Tiền ảo: 14.909
Sàn giao dịch: 1.159
Giá trị vốn hóa thị trường: 2,586T $ 0.9%
Lưu lượng 24 giờ: 85,007B $
Gas: 4 GWEI
Không quảng cáo
Danh mục đầu tư
Thêm vào danh mục đầu tư mới

Top 100 tiền ảo theo vốn hóa thị trường

Giá trị vốn hóa thị trường tiền mã hóa toàn cầu hôm nay là $3 Nghìn tỷ, thay đổi 0.9% trong 24 giờ qua. Đọc thêm
Tổng khối lượng giao dịch tiền mã hóa trong ngày cuối cùng là $90 Tỷ. Ưu thế của Bitcoin là 50% và ưu thế của Ethereum là 20%. CoinGecko hiện đang theo dõi 14.909 tiền mã hóa. Những loại tiền mã hóa tăng nhiều nhất trong ngành hiện tại là Cat-Themed DeFiance Capital Portfolio.
Điểm nổi bật
$2.586.137.955.944
Giá trị VHTT 0.9%
$85.007.129.454
Khối lượng giao dịch trong 24 giờ
# Tiền ảo Giá 1g 24g 7ng 30 ngày Khối lượng giao dịch trong 24 giờ Giá trị vốn hóa thị trường FDV Giá trị vốn hóa thị trường/FDV 7 ngày qua
1 BTC
Bitcoin
BTC
Mua
$67.763,15 0.3% 1.1% 8.2% 5.4% $28.855.156.494 $1.337.570.561.979 $1.423.733.849.821 0.94 bitcoin (BTC) 7d chart
2 ETH
Ethereum
ETH
Mua
$3.507,79 0.3% 0.1% 5.1% 0.0% $14.628.845.138 $421.742.357.071 $421.742.357.071 1.0 ethereum (ETH) 7d chart
3 USDT
Tether
USDT
Mua
$1,00 0.0% 0.0% 0.0% 0.1% $34.106.733.010 $114.105.990.990 $114.105.990.990 1.0 tether (USDT) 7d chart
4 BNB
BNB
BNB
Mua
$598,95 0.5% 0.7% 8.3% 2.4% $955.024.027 $92.184.604.623 $92.184.604.623 1.0 bnb (BNB) 7d chart
5 SOL
Solana
SOL
Mua
$180,84 0.3% 4.5% 19.0% 33.8% $4.146.269.631 $84.063.497.071 $105.097.592.200 0.8 solana (SOL) 7d chart
6 STETH
Lido Staked Ether
STETH
Mua
$3.509,57 0.3% 0.2% 5.1% 0.0% $41.407.658 $34.369.561.623 $34.369.561.623 1.0 lido staked ether (STETH) 7d chart
7 USDC
USDC
USDC
Mua
$0,9996 0.0% 0.0% 0.1% 0.1% $6.864.492.338 $33.951.633.217 $33.951.696.421 1.0 usdc (USDC) 7d chart
8 XRP
XRP
XRP
Mua
$0,5955 0.2% 0.8% 12.4% 22.2% $1.602.834.931 $33.276.015.589 $59.510.180.123 0.56 xrp (XRP) 7d chart
9 DOGE
Dogecoin
DOGE
Mua
$0,1408 0.5% 7.4% 19.7% 13.2% $1.460.365.276 $20.447.155.600 $20.448.289.147 1.0 dogecoin (DOGE) 7d chart
10 TON
Toncoin
TON
Mua
$7,14 0.4% 1.9% 4.6% 0.0% $267.565.799 $17.982.667.146 $36.534.738.280 0.49 toncoin (TON) 7d chart
11 ADA
Cardano
ADA
Mua
$0,4350 1.0% 0.4% 0.2% 16.1% $374.634.530 $15.484.490.065 $19.591.088.338 0.79 cardano (ADA) 7d chart
12 AVAX
Avalanche
AVAX
Mua
