coingecko (thumbnail mini)
Tiếp tục trên ứng dụng
Theo dõi giá theo thời gian thực
coingecko (thumbnail mini)
Tiếp tục trên ứng dụng
Theo dõi giá theo thời gian thực

Gói API dữ liệu tiền mã hóa của CoinGecko

Từ các dự án dành cho người đam mê đến dự án dành cho doanh nghiệp quy mô lớn, chúng tôi đã cung cấp cho bạn nguồn dữ liệu tiền mã hóa từ công cụ tổng hợp dữ liệu tiền mã hóa độc lập lớn nhất thế giới.
Hàng tháng Hàng năm - Lưu 20%
Chuyên viên phân tích
Phục vụ hoạt động phân tích quan trọng
$129 / mo
Hoặc $103/tháng khi thanh toán theo năm
500k tín dụng lệnh gọi/tháng
500 giới hạn tốc độ/phút
40+ tiêu chí đánh giá dữ liệu thị trường
Tiêu chí đánh giá dữ liệu độc quyền
Dữ liệu cũ trong 9 năm
Hỗ trợ email ưu tiên
Most popular
Lite
Tốt nhất cho các dự án đang phát triển
$499 / mo
Hoặc $399/tháng khi thanh toán theo năm
2m tín dụng lệnh gọi/tháng
500 giới hạn tốc độ/phút
40+ tiêu chí đánh giá dữ liệu thị trường
Tiêu chí đánh giá dữ liệu độc quyền
Dữ liệu cũ trong 9 năm
Hỗ trợ email ưu tiên
Pro
Mở rộng quy mô các dự án của bạn một cách chuyên nghiệp
$999 / mo
Hoặc $799/tháng khi thanh toán theo năm
5m tín dụng lệnh gọi/tháng
1000 giới hạn tốc độ/phút
40+ tiêu chí đánh giá dữ liệu thị trường
Tiêu chí đánh giá dữ liệu độc quyền
Dữ liệu cũ trong 9 năm
Hỗ trợ email ưu tiên
Doanh nghiệp
Dịch vụ cấp doanh nghiệp, được tùy chỉnh theo nhu cầu của bạn
Yêu cầu báo giá.
Tín dụng lệnh gọi tùy chỉnh
Custom rate limit/min
50 tiêu chí đánh giá dữ liệu thị trường
Tiêu chí đánh giá dữ liệu độc quyền
Dữ liệu cũ trong 9 năm
Tiêu chí đánh giá chỉ với gói Enterprise
SLA thời gian hoạt động 99,9%
Email ưu tiên và hỗ trợ trò chuyện qua Slack
Chuyên viên phân tích
Phục vụ hoạt động phân tích quan trọng
$103.2 / mo
$1548 $1238/yr - Save $310
500k tín dụng lệnh gọi/tháng
500 giới hạn tốc độ/phút
40+ tiêu chí đánh giá dữ liệu thị trường
Tiêu chí đánh giá dữ liệu độc quyền
Dữ liệu cũ trong 9 năm
Hỗ trợ email ưu tiên
Most popular
Lite
Tốt nhất cho các dự án đang phát triển
$399.2 / mo
$5988 $4790/yr - Save $1198
2m tín dụng lệnh gọi/tháng
500 giới hạn tốc độ/phút
40+ tiêu chí đánh giá dữ liệu thị trường
Tiêu chí đánh giá dữ liệu độc quyền
Dữ liệu cũ trong 9 năm
Hỗ trợ email ưu tiên
Pro
Mở rộng quy mô các dự án của bạn một cách chuyên nghiệp
$799.2 / mo
$11988 $9590/yr - Save $2398
5m tín dụng lệnh gọi/tháng
1000 giới hạn tốc độ/phút
40+ tiêu chí đánh giá dữ liệu thị trường
Tiêu chí đánh giá dữ liệu độc quyền
Dữ liệu cũ trong 9 năm
Hỗ trợ email ưu tiên
Doanh nghiệp
Dịch vụ cấp doanh nghiệp, được tùy chỉnh theo nhu cầu của bạn
Yêu cầu báo giá.
