Tiền ảo: 14.798
Sàn giao dịch: 1.137
Giá trị vốn hóa thị trường: 2,499T $ 1.4%
Lưu lượng 24 giờ: 76,078B $
Gas: 14 GWEI
Không quảng cáo
Danh mục đầu tư
Thêm vào danh mục đầu tư mới

Top 100 tiền ảo theo vốn hóa thị trường

Giá trị vốn hóa thị trường tiền mã hóa toàn cầu hôm nay là $2 Nghìn tỷ, thay đổi 1.4% trong 24 giờ qua. Đọc thêm
Tổng khối lượng giao dịch tiền mã hóa trong ngày cuối cùng là $80 Tỷ. Ưu thế của Bitcoin là 50% và ưu thế của Ethereum là 20%. CoinGecko hiện đang theo dõi 14.798 tiền mã hóa. Những loại tiền mã hóa tăng nhiều nhất trong ngành hiện tại là LSDFi AI Agents.
Điểm nổi bật
$2.498.677.118.952
Giá trị VHTT 1.4%
$76.078.485.039
Khối lượng giao dịch trong 24 giờ
# Tiền ảo Giá 1g 24g 7ng 30 ngày Khối lượng giao dịch trong 24 giờ Giá trị vốn hóa thị trường FDV Giá trị vốn hóa thị trường/FDV 7 ngày qua
1 BTC
Bitcoin
BTC
Mua
$65.068,72 0.4% 0.1% 4.6% 6.2% $22.749.291.893 $1.282.484.950.443 $1.366.113.473.245 0.94 bitcoin (BTC) 7d chart
2 ETH
Ethereum
ETH
Mua
$3.571,33 0.7% 2.6% 0.3% 2.1% $15.418.290.515 $436.494.712.337 $436.494.712.337 1.0 ethereum (ETH) 7d chart
3 USDT
Tether
USDT
Mua
$0,9996 0.0% 0.0% 0.0% 0.1% $30.869.114.956 $112.530.342.208 $112.530.342.208 1.0 tether (USDT) 7d chart
4 BNB
BNB
BNB
Mua
$602,33 0.4% 2.3% 2.8% 2.3% $987.861.204 $92.643.255.170 $92.643.255.170 1.0 bnb (BNB) 7d chart
5 SOL
Solana
SOL
Mua
$135,71 0.2% 1.4% 12.4% 26.3% $2.733.897.379 $62.509.664.090 $78.284.784.804 0.8 solana (SOL) 7d chart
6 STETH
Lido Staked Ether
STETH
Mua
$3.570,59 0.7% 2.7% 0.4% 1.9% $87.480.117 $34.049.173.436 $34.060.341.388 1.0 lido staked ether (STETH) 7d chart
7 USDC
USDC
USDC
Mua
$1,00 0.1% 0.0% 0.0% 0.1% $5.273.402.698 $32.851.586.008 $32.851.829.859 1.0 usdc (USDC) 7d chart
8 XRP
XRP
XRP
Mua
$0,4938 0.1% 1.2% 0.9% 7.2% $871.887.816 $27.449.795.643 $49.390.218.024 0.56 xrp (XRP) 7d chart
9 DOGE
Dogecoin
DOGE
Mua
$0,1233 0.9% 0.9% 15.3% 22.0% $658.765.401 $17.835.005.641 $17.837.451.266 1.0 dogecoin (DOGE) 7d chart
10 TON
Toncoin
TON
Mua
$6,95 0.8% 3.5% 5.2% 5.5% $420.513.850 $16.969.914.808 $35.544.773.072 0.48 toncoin (TON) 7d chart
11 ADA
Cardano
ADA
Mua
$0,3869 0.3% 1.5% 11.4% 21.0% $303.198.673 $13.712.850.766 $17.425.854.294 0.79 cardano (ADA) 7d chart
12 SHIB
Shiba Inu
SHIB
Mua
$0,00001828 0.8% 0.5% 17.4% 26.8% $299.953.558 $10.768.929.504 $18.274.946.026 0.59 shiba inu (SHIB) 7d chart
13 AVAX
Avalanche
AVAX
Mua
$27,15 0.7% 2.0% 18.1% 29.4% $253.919.813 $10.680.744.378 $12.020.514.673 0.89 avalanche (AVAX) 7d chart
