Tiền ảo: 14.937
Sàn giao dịch: 1.160
Giá trị vốn hóa thị trường: 2,426T $ 4.2%
Lưu lượng 24 giờ: 109,565B $
Gas: 9 GWEI
Không quảng cáo
Danh mục đầu tư
Thêm vào danh mục đầu tư mới

Top 100 tiền ảo theo vốn hóa thị trường

Giá trị vốn hóa thị trường tiền mã hóa toàn cầu hôm nay là $2 Nghìn tỷ, thay đổi 4.2% trong 24 giờ qua. Đọc thêm
Tổng khối lượng giao dịch tiền mã hóa trong ngày cuối cùng là $100 Tỷ. Ưu thế của Bitcoin là 50% và ưu thế của Ethereum là 20%. CoinGecko hiện đang theo dõi 14.937 tiền mã hóa. Những loại tiền mã hóa tăng nhiều nhất trong ngành hiện tại là Hệ sinh thái Polkadot Modular Blockchain.
Điểm nổi bật
$2.425.670.349.461
Giá trị VHTT 4.2%
$109.565.369.529
Khối lượng giao dịch trong 24 giờ
# Tiền ảo Giá 1g 24g 7ng 30 ngày Khối lượng giao dịch trong 24 giờ Giá trị vốn hóa thị trường FDV Giá trị vốn hóa thị trường/FDV 7 ngày qua
1 BTC
Bitcoin
BTC
Mua
$64.675,58 0.2% 2.5% 1.4% 4.9% $39.519.437.587 $1.276.745.166.153 $1.358.867.067.954 0.94 bitcoin (BTC) 7d chart
2 ETH
Ethereum
ETH
Mua
$3.139,11 1.1% 8.3% 8.5% 7.8% $24.860.934.123 $377.537.817.099 $377.537.817.099 1.0 ethereum (ETH) 7d chart
3 USDT
Tether
USDT
Mua
$1,00 0.0% 0.0% 0.1% 0.0% $60.414.061.451 $114.443.538.938 $114.443.538.938 1.0 tether (USDT) 7d chart
4 BNB
BNB
BNB
Mua
$564,17 0.3% 3.4% 0.9% 2.3% $1.033.220.547 $86.773.687.582 $86.773.687.582 1.0 bnb (BNB) 7d chart
5 SOL
Solana
SOL
Mua
$170,35 0.5% 4.7% 8.1% 23.4% $4.999.319.150 $79.145.627.592 $98.953.301.771 0.8 solana (SOL) 7d chart
6 XRP
XRP
XRP
Mua
$0,6159 0.1% 1.3% 7.6% 28.7% $2.282.370.681 $34.383.697.780 $61.491.137.445 0.56 xrp (XRP) 7d chart
7 USDC
USDC
USDC
Mua
$1,00 0.0% 0.1% 0.2% 0.1% $8.470.341.366 $33.846.531.968 $33.845.482.123 1.0 usdc (USDC) 7d chart
8 STETH
Lido Staked Ether
STETH
Mua
$3.137,10 1.2% 8.2% 8.3% 7.8% $173.182.130 $30.815.707.748 $30.815.818.141 1.0 lido staked ether (STETH) 7d chart
9 DOGE
Dogecoin
DOGE
Mua
$0,1239 1.1% 6.1% 4.1% 1.2% $983.182.230 $17.991.531.608 $17.991.586.105 1.0 dogecoin (DOGE) 7d chart
10 TON
Toncoin
TON
Mua
$6,55 0.4% 6.0% 9.0% 14.2% $347.813.706 $16.481.882.382 $33.466.121.889 0.49 toncoin (TON) 7d chart
11 ADA
Cardano
ADA
Mua
$0,3928 0.6% 5.1% 8.8% 0.5% $408.263.309 $13.976.000.722 $17.678.122.637 0.79 cardano (ADA) 7d chart
12 TRX
TRON
TRX
Mua
