New! Learn about the current market dynamics. Download the exclusive 2017 Year-in-Review Cryptocurrency Report
# Coin Giá Giá trị vốn hóa thị trường Thanh khoản Nhà phát triển Cộng đồng Mức độ quan tâm của cộng đồng Tổng 7 ngày trước
1
bitcoin logo (thumb)
BTC
12.650,19 $
12,382%
212.594.618.726 $
5.001.488.856 $
98%
87%
48%
91%
2
ethereum logo (thumb)
ETH
1.129,17 $
17,195%
109.543.643.215 $
2.976.770.834 $
93%
73%
41%
85%
3 1,38 $
24,865%
53.281.429.631 $
2.959.600.000 $
74%
74%
35%
79%
4 156,53 $
10,329%
10.174.620.653 $
1.017.751.822 $
80%
72%
37%
76%
5
litecoin logo (thumb)
LTC
207,76 $
15,265%
11.380.867.985 $
666.431.638 $
81%
68%
38%
76%
6 12,67 $
21,545%
7.692.217.783 $
955.902.037 $
87%
56%
34%
75%
7
monero logo (thumb)
XMR
Monero XMR
Cryptonight
362,38 $
13,601%
5.656.194.666 $
217.673.260 $
89%
63%
37%
74%
8 0,49 $
25,438%
8.826.857.498 $
166.540.297 $
85%
63%
38%
74%
9 0,06 $
15,193%
4.112.518.174 $
681.341.926 $
77%
67%
26%
73%
10 0,66 $
24,498%
17.192.978.348 $
153.440.195 $
87%
56%
33%
73%
11
bitcoin cash logo (thumb)
BCH
2.072,43 $
20,070%
35.054.239.788 $
1.469.054.225 $
70%
54%
42%
72%
12 69,52 $
9,051%
635.272.073 $
79.956.857 $
84%
72%
31%
71%
13
qtum logo (thumb)
QTUM
Qtum QTUM
Proof of Stake
40,51 $
26,377%
2.990.153.840 $
1.095.320.000 $
82%
49%
34%
71%
14
dash logo (thumb)
DASH
825,76 $
20,990%
6.458.335.878 $
168.906.226 $
85%
54%
39%
70%
15 33,91 $
21,739%
3.362.660.796 $
475.566.691 $
81%
50%
37%
70%
16 3,07 $
18,138%
8.519.767.760 $
113.736.413 $
73%
63%
41%
70%
17
verge logo (thumb)
XVG
0,09 $
33,854%
1.383.983.879 $
106.476.250 $
85%
57%
36%
70%
18
dogecoin logo (thumb)
DOGE
0,01 $
30,448%
910.587.888 $
55.121.143 $
85%
63%
37%
70%
19
zcash logo (thumb)
ZEC
Zcash ZEC
Equihash
529,16 $
19,696%
1.623.451.869 $
234.696.000 $
88%
49%
37%
69%
20
lisk logo (thumb)
LSK
Lisk LSK
Proof of Stake
23,38 $
21,632%
2.736.337.134 $
68.370.252 $
86%
54%
33%
69%
21
siacoin logo (thumb)
SC
Siacoin SC
Blake2b
0,04 $
31,916%
1.372.873.220 $
62.663.364 $
88%
52%
32%
69%
22 0,35 $
23,718%
1.202.585.436 $
31.333.369 $
86%
45%
40%
66%
23
raiblocks logo (thumb)
XRB
15,54 $
30,945%
2.070.398.590 $
19.708.500 $
79%
60%
25%
66%
24 0,70 $
27,376%
582.055.421 $
23.839.200 $
84%
50%
40%
65%
25
waves logo (thumb)
WAVES
Waves WAVES
Proof of Stake
8,73 $
19,601%
873.235.000 $
41.790.400 $
77%
49%
38%
64%
26 69,13 $
27,581%
760.409.100 $
19.985.700 $
82%
47%
34%
64%
27
nem logo (thumb)
XEM
NEM XEM
Proof of Importance
1,15 $
24,721%
10.334.549.703 $
78.952.754 $
64%
51%
36%
64%
28 0,40 $
26,072%
1.034.783.394 $
20.367.196 $
82%
45%
34%
63%
29
bitcoin gold logo (thumb)
BTG
247,99 $
22,806%
4.158.246.378 $
774.360.913 $
84%
17%
31%
62%
30