$32,50 0.7% 12.1% 21.3% 23.7% $980.959.135 $12.866.689.118 $14.475.071.563 0.89 avalanche (AVAX) 7d chart
13 TRX
TRON
TRX
Mua
$0,1362 0.1% 1.4% 1.6% 15.4% $326.399.428 $11.864.794.786 $11.864.801.941 1.0 tron (TRX) 7d chart
14 SHIB
Shiba Inu
SHIB
Mua
$0,00001789 1.1% 0.3% 0.4% 0.5% $495.540.024 $10.558.191.741 $17.917.343.015 0.59 shiba inu (SHIB) 7d chart
15 WBTC
Wrapped Bitcoin
WBTC
Mua
$67.796,49 0.1% 1.1% 8.1% 5.6% $269.785.032 $10.474.897.470 $10.474.897.470 1.0 wrapped bitcoin (WBTC) 7d chart
16 DOT
Polkadot
DOT
Mua
$6,32 0.6% 0.2% 3.0% 13.1% $180.201.880 $8.803.334.434 $9.315.733.886 0.94 polkadot (DOT) 7d chart
17 LINK
Chainlink
LINK
Mua
$14,44 0.5% 2.0% 5.4% 4.2% $528.068.933 $8.788.357.110 $14.452.158.402 0.61 chainlink (LINK) 7d chart
18 BCH
Bitcoin Cash
BCH
Mua
$397,34 0.9% 0.9% 2.6% 3.5% $229.722.174 $7.848.265.848 $8.350.839.809 0.94 bitcoin cash (BCH) 7d chart
19 NEAR
NEAR Protocol
NEAR
Mua
$6,23 0.6% 0.6% 12.2% 17.4% $344.611.344 $6.883.376.603 $7.376.870.656 0.93 near protocol (NEAR) 7d chart
20 UNI
Uniswap
UNI
Mua
$7,93 0.8% 0.8% 6.2% 18.7% $167.557.507 $5.984.391.186 $7.939.315.239 0.75 uniswap (UNI) 7d chart
21 LTC
Litecoin
LTC
Mua
$73,30 0.7% 0.3% 3.9% 0.9% $265.693.188 $5.481.455.261 $6.157.541.746 0.89 litecoin (LTC) 7d chart
22 DAI
Dai
DAI
Mua
$0,9999 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% $139.716.809 $5.411.248.532 $5.411.248.532 1.0 dai (DAI) 7d chart
23 LEO
LEO Token
LEO
$5,72 0.1% 0.4% 2.3% 0.0% $9.253.782 $5.298.351.270 $5.637.749.987 0.94 leo token (LEO) 7d chart
24 WEETH
Wrapped eETH
WEETH
$3.658,92 0.4% 0.1% 5.0% 0.6% $29.995.291 $5.172.351.331 $5.172.351.331 1.0 wrapped eeth (WEETH) 7d chart
25 PEPE
Pepe
PEPE
Mua
$0,00001221 1.0% 1.0% 27.4% 7.0% $1.253.516.589 $5.137.306.071 $5.137.306.071 1.0 pepe (PEPE) 7d chart
26 MATIC
Polygon
MATIC
Mua
$0,5405 0.7% 0.7% 0.5% 5.2% $248.773.491 $5.017.042.387 $5.404.581.372 0.93 polygon (MATIC) 7d chart
27 ICP
Internet Computer
ICP
Mua
$10,55 0.7% 3.2% 19.4% 27.3% $134.184.859 $4.926.108.148 $5.497.484.659 0.9 internet computer (ICP) 7d chart
28 KAS
Kaspa
KAS
Mua
$0,1774 0.4% 2.4% 0.7% 21.1% $44.503.763 $4.302.266.229 $4.302.359.385 1.0 kaspa (KAS) 7d chart
29 FET
Artificial Superintelligence Alliance
FET
$1,44 0.5% 0.1% 12.3% 8.3% $187.835.781 $3.640.125.485 $3.798.284.292 0.96 artificial superintelligence alliance (FET) 7d chart