$0,1355 0.0% 0.8% 1.1% 11.5% $376.167.088 $11.796.937.446 $11.796.927.457 1.0 tron (TRX) 7d chart
13 AVAX
Avalanche
AVAX
Mua
$27,01 1.5% 8.1% 0.7% 5.9% $452.441.827 $10.661.321.374 $11.993.870.803 0.89 avalanche (AVAX) 7d chart
14 WBTC
Wrapped Bitcoin
WBTC
Mua
$64.667,63 0.2% 2.7% 1.1% 5.1% $578.852.509 $9.993.407.514 $9.993.407.514 1.0 wrapped bitcoin (WBTC) 7d chart
15 SHIB
Shiba Inu
SHIB
Mua
$0,00001623 0.7% 6.2% 7.0% 9.5% $372.450.103 $9.565.241.307 $16.232.300.882 0.59 shiba inu (SHIB) 7d chart
16 DOT
Polkadot
DOT
Mua
$5,67 0.9% 4.1% 8.1% 3.8% $210.611.328 $7.897.032.740 $8.357.044.425 0.94 polkadot (DOT) 7d chart
17 LINK
Chainlink
LINK
Mua
$12,83 1.3% 6.8% 6.3% 8.5% $335.654.633 $7.806.342.796 $12.837.268.811 0.61 chainlink (LINK) 7d chart
18 BCH
Bitcoin Cash
BCH
Mua
$354,46 0.1% 3.5% 5.5% 8.6% $238.856.446 $6.992.133.014 $7.439.330.939 0.94 bitcoin cash (BCH) 7d chart
19 NEAR
NEAR Protocol
NEAR
Mua
$5,35 1.6% 7.4% 11.7% 3.6% $323.040.791 $5.915.952.398 $6.332.879.990 0.93 near protocol (NEAR) 7d chart
20 UNI
Uniswap
UNI
Mua
$7,22 0.4% 4.9% 7.5% 23.5% $177.670.502 $5.441.853.868 $7.219.546.984 0.75 uniswap (UNI) 7d chart
21 LEO
LEO Token
LEO
$5,83 0.2% 0.3% 0.7% 1.2% $1.827.256 $5.397.745.880 $5.743.681.781 0.94 leo token (LEO) 7d chart
22 DAI
Dai
DAI
Mua
$1,00 0.1% 0.2% 0.2% 0.2% $306.206.296 $5.267.784.515 $5.265.672.155 1.0 dai (DAI) 7d chart
23 LTC
Litecoin
LTC
Mua
$68,32 0.5% 6.7% 5.1% 3.7% $376.512.343 $5.107.416.045 $5.736.444.829 0.89 litecoin (LTC) 7d chart
24 PEPE
Pepe
PEPE
Mua
$0,00001177 0.4% 6.7% 0.0% 6.2% $1.536.728.618 $4.952.752.952 $4.952.752.952 1.0 pepe (PEPE) 7d chart
25 WEETH
Wrapped eETH
WEETH
$3.276,26 1.0% 8.2% 8.3% 7.2% $85.674.328 $4.858.213.016 $4.858.213.016 1.0 wrapped eeth (WEETH) 7d chart
26 MATIC
Polygon
MATIC
Mua
$0,4979 0.7% 7.1% 5.0% 12.8% $272.948.521 $4.624.089.438 $4.981.274.965 0.93 polygon (MATIC) 7d chart
27 ICP
Internet Computer
ICP
Mua
$9,55 1.1% 2.9% 2.1% 15.4% $124.670.457 $4.466.825.428 $4.984.994.024 0.9 internet computer (ICP) 7d chart
28 KAS
Kaspa
KAS
Mua
$0,1747 0.3% 2.7% 1.4% 11.1% $42.029.966 $4.241.081.454 $4.241.331.732 1.0 kaspa (KAS) 7d chart
29 USDE
Ethena USDe
USDE
$1,00 0.3% 0.0% 0.3% 0.1% $294.380.052 $3.325.992.643 $3.325.992.643 1.0 ethena usde (USDE) 7d chart
30 ETC
Ethereum Classic
