Tiền ảo: 14.463
Sàn giao dịch: 1.103
Giá trị vốn hóa thị trường: 2,721T $ 0.5%
Lưu lượng 24 giờ: 64,672B $
Gas: 9 GWEI
Không quảng cáo
Danh mục đầu tư
Thêm vào danh mục đầu tư mới

Top 100 tiền ảo theo vốn hóa thị trường

Giá trị vốn hóa thị trường tiền mã hóa toàn cầu hôm nay là $3 Nghìn tỷ, thay đổi 0.5% trong 24 giờ qua. Đọc thêm
Tổng khối lượng giao dịch tiền mã hóa trong ngày cuối cùng là $60 Tỷ. Ưu thế của Bitcoin là 50% và ưu thế của Ethereum là 20%. CoinGecko hiện đang theo dõi 14.463 tiền mã hóa. Những loại tiền mã hóa tăng nhiều nhất trong ngành hiện tại là PolitiFi AI Meme Coins.
Điểm nổi bật
$2.720.856.511.789
Giá trị VHTT 0.5%
$64.672.465.519
Khối lượng giao dịch trong 24 giờ
# Tiền ảo Giá 1g 24g 7ng 30 ngày Khối lượng giao dịch trong 24 giờ Giá trị vốn hóa thị trường FDV Giá trị vốn hóa thị trường/FDV 7 ngày qua
1 BTC
Bitcoin
BTC
Mua
$68.757,43 0.4% 0.3% 3.2% 9.0% $15.467.882.126 $1.354.931.092.894 $1.444.038.588.357 0.94 bitcoin (BTC) 7d chart
2 ETH
Ethereum
ETH
Mua
$3.913,52 0.1% 4.0% 26.8% 25.3% $14.304.504.329 $469.462.429.050 $469.462.429.050 1.0 ethereum (ETH) 7d chart
3 USDT
Tether
USDT
Mua
$0,9996 0.0% 0.0% 0.0% 0.1% $33.685.194.092 $111.895.016.694 $111.895.016.694 1.0 tether (USDT) 7d chart
4 BNB
BNB
BNB
Mua
$604,42 0.0% 0.3% 5.0% 1.6% $518.116.992 $92.975.686.212 $92.975.686.212 1.0 bnb (BNB) 7d chart
5 SOL
Solana
SOL
Mua
$165,49 0.3% 0.2% 3.9% 21.2% $2.316.960.589 $74.315.732.377 $95.381.683.992 0.78 solana (SOL) 7d chart
6 STETH
Lido Staked Ether
STETH
Mua
$3.910,14 0.1% 4.0% 26.8% 25.3% $113.555.687 $36.304.564.609 $36.304.564.609 1.0 lido staked ether (STETH) 7d chart
7 USDC
USDC
USDC
Mua
$0,9997 0.0% 0.0% 0.0% 0.1% $4.413.457.589 $32.622.201.365 $32.630.128.170 1.0 usdc (USDC) 7d chart
8 XRP
XRP
XRP
Mua
$0,5311 0.1% 1.5% 3.4% 2.3% $464.303.524 $29.432.295.779 $53.091.090.922 0.55 xrp (XRP) 7d chart
9 DOGE
Dogecoin
DOGE
Mua
$0,1664 0.4% 3.6% 10.0% 13.5% $907.258.340 $24.036.531.315 $24.036.892.393 1.0 dogecoin (DOGE) 7d chart
10 TON
Toncoin
TON
Mua
$6,41 0.1% 0.1% 1.0% 20.0% $127.411.262 $22.289.589.655 $32.760.411.022 0.68 toncoin (TON) 7d chart
11 ADA
Cardano
ADA
Mua
$0,4617 0.1% 0.5% 1.8% 0.5% $206.293.535 $16.321.307.334 $20.767.147.138 0.79 cardano (ADA) 7d chart
12 AVAX
Avalanche
AVAX
Mua
$37,19 0.0% 1.6% 4.3% 8.8% $244.157.884 $14.605.284.954 $16.439.601.924 0.89 avalanche (AVAX) 7d chart
13 SHIB
Shiba Inu
SHIB
Mua
$0,00002459 0.1% 0.9% 2.9% 1.6% $279.740.754 $14.482.098.988 $24.576.198.628 0.59 shiba inu (SHIB) 7d chart
