Tiền ảo Collectibles hàng đầu theo vốn hóa thị trường

Hiển thị số liệu thống kê
Hiển thị số liệu thống kê
74.648 $
Giá trị vốn hóa thị trường
2.662 $
Khối lượng giao dịch trong 24 giờ
37,38%
Ưu thế giá trị vốn hóa thị trường Bitcoin
12544
# của tiền ảo
USD

# Tiền ảo Giá 1h 24 giờ 7 ngày Khối lượng giao dịch trong 24 giờ Giá trị vốn hóa thị trường 7 ngày qua
77 $0,007390294880 0.5% -1.4% 37.2% $10.695.052 $1.781.679.151 ecomi (OMI) 7d chart
203 $4,40 0.1% -4.1% 1.2% $25.666.656 $387.426.936 yield guild games (YGG) 7d chart
245 $1,02 0.5% -6.3% 8.4% $14.700.985 $291.881.978 superfarm (SUPER) 7d chart
340 $0,100950 0.0% 1.5% -4.1% $13.551.343 $180.673.118 circuits of value (COVAL) 7d chart
388 $2,17 0.8% 0.3% 2.0% $31.450.306 $142.021.965 aavegotchi (GHST) 7d chart
415 $0,086186945437 0.4% -9.7% 22.2% $1.691.132 $123.406.370 redfox labs (RFOX) 7d chart
483 $7,88 0.7% -2.8% 2.4% $6.331.882 $89.042.307 ethernity chain (ERN) 7d chart
785 $0,412555 -0.7% -2.0% -2.3% $1.211.238 $33.393.673 gem exchange and trading (GXT) 7d chart
821 $1,31 2.4% -16.9% -19.4% $1.798.972 $29.867.051 avocado dao (AVG) 7d chart
989 $5,62 0.1% -5.1% 1.9% $743.069 $18.076.729 polychain monsters (PMON) 7d chart
1003 $438,64 -0.4% -8.7% -3.7% $178.846 $17.492.394 waves ducks (EGG) 7d chart
1030 $0,689742 0.1% -2.1% -7.4% $105.077 $16.219.957 charged particles (IONX) 7d chart
1074 $0,655520 0.6% -6.7% 29.1% $1.043.963 $14.748.082 revomon (REVO) 7d chart
1201 $0,040048230923 0.1% -3.3% 9.4% $88.329,40 $11.157.798 tower (TOWER) 7d chart
1339 $0,674429 1.6% -7.9% -9.2% $1.307.119 $8.164.160 my defi pet (DPET) 7d chart
1352 $50,78 -0.2% -1.1% 11.9% $879.115 $7.953.002 citizen finance (CIFI) 7d chart
1432 $0,092996943664 -0.4% -4.9% -7.1% $169.447 $6.551.785 locgame (LOCG) 7d chart
2089 $0,012642747514 0.3% -5.2% 2.4% $78.492,50 $1.682.841 cryptomeda (TECH) 7d chart
2263 $0,064999236174 0.0% -1.0% -2.3% $12.411,10 $1.183.611 blind boxes (BLES) 7d chart
2994 $19,46 -0.4% -3.5% 194.6% $893,19 $196.981 crypto kombat (KOMBAT) 7d chart
3153 $0,072912252482 ? ? ? ? $111.556 clash token (SCT) 7d chart
3345 $0,203836 ? ? ? ? $41.491,08 project senpai (SENPAI) 7d chart
$0,006492282184 0.5% -7.9% 24.6% $313.324 ? wrapped ecomi (WOMI) 7d chart
$0,003944457613 -1.4% 3.2% 12.5% $539.274 ? dark energy crystals (DEC) 7d chart
$0,001320024769 ? ? ? ? ? bta protocol (BTAP) 7d chart
$0,000101176788 0.1% -8.1% -13.6% $805,75 ? prelax (PEAX) 7d chart
$0,000000248198 -0.0% 12.0% -17.1% $128.390 ? fashion coin (FSHN) 7d chart
$0,003399082779 1.6% -5.9% 1.7% $8.222,81 ? hifi gaming society (HIFI) 7d chart
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko cho iOS
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko cho Android