ETC
Mua
$21,90 0.6% 6.5% 5.4% 7.1% $158.660.687 $3.243.269.103 $4.615.346.994 0.7 ethereum classic (ETC) 7d chart
31 APT
Aptos
APT
Mua
$6,63 0.7% 5.7% 5.1% 6.3% $147.215.875 $3.106.517.278 $7.346.892.482 0.42 aptos (APT) 7d chart
32 FET
Artificial Superintelligence Alliance
FET
$1,19 1.8% 5.4% 15.6% 28.4% $154.133.132 $3.003.649.260 $3.134.153.987 0.96 artificial superintelligence alliance (FET) 7d chart
33 XLM
Stellar
XLM
Mua
$0,1019 0.3% 2.6% 0.9% 11.3% $98.014.937 $2.988.803.634 $5.094.677.700 0.59 stellar (XLM) 7d chart
34 XMR
Monero
XMR
$153,51 0.2% 5.9% 4.2% 5.1% $93.309.642 $2.831.461.284 - monero (XMR) 7d chart
35 MNT
Mantle
MNT
Mua
$0,8296 0.1% 5.1% 0.8% 7.7% $177.988.732 $2.710.901.037 $5.160.933.360 0.53 mantle (MNT) 7d chart
36 STX
Stacks
STX
Mua
$1,73 0.5% 3.9% 6.8% 0.7% $60.909.693 $2.556.348.014 $3.148.866.031 0.81 stacks (STX) 7d chart
37 WIF
dogwifhat
WIF
Mua
$2,53 0.2% 2.4% 8.1% 27.4% $657.827.145 $2.525.087.723 $2.525.087.723 1.0 dogwifhat (WIF) 7d chart
38 MKR
Maker
MKR
Mua
$2.651,20 0.3% 2.0% 5.2% 13.7% $150.804.513 $2.466.990.274 $2.592.219.881 0.95 maker (MKR) 7d chart
39 CRO
Cronos
CRO
Mua
$0,08931 0.4% 3.8% 3.1% 3.4% $11.323.492 $2.395.406.807 $2.679.739.604 0.89 cronos (CRO) 7d chart
40 FIL
Filecoin
FIL
$4,16 0.4% 6.6% 6.3% 6.6% $157.873.390 $2.386.839.431 $8.152.763.701 0.29 filecoin (FIL) 7d chart
41 RENDER
Render
RENDER
$6,01 0.4% 5.7% 6.1% 23.1% $34.177.281 $2.360.127.127 $3.200.601.397 0.74 render (RENDER) 7d chart
43 INJ
Injective
INJ
Mua
$24,14 0.4% 4.2% 4.9% 5.2% $177.958.458 $2.345.912.167 $2.414.676.793 0.97 injective (INJ) 7d chart
42 HBAR
Hedera
HBAR
Mua
$0,06531 0.1% 5.2% 11.4% 17.5% $54.874.284 $2.340.200.366 $3.262.530.573 0.72 hedera (HBAR) 7d chart
44 OKB
OKB
OKB
Mua
$39,01 0.5% 2.2% 8.5% 5.4% $5.751.138 $2.339.822.595 $9.201.652.059 0.25 okb (OKB) 7d chart
45 ARB
Arbitrum
ARB
Mua
$0,6963 1.2% 9.1% 7.5% 17.1% $333.214.864 $2.324.988.855 $6.962.548.424 0.33 arbitrum (ARB) 7d chart
47 TAO
Bittensor
TAO
Mua
$320,43 0.4% 4.6% 2.2% 10.4% $60.289.439 $2.281.183.923 $6.725.052.501 0.34 bittensor (TAO) 7d chart
46 ATOM
Cosmos Hub
ATOM
Mua
$5,84 0.4% 6.0% 8.7% 16.8% $220.820.028 $2.279.800.466 $2.281.210.666 1.0 cosmos hub (ATOM) 7d chart
48 IMX
Immutable
IMX
Mua