14 WBTC
Wrapped Bitcoin
WBTC
Mua
$68.936,05 0.3% 0.1% 3.3% 9.3% $328.325.606 $10.698.286.280 $10.698.286.280 1.0 wrapped bitcoin (WBTC) 7d chart
15 DOT
Polkadot
DOT
Mua
$7,48 0.0% 0.6% 7.7% 11.3% $155.144.481 $10.235.406.973 $10.840.703.720 0.94 polkadot (DOT) 7d chart
16 LINK
Chainlink
LINK
Mua
$17,09 0.5% 3.5% 0.9% 20.4% $381.238.491 $10.033.121.046 $17.089.288.940 0.59 chainlink (LINK) 7d chart
17 TRX
TRON
TRX
Mua
$0,1130 0.1% 0.7% 6.9% 5.1% $208.597.931 $9.878.526.573 $9.878.536.540 1.0 tron (TRX) 7d chart
18 BCH
Bitcoin Cash
BCH
Mua
$487,10 0.3% 0.8% 0.6% 2.0% $178.556.710 $9.602.191.140 $10.230.020.650 0.94 bitcoin cash (BCH) 7d chart
19 NEAR
NEAR Protocol
NEAR
Mua
$7,87 0.4% 3.7% 0.8% 9.0% $355.089.282 $8.500.785.703 $9.315.855.184 0.91 near protocol (NEAR) 7d chart
20 UNI
Uniswap
UNI
Mua
$11,14 0.4% 1.4% 43.3% 45.1% $468.244.559 $8.393.167.781 $11.134.968.085 0.75 uniswap (UNI) 7d chart
21 PEPE
Pepe
PEPE
Mua
$0,00001649 0.5% 10.7% 77.8% 130.7% $1.617.973.164 $6.943.356.315 $6.943.356.315 1.0 pepe (PEPE) 7d chart
22 MATIC
Polygon
MATIC
Mua
$0,7230 0.3% 0.4% 5.2% 3.4% $192.501.138 $6.716.251.751 $7.235.045.331 0.93 polygon (MATIC) 7d chart
23 LTC
Litecoin
LTC
Mua
$84,36 0.1% 0.6% 1.3% 4.1% $215.077.988 $6.290.712.119 $7.085.751.751 0.89 litecoin (LTC) 7d chart
24 FET
Fetch.ai
FET
$2,26 0.3% 0.8% 1.8% 6.1% $131.063.881 $5.690.723.198 $5.937.977.858 0.96 fetch.ai (FET) 7d chart
25 ICP
Internet Computer
ICP
Mua
$12,11 0.3% 1.8% 4.3% 7.7% $48.087.437 $5.626.446.763 $6.288.308.503 0.89 internet computer (ICP) 7d chart
26 LEO
LEO Token
LEO
$5,93 0.0% 1.0% 0.6% 2.8% $1.233.097 $5.494.219.968 $5.843.661.474 0.94 leo token (LEO) 7d chart
27 DAI
Dai
DAI
Mua
$0,9997 0.0% 0.1% 0.0% 0.0% $250.330.094 $5.287.631.932 $5.287.631.932 1.0 dai (DAI) 7d chart
28 WEETH
Wrapped eETH
WEETH
$4.063,30 0.2% 4.0% 26.7% 26.0% $45.192.678 $4.896.302.574 $4.896.302.574 1.0 wrapped eeth (WEETH) 7d chart
29 ETC
Ethereum Classic
ETC
Mua
$32,26 0.6% 1.2% 16.1% 18.5% $217.620.711 $4.750.227.631 $6.796.845.653 0.7 ethereum classic (ETC) 7d chart
30 APT
Aptos
APT
Mua
$9,27 0.9% 1.6% 13.8% 5.6% $132.717.701 $4.049.548.630 $10.197.637.177 0.4 aptos (APT) 7d chart
31 RNDR
Render
RNDR
Mua
$10,12 0.0% 0.3% 0.9% 26.5% $113.101.921 $3.934.894.659 $5.387.048.890 0.73 render (RNDR) 7d chart
32 EZETH
Renzo Restaked ETH
EZETH
$3.853,42 0.0% 4.4% 26.4% 25.7% $63.674.310 $3.841.557.436 $3.853.271.592 1.0 renzo restaked eth (EZETH) 7d chart