30 ETC
Ethereum Classic
ETC
Mua
$23,77 0.8% 0.1% 3.4% 0.8% $156.406.372 $3.518.038.037 $5.007.867.737 0.7 ethereum classic (ETC) 7d chart
31 APT
Aptos
APT
Mua
$7,46 0.7% 1.4% 11.5% 8.8% $159.985.817 $3.495.145.518 $8.271.604.870 0.42 aptos (APT) 7d chart
32 USDE
Ethena USDe
USDE
$1,00 0.0% 0.0% 0.1% 0.0% $32.764.581 $3.402.981.898 $3.402.981.898 1.0 ethena usde (USDE) 7d chart
33 XLM
Stellar
XLM
Mua
$0,1035 0.3% 1.9% 0.0% 12.9% $77.843.312 $3.035.204.630 $5.177.624.449 0.59 stellar (XLM) 7d chart
34 XMR
Monero
XMR
$164,04 0.5% 0.2% 1.6% 0.1% $97.997.927 $3.025.720.165 - monero (XMR) 7d chart
35 MNT
Mantle
MNT
Mua
$0,8781 0.6% 0.2% 17.0% 8.6% $140.532.480 $2.868.244.991 $5.460.480.133 0.53 mantle (MNT) 7d chart
36 STX
Stacks
STX
Mua
$1,91 0.7% 0.4% 1.6% 17.6% $100.928.144 $2.823.053.849 $3.478.671.787 0.81 stacks (STX) 7d chart
37 WIF
dogwifhat
WIF
Mua
$2,75 1.7% 7.5% 56.3% 56.0% $652.010.176 $2.748.442.233 $2.748.442.233 1.0 dogwifhat (WIF) 7d chart
38 RNDR
Render
RNDR
Mua
$6,98 0.5% 0.1% 9.1% 7.7% $112.761.509 $2.738.332.813 $3.713.491.417 0.74 render (RNDR) 7d chart
39 FIL
Filecoin
FIL
$4,69 0.4% 0.1% 8.4% 6.3% $156.658.234 $2.679.374.935 $9.180.373.318 0.29 filecoin (FIL) 7d chart
40 MKR
Maker
MKR
Mua
$2.867,43 0.8% 2.1% 0.7% 15.5% $130.464.164 $2.667.858.787 $2.803.284.902 0.95 maker (MKR) 7d chart
41 ARB
Arbitrum
ARB
Mua
$0,7870 0.5% 1.0% 7.7% 1.9% $268.464.275 $2.630.229.596 $7.876.640.306 0.33 arbitrum (ARB) 7d chart
42 HBAR
Hedera
HBAR
Mua
$0,07310 0.9% 2.0% 0.7% 6.7% $44.587.410 $2.616.584.657 $3.655.103.222 0.72 hedera (HBAR) 7d chart
43 INJ
Injective
INJ
Mua
$26,60 1.3% 2.8% 21.4% 26.6% $131.702.886 $2.584.328.735 $2.660.081.955 0.97 injective (INJ) 7d chart
44 OKB
OKB
OKB
Mua
$42,23 0.4% 1.1% 3.6% 1.0% $4.103.199 $2.534.318.429 $9.966.531.839 0.25 okb (OKB) 7d chart
45 CRO
Cronos
CRO
Mua
$0,09445 0.0% 0.3% 1.2% 1.5% $7.447.968 $2.532.009.250 $2.833.508.335 0.89 cronos (CRO) 7d chart
46 ATOM
Cosmos Hub
ATOM
Mua
$6,40 0.9% 1.3% 1.9% 5.3% $127.623.207 $2.502.640.708 $2.504.188.749 1.0 cosmos hub (ATOM) 7d chart
47 IMX
Immutable
IMX
Mua
$1,62 1.0% 3.0% 9.1% 4.5% $52.644.016 $2.488.036.367 $3.230.481.433 0.77 immutable (IMX) 7d chart
48 VET
VeChain
VET