stratis logo (thumb)
STRAT
17,13 $
25,539%
1.690.722.258 $
56.538.156 $
69%
48%
32%
62%
31 48,25 $
28,724%
421.947.945 $
20.093.136 $
78%
47%
33%
62%
32 4,28 $
31,799%
320.614.061 $
13.325.905 $
80%
43%
32%
61%
33
pivx logo (thumb)
PIVX
8,81 $
25,556%
487.453.572 $
11.561.700 $
80%
46%
32%
60%
34
reddcoin logo (thumb)
RDD
Reddcoin RDD
Proof of Stake Velocity
0,01 $
35,999%
352.910.286 $
15.943.012 $
65%
57%
32%
60%
35 7,90 $
25,930%
3.001.019.597 $
84.238.634 $
55%
45%
39%
60%
36 4,68 $
29,036%
29.290.662 $
1.389.736 $
86%
48%
46%
59%
37 18,14 $
23,128%
1.851.551.902 $
106.566.000 $
56%
47%
29%
59%
38 0,42 $
30,824%
409.620.791 $
22.540.646 $
79%
38%
28%
59%
39 0,07 $
31,278%
645.028.987 $
30.621.627 $
60%
51%
32%
59%
40 0,87 $
25,207%
123.408.254 $
5.139.258 $
84%
41%
30%
59%
41
decred logo (thumb)
DCR
Decred DCR
Blake-256
91,45 $
19,951%
600.492.397 $
4.001.020 $
78%
45%
33%
58%
42 4,54 $
27,406%
227.426.004 $
12.493.254 $
83%
34%
30%
58%
43 1,46 $
28,300%
194.965.182 $
8.984.895 $
71%
46%
29%
58%
44
vertcoin logo (thumb)
VTC
4,81 $
20,446%
204.586.312 $
5.413.380 $
65%
54%
33%
58%
45 71,29 $
26,081%
277.330.007 $
7.921.410 $
74%
43%
31%
58%
46 1,41 $
32,977%
693.880.498 $
36.315.974 $
59%
46%
29%
58%
47
steem logo (thumb)
STEEM
4,24 $
30,510%
1.047.795.917 $
9.957.306 $
86%
17%
45%
57%
48 0,59 $
37,074%
151.423.969 $
16.945.158 $
69%
39%
41%
57%
49
nxt logo (thumb)
NXT
NXT NXT
Proof of Stake
0,35 $
20,520%
350.616.511 $
14.363.318 $
60%
48%
37%
57%
50 3,62 $
23,787%
486.180.461 $
22.323.967 $
73%
34%
35%
57%
51 0,83 $
13,202%
375.057.337 $
8.453.410 $
72%
43%
29%
57%
52 0,52 $
28,102%
335.472.089 $
19.401.702 $
53%
50%
38%
57%
53
peercoin logo (thumb)
PPC
6,52 $
23,029%
160.357.809 $
1.895.548 $
80%
42%
34%
57%
54
nav coin logo (thumb)
NAV
NAV Coin NAV
Proof of Stake
3,46 $
25,535%
215.505.822 $
9.980.299 $
67%
46%
31%
56%
55 1,54 $
26,938%
359.150.673 $
2.538.673 $
81%
39%
28%
56%
56 0,15 $
35,184%
151.070.802 $
15.373.644 $
66%
45%
28%
56%
57 4,85 $
22,522%
1.345.225.104 $
113.696.384 $
31%
57%
28%
56%
58
syscoin logo (thumb)
SYS
0,70 $
24,163%
372.129.423 $
6.933.400 $
67%
44%
29%
56%
59 6,41 $
3,707%
1.777.750.476 $
178.003.118 $
31%
56%
28%
56%
60
bytecoin logo (thumb)
BCN
Bytecoin BCN
Cryptonight
0,01 $
32,597%
1.321.336.716 $
10.354.644 $
55%
47%
34%
56%
61 742,30 $
23,992%
478.947.000 $
2.839.630 $
74%
40%
28%
56%
62 2,79 $
28,200%
103.296.609 $
8.543.689 $
73%
40%
29%
55%
63 7,61 $
21,790%
310.120.074 $
8.102.582 $
70%
37%
30%
55%
64
komodo logo (thumb)
KMD
Komodo KMD
Equihash
5,96 $
25,024%
620.100.415 $
11.555.600 $
57%
47%
32%
55%
65 16,84 $
29,652%
1.667.092.038 $
214.632.339 $
0%
62%
81%
55%
66 0,15 $
40,117%
92.906.445 $