33 HBAR
Hedera
HBAR
Mua
$0,1074 0.1% 0.5% 3.5% 1.3% $31.220.650 $3.836.810.623 $5.366.171.486 0.71 hedera (HBAR) 7d chart
34 IMX
Immutable
IMX
Mua
$2,39 0.2% 2.0% 6.5% 14.8% $41.294.791 $3.538.747.031 $4.774.524.189 0.74 immutable (IMX) 7d chart
35 MNT
Mantle
MNT
Mua
$1,04 0.3% 2.9% 10.6% 3.4% $39.518.195 $3.394.327.169 $6.466.770.694 0.52 mantle (MNT) 7d chart
36 KAS
Kaspa
KAS
Mua
$0,1408 1.0% 1.6% 14.9% 20.5% $25.938.505 $3.356.048.431 $3.356.456.561 1.0 kaspa (KAS) 7d chart
37 ARB
Arbitrum
ARB
Mua
$1,26 0.1% 5.3% 29.8% 19.2% $536.556.580 $3.335.740.579 $12.569.015.703 0.27 arbitrum (ARB) 7d chart
38 ATOM
Cosmos Hub
ATOM
Mua
$8,49 0.2% 0.4% 2.9% 2.7% $165.855.950 $3.313.510.259 $3.315.559.873 1.0 cosmos hub (ATOM) 7d chart
39 FIL
Filecoin
FIL
$5,91 0.4% 0.5% 6.3% 1.1% $108.318.605 $3.287.914.091 $11.582.791.295 0.28 filecoin (FIL) 7d chart
40 CRO
Cronos
CRO
Mua
$0,1202 0.2% 0.2% 2.5% 2.4% $10.319.091 $3.221.455.971 $3.611.347.162 0.89 cronos (CRO) 7d chart
41 XLM
Stellar
XLM
Mua
$0,1089 0.1% 1.2% 2.4% 4.1% $35.486.353 $3.154.970.995 $5.444.298.602 0.58 stellar (XLM) 7d chart
42 FDUSD
First Digital USD
FDUSD
$0,9968 0.2% 0.2% 0.3% 0.3% $4.131.257.417 $3.129.755.681 $3.129.755.681 1.0 first digital usd (FDUSD) 7d chart
43 GRT
The Graph
GRT
Mua
$0,3212 0.3% 1.9% 4.3% 23.2% $71.530.783 $3.059.177.688 $3.470.596.796 0.88 the graph (GRT) 7d chart
44 TAO
Bittensor
TAO
Mua
$441,35 0.3% 3.6% 20.2% 4.9% $28.371.500 $3.018.302.155 $9.273.542.144 0.33 bittensor (TAO) 7d chart
45 WIF
dogwifhat
WIF
Mua
$3,01 1.1% 3.6% 15.7% 11.1% $381.082.473 $3.010.725.859 $3.010.725.859 1.0 dogwifhat (WIF) 7d chart
46 STX
Stacks
STX
Mua
$2,00 0.6% 0.4% 2.2% 21.5% $28.369.107 $2.917.558.743 $3.629.056.794 0.8 stacks (STX) 7d chart
47 OKB
OKB
OKB
Mua
$48,45 0.0% 0.3% 1.3% 6.9% $3.946.429 $2.902.908.487 $11.416.059.452 0.25 okb (OKB) 7d chart
48 OP
Optimism
OP
Mua
$2,59 0.0% 1.3% 4.9% 11.6% $288.672.995 $2.813.286.993 $11.117.018.321 0.25 optimism (OP) 7d chart
49 USDE
Ethena USDe
USDE
$1,00 0.1% 0.1% 0.0% 0.2% $66.875.959 $2.787.704.378 $2.787.704.378 1.0 ethena usde (USDE) 7d chart
50 MKR
Maker
MKR
Mua
$2.840,08 0.2% 1.7% 2.1% 1.7% $71.183.842 $2.633.106.712 $2.775.017.340 0.95 maker (MKR) 7d chart
51 VET
VeChain
VET
$0,03573 0.2% 1.2% 3.5% 8.9% $51.262.998 $2.598.754.179 $3.073.031.285 0.85 vechain (VET) 7d chart
52 XMR
Monero
XMR
$141,78 0.0% 0.3% 5.5% 18.9% $48.463.342 $2.572.404.908 - monero (XMR) 7d chart