$1,44 0.4% 7.5% 7.0% 7.9% $38.708.733 $2.210.705.163 $2.870.392.925 0.77 immutable (IMX) 7d chart
49 VET
VeChain
VET
$0,02719 0.4% 4.9% 11.0% 2.3% $40.112.570 $2.201.759.236 $2.337.695.404 0.94 vechain (VET) 7d chart
50 FDUSD
First Digital USD
FDUSD
$0,9988 0.3% 0.0% 0.2% 0.0% $4.985.880.690 $2.006.130.325 $2.006.130.325 1.0 first digital usd (FDUSD) 7d chart
51 AR
Arweave
AR
$29,40 0.8% 8.5% 3.2% 2.6% $57.689.296 $1.927.504.625 $1.927.504.625 1.0 arweave (AR) 7d chart
52 OP
Optimism
OP
Mua
$1,68 1.7% 8.5% 6.5% 5.1% $261.889.184 $1.890.029.985 $7.236.703.609 0.26 optimism (OP) 7d chart
53 BONK
Bonk
BONK
Mua
$0,00002715 0.3% 5.7% 1.3% 17.8% $399.410.247 $1.884.180.919 $2.536.475.212 0.74 bonk (BONK) 7d chart
54 SUI
Sui
SUI
$0,7364 0.8% 9.1% 11.3% 17.2% $135.656.578 $1.850.000.511 $7.364.040.479 0.25 sui (SUI) 7d chart
55 GRT
The Graph
GRT
Mua
$0,1872 0.7% 6.6% 8.6% 15.1% $58.747.087 $1.787.163.700 $2.019.151.290 0.89 the graph (GRT) 7d chart
56 RETH
Rocket Pool ETH
RETH
$3.517,00 0.7% 8.4% 8.9% 6.8% $11.623.317 $1.761.486.936 $1.761.486.936 1.0 rocket pool eth (RETH) 7d chart
57 FLOKI
FLOKI
FLOKI
Mua
$0,0001760 0.4% 6.6% 0.8% 0.4% $297.967.412 $1.705.931.904 $1.760.157.828 0.97 floki (FLOKI) 7d chart
58 EZETH
Renzo Restaked ETH
EZETH
$3.182,86 1.1% 8.2% 8.6% 7.2% $36.156.483 $1.694.687.472 $1.694.687.472 1.0 renzo restaked eth (EZETH) 7d chart
59 METH
Mantle Staked Ether
METH
$3.274,32 1.0% 7.9% 8.4% 7.1% $34.822.464 $1.536.106.793 $1.536.106.856 1.0 mantle staked ether (METH) 7d chart
60 BGB
Bitget Token
BGB
$1,10 0.5% 4.8% 2.5% 1.3% $32.695.922 $1.535.774.408 $2.193.961.874 0.7 bitget token (BGB) 7d chart
61 RUNE
THORChain
RUNE
$4,32 0.7% 8.8% 3.6% 3.2% $220.747.275 $1.456.038.252 $1.786.597.011 0.81 thorchain (RUNE) 7d chart
62 WBT
WhiteBIT Coin
WBT
$10,05 0.1% 1.0% 2.6% 7.3% $4.101.288 $1.449.263.283 $3.504.924.471 0.41 whitebit coin (WBT) 7d chart
63 AAVE
Aave
AAVE
Mua
$94,56 0.4% 1.4% 2.8% 0.8% $205.247.759 $1.406.180.512 $1.512.264.296 0.93 aave (AAVE) 7d chart
64 NOT
Notcoin
NOT
$0,01360 0.0% 4.9% 14.3% 8.0% $260.394.243 $1.394.872.572 $1.394.872.572 1.0 notcoin (NOT) 7d chart
65 THETA
Theta Network
THETA
Mua
$1,39 1.0% 7.4% 5.6% 14.2% $22.113.011 $1.393.135.605 $1.393.135.605 1.0 theta network (THETA) 7d chart
66 LDO
Lido DAO
LDO
