Tiền ảo: 14.794
Sàn giao dịch: 1.137
Giá trị vốn hóa thị trường: 2,482T $ 1.6%
Lưu lượng 24 giờ: 91,246B $
Gas: 10 GWEI
Không quảng cáo
Danh mục đầu tư
Thêm vào danh mục đầu tư mới

Tiền ảo Lớp 1 (L1) hàng đầu theo giá trị vốn hóa thị trường

Giá trị vốn hóa thị trường Lớp 1 (L1) hôm nay là $2 Nghìn tỷ, thay đổi -1.7% trong 24 giờ qua.
Điểm nổi bật
$1.975.004.545.110
Giá trị VHTT 1.7%
$53.117.188.473
Khối lượng giao dịch trong 24 giờ
# Tiền ảo Giá 1g 24g 7ng 30 ngày Khối lượng giao dịch trong 24 giờ Giá trị vốn hóa thị trường FDV Giá trị vốn hóa thị trường/FDV 7 ngày qua
1 BTC
Bitcoin
BTC
Mua
$64.933,22 0.1% 0.5% 6.3% 3.2% $27.294.954.751 $1.279.306.459.628 $1.362.729.861.622 0.94 bitcoin (BTC) 7d chart
2 ETH
Ethereum
ETH
Mua
$3.518,65 0.5% 3.3% 2.7% 13.7% $17.175.475.475 $430.105.424.028 $430.105.424.028 1.0 ethereum (ETH) 7d chart
4 BNB
BNB
BNB
Mua
$593,01 0.7% 2.0% 5.5% 3.7% $1.083.700.074 $91.227.401.129 $91.227.401.129 1.0 bnb (BNB) 7d chart
5 SOL
Solana
SOL
Mua
$136,35 0.6% 0.6% 14.4% 22.6% $3.018.428.344 $62.931.330.069 $78.812.701.968 0.8 solana (SOL) 7d chart
10 TON
Toncoin
TON
Mua
$6,88 0.5% 2.1% 6.3% 7.2% $486.539.073 $16.763.357.023 $35.112.270.928 0.48 toncoin (TON) 7d chart
11 ADA
Cardano
ADA
Mua
$0,3839 0.6% 3.4% 12.6% 17.5% $361.383.581 $13.590.478.170 $17.270.347.094 0.79 cardano (ADA) 7d chart
12 AVAX
Avalanche
AVAX
Mua
$27,08 0.8% 3.6% 18.4% 24.6% $287.530.442 $10.646.123.700 $11.981.553.888 0.89 avalanche (AVAX) 7d chart
14 TRX
TRON
TRX
Mua
$0,1165 0.2% 1.6% 0.4% 4.4% $336.337.710 $10.166.525.360 $10.166.527.345 1.0 tron (TRX) 7d chart
18 BCH
Bitcoin Cash
BCH
Mua
$387,22 0.7% 1.8% 15.9% 20.3% $205.993.368 $7.634.065.882 $8.128.967.632 0.94 bitcoin cash (BCH) 7d chart
22 NEAR
NEAR Protocol
NEAR
Mua
$4,93 1.6% 7.3% 25.3% 36.7% $396.766.354 $5.368.866.467 $5.828.873.703 0.92 near protocol (NEAR) 7d chart
32 KAS
Kaspa
KAS
Mua
$0,1427 0.9% 2.2% 20.7% 16.2% $53.110.742 $3.416.280.383 $3.421.023.473 1.0 kaspa (KAS) 7d chart
33 XMR
Monero
XMR
$169,38 0.4% 0.9% 5.7% 25.6% $62.685.803 $3.121.612.301 - monero (XMR) 7d chart
34 APT
Aptos
APT
Mua
$6,81 1.5% 1.9% 18.8% 17.9% $234.681.794 $3.069.983.717 $7.497.376.890 0.41 aptos (APT) 7d chart
36 HBAR
Hedera
HBAR
Mua
$0,07955 0.7% 6.3% 13.9% 28.8% $66.142.531 $2.845.884.823 $3.979.167.809 0.72 hedera (HBAR) 7d chart
38 ATOM
Cosmos Hub
ATOM
Mua
$6,83 0.3% 6.5% 12.4% 16.9% $198.073.768 $2.666.126.494 $2.667.775.660 1.0 cosmos hub (ATOM) 7d chart
41 CRO
Cronos
CRO
Mua
$0,09312 0.9% 1.3% 12.0% 23.5% $10.111.636 $2.496.885.661 $2.792.673.506 0.89 cronos (CRO) 7d chart
42 FIL
