Tiền ảo HECO Chain Ecosystem hàng đầu theo vốn hóa thị trường

Show Stats
Show Stats
25.071 $
Giá trị vốn hóa thị trường
790 $
24h Trading Volume
40,51%
Bitcoin Market Cap Dominance
9333
# of Coins
USD

# Tiền ảo Giá 1h 24 giờ 7 ngày Khối lượng giao dịch trong 24 giờ Giá trị vốn hóa thị trường 7 ngày qua
104 $1,55 -0.0% -3.3% -16.5% $16.465.593 $1.010.220.230 mdex (MDX) 7d chart
452 $1.108,11 0.3% 0.0% -8.6% $989.870 $86.337.757 beefy.finance (BIFI) 7d chart
634 $1.168,25 -0.5% -5.2% -9.1% $8.335.850 $40.836.883 auto (AUTO) 7d chart
948 $0,002257987784 0.3% 0.0% 1.8% $3.839.785 $14.683.204 swftcoin (SWFTC) 7d chart
945 $0,489634 -1.3% -5.6% 14.1% $113.197 $14.681.039 antimatter (MATTER) 7d chart
959 $0,145266 0.3% -0.3% -5.7% $3.035.665 $14.201.998 filda (FILDA) 7d chart
1219 $0,017591319847 0.1% -5.4% -23.8% $101.942 $7.407.365 depth token (DEP) 7d chart
1635 $0,294608 1.1% -6.8% -5.1% $1.258.996 $2.696.963 makiswap (MAKI) 7d chart
1701 $0,031476235218 0.4% 0.2% -0.3% $116.759 $2.286.848 sashimi (SASHIMI) 7d chart
2490 $0,059690401227 -0.3% 0.1% -3.8% $123.971 $296.475 fire protocol (FIRE) 7d chart
$0,044326696844 0.2% -1.9% -21.0% $1.149.816 ? channels (CAN) 7d chart
$0,139778 0.3% 0.8% -12.5% $220.836 ? pilot (PTD) 7d chart
$0,261071 2.1% 66.4% 95.1% $29.065 ? converter finance (CON) 7d chart
$0,002617690580 6.9% 0.5% -16.6% $38.447 ? hecofi (HFI) 7d chart
$0,015502706623 0.1% -0.7% -35.5% $49.560 ? pippi finance (PIPI) 7d chart
$0,019329947948 -0.0% 0.9% -10.1% $81.716 ? dogeswap token (heco) (DOG) 7d chart
$0,132775 0.8% -0.3% -4.6% $422.959 ? bxh token (BXH) 7d chart
$14,73 4.6% -12.8% -0.4% $1.115.593 ? earndefi (EDC) 7d chart
$0,000000001857 0.3% -0.7% -20.5% $74.196 ? htmoon (HTMOON) 7d chart
$0,341042 3.0% 5.3% -1.2% $39.788 ? riceswap (RICE) 7d chart
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko cho iOS
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko cho Android