$0,03023 0.9% 0.1% 3.4% 16.9% $39.074.926 $2.448.711.870 $2.599.894.844 0.94 vechain (VET) 7d chart
49 TAO
Bittensor
TAO
Mua
$343,20 1.4% 2.1% 21.0% 20.4% $48.115.588 $2.441.879.148 $7.215.561.985 0.34 bittensor (TAO) 7d chart
50 BONK
Bonk
BONK
Mua
$0,00003182 0.2% 4.9% 31.1% 55.6% $457.371.316 $2.215.957.741 $2.983.111.561 0.74 bonk (BONK) 7d chart
51 OP
Optimism
OP
Mua
$1,94 0.9% 1.9% 7.3% 7.6% $239.324.497 $2.176.093.709 $8.332.008.127 0.26 optimism (OP) 7d chart
52 SUI
Sui
SUI
$0,8578 0.8% 1.7% 6.9% 6.8% $189.651.264 $2.155.681.881 $8.580.823.916 0.25 sui (SUI) 7d chart
53 AR
Arweave
AR
$32,57 2.9% 5.9% 28.0% 15.6% $70.001.972 $2.124.271.682 $2.124.271.682 1.0 arweave (AR) 7d chart
54 GRT
The Graph
GRT
Mua
$0,2144 0.6% 1.8% 6.3% 1.8% $60.064.757 $2.049.982.180 $2.316.085.629 0.89 the graph (GRT) 7d chart
55 FDUSD
First Digital USD
FDUSD
$0,9992 0.1% 0.1% 0.2% 0.1% $3.291.057.521 $1.984.644.700 $1.984.644.700 1.0 first digital usd (FDUSD) 7d chart
56 RETH
Rocket Pool ETH
RETH
$3.930,58 0.5% 0.2% 5.2% 1.0% $7.890.205 $1.970.117.700 $1.970.117.700 1.0 rocket pool eth (RETH) 7d chart
57 EZETH
Renzo Restaked ETH
EZETH
$3.556,87 0.2% 0.1% 5.2% 1.0% $52.453.957 $1.946.956.318 $1.946.962.129 1.0 renzo restaked eth (EZETH) 7d chart
58 FLOKI
FLOKI
FLOKI
Mua
$0,0002004 1.1% 1.2% 32.2% 16.4% $401.618.321 $1.943.527.786 $2.005.293.748 0.97 floki (FLOKI) 7d chart
59 METH
Mantle Staked Ether
METH
$3.644,54 0.4% 0.1% 5.1% 0.3% $19.147.298 $1.756.499.251 $1.756.499.251 1.0 mantle staked ether (METH) 7d chart
60 LDO
Lido DAO
LDO
$1,90 0.8% 0.9% 6.8% 15.1% $105.482.570 $1.695.975.842 $1.899.402.075 0.89 lido dao (LDO) 7d chart
61 BGB
Bitget Token
BGB
$1,17 0.1% 3.0% 9.7% 2.9% $25.045.218 $1.642.855.236 $2.346.934.375 0.7 bitget token (BGB) 7d chart
62 RUNE
THORChain
RUNE
$4,82 0.7% 0.0% 22.1% 15.4% $231.607.340 $1.626.632.944 $1.996.410.268 0.81 thorchain (RUNE) 7d chart
63 THETA
Theta Network
THETA
Mua
$1,60 0.7% 2.1% 8.1% 6.7% $23.727.138 $1.604.962.428 $1.604.962.428 1.0 theta network (THETA) 7d chart
64 NOT
Notcoin
NOT
$0,01559 1.0% 4.1% 2.2% 5.4% $338.624.962 $1.599.824.056 $1.599.824.056 1.0 notcoin (NOT) 7d chart
65 ONDO
Ondo
ONDO
$1,07 0.8% 1.2% 3.0% 11.5% $134.891.340 $1.538.783.688 $10.658.133.272 0.14 ondo (ONDO) 7d chart
66 FTM
Fantom
FTM
Mua