Filecoin
FIL
$4,40 0.8% 3.2% 21.6% 20.6% $172.727.094 $2.478.547.090 $8.613.541.189 0.29 filecoin (FIL) 7d chart
51 SUI
Sui
SUI
$0,8379 1.0% 7.4% 18.2% 23.6% $178.564.791 $2.032.901.916 $8.379.148.213 0.24 sui (SUI) 7d chart
53 INJ
Injective
INJ
Mua
$20,80 0.7% 5.5% 34.3% 18.6% $171.457.923 $2.020.946.488 $2.080.185.547 0.97 injective (INJ) 7d chart
57 AR
Arweave
AR
$27,60 1.4% 11.4% 21.5% 41.7% $109.134.312 $1.805.811.493 $1.805.811.493 1.0 arweave (AR) 7d chart
63 FTM
Fantom
FTM
Mua
$0,5423 2.4% 10.9% 20.4% 39.7% $278.005.750 $1.518.473.978 $1.719.608.709 0.88 fantom (FTM) 7d chart
73 FLR
Flare
FLR
Mua
$0,02695 0.8% 15.5% 4.4% 0.2% $14.658.235 $1.156.993.018 $2.766.641.227 0.42 flare (FLR) 7d chart
74 CORE
Core
CORE
$1,28 1.1% 0.1% 22.9% 27.7% $77.753.726 $1.147.003.178 $2.694.249.905 0.43 core (CORE) 7d chart
76 ALGO
Algorand
ALGO
Mua
$0,1378 0.5% 4.2% 17.3% 21.5% $48.781.878 $1.127.252.006 $1.127.252.017 1.0 algorand (ALGO) 7d chart
79 SEI
Sei
SEI
$0,3470 1.5% 0.2% 28.1% 34.0% $82.758.588 $1.062.023.882 $3.482.045.514 0.31 sei (SEI) 7d chart
82 GALA
GALA
GALA
Mua
$0,02772 1.5% 5.3% 24.3% 36.6% $109.283.464 $996.097.077 $996.097.599 1.0 gala (GALA) 7d chart
86 FLOW
Flow
FLOW
Mua
$0,6124 1.3% 4.0% 22.1% 30.2% $34.251.549 $926.752.824 $926.752.824 1.0 flow (FLOW) 7d chart
93 GNO
Gnosis
GNO
$326,18 0.3% 5.5% 5.8% 4.7% $4.613.452 $844.385.867 $978.208.357 0.86 gnosis (GNO) 7d chart
98 EGLD
MultiversX
EGLD
$29,51 1.3% 4.2% 16.4% 22.7% $27.546.452 $798.780.285 $798.932.255 1.0 multiversx (EGLD) 7d chart
99 RON
Ronin
RON
$2,38 0.9% 6.0% 18.3% 12.8% $20.988.554 $787.605.684 $2.382.684.786 0.33 ronin (RON) 7d chart
103 XTZ
Tezos
XTZ
Mua
$0,7707 0.3% 7.4% 10.0% 15.5% $40.032.232 $759.270.901 $775.106.244 0.98 tezos (XTZ) 7d chart
110 CHZ
Chiliz
CHZ
Mua
$0,07927 1.5% 0.8% 34.8% 32.7% $75.215.633 $704.247.430 $704.247.430 1.0 chiliz (CHZ) 7d chart
115 ROSE
Oasis Network
ROSE
$0,09661 1.2% 1.0% 24.6% 9.9% $27.594.776 $649.888.977 $965.688.985 0.67 oasis network (ROSE) 7d chart
122 XEC
eCash
XEC
$0,00003164 1.7% 2.3% 23.2% 35.6% $5.819.953 $624.478.025 $665.098.785 0.94 ecash (XEC) 7d chart
129 KLAY
Klaytn
KLAY
$0,1593 1.1% 1.3% 18.2% 9.4% $17.747.082 $588.671.764 $950.114.562 0.62 klaytn (KLAY) 7d chart
134 OM
MANTRA
OM
$0,6802 2.2% 3.6% 23.2% 3.5% $15.016.715 $561.732.672 $604.776.840 0.93 mantra (OM) 7d chart
139 AIOZ
AIOZ Network
AIOZ
$0,4999 4.1% 7.5% 29.2% 39.4% $9.673.976 $545.528.423 $550.410.555 0.99 aioz network (AIOZ) 7d chart
142 KAVA
Kava
KAVA
Mua
$0,4553 1.3% 2.2% 25.2% 31.2% $9.740.234 $492.922.022 $492.922.022 1.0 kava (KAVA) 7d chart