53 AR
Arweave
AR
$39,21 0.3% 2.6% 18.6% 26.7% $75.431.934 $2.571.535.993 $2.571.535.993 1.0 arweave (AR) 7d chart
54 SUI
Sui
SUI
$1,04 0.2% 0.6% 1.9% 10.0% $105.310.540 $2.439.169.479 $10.427.379.628 0.23 sui (SUI) 7d chart
55 BONK
Bonk
BONK
Mua
$0,00003581 0.5% 3.7% 39.5% 48.2% $379.241.306 $2.387.607.846 $3.368.309.607 0.71 bonk (BONK) 7d chart
56 INJ
Injective
INJ
Mua
$25,19 0.4% 0.5% 3.5% 1.4% $57.075.398 $2.368.554.059 $2.515.664.528 0.94 injective (INJ) 7d chart
57 LDO
Lido DAO
LDO
$2,61 0.4% 7.7% 53.2% 34.9% $200.004.849 $2.333.047.162 $2.614.574.343 0.89 lido dao (LDO) 7d chart
58 FTM
Fantom
FTM
Mua
$0,8271 0.4% 1.2% 2.9% 17.6% $123.084.098 $2.323.945.977 $2.631.772.292 0.88 fantom (FTM) 7d chart
59 RUNE
THORChain
RUNE
$6,92 0.4% 3.6% 2.3% 35.7% $188.520.534 $2.310.780.967 $2.850.650.197 0.81 thorchain (RUNE) 7d chart
60 THETA
Theta Network
THETA
Mua
$2,30 0.0% 1.8% 5.9% 0.8% $16.805.222 $2.299.766.741 $2.299.766.741 1.0 theta network (THETA) 7d chart
61 FLOKI
FLOKI
FLOKI
Mua
$0,0002347 2.0% 3.9% 20.0% 34.2% $269.072.756 $2.279.851.446 $2.351.700.657 0.97 floki (FLOKI) 7d chart
62 RETH
Rocket Pool ETH
RETH
$4.334,87 0.0% 4.1% 26.8% 25.8% $17.113.615 $2.200.556.989 $2.200.556.989 1.0 rocket pool eth (RETH) 7d chart
63 CORE
Core
CORE
$2,08 1.1% 6.4% 18.6% 6.8% $132.839.170 $1.853.682.351 $4.373.924.696 0.42 core (CORE) 7d chart
64 METH
Mantle Staked Ether
METH
$4.025,50 0.1% 4.2% 26.3% 25.7% $14.578.211 $1.847.294.699 $1.847.294.699 1.0 mantle staked ether (METH) 7d chart
65 ONDO
Ondo
ONDO
$1,23 0.3% 6.3% 33.4% 59.4% $213.057.601 $1.783.991.251 $12.356.523.309 0.14 ondo (ONDO) 7d chart
66 TIA
Celestia
TIA
Mua
$9,26 0.0% 1.7% 6.8% 8.3% $72.470.106 $1.689.989.045 $9.655.064.139 0.18 celestia (TIA) 7d chart
67 AAVE
Aave
AAVE
Mua
$113,32 0.2% 7.9% 31.9% 27.4% $182.758.280 $1.683.153.463 $1.817.291.662 0.93 aave (AAVE) 7d chart
68 PYTH
Pyth Network
PYTH
$0,4420 0.1% 0.4% 15.7% 22.6% $54.202.156 $1.601.633.755 $4.418.313.453 0.36 pyth network (PYTH) 7d chart
69 SEI
Sei
SEI
$0,5403 0.4% 0.1% 4.2% 4.2% $44.962.771 $1.580.713.076 $5.404.147.268 0.29 sei (SEI) 7d chart
70 BGB
Bitget Token
BGB
$1,12 0.1% 0.5% 2.9% 2.9% $30.499.132 $1.571.081.348 $2.244.400.323 0.7 bitget token (BGB) 7d chart
71 GALA
GALA
GALA
Mua
$0,04447 0.6% 0.4% 3.4% 1.7% $95.925.398 $1.562.830.124 $1.562.830.159 1.0 gala (GALA) 7d chart
72 ALGO
Algorand
ALGO
Mua
$0,1912 0.2% 0.7% 8.7% 4.8% $32.630.908 $1.560.783.107 $1.560.783.287 1.0 algorand (ALGO) 7d chart