$0,5267 0.7% 1.0% 6.9% 6.7% $163.127.804 $1.476.759.760 $1.672.369.090 0.88 fantom (FTM) 7d chart
67 WBT
WhiteBIT Coin
WBT
$10,14 0.1% 0.1% 5.5% 7.6% $3.796.842 $1.460.173.161 $3.536.265.834 0.41 whitebit coin (WBT) 7d chart
68 TIA
Celestia
TIA
Mua
$7,30 0.5% 8.1% 16.1% 15.7% $194.508.188 $1.451.948.588 $7.722.032.158 0.19 celestia (TIA) 7d chart
71 AAVE
Aave
AAVE
Mua
$95,87 1.1% 3.0% 8.1% 20.0% $120.827.820 $1.429.210.674 $1.537.222.801 0.93 aave (AAVE) 7d chart
70 JASMY
JasmyCoin
JASMY
$0,02951 1.2% 0.4% 10.6% 1.4% $105.360.995 $1.428.658.222 $1.475.276.975 0.97 jasmycoin (JASMY) 7d chart
69 CORE
Core
CORE
$1,58 1.4% 3.4% 33.2% 11.9% $138.745.224 $1.426.533.951 $3.330.499.925 0.43 core (CORE) 7d chart
73 JUP
Jupiter
JUP
$1,05 1.1% 1.6% 24.4% 35.5% $177.490.582 $1.417.409.884 $10.499.332.471 0.14 jupiter (JUP) 7d chart
72 BRETT
Brett
BRETT
$0,1432 0.7% 3.8% 17.4% 2.6% $73.925.067 $1.417.374.353 $1.417.374.353 1.0 brett (BRETT) 7d chart
74 PYTH
Pyth Network
PYTH
$0,3630 0.5% 0.0% 13.6% 14.5% $88.829.034 $1.315.774.847 $3.629.734.829 0.36 pyth network (PYTH) 7d chart
75 ALGO
Algorand
ALGO
Mua
$0,1559 1.1% 1.7% 0.9% 14.2% $38.523.883 $1.283.875.834 $1.283.875.850 1.0 algorand (ALGO) 7d chart
76 SEI
Sei
SEI
$0,3996 0.6% 1.4% 18.7% 10.8% $120.185.271 $1.268.505.058 $3.995.291.521 0.32 sei (SEI) 7d chart
77 EETH
ether.fi Staked ETH
EETH
$3.511,11 0.7% 0.4% 5.1% 0.1% $222.916 $1.218.843.896 $6.395.934.270 0.19 ether.fi staked eth (EETH) 7d chart
78 OM
MANTRA
OM
$1,32 1.3% 0.8% 21.2% 83.5% $39.427.986 $1.095.640.922 $1.171.507.507 0.94 mantra (OM) 7d chart
79 QNT
Quant
QNT
Mua
$74,99 0.5% 0.1% 0.2% 0.7% $19.326.902 $1.091.005.742 $1.096.130.409 1.0 quant (QNT) 7d chart
80 GT
Gate
GT
$7,88 0.0% 0.1% 7.0% 0.3% $6.776.252 $1.027.188.788 $2.363.902.610 0.43 gate (GT) 7d chart
81 EGLD
MultiversX
EGLD
$36,93 0.7% 2.8% 3.4% 29.2% $26.807.685 $1.004.870.000 $1.005.060.245 1.0 multiversx (EGLD) 7d chart
82 BEAM
Beam
BEAM
$0,01971 1.0% 4.2% 19.1% 14.9% $24.802.037 $991.933.651 $1.231.012.344 0.81 beam (BEAM) 7d chart
83 FLOW
Flow
FLOW
Mua
$0,6404 0.6% 1.3% 8.0% 1.9% $26.208.911 $973.556.102 $973.556.102 1.0 flow (FLOW) 7d chart
84 MSOL
Marinade Staked SOL
MSOL
$217,73 0.3% 4.6% 19.1% 34.8% $28.420.748 $965.129.606 $965.168.361 1.0 marinade staked sol (MSOL) 7d chart
85 KCS
KuCoin
KCS