168 ASTR
Astar
ASTR
$0,06813 1.1% 3.4% 22.0% 23.9% $25.200.300 $388.292.843 $578.685.084 0.67 astar (ASTR) 7d chart
187 XRD
Radix
XRD
$0,03267 0.1% 1.0% 13.4% 25.3% $3.140.129 $342.130.557 $420.510.330 0.81 radix (XRD) 7d chart
217 ENJ
Enjin Coin
ENJ
Mua
$0,1887 1.1% 1.9% 21.5% 39.9% $21.303.329 $277.513.478 $342.191.656 0.81 enjin coin (ENJ) 7d chart
212 ELF
aelf
ELF
$0,3802 1.8% 3.1% 14.1% 27.1% $31.503.784 $275.695.959 $376.754.411 0.73 aelf (ELF) 7d chart
219 CSPR
Casper Network
CSPR
$0,02240 0.8% 0.8% 13.6% 21.1% $12.810.342 $270.889.706 $284.231.551 0.95 casper network (CSPR) 7d chart
232 XCH
Chia
XCH
$24,16 1.3% 2.3% 14.4% 20.2% $21.525.144 $255.774.243 $763.733.798 0.33 chia (XCH) 7d chart
240 DCR
Decred
DCR
$14,77 1.8% 0.6% 21.4% 23.9% $1.406.534 $238.296.563 $310.155.144 0.77 decred (DCR) 7d chart
245 ZETA
ZetaChain
ZETA
$0,8354 0.9% 3.0% 25.9% 47.1% $24.199.543 $229.904.932 $1.754.720.420 0.13 zetachain (ZETA) 7d chart
264 VANRY
Vanar Chain
VANRY
$0,1416 2.5% 1.7% 18.7% 20.1% $13.707.516 $199.190.284 $199.190.284 1.0 vanar chain (VANRY) 7d chart
267 CHR
Chromia
CHR
$0,2415 0.7% 2.9% 21.4% 27.9% $14.843.592 $195.935.884 $195.935.884 1.0 chromia (CHR) 7d chart
271 GLMR
Moonbeam
GLMR
$0,2186 1.2% 0.8% 24.0% 17.7% $5.574.831 $192.673.291 $245.828.135 0.78 moonbeam (GLMR) 7d chart
274 ONE
Harmony
ONE
$0,01507 2.2% 3.9% 19.8% 23.0% $7.711.863 $185.427.976 $198.245.777 0.94 harmony (ONE) 7d chart
290 AZERO
Aleph Zero
AZERO
$0,5246 0.5% 0.6% 16.8% 48.7% $1.290.823 $167.251.035 $191.107.657 0.88 aleph zero (AZERO) 7d chart
296 KDA
Kadena
KDA
$0,5805 1.5% 8.4% 21.1% 26.7% $8.089.978 $161.478.326 $580.054.255 0.28 kadena (KDA) 7d chart
307 ORAI
Oraichain
ORAI
$9,38 0.2% 0.7% 26.8% 39.1% $3.978.041 $151.255.806 $168.111.495 0.9 oraichain (ORAI) 7d chart
319 DUSK
Dusk
DUSK
$0,3061 1.4% 4.5% 34.2% 9.4% $15.721.688 $142.100.968 $153.017.943 0.93 dusk (DUSK) 7d chart
323 WAXP
WAX
WAXP
Mua
$0,04049 1.0% 2.3% 26.3% 34.8% $4.244.932 $139.646.635 $152.611.190 0.92 wax (WAXP) 7d chart
339 SAGA
Saga
SAGA
$1,39 1.0% 0.0% 34.9% 33.5% $31.757.216 $132.341.032 $1.408.522.493 0.09 saga (SAGA) 7d chart
347 ALPH
Alephium
ALPH
$1,58 0.3% 2.4% 17.7% 16.8% $2.318.904 $127.907.930 $313.167.095 0.41 alephium (ALPH) 7d chart
392 OZO
Ozone Chain
OZO
$0,2201 0.1% 0.2% 0.4% 10.1% $1.570.095 $107.642.596 $219.636.443 0.49 ozone chain (OZO) 7d chart
411 MOVR
Moonriver
MOVR
$10,98 1.6% 4.0% 23.3% 22.0% $5.779.411 $98.676.417 $124.611.395 0.79 moonriver (MOVR) 7d chart
422 OAS
Oasys
OAS
$0,05185 0.2% 3.4% 14.4% 13.7% $951.528 $96.680.205 $520.320.081 0.19 oasys (OAS) 7d chart