Tín dụng lệnh gọi tùy chỉnh
Custom rate limit/min
50 tiêu chí đánh giá dữ liệu thị trường
Tiêu chí đánh giá dữ liệu độc quyền
Dữ liệu cũ trong 9 năm
Tiêu chí đánh giá chỉ với gói Enterprise
SLA thời gian hoạt động 99,9%
Email ưu tiên và hỗ trợ trò chuyện qua Slack
Bạn muốn dùng thử trước khi đăng ký?
Dùng thử API công khai của CoinGecko trên ứng dụng của bạn thật sự dễ dàng!
So sánh các gói
API công khai
Phân bổ bắt buộc
Chuyên viên phân tích
$129/mo
Most popular
Lite
$499/mo
Chuyên nghiệp
$999/mo
Doanh nghiệp
Tín dụng lệnh gọi/tháng
X
500K 2M 5M Tùy chỉnh
Giới hạn tốc độ/phút
10-30*
500 500 1000 Tùy chỉnh
Cơ sở hạ tầng dành riêng X
30 40+ 40+ 40+ 50
Cập nhật dữ liệu 5 min+ 30 sec+ 30 sec+ 30 sec+ 30 sec+
Historical Data (Daily) 1 year from 2014 from 2014 from 2014 from 2014
Historical Data (Hourly) 1 year from 2018 from 2018 from 2018 from 2018
Khóa API X 10 10 10 10
License X Commercial Commercial Commercial Tùy chỉnh
Tiêu chí đánh giá dữ liệu độc quyền
Dữ liệu thị trường NFT (Đầy đủ)
X
Giá trị vốn hóa thị trường toàn cầu cũ
X
Nguồn cung lưu thông cũ
X X X X
Danh sách token
X X X X
Hỗ trợ
Hỗ trợ giải đáp các câu hỏi thường gặp
Hỗ trợ thông qua email ưu tiên
X
Hỗ trợ trò chuyện qua Slack
X X X X
Thỏa thuận mức độ cung cấp dịch vụ (SLA) X X X X
99.9%
Tìm hiểu tài liệu Tìm hiểu thêm
So sánh các gói
API công khai
Phân bổ bắt buộc
Chuyên viên phân tích
$103.2/mo
Most popular
Lite
$399.2/mo
Chuyên nghiệp
$799.2/mo
Doanh nghiệp
Tín dụng lệnh gọi/tháng
X
500K 2M 5M Tùy chỉnh
Giới hạn tốc độ/phút
10-30*
500 500 1000 Tùy chỉnh
Cơ sở hạ tầng dành riêng X
30 40+ 40+ 40+ 50
Cập nhật dữ liệu 5 min+ 30 sec+ 30 sec+ 30 sec+ 30 sec+
Historical Data (Daily) 1 year from 2014 from 2014 from 2014 from 2014
Historical Data (Hourly) 1 year from 2018 from 2018 from 2018 from 2018
Khóa API X 10 10 10 10
License X Commercial Commercial Commercial Tùy chỉnh
Tiêu chí đánh giá dữ liệu độc quyền
Dữ liệu thị trường NFT (Đầy đủ)
X
Giá trị vốn hóa thị trường toàn cầu cũ
X
Nguồn cung lưu thông cũ
X X X X
Danh sách token
X X X X
Hỗ trợ
Hỗ trợ giải đáp các câu hỏi thường gặp
Hỗ trợ thông qua email ưu tiên
X
Hỗ trợ trò chuyện qua Slack
X X X X
Thỏa thuận mức độ cung cấp dịch vụ (SLA) X X X X
99.9%
Tìm hiểu tài liệu Tìm hiểu thêm
Câu hỏi thường gặp
Bạn có thêm câu hỏi?
Tìm hiểu tài liệu API của chúng tôi tại đây.
Bạn cần trợ giúp? Hãy liên hệ với chúng tôi.