$9,96 0.2% 0.8% 6.0% 0.9% $135.073 $951.810.285 $1.425.023.134 0.67 kucoin (KCS) 7d chart
86 GALA
GALA
GALA
Mua
$0,02563 0.7% 1.2% 13.6% 8.8% $82.669.125 $944.185.204 $944.185.389 1.0 gala (GALA) 7d chart
87 AXS
Axie Infinity
AXS
$6,27 1.0% 0.8% 8.5% 4.6% $42.196.912 $928.192.144 $1.692.922.192 0.55 axie infinity (AXS) 7d chart
88 BSV
Bitcoin SV
BSV
$46,49 0.4% 1.1% 8.4% 6.3% $18.215.903 $918.056.972 $977.049.227 0.94 bitcoin sv (BSV) 7d chart
89 EOS
EOS
EOS
Mua
$0,5975 1.1% 1.9% 3.1% 5.8% $92.981.717 $896.623.635 $1.254.738.069 0.71 eos (EOS) 7d chart
90 RSETH
Kelp DAO Restaked ETH
RSETH
$3.574,20 0.2% 0.2% 5.3% 1.0% $1.546.390 $895.815.658 $895.815.658 1.0 kelp dao restaked eth (RSETH) 7d chart
91 FLR
Flare
FLR
Mua
$0,02014 0.3% 0.4% 2.4% 15.0% $6.771.302 $892.798.681 $2.062.034.216 0.43 flare (FLR) 7d chart
93 AKT
Akash Network
AKT
$3,67 2.1% 3.3% 4.0% 21.8% $23.076.217 $885.892.148 $897.791.398 0.99 akash network (AKT) 7d chart
92 TKX
Tokenize Xchange
TKX
$11,02 0.1% 1.3% 5.0% 4.6% $9.369.545 $880.852.818 $1.101.121.079 0.8 tokenize xchange (TKX) 7d chart
94 BTT
BitTorrent
BTT
$0.069065 0.6% 0.2% 6.9% 2.5% $25.436.354 $879.258.260 $899.012.536 0.98 bittorrent (BTT) 7d chart
95 ORDI
ORDI
ORDI
$41,39 1.0% 2.3% 20.4% 1.2% $156.503.250 $869.201.160 $869.201.160 1.0 ordi (ORDI) 7d chart
96 DYDX
dYdX
DYDX
$1,43 0.4% 0.4% 2.4% 2.2% $19.309.467 $869.025.138 $1.105.390.139 0.79 dydx (DYDX) 7d chart
97 POPCAT
Popcat
POPCAT
$0,8852 1.2% 4.1% 30.1% 264.2% $86.463.695 $868.227.680 $868.227.680 1.0 popcat (POPCAT) 7d chart
98 ENS
Ethereum Name Service
ENS
$26,24 0.4% 0.3% 4.5% 0.2% $160.434.285 $861.663.784 $2.624.177.969 0.33 ethereum name service (ENS) 7d chart
99 HNT
Helium
HNT
$5,00 3.9% 10.9% 44.2% 45.4% $18.566.552 $838.467.480 $1.115.462.255 0.75 helium (HNT) 7d chart
100 NEO
NEO
NEO
Mua
$11,74 0.4% 1.6% 8.3% 3.6% $32.784.780 $828.510.707 $1.174.692.623 0.71 neo (NEO) 7d chart
Hiển thị 1 đến 100 trong số 14909 kết quả
Hàng
Câu hỏi thường gặp Hiện
Danh mục đầu tư mới
Biểu tượng và tên
Hãy theo dõi loại tiền ảo bạn quan tâm
Chúng tôi sẽ thêm những loại tiền ảo này vào một danh mục đầu tư để bạn nhận được thông tin mới về những loại tiền ảo bạn quan tâm.
Thêm tiền ảo
Tìm kiếm và chọn tiền ảo để thêm từ cơ sở dữ liệu gồm hơn 14.000 loại tiền mã hóa của chúng tôi.