14 TRX
TRON
TRX
Mua
$0,1161 0.0% 0.5% 0.4% 5.5% $303.799.980 $10.140.340.350 $10.140.338.363 1.0 tron (TRX) 7d chart
15 WBTC
Wrapped Bitcoin
WBTC
Mua
$65.112,82 0.3% 0.1% 4.6% 6.4% $252.459.655 $9.963.770.714 $9.963.770.714 1.0 wrapped bitcoin (WBTC) 7d chart
16 LINK
Chainlink
LINK
Mua
$14,42 0.6% 4.2% 9.5% 14.6% $350.755.194 $8.479.226.625 $14.442.560.108 0.59 chainlink (LINK) 7d chart
17 DOT
Polkadot
DOT
Mua
$5,86 0.7% 1.7% 13.7% 21.0% $189.099.815 $8.073.668.197 $8.547.903.578 0.94 polkadot (DOT) 7d chart
18 UNI
Uniswap
UNI
Mua
$10,12 1.1% 4.4% 1.6% 13.4% $335.448.858 $7.657.555.933 $10.159.053.549 0.75 uniswap (UNI) 7d chart
19 BCH
Bitcoin Cash
BCH
Mua
$388,24 0.5% 0.0% 14.7% 22.9% $172.808.549 $7.648.329.746 $8.144.111.028 0.94 bitcoin cash (BCH) 7d chart
20 LTC
Litecoin
LTC
Mua
$74,19 0.2% 2.2% 5.3% 14.2% $314.316.378 $5.543.192.436 $6.236.611.101 0.89 litecoin (LTC) 7d chart
21 WEETH
Wrapped eETH
WEETH
$3.708,83 0.5% 2.6% 0.3% 2.3% $67.987.657 $5.535.880.101 $5.539.613.117 1.0 wrapped eeth (WEETH) 7d chart
22 NEAR
NEAR Protocol
NEAR
Mua
$5,04 1.3% 5.9% 21.4% 37.9% $314.968.916 $5.495.465.455 $5.965.534.246 0.92 near protocol (NEAR) 7d chart
23 MATIC
Polygon
MATIC
Mua
$0,5804 0.9% 4.7% 9.5% 20.7% $236.611.483 $5.392.129.116 $5.808.641.492 0.93 polygon (MATIC) 7d chart
24 LEO
LEO Token
LEO
$5,72 0.1% 0.1% 3.3% 4.1% $1.262.521 $5.307.276.547 $5.645.698.958 0.94 leo token (LEO) 7d chart
25 DAI
Dai
DAI
Mua
$0,9985 0.0% 0.0% 0.3% 0.0% $479.405.604 $5.253.324.119 $5.253.324.119 1.0 dai (DAI) 7d chart
26 PEPE
Pepe
PEPE
Mua
$0,00001168 0.4% 7.5% 9.5% 7.0% $807.606.903 $4.910.370.043 $4.910.370.043 1.0 pepe (PEPE) 7d chart
27 ICP
Internet Computer
ICP
Mua
$8,41 0.7% 2.4% 20.2% 37.0% $98.140.061 $3.923.555.534 $4.384.096.700 0.89 internet computer (ICP) 7d chart
28 FET
Fetch.ai
FET
$1,47 1.9% 21.7% 12.9% 38.5% $364.827.166 $3.716.867.435 $3.878.360.582 0.96 fetch.ai (FET) 7d chart
29 EZETH
Renzo Restaked ETH
EZETH
$3.570,00 0.4% 2.4% 0.6% 3.7% $125.331.469 $3.556.683.338 $3.567.528.820 1.0 renzo restaked eth (EZETH) 7d chart
30 ETC
Ethereum Classic
ETC
Mua
$24,01 0.5% 4.4% 7.8% 21.9% $128.307.509 $3.545.873.031 $5.062.167.048 0.7 ethereum classic (ETC) 7d chart
31 USDE
Ethena USDe
USDE
$1,00 0.1% 0.2% 0.0% 0.1% $40.107.939 $3.532.115.331 $3.532.115.331 1.0 ethena usde (USDE) 7d chart
32 KAS
Kaspa
KAS
Mua
$0,1451 1.2% 1.7% 15.5% 14.0% $41.162.983 $3.470.348.891 $3.475.514.235 1.0 kaspa (KAS) 7d chart
33 APT
Aptos
APT
Mua