$1,55 2.1% 9.2% 20.2% 33.4% $167.432.704 $1.389.230.286 $1.554.687.664 0.89 lido dao (LDO) 7d chart
67 ONDO
Ondo
ONDO
$0,9313 0.7% 5.6% 10.7% 24.3% $108.254.166 $1.346.819.932 $9.328.527.744 0.14 ondo (ONDO) 7d chart
69 JUP
Jupiter
JUP
$0,9624 0.2% 4.5% 0.3% 18.7% $223.036.071 $1.299.682.692 $9.627.279.203 0.13 jupiter (JUP) 7d chart
68 PYTH
Pyth Network
PYTH
$0,3584 1.3% 0.8% 3.6% 7.1% $130.169.206 $1.299.125.283 $3.583.804.859 0.36 pyth network (PYTH) 7d chart
70 JASMY
JasmyCoin
JASMY
$0,02613 0.8% 8.1% 7.3% 16.7% $102.293.101 $1.264.770.162 $1.306.041.060 0.97 jasmycoin (JASMY) 7d chart
71 FTM
Fantom
FTM
Mua
$0,4332 1.7% 11.2% 11.9% 29.5% $177.036.667 $1.213.787.627 $1.374.564.072 0.88 fantom (FTM) 7d chart
72 BRETT
Brett
BRETT
$0,1203 0.7% 7.3% 4.9% 27.4% $52.746.570 $1.192.304.796 $1.192.304.796 1.0 brett (BRETT) 7d chart
73 CORE
Core
CORE
$1,28 0.2% 9.8% 10.9% 7.7% $78.115.150 $1.152.451.176 $2.689.000.585 0.43 core (CORE) 7d chart
74 TIA
Celestia
TIA
Mua
$5,70 1.3% 9.7% 10.5% 18.6% $130.917.380 $1.139.720.623 $6.039.883.108 0.19 celestia (TIA) 7d chart
75 ALGO
Algorand
ALGO
Mua
$0,1357 0.6% 5.9% 10.9% 3.5% $38.523.627 $1.116.626.223 $1.116.626.223 1.0 algorand (ALGO) 7d chart
76 SEI
Sei
SEI
$0,3492 0.9% 5.5% 0.3% 8.5% $72.043.462 $1.109.698.634 $3.495.113.807 0.32 sei (SEI) 7d chart
77 EETH
ether.fi Staked ETH
EETH
$3.142,95 0.1% 8.1% 8.8% 7.5% $326.549 $1.097.201.145 $5.966.685.794 0.18 ether.fi staked eth (EETH) 7d chart
78 QNT
Quant
QNT
Mua
$70,37 0.2% 3.6% 7.3% 7.6% $18.049.980 $1.023.887.042 $1.028.696.440 1.0 quant (QNT) 7d chart
79 OM
MANTRA
OM
$1,20 0.8% 3.5% 6.1% 64.2% $31.004.732 $999.644.757 $1.068.864.182 0.94 mantra (OM) 7d chart
80 GT
Gate
GT
$7,36 0.3% 2.9% 3.9% 4.2% $2.440.170 $959.238.638 $2.207.526.744 0.43 gate (GT) 7d chart
81 FLOW
Flow
FLOW
Mua
$0,6275 0.0% 8.2% 2.6% 2.1% $63.216.507 $954.855.200 $954.855.200 1.0 flow (FLOW) 7d chart
82 MSOL
Marinade Staked SOL
MSOL
$205,57 0.2% 4.5% 8.6% 24.5% $28.532.002 $915.574.791 $915.585.682 1.0 marinade staked sol (MSOL) 7d chart
83 KCS
KuCoin
KCS
$9,42 0.2% 3.7% 3.3% 2.8% $222.322 $899.104.129 $1.346.112.984 0.67 kucoin (KCS) 7d chart
84 EGLD
MultiversX
EGLD
$32,37 0.7% 6.4% 14.4% 6.8% $24.502.584 $881.227.920 $881.394.682 1.0 multiversx (EGLD) 7d chart
86 BEAM
Beam
BEAM