Nhận đề xuất
Nhận đề xuất tiền ảo cá nhân hóa dựa trên chuỗi và danh mục bạn đã chọn.
Coming soon
Thêm tiền ảo
Turbo
Turbo
TURBO
ZKsync
ZKsync
ZK
cat in a dogs world
cat in a dogs world
MEW
Solidus Ai Tech
Solidus Ai Tech
AITECH
MAGA
MAGA
TRUMP
Đã thêm gần đây
Twinny
Twinny
TWINNY
EaveAI
EaveAI
EAVE
Maga People Token
Maga People Token
PEOPLE
illusion
illusion
ILLUSION
GARFI
GARFI
GARFI
Tăng mạnh nhất
Covalent Query Token
Covalent Query Token
CQT
AIT Protocol
AIT Protocol
AIT
catwifhat
catwifhat
$CWIF
cat in a dogs world
cat in a dogs world
MEW
mfercoin
mfercoin
MFER
Theo dõi giá ở bất cứ đâu
Quét QR để tải xuống ứng dụng di dộng
Nhận thông báo về giá, những thay đổi về danh mục đầu tư và thông tin mới về các biến động đáng kể hơn cùng nhiều nội dung khác
Tải xuống ứng dụng di động của chúng tôi
Nhận thông báo về giá, những thay đổi về danh mục đầu tư và thông tin mới về các biến động đáng kể hơn cùng nhiều nội dung khác
Mở ứng dụng
Biến động trong danh mục đầu tư
Không bao giờ bỏ lỡ thay đổi quan trọng về giá đối với tiền ảo trong danh mục đầu tư của bạn thêm một lần nào nữa!
Thông báo về biến động lớn
Đừng bỏ lỡ những biến động thị trường lớn liên quan đến Bitcoin và Ethereum
Giá sàn NFT và thông báo về danh sách theo dõi
Nhận thông báo tùy chỉnh về NFT yêu thích và tất cả NFT trong danh sách theo dõi của bạn
Cảnh báo giá tùy chỉnh
Chọn mức giá chính xác để nhận thông báo về loại tiền ảo mà bạn quan tâm.
Lời nhắc thu thập kẹo hằng ngày
Hãy tiếp tục thu thập kẹo và tránh làm gián đoạn chuỗi kẹo để có thể đổi lấy những phần thưởng thú vị.
Nhận bản tin hằng ngày của chúng tôi
Luôn nắm được thông tin mới nhất về tiền mã hóa với những tin tức, xu hướng và thông tin chuyên sâu được gửi thẳng đến hộp thư của bạn
Tin tức và xu hướng thị trường
Nhận bản tóm tắt hằng ngày về những tin tức và xu hướng tiền mã hóa hấp dẫn nhất đang thúc đẩy diễn biến thị trường
Tiền ảo thịnh hành trong 24 giờ qua
Khám phá các loại tiền ảo và dự án được tìm kiếm nhiều nhất trên CoinGecko trong 24 giờ qua.
Do chuyên gia tiền mã hóa tuyển chọn
Được tuyển chọn đặc biệt bởi đội ngũ nhà phân tích nghiên cứu chuyên biệt và Trưởng bộ phận Nghiên cứu của chúng tôi.
Ưa thích
Thiết lập chủ đề, loại tiền tệ và ngôn ngữ ưa thích
Chế độ tối
Ngôn ngữ
Tiếng việt
Tiền tệ
USD
Chọn loại tiền
Tiền tệ đề xuất
USD
US Dollar
IDR
Indonesian Rupiah
TWD
New Taiwan Dollar
EUR
Euro
KRW
South Korean Won
JPY
Japanese Yen
RUB
Russian Ruble
CNY
Chinese Yuan
Tiền định danh
AED
United Arab Emirates Dirham
ARS
Argentine Peso
AUD
Australian Dollar
BDT
Bangladeshi Taka
BHD
Bahraini Dinar
BMD
Bermudian Dollar
BRL
Brazil Real