425 SYS
Syscoin
SYS
$0,1225 1.6% 2.3% 24.3% 32.2% $1.305.426 $95.830.885 $96.766.276 0.99 syscoin (SYS) 7d chart
446 HIVE
Hive
HIVE
$0,2076 1.0% 0.5% 26.2% 33.9% $1.465.051 $90.766.188 - hive (HIVE) 7d chart
445 CUDOS
Cudos
CUDOS
$0,01266 0.5% 4.8% 23.2% 4.9% $592.430 $89.318.279 $116.335.760 0.77 cudos (CUDOS) 7d chart
507 NGL
Entangle
NGL
$0,5407 0.0% 8.5% 11.4% 11.7% $870.788 $75.531.989 $539.860.181 0.14 entangle (NGL) 7d chart
517 ERG
Ergo
ERG
$0,9528 0.4% 0.6% 10.8% 23.8% $647.166 $72.318.634 $93.116.672 0.78 ergo (ERG) 7d chart
531 TET
Tectum
TET
$9,42 1.1% 0.1% 21.1% 24.5% $1.013.551 $68.776.010 $93.511.010 0.74 tectum (TET) 7d chart
535 $SMH
Spacemesh
$SMH
$1,61 0.4% 1.4% 17.0% 33.5% $2.913.321 $68.397.774 $68.397.774 1.0 spacemesh ($SMH) 7d chart
542 DNX
Dynex
DNX
$0,7458 2.6% 6.6% 13.1% 49.3% $2.525.007 $67.389.611 $67.391.177 1.0 dynex (DNX) 7d chart
553 LYX
LUKSO
LYX
$2,16 0.2% 5.8% 11.9% 20.8% $196.487 $65.105.004 $90.016.436 0.72 lukso (LYX) 7d chart
555 HEART
Humans.ai
HEART
$0,01156 3.7% 0.1% 26.0% 45.6% $335.765 $64.956.620 $90.848.419 0.72 humans.ai (HEART) 7d chart
570 CANTO
CANTO
CANTO
$0,1016 1.7% 7.7% 23.3% 40.4% $4.410.977 $61.893.798 $102.184.385 0.61 canto (CANTO) 7d chart
574 BLD
Agoric
BLD
$0,09256 0.6% 9.9% 3.1% 13.4% $251.312 $61.022.532 $99.323.372 0.61 agoric (BLD) 7d chart
591 LTO
LTO Network
LTO
$0,1311 1.4% 2.6% 23.3% 32.6% $2.655.111 $56.319.079 $56.322.850 1.0 lto network (LTO) 7d chart
594 OCTA
OctaSpace
OCTA
$1,82 1.0% 9.1% 3.8% 0.4% $656.529 $56.170.975 $56.174.720 1.0 octaspace (OCTA) 7d chart
639 QANX
QANplatform
QANX
$0,02869 4.5% 2.6% 11.5% 35.4% $834.753 $48.742.008 $60.197.814 0.81 qanplatform (QANX) 7d chart
691 MELD
MELD
MELD
$0,01083 0.7% 3.2% 11.2% 27.1% $1.088.603 $41.529.059 $43.606.105 0.95 meld (MELD) 7d chart
727 STOS
Stratos
STOS
$0,5861 0.3% 3.9% 17.2% 30.0% $269.358 $37.125.392 $58.243.364 0.64 stratos (STOS) 7d chart
736 VIC
Viction
VIC
$0,3714 1.4% 1.6% 15.5% 25.3% $4.368.198 $36.492.168 $37.141.594 0.98 viction (VIC) 7d chart
815 ZANO
Zano
ZANO
$2,17 0.2% 2.6% 8.5% 9.6% $63.947,74 $31.080.573 - zano (ZANO) 7d chart
875 CCD
Concordium
CCD
$0,002832 1.1% 5.3% 14.2% 22.4% $709.866 $27.272.383 $37.441.143 0.73 concordium (CCD) 7d chart
904 JKL
Jackal Protocol
JKL
$0,2449 0.5% 16.0% 12.3% 29.5% $109.270 $25.182.961 $36.560.570 0.69 jackal protocol (JKL) 7d chart
911 TARA
Taraxa
TARA
$0,005895 0.9% 8.3% 15.3% 29.8% $505.528 $24.389.447 $61.973.031 0.39 taraxa (TARA) 7d chart
923 GLQ
GraphLinq Chain
GLQ
$0,07148 0.1% 9.4% 26.2% 30.9% $545.494 $24.320.243 $35.765.060 0.68 graphlinq chain (GLQ) 7d chart