$6,95 0.6% 1.0% 15.8% 22.5% $203.480.271 $3.144.507.501 $7.678.973.039 0.41 aptos (APT) 7d chart
34 XMR
Monero
XMR
$169,25 0.2% 1.5% 5.1% 25.6% $56.276.652 $3.119.940.577 - monero (XMR) 7d chart
35 RNDR
Render
RNDR
Mua
$7,73 1.5% 4.7% 15.0% 27.7% $203.863.563 $3.003.182.499 $4.111.482.936 0.73 render (RNDR) 7d chart
36 HBAR
Hedera
HBAR
Mua
$0,08083 0.7% 4.4% 12.0% 30.6% $55.276.273 $2.893.869.524 $4.046.260.889 0.72 hedera (HBAR) 7d chart
37 XLM
Stellar
XLM
Mua
$0,09329 0.4% 2.6% 6.8% 15.8% $49.932.438 $2.716.658.034 $4.666.435.695 0.58 stellar (XLM) 7d chart
38 ATOM
Cosmos Hub
ATOM
Mua
$6,94 0.4% 4.3% 10.8% 20.3% $176.707.635 $2.709.458.272 $2.711.134.242 1.0 cosmos hub (ATOM) 7d chart
39 MNT
Mantle
MNT
Mua
$0,8272 0.1% 1.7% 7.7% 18.1% $261.429.178 $2.698.221.004 $5.140.570.030 0.52 mantle (MNT) 7d chart
40 ARB
Arbitrum
ARB
Mua
$0,8218 0.6% 3.6% 15.0% 24.8% $226.205.439 $2.656.061.365 $8.219.059.082 0.32 arbitrum (ARB) 7d chart
41 OKB
OKB
OKB
Mua
$42,68 0.2% 0.9% 8.5% 15.0% $4.681.797 $2.560.644.573 $10.070.062.774 0.25 okb (OKB) 7d chart
42 FIL
Filecoin
FIL
$4,49 0.9% 3.0% 19.9% 26.5% $149.986.137 $2.531.061.240 $8.792.551.789 0.29 filecoin (FIL) 7d chart
43 CRO
Cronos
CRO
Mua
$0,09414 0.3% 1.6% 9.6% 25.4% $8.040.724 $2.526.139.419 $2.825.317.182 0.89 cronos (CRO) 7d chart
44 STX
Stacks
STX
Mua
$1,66 1.3% 2.8% 29.6% 21.4% $74.977.119 $2.430.788.902 $3.010.728.864 0.81 stacks (STX) 7d chart
45 FDUSD
First Digital USD
FDUSD
$1,00 0.0% 0.2% 0.1% 0.1% $4.508.722.810 $2.371.954.321 $2.371.954.321 1.0 first digital usd (FDUSD) 7d chart
46 IMX
Immutable
IMX
Mua
$1,55 0.9% 5.4% 19.1% 38.5% $58.334.952 $2.328.534.755 $3.088.497.183 0.75 immutable (IMX) 7d chart
47 MKR
Maker
MKR
Mua
$2.507,12 2.3% 12.7% 9.1% 16.0% $153.416.602 $2.318.264.563 $2.440.496.807 0.95 maker (MKR) 7d chart
48 OP
Optimism
OP
Mua
$1,93 0.4% 6.0% 10.5% 31.0% $235.870.662 $2.161.634.949 $8.276.647.227 0.26 optimism (OP) 7d chart
49 LDO
Lido DAO
LDO
$2,39 1.1% 11.8% 19.5% 14.7% $293.040.290 $2.140.226.569 $2.396.974.707 0.89 lido dao (LDO) 7d chart
50 VET
VeChain
VET
$0,02634 0.1% 4.0% 15.8% 27.5% $46.207.664 $2.136.616.995 $2.268.531.295 0.94 vechain (VET) 7d chart
51 GRT
The Graph
GRT
Mua
$0,2207 1.3% 8.9% 15.7% 33.0% $84.353.449 $2.109.600.456 $2.383.479.804 0.89 the graph (GRT) 7d chart
52 SUI
Sui
SUI
$0,8685 1.8% 8.3% 15.0% 23.0% $165.750.081 $2.105.326.608 $8.677.665.924 0.24 sui (SUI) 7d chart
53 INJ
Injective
INJ
Mua