$0,01700 1.4% 4.4% 6.4% 1.9% $25.922.842 $856.095.268 $1.062.433.805 0.81 beam (BEAM) 7d chart
85 HNT
Helium
HNT
$5,10 0.7% 5.6% 19.7% 56.2% $17.055.530 $855.724.963 $1.137.585.418 0.75 helium (HNT) 7d chart
87 ENS
Ethereum Name Service
ENS
$25,98 2.0% 6.1% 2.0% 11.0% $200.879.862 $853.273.303 $2.598.589.010 0.33 ethereum name service (ENS) 7d chart
88 EOS
EOS
EOS
Mua
$0,5633 3.1% 6.2% 6.1% 2.2% $110.709.353 $844.968.945 $1.182.452.325 0.71 eos (EOS) 7d chart
89 FLR
Flare
FLR
Mua
$0,01893 0.2% 3.0% 6.5% 21.0% $13.903.005 $837.015.785 $1.931.989.440 0.43 flare (FLR) 7d chart
90 AXS
Axie Infinity
AXS
$5,64 0.5% 7.9% 8.5% 9.9% $41.593.470 $835.415.979 $1.522.611.973 0.55 axie infinity (AXS) 7d chart
91 BSV
Bitcoin SV
BSV
$41,90 1.3% 7.0% 6.7% 7.8% $14.245.400 $826.970.950 $880.041.931 0.94 bitcoin sv (BSV) 7d chart
92 GALA
GALA
GALA
Mua
$0,02226 1.0% 8.1% 9.2% 22.8% $63.247.963 $821.483.852 $821.483.814 1.0 gala (GALA) 7d chart
93 POPCAT
Popcat
POPCAT
$0,8320 1.5% 3.2% 8.6% 81.1% $74.520.592 $817.045.189 $817.045.189 1.0 popcat (POPCAT) 7d chart
94 BTT
BitTorrent
BTT
$0.068329 0.0% 4.4% 4.8% 4.9% $24.369.089 $806.134.199 $824.245.599 0.98 bittorrent (BTT) 7d chart
95 TKX
Tokenize Xchange
TKX
$10,04 0.3% 9.1% 7.8% 4.4% $10.840.571 $803.473.957 $1.004.392.667 0.8 tokenize xchange (TKX) 7d chart
96 RSETH
Kelp DAO Restaked ETH
RSETH
$3.194,57 1.1% 8.2% 8.6% 7.0% $5.199.929 $787.637.049 $787.637.049 1.0 kelp dao restaked eth (RSETH) 7d chart
97 NEO
NEO
NEO
Mua
$10,98 0.9% 5.3% 4.0% 4.3% $29.961.213 $774.513.348 $1.098.133.203 0.71 neo (NEO) 7d chart
98 ENA
Ethena
ENA
$0,4431 1.3% 7.9% 5.6% 23.5% $150.413.848 $758.568.530 $6.650.463.829 0.11 ethena (ENA) 7d chart
101 AKT
Akash Network
AKT
$3,10 1.5% 7.5% 11.1% 2.5% $14.425.778 $752.752.589 $764.303.196 0.98 akash network (AKT) 7d chart
99 DYDX
dYdX
DYDX
$1,24 1.3% 6.1% 10.6% 12.3% $27.707.892 $750.808.680 $955.020.142 0.79 dydx (DYDX) 7d chart
Hiển thị 1 đến 100 trong số 14937 kết quả
Hàng
Câu hỏi thường gặp Hiện
Danh mục đầu tư mới
Biểu tượng và tên
Hãy theo dõi loại tiền ảo bạn quan tâm
Chúng tôi sẽ thêm những loại tiền ảo này vào một danh mục đầu tư để bạn nhận được thông tin mới về những loại tiền ảo bạn quan tâm.
Thêm tiền ảo
Tìm kiếm và chọn tiền ảo để thêm từ cơ sở dữ liệu gồm hơn 14.000 loại tiền mã hóa của chúng tôi.
