9% 76.7% $6.972.704 $1.099.937.196 $1.099.930.114 1.0 akash network (AKT) 7d chart
96 ROSE
Oasis Network
ROSE
$0,1593 0.0% 5.0% 34.0% 59.6% $117.944.105 $1.072.140.568 $1.593.124.939 0.67 oasis network (ROSE) 7d chart
97 ETHDYDX
dYdX
ETHDYDX
$3,55 0.5% 5.7% 7.3% 37.6% $136.227.185 $1.066.244.203 $1.852.411.708 0.58 dydx (ETHDYDX) 7d chart
98 FRXETH
Frax Ether
FRXETH
$3.422,86 0.0% 1.2% 17.6% 52.2% $5.646.000 $1.045.903.200 $1.045.903.200 1.0 frax ether (FRXETH) 7d chart
99 BLUR
Blur
BLUR
$0,7190 0.1% 0.3% 9.4% 22.3% $87.576.838 $1.038.284.578 $2.154.970.226 0.48 blur (BLUR) 7d chart
100 GNO
Gnosis
GNO
$398,70 0.1% 2.2% 27.7% 87.4% $5.486.762 $1.032.528.853 $1.196.169.183 0.86 gnosis (GNO) 7d chart
Hiển thị 1 đến 100 trong số 12987 kết quả
Hiển thị số hàng
Câu hỏi thường gặp Hiện
Chọn loại tiền
Tiền tệ đề xuất
USD
US Dollar
IDR
Indonesian Rupiah
TWD
New Taiwan Dollar
EUR
Euro
KRW
South Korean Won
JPY
Japanese Yen
RUB
Russian Ruble
CNY
Chinese Yuan
Tiền định danh
AED
United Arab Emirates Dirham
ARS
Argentine Peso
AUD
Australian Dollar
BDT
Bangladeshi Taka
BHD
Bahraini Dinar
BMD
Bermudian Dollar
BRL
Brazil Real
CAD
Canadian Dollar
CHF
Swiss Franc
CLP
Chilean Peso
CZK
Czech Koruna
DKK
Danish Krone
GBP
British Pound Sterling
GEL
Georgian Lari
HKD
Hong Kong Dollar
HUF
Hungarian Forint
ILS
Israeli New Shekel
INR
Indian Rupee
KWD
Kuwaiti Dinar
LKR
Sri Lankan Rupee
MMK
Burmese Kyat
MXN
Mexican Peso
MYR
Malaysian Ringgit
NGN
Nigerian Naira
NOK
Norwegian Krone
NZD
New Zealand Dollar
PHP
Philippine Peso
PKR
Pakistani Rupee
PLN
Polish Zloty
SAR
Saudi Riyal
SEK
Swedish Krona
SGD
Singapore Dollar
THB
Thai Baht
TRY
Turkish Lira
UAH
Ukrainian hryvnia
VEF
Venezuelan bolívar fuerte
VND
Vietnamese đồng
ZAR
South African Rand
XDR
IMF Special Drawing Rights
Tiền mã hóa
BTC
Bitcoin
ETH
Ether
LTC
Litecoin
BCH
Bitcoin Cash
BNB
Binance Coin
EOS
EOS
XRP
XRP
XLM
Lumens
LINK
Chainlink
DOT
Polkadot
YFI
Yearn.finance
Đơn vị Bitcoin
BITS
Bits
SATS
Satoshi
Hàng hóa
XAG
Silver - Troy Ounce
XAU
Gold - Troy Ounce
Chọn ngôn ngữ
Các ngôn ngữ phổ biến
EN
English
RU
Русский
DE
Deutsch
PL
język polski
ES
Español
VI
Tiếng việt
FR
Français
PT
Português
Tất cả các ngôn ngữ
AR
العربية
BG
български
CS
čeština
DA
dansk
EL
Ελληνικά
FI
suomen kieli
HE
עִבְרִית
HI
हिंदी
HR
hrvatski
HU
Magyar nyelv
ID
Bahasa Indonesia
IT
Italiano
JA
日本語
KO
한국어
LT
lietuvių kalba
NL
Nederlands
NO
norsk
RO
Limba română
SK
slovenský jazyk
SL
slovenski jezik
SV
Svenska
TH
ภาษาไทย
TR
Türkçe
UK
украї́нська мо́ва
ZH
简体中文
ZH-TW
繁體中文
Đăng nhập để dễ dàng theo dõi tiền ảo bạn yêu thích 🚀
Nếu tiếp tục, tức là bạn đồng ý với Điều khoản dịch vụ của CoinGecko và xác nhận rằng bạn đã đọc Chính sách về quyền riêng tư của chúng tôi
hoặc
Quên mật khẩu?
Không nhận được hướng dẫn xác nhận tài khoản?
Gửi lại hướng dẫn xác nhận tài khoản
HOÀN TOÀN MIỄN PHÍ! Dễ dàng theo dõi tiền ảo yêu thích của bạn với CoinGecko 🚀
Nếu tiếp tục, tức là bạn đồng ý với Điều khoản dịch vụ của CoinGecko và xác nhận rằng bạn đã đọc Chính sách về quyền riêng tư của chúng tôi
hoặc
Mật khẩu phải có ít nhất 8 ký tự bao gồm 1 ký tự viết hoa, 1 ký tự viết thường, 1 số và 1 ký tự đặc biệt
Không nhận được hướng dẫn xác nhận tài khoản?
Gửi lại hướng dẫn xác nhận tài khoản
Quên mật khẩu?
Bạn sẽ nhận được email hướng dẫn thiết lập lại mật khẩu trong vài phút nữa.
Gửi lại hướng dẫn xác nhận tài khoản
Bạn sẽ nhận được email hướng dẫn xác nhận tài khoản trong vài phút nữa.
Tải ứng dụng CoinGecko.
Quét mã QR này để tải ứng dụng ngay App QR Code Hoặc truy cập trên các cửa hàng ứng dụng
coingecko
Tiếp tục trên ứng dụng
Theo dõi giá theo TG thực
Mở ứng dụng