$21,29 1.4% 3.8% 31.4% 23.2% $162.212.986 $2.066.934.381 $2.127.521.462 0.97 injective (INJ) 7d chart
54 TAO
Bittensor
TAO
Mua
$296,09 0.1% 5.7% 15.3% 26.5% $57.494.533 $2.057.160.405 $6.210.957.171 0.33 bittensor (TAO) 7d chart
55 WIF
dogwifhat
WIF
Mua
$2,04 0.9% 1.1% 23.0% 27.1% $445.343.618 $2.032.419.048 $2.032.419.048 1.0 dogwifhat (WIF) 7d chart
56 RETH
Rocket Pool ETH
RETH
$3.968,75 0.8% 2.8% 0.7% 2.4% $13.163.765 $1.996.430.213 $1.996.430.213 1.0 rocket pool eth (RETH) 7d chart
57 AR
Arweave
AR
$28,00 1.0% 7.9% 19.2% 40.5% $109.890.489 $1.834.752.940 $1.834.752.940 1.0 arweave (AR) 7d chart
58 ONDO
Ondo
ONDO
$1,20 0.4% 5.7% 10.0% 25.8% $242.033.813 $1.738.416.594 $12.040.857.912 0.14 ondo (ONDO) 7d chart
59 FLOKI
FLOKI
FLOKI
Mua
$0,0001748 1.0% 3.9% 21.3% 17.1% $274.016.229 $1.692.901.424 $1.746.568.677 0.97 floki (FLOKI) 7d chart
60 METH
Mantle Staked Ether
METH
$3.696,02 0.6% 2.3% 0.4% 2.7% $5.786.500 $1.676.188.099 $1.676.188.099 1.0 mantle staked ether (METH) 7d chart
61 BGB
Bitget Token
BGB
$1,15 0.2% 0.5% 2.5% 0.3% $60.119.542 $1.609.521.871 $2.299.315.316 0.7 bitget token (BGB) 7d chart
62 NOT
Notcoin
NOT
$0,01547 0.7% 0.0% 14.8% 179.2% $683.215.455 $1.581.861.769 $1.581.861.769 1.0 notcoin (NOT) 7d chart
63 FTM
Fantom
FTM
Mua
$0,5504 1.3% 3.9% 18.2% 39.1% $209.306.986 $1.547.062.520 $1.751.984.046 0.88 fantom (FTM) 7d chart
64 THETA
Theta Network
THETA
Mua
$1,48 1.1% 5.0% 23.0% 39.4% $22.026.699 $1.476.856.924 $1.476.856.924 1.0 theta network (THETA) 7d chart
65 JASMY
JasmyCoin
JASMY
$0,03036 0.1% 6.2% 17.1% 47.4% $175.925.420 $1.469.172.230 $1.517.113.001 0.97 jasmycoin (JASMY) 7d chart
66 BRETT
Brett
BRETT
$0,1462 1.0% 14.5% 8.9% 183.8% $118.915.032 $1.447.755.936 $1.447.755.936 1.0 brett (BRETT) 7d chart
67 BONK
Bonk
BONK
Mua
$0,00002140 0.6% 0.0% 25.5% 20.6% $225.880.288 $1.419.566.564 $2.002.648.677 0.71 bonk (BONK) 7d chart
68 RUNE
THORChain
RUNE
$4,15 1.9% 2.8% 19.1% 41.9% $166.453.411 $1.389.512.724 $1.709.574.711 0.81 thorchain (RUNE) 7d chart
69 WBT
WhiteBIT Coin
WBT
$9,51 0.1% 0.5% 2.4% 3.7% $4.762.978 $1.369.684.118 $3.335.251.031 0.41 whitebit coin (WBT) 7d chart
70 AAVE
Aave
AAVE
Mua
$88,14 0.7% 8.6% 2.2% 6.6% $137.198.456 $1.307.550.065 $1.408.732.949 0.93 aave (AAVE) 7d chart
71 TIA
Celestia
TIA
Mua
$6,59 0.9% 2.3% 24.0% 29.5% $80.261.990 $1.265.436.771 $6.929.822.625 0.18 celestia (TIA) 7d chart
72 EOS
EOS
EOS
Mua
$0,5731 0.3% 3.6% 18.1% 32.1% $130.593.824 $1.181.654.074 - eos (EOS) 7d chart
73 CORE
Core
CORE