73 JUP
Jupiter
JUP
$1,13 0.2% 2.0% 3.8% 16.7% $103.839.761 $1.527.388.077 $11.313.985.756 0.14 jupiter (JUP) 7d chart
74 BEAM
Beam
BEAM
$0,03025 0.1% 4.3% 19.8% 15.3% $28.674.915 $1.499.774.865 $1.892.955.738 0.79 beam (BEAM) 7d chart
75 STRK
Starknet
STRK
$1,31 0.5% 4.5% 23.3% 13.7% $108.728.031 $1.492.140.735 $13.083.408.287 0.11 starknet (STRK) 7d chart
76 WBT
WhiteBIT Coin
WBT
$9,87 0.0% 0.3% 0.5% 1.0% $7.713.318 $1.421.449.476 $3.479.479.041 0.41 whitebit coin (WBT) 7d chart
77 FLOW
Flow
FLOW
Mua
$0,9265 0.0% 1.2% 5.9% 3.8% $19.449.995 $1.398.292.069 $1.398.292.069 1.0 flow (FLOW) 7d chart
78 ENA
Ethena
ENA
$0,9335 1.5% 0.7% 29.9% 15.3% $308.083.691 $1.383.314.070 $14.028.233.457 0.1 ethena (ENA) 7d chart
79 JASMY
JasmyCoin
JASMY
$0,02772 2.8% 26.8% 40.5% 52.8% $375.849.799 $1.348.731.639 $1.392.742.295 0.97 jasmycoin (JASMY) 7d chart
80 QNT
Quant
QNT
Mua
$92,90 0.3% 0.5% 2.3% 11.1% $15.288.387 $1.348.176.048 $1.354.508.694 1.0 quant (QNT) 7d chart
81 BSV
Bitcoin SV
BSV
$63,56 0.3% 0.3% 2.2% 2.9% $11.059.865 $1.251.992.784 $1.334.139.019 0.94 bitcoin sv (BSV) 7d chart
82 AGIX
SingularityNET
AGIX
$0,9443 0.3% 1.0% 1.0% 7.9% $64.656.337 $1.212.446.536 $1.331.508.463 0.91 singularitynet (AGIX) 7d chart
83 AKT
Akash Network
AKT
$5,16 0.3% 2.7% 5.2% 18.5% $5.897.073 $1.206.626.822 $1.227.752.925 0.98 akash network (AKT) 7d chart
84 CHZ
Chiliz
CHZ
Mua
$0,1348 0.8% 1.3% 16.6% 17.6% $182.990.917 $1.203.517.130 $1.203.517.130 1.0 chiliz (CHZ) 7d chart
85 CHEEL
Cheelee
CHEEL
$20,37 0.2% 0.3% 7.5% 27.3% $4.956.353 $1.157.216.063 $20.377.551.777 0.06 cheelee (CHEEL) 7d chart
86 DYDX
dYdX
DYDX
$2,07 0.8% 1.0% 6.9% 2.1% $21.247.188 $1.156.453.881 $1.561.382.493 0.74 dydx (DYDX) 7d chart
87 BTT
BitTorrent
BTT
$0.051187 0.2% 1.4% 0.1% 13.9% $24.194.809 $1.146.540.765 $1.172.300.071 0.98 bittorrent (BTT) 7d chart
88 AXS
Axie Infinity
AXS
$7,79 0.0% 1.2% 9.6% 7.7% $30.853.161 $1.129.559.601 $2.100.593.950 0.54 axie infinity (AXS) 7d chart
89 TKX
Tokenize Xchange
TKX
$14,07 0.1% 0.2% 9.2% 13.1% $20.792.342 $1.125.159.620 $1.406.519.852 0.8 tokenize xchange (TKX) 7d chart
90 FLR
Flare
FLR
Mua
$0,02748 0.3% 1.5% 1.5% 9.3% $3.918.872 $1.122.316.384 $2.807.371.152 0.4 flare (FLR) 7d chart
91 NEO
NEO
NEO
Mua
$15,32 0.1% 1.1% 2.9% 13.7% $24.496.061 $1.080.348.852 $1.531.757.907 0.71 neo (NEO) 7d chart
92 EGLD
MultiversX
EGLD
$39,35 0.2% 0.4% 3.9% 6.4% $22.204.713 $1.062.340.949 $1.062.543.756 1.0 multiversx (EGLD) 7d chart