993 ARCH
Archway
ARCH
$0,06426 0.1% 2.5% 17.0% 38.7% $142.096 $21.121.436 $70.670.169 0.3 archway (ARCH) 7d chart
1060 NEXA
Nexa
NEXA
$0.053295 2.2% 17.9% 8.8% 21.6% $321.175 $18.527.478 $18.527.478 1.0 nexa (NEXA) 7d chart
1061 FIO
FIO Protocol
FIO
$0,02551 1.6% 1.9% 16.3% 25.9% $1.987.480 $18.455.785 $25.498.757 0.72 fio protocol (FIO) 7d chart
1063 AMB
AirDAO
AMB
$0,006614 1.3% 0.8% 24.2% 24.6% $2.365.331 $18.433.722 $42.829.881 0.43 airdao (AMB) 7d chart
1078 EVMOS
Evmos
EVMOS
$0,03512 0.5% 2.5% 10.1% 23.6% $690.474 $17.811.010 $35.118.534 0.51 evmos (EVMOS) 7d chart
1082 CAPS
Ternoa
CAPS
$0,01116 1.0% 0.7% 15.3% 21.0% $490.797 $17.673.573 $27.844.661 0.63 ternoa (CAPS) 7d chart
1128 SAITO
Saito
SAITO
$0,007380 0.6% 6.4% 3.8% 19.0% $494.681 $15.736.959 $22.137.666 0.71 saito (SAITO) 7d chart
1182 XNA
Neurai
XNA
$0,001141 1.2% 3.7% 30.6% 37.6% $332.990 $14.388.750 $14.388.750 1.0 neurai (XNA) 7d chart
1253 HTR
Hathor
HTR
$0,04961 1.0% 11.4% 11.6% 13.3% $407.150 $12.537.047 $43.064.527 0.29 hathor (HTR) 7d chart
1268 RXD
Radiant
RXD
$0,001111 0.4% 5.6% 7.0% 3.7% $94.374,84 $12.188.836 $23.356.860 0.52 radiant (RXD) 7d chart
1292 DMD
Diamond
DMD
$3,06 0.5% 5.3% 2.1% 13.5% $27.279,66 $11.662.354 $13.379.848 0.87 diamond (DMD) 7d chart
1304 KEX
KIRA Network
KEX
$0,05325 2.0% 2.4% 9.7% 22.9% $99.388,66 $11.482.580 $15.378.455 0.75 kira network (KEX) 7d chart
1313 FUSE
Fuse
FUSE
$0,04420 0.1% 2.0% 9.1% 11.6% $702.198 $11.301.682 $16.428.579 0.69 fuse (FUSE) 7d chart
1346 PICA
Picasso
PICA
$0,001940 0.1% 14.6% 23.5% 56.5% $218.214 $10.457.923 $19.426.884 0.54 picasso (PICA) 7d chart
1375 XEP
Electra Protocol
XEP
$0,0005567 0.5% 6.9% 2.1% 26.0% $187.842 $10.003.753 $16.396.060 0.61 electra protocol (XEP) 7d chart
1383 THT
Thought
THT
$0,02182 0.1% 12.6% 25.1% 48.3% $169.546 $9.880.717 $31.622.690 0.31 thought (THT) 7d chart
1401 WIT
Witnet
WIT
$0,007189 0.2% 12.8% 2.9% 0.8% $98.959,24 $9.577.757 $17.963.757 0.53 witnet (WIT) 7d chart
Hiển thị 1 đến 100 trong số 136 kết quả
Hàng
Danh mục đầu tư mới
Biểu tượng và tên
Chọn loại tiền
Tiền tệ đề xuất
USD
US Dollar
IDR
Indonesian Rupiah
TWD
New Taiwan Dollar
EUR
Euro
KRW
South Korean Won
JPY
Japanese Yen
RUB
Russian Ruble
CNY
Chinese Yuan
Tiền định danh
AED
United Arab Emirates Dirham
ARS
Argentine Peso
AUD
Australian Dollar
BDT
Bangladeshi Taka
BHD
Bahraini Dinar
BMD
Bermudian Dollar
BRL
Brazil Real
CAD
Canadian Dollar
CHF
Swiss Franc
CLP
Chilean Peso
CZK
Czech Koruna
DKK
Danish Krone
GBP
British Pound Sterling
GEL
Georgian Lari
HKD
Hong Kong