$1,30 0.7% 1.2% 20.1% 28.3% $71.240.181 $1.165.600.833 $2.737.895.928 0.43 core (CORE) 7d chart
74 ALGO
Algorand
ALGO
Mua
$0,1395 0.2% 4.2% 16.2% 24.1% $40.177.510 $1.143.913.005 $1.143.913.023 1.0 algorand (ALGO) 7d chart
75 QNT
Quant
QNT
Mua
$78,53 0.5% 2.4% 10.1% 21.2% $15.606.031 $1.143.229.369 $1.148.599.341 1.0 quant (QNT) 7d chart
76 FLR
Flare
FLR
Mua
$0,02643 1.3% 7.8% 6.5% 6.4% $14.579.510 $1.130.165.162 $2.701.517.445 0.42 flare (FLR) 7d chart
77 PYTH
Pyth Network
PYTH
$0,3117 0.9% 2.8% 22.1% 32.1% $66.424.633 $1.128.065.310 $3.111.913.789 0.36 pyth network (PYTH) 7d chart
78 SEI
Sei
SEI
$0,3620 2.1% 4.6% 24.0% 35.5% $81.615.574 $1.103.542.863 $3.618.173.320 0.31 sei (SEI) 7d chart
79 ENA
Ethena
ENA
$0,6386 0.7% 3.5% 12.5% 20.4% $216.640.178 $1.089.933.088 $9.555.577.760 0.11 ethena (ENA) 7d chart
80 RSETH
Kelp DAO Restaked ETH
RSETH
$3.600,58 0.5% 2.6% 0.4% 2.2% $5.008.421 $1.072.410.840 $1.072.410.840 1.0 kelp dao restaked eth (RSETH) 7d chart
81 GT
Gate
GT
$8,06 0.3% 2.0% 5.3% 0.2% $4.112.756 $1.048.084.871 $2.411.991.437 0.43 gate (GT) 7d chart
82 JUP
Jupiter
JUP
$0,7767 1.1% 3.8% 19.8% 37.7% $149.131.768 $1.042.834.779 $7.724.702.064 0.14 jupiter (JUP) 7d chart
83 GALA
GALA
GALA
Mua
$0,02828 1.0% 4.2% 21.2% 30.8% $100.514.200 $1.017.625.203 $1.017.625.193 1.0 gala (GALA) 7d chart
84 KCS
KuCoin
KCS
$10,04 0.3% 2.8% 5.6% 1.3% $110.831 $959.118.616 $1.435.454.079 0.67 kucoin (KCS) 7d chart
85 STRK
Starknet
STRK
$0,7340 1.5% 0.5% 31.3% 36.7% $84.075.528 $950.518.309 $7.309.925.789 0.13 starknet (STRK) 7d chart
86 FLOW
Flow
FLOW
Mua
$0,6271 0.7% 5.6% 19.6% 33.6% $29.594.070 $949.231.092 $949.231.092 1.0 flow (FLOW) 7d chart
87 ZBC
Zebec Protocol
ZBC
$0,01815 0.1% 3.0% 2.4% 14.5% $2.323,80 $923.116.470 $1.813.953.018 0.51 zebec protocol (ZBC) 7d chart
88 BEAM
Beam
BEAM
$0,01867 0.0% 1.8% 17.2% 34.8% $27.977.079 $921.709.353 $1.163.344.612 0.79 beam (BEAM) 7d chart
89 PENDLE
Pendle
PENDLE
$5,88 0.4% 13.5% 8.5% 1.8% $180.168.949 $912.063.878 $1.519.484.286 0.6 pendle (PENDLE) 7d chart
90 AXS
Axie Infinity
AXS
$6,05 0.6% 5.2% 15.7% 22.3% $38.661.959 $885.381.588 $1.636.809.273 0.54 axie infinity (AXS) 7d chart
91 BSV
Bitcoin SV
BSV
$44,50 0.7% 3.4% 15.7% 34.6% $17.127.582 $875.507.301 $932.451.208 0.94 bitcoin sv (BSV) 7d chart
92 TKX
Tokenize Xchange
TKX
$10,88 0.2% 2.1% 9.8% 22.7% $9.574.089 $869.944.950 $1.087.485.562 0.8 tokenize xchange (TKX) 7d chart
93 DYDX
dYdX
DYDX
$1,47 0.8% 7.1% 17.4% 29.7% $21.332.635 $869.331.784 $1.122.927.171 0.77 dydx (DYDX) 7d chart
94 ENS