3.794.175 $
68%
42%
28%
55%
67 0,10 $
30,408%
107.128.524 $
17.809.265 $
60%
43%
28%
55%
68
counterparty logo (thumb)
XCP
52,89 $
17,874%
138.428.248 $
8.724.857 $
67%
37%
32%
55%
69
smartcash logo (thumb)
SMART
1,00 $
48,195%
592.413.958 $
1.499.876 $
72%
38%
28%
54%
70 2,43 $
28,885%
192.112.228 $
6.575.395 $
59%
38%
28%
54%
71 3,41 $
8,323%
177.279.021 $
6.394.609 $
77%
35%
29%
54%
72
zclassic logo (thumb)
ZCL
160,72 $
19,064%
496.311.694 $
11.244.900 $
60%
36%
29%
54%
73 5,98 $
23,720%
328.952.148 $
2.674.743 $
75%
31%
35%
54%
74
neblio logo (thumb)
NEBL
Neblio NEBL
Proof of Stake
18,37 $
31,634%
233.821.693 $
10.337.656 $
61%
36%
27%
54%
75
gridcoin logo (thumb)
GRC
Gridcoin GRC
Proof of Research
0,11 $
34,529%
43.409.397 $
806.804 $
81%
41%
31%
54%
76 5,87 $
25,820%
574.827.779 $
13.233.200 $
41%
50%
37%
54%
77 1,46 $
44,761%
358.695.687 $
28.118.215 $
46%
42%
27%
53%
78 239,85 $
31,413%
264.941.185 $
4.981.916 $
61%
41%
37%
53%
79 2,75 $
28,474%
654.591.885 $
8.214.024 $
62%
34%
28%
53%
80 5,08 $
25,109%
53.327.844 $
415.558 $
82%
32%
42%
52%
81 0,08 $
37,163%
177.073.446 $
19.197.066 $
55%
31%
35%
52%
82
namecoin logo (thumb)
NMC
5,03 $
28,417%
74.142.761 $
428.059 $
75%
39%
33%
52%
83 161,23 $
26,481%
96.643.060 $
1.258.210 $
73%
34%
36%
52%
84
blocknet logo (thumb)
BLOCK
Blocknet BLOCK
Proof of Stake
42,49 $
12,993%
211.321.067 $
886.844 $
77%
35%
28%
51%
85 0,12 $
31,611%
677.932.102 $
6.613.159 $
35%
53%
35%
51%
86 0,23 $
36,536%
86.767.730 $
1.140.012 $
71%
34%
34%
51%
87 0,51 $
24,492%
506.951.865 $
24.184.556 $
37%
43%
35%
51%
88
bitbay logo (thumb)
BAY
BitBay BAY
Proof of Stake
0,14 $
29,501%
140.791.294 $
3.987.813 $
62%
35%
29%
51%
89
zencash logo (thumb)
ZEN
ZenCash ZEN
Equihash
42,54 $
23,255%
127.977.166 $
2.089.923 $
62%
38%
29%
51%
90
vericoin logo (thumb)
VRC
VeriCoin VRC
Proof of Stake-Time
1,37 $
29,666%
41.984.461 $
1.943.511 $
51%
40%
29%
51%
91
feathercoin logo (thumb)
FTC
0,38 $
25,871%
71.686.716 $
730.894 $
65%
40%
32%
51%
92 0,40 $
27,864%
142.579.711 $
4.642.379 $
73%
16%
29%
50%
93
hempcoin logo (thumb)
THC
0,42 $
27,388%
96.214.782 $
2.264.907 $
58%
36%
29%
50%
94 0,06 $
30,487%
101.108.737 $
5.621.606 $
49%
42%
30%
50%
95 0,21 $
34,108%
158.815.362 $
7.516.486 $
39%
41%
37%
49%
96
monacoin logo (thumb)
MONA
7,63 $
7,952%
433.264.237 $
8.095.926 $
48%
38%
30%
49%
97 3,46 $
28,466%
27.712.726 $
361.383 $
71%
34%
32%
49%
98
aeon logo (thumb)
AEON
Aeon AEON
Cryptonight
5,56 $
21,766%
85.394.348 $
538.404 $
68%
34%
29%
49%
99 0,43 $
38,816%
128.570.489 $
5.474.786 $
69%
17%
29%
49%
100 0,81 $
28,546%
75.080.534 $
1.604.699 $
61%
37%
29%
49%
Cập nhật lần cuối: 2018-01-16 09:37:02 UTC (chưa tới 1 phút ago)