Nhận đề xuất
Nhận đề xuất tiền ảo cá nhân hóa dựa trên chuỗi và danh mục bạn đã chọn.
Sắp ra mắt
Thêm tiền ảo
Data Ownership Protocol
Data Ownership Protocol
DOP
XDC Network
XDC Network
XDC
Zano
Zano
ZANO
Toncoin
Toncoin
TON
Avail
Avail
AVAIL
Đã thêm gần đây
TON Tiger
TON Tiger
TIGER
Borpa
Borpa
BORPA
Owners Casino Online
Owners Casino Online
OCO
LayerNet
LayerNet
NET
AI Market Compass
AI Market Compass
AIM
Tăng mạnh nhất
MUMU THE BULL
MUMU THE BULL
MUMU
MAGA Again
MAGA Again
MAGAA
PolySwarm
PolySwarm
NCT
AMATERASU OMIKAMI
AMATERASU OMIKAMI
OMIKAMI
LandWolf
LandWolf
WOLF
Theo dõi giá ở bất cứ đâu
Quét QR để tải xuống ứng dụng di dộng
Nhận thông báo về giá, những thay đổi về danh mục đầu tư và thông tin mới về các biến động đáng kể hơn cùng nhiều nội dung khác
Tải xuống ứng dụng di động của chúng tôi
Nhận thông báo về giá, những thay đổi về danh mục đầu tư và thông tin mới về các biến động đáng kể hơn cùng nhiều nội dung khác
Mở ứng dụng
Biến động trong danh mục đầu tư
Không bao giờ bỏ lỡ thay đổi quan trọng về giá đối với tiền ảo trong danh mục đầu tư của bạn thêm một lần nào nữa!
Thông báo về biến động lớn
Đừng bỏ lỡ những biến động thị trường lớn liên quan đến Bitcoin và Ethereum
Giá sàn NFT và thông báo về danh sách theo dõi
Nhận thông báo tùy chỉnh về NFT yêu thích và tất cả NFT trong danh sách theo dõi của bạn
Cảnh báo giá tùy chỉnh
Chọn mức giá chính xác để nhận thông báo về loại tiền ảo mà bạn quan tâm.
Lời nhắc thu thập kẹo hằng ngày
Hãy tiếp tục thu thập kẹo và tránh làm gián đoạn chuỗi kẹo để có thể đổi lấy những phần thưởng thú vị.
Nhận bản tin hằng ngày của chúng tôi
Luôn nắm được thông tin mới nhất về tiền mã hóa với những tin tức, xu hướng và thông tin chuyên sâu được gửi thẳng đến hộp thư của bạn
Tin tức và xu hướng thị trường
Nhận bản tóm tắt hằng ngày về những tin tức và xu hướng tiền mã hóa hấp dẫn nhất đang thúc đẩy diễn biến thị trường
Tiền ảo thịnh hành trong 24 giờ qua
Khám phá các loại tiền ảo và dự án được tìm kiếm nhiều nhất trên CoinGecko trong 24 giờ qua.
Do chuyên gia tiền mã hóa tuyển chọn
Được tuyển chọn đặc biệt bởi đội ngũ nhà phân tích nghiên cứu chuyên biệt và Trưởng bộ phận Nghiên cứu của chúng tôi.
Ưa thích
Thiết lập chủ đề, loại tiền tệ và ngôn ngữ ưa thích
Chế độ tối
Ngôn ngữ
Tiếng việt
Tiền tệ
USD
Chọn loại tiền
Tiền tệ đề xuất
USD
US Dollar
IDR
Indonesian Rupiah
TWD
New Taiwan Dollar
EUR
Euro
KRW
South Korean Won
JPY
Japanese Yen
RUB
Russian Ruble
CNY
Chinese Yuan
Tiền định danh
AED
United Arab Emirates Dirham
ARS
Argentine Peso
AUD
Australian Dollar
BDT
Bangladeshi Taka
BHD
Bahraini Dinar
BMD
Bermudian Dollar
BRL
Brazil Real
CAD
Canadian Dollar