93 PENDLE
Pendle
PENDLE
$6,89 0.8% 2.4% 35.6% 27.6% $100.181.732 $1.061.998.642 $1.783.615.899 0.6 pendle (PENDLE) 7d chart
94 W
Wormhole
W
$0,5888 1.8% 2.0% 10.2% 3.4% $79.001.959 $1.058.571.182 $5.880.951.013 0.18 wormhole (W) 7d chart
95 SNX
Synthetix Network
SNX
Mua
$3,21 0.3% 9.6% 24.7% 12.1% $42.191.311 $1.053.273.072 $1.054.635.283 1.0 synthetix network (SNX) 7d chart
96 RON
Ronin
RON
$3,19 0.1% 1.4% 17.8% 17.3% $16.191.772 $1.033.812.899 $3.181.992.615 0.32 ronin (RON) 7d chart
97 GT
Gate
GT
$7,91 0.0% 0.4% 0.4% 5.6% $3.070.898 $1.031.798.982 $2.374.512.198 0.43 gate (GT) 7d chart
98 WLD
Worldcoin
WLD
$4,58 0.2% 2.9% 3.8% 1.0% $178.621.010 $1.024.544.129 $45.869.626.465 0.02 worldcoin (WLD) 7d chart
99 SAND
The Sandbox
SAND
Mua
$0,4440 0.2% 1.8% 3.0% 2.0% $47.323.894 $1.006.877.839 $1.333.182.219 0.76 the sandbox (SAND) 7d chart
100 KCS
KuCoin
KCS
$10,33 0.5% 1.6% 7.3% 3.0% $140.342 $988.083.384 $1.477.892.290 0.67 kucoin (KCS) 7d chart
Hiển thị 1 đến 100 trong số 14463 kết quả
Hàng
Câu hỏi thường gặp Hiện
Danh mục đầu tư mới
Biểu tượng và tên
Chọn loại tiền
Tiền tệ đề xuất
USD
US Dollar
IDR
Indonesian Rupiah
TWD
New Taiwan Dollar
EUR
Euro
KRW
South Korean Won
JPY
Japanese Yen
RUB
Russian Ruble
CNY
Chinese Yuan
Tiền định danh
AED
United Arab Emirates Dirham
ARS
Argentine Peso
AUD
Australian Dollar
BDT
Bangladeshi Taka
BHD
Bahraini Dinar
BMD
Bermudian Dollar
BRL
Brazil Real
CAD
Canadian Dollar
CHF
Swiss Franc
CLP
Chilean Peso
CZK
Czech Koruna
DKK
Danish Krone
GBP
British Pound Sterling
GEL
Georgian Lari
HKD
Hong Kong Dollar
HUF
Hungarian Forint
ILS
Israeli New Shekel
INR
Indian Rupee
KWD
Kuwaiti Dinar
LKR
Sri Lankan Rupee
MMK
Burmese Kyat
MXN
Mexican Peso
MYR
Malaysian Ringgit
NGN
Nigerian Naira
NOK
Norwegian Krone
NZD
New Zealand Dollar
PHP
Philippine Peso
PKR
Pakistani Rupee
PLN
Polish Zloty
SAR
Saudi Riyal
SEK
Swedish Krona
SGD
Singapore Dollar
THB
Thai Baht
TRY
Turkish Lira
UAH
Ukrainian hryvnia
VEF
Venezuelan bolívar fuerte
VND
Vietnamese đồng
ZAR
South African Rand
XDR
IMF Special Drawing Rights
Tiền mã hóa
BTC
Bitcoin
ETH
Ether
LTC
Litecoin
BCH
Bitcoin Cash
BNB
Binance Coin
EOS
EOS
XRP
XRP
XLM
Lumens
LINK
Chainlink
DOT
Polkadot
YFI
Yearn.finance
Đơn vị Bitcoin
BITS
Bits
SATS
Satoshi
Hàng hóa
XAG
Silver - Troy Ounce
XAU
Gold - Troy Ounce
Chọn ngôn ngữ
Các ngôn ngữ phổ biến
EN
English
RU
Русский
DE
Deutsch
PL
język polski
ES
Español
VI
Tiếng việt
FR
Français
PT
Português
Tất cả các ngôn ngữ
AR
العربية