Ethereum Name Service
ENS
$27,08 0.8% 12.9% 31.4% 57.5% $233.140.101 $858.459.742 $2.723.238.842 0.32 ethereum name service (ENS) 7d chart
95 GNO
Gnosis
GNO
$328,53 0.3% 5.3% 2.3% 2.5% $4.102.537 $850.831.857 $985.675.940 0.86 gnosis (GNO) 7d chart
96 BTT
BitTorrent
BTT
$0.068668 0.1% 0.7% 17.1% 29.2% $29.710.486 $839.658.837 $858.523.434 0.98 bittorrent (BTT) 7d chart
97 ZK
ZKsync
ZK
$0,2251 1.7% 2.8% - - $744.664.030 $823.870.722 $4.707.832.699 0.18 zksync (ZK) 7d chart
98 ORDI
ORDI
ORDI
$38,52 0.9% 0.0% 26.1% 10.2% $130.395.590 $808.178.405 $808.178.405 1.0 ordi (ORDI) 7d chart
99 EGLD
MultiversX
EGLD
$29,60 0.5% 1.6% 15.3% 26.7% $23.413.983 $802.174.297 $802.326.890 1.0 multiversx (EGLD) 7d chart
100 NEO
NEO
NEO
Mua
$11,33 0.5% 4.2% 16.4% 30.0% $24.046.209 $800.076.997 $1.134.378.274 0.71 neo (NEO) 7d chart
Hiển thị 1 đến 100 trong số 14798 kết quả
Hàng
Câu hỏi thường gặp Hiện
Danh mục đầu tư mới
Biểu tượng và tên
Chọn loại tiền
Tiền tệ đề xuất
USD
US Dollar
IDR
Indonesian Rupiah
TWD
New Taiwan Dollar
EUR
Euro
KRW
South Korean Won
JPY
Japanese Yen
RUB
Russian Ruble
CNY
Chinese Yuan
Tiền định danh
AED
United Arab Emirates Dirham
ARS
Argentine Peso
AUD
Australian Dollar
BDT
Bangladeshi Taka
BHD
Bahraini Dinar
BMD
Bermudian Dollar
BRL
Brazil Real
CAD
Canadian Dollar
CHF
Swiss Franc
CLP
Chilean Peso
CZK
Czech Koruna
DKK
Danish Krone
GBP
British Pound Sterling
GEL
Georgian Lari
HKD
Hong Kong Dollar
HUF
Hungarian Forint
ILS
Israeli New Shekel
INR
Indian Rupee
KWD
Kuwaiti Dinar
LKR
Sri Lankan Rupee
MMK
Burmese Kyat
MXN
Mexican Peso
MYR
Malaysian Ringgit
NGN
Nigerian Naira
NOK
Norwegian Krone
NZD
New Zealand Dollar
PHP
Philippine Peso
PKR
Pakistani Rupee
PLN
Polish Zloty
SAR
Saudi Riyal
SEK
Swedish Krona
SGD
Singapore Dollar
THB
Thai Baht
TRY
Turkish Lira
UAH
Ukrainian hryvnia
VEF
Venezuelan bolívar fuerte
VND
Vietnamese đồng
ZAR
South African Rand
XDR
IMF Special Drawing Rights
Tiền mã hóa
BTC
Bitcoin
ETH
Ether
LTC
Litecoin
BCH
Bitcoin Cash
BNB
Binance Coin
EOS
EOS
XRP
XRP
XLM
Lumens
LINK
Chainlink
DOT
Polkadot
YFI
Yearn.finance
Đơn vị Bitcoin
BITS
Bits
SATS
Satoshi
Hàng hóa
XAG
Silver - Troy Ounce
XAU
Gold - Troy Ounce
Chọn ngôn ngữ
Các ngôn ngữ phổ biến
EN
English
RU
Русский
DE
Deutsch
PL
język polski
ES
Español
VI
Tiếng việt
FR
Français
PT
Português
Tất cả các ngôn ngữ
AR
العربية
BG
български
CS
čeština
DA
dansk
EL
Ελληνικά
FI
suomen kieli
HE
עִבְרִית
HI
हिंदी
HR
hrvatski
HU
Magyar nyelv
ID
Bahasa Indonesia
IT
Italiano
JA
日本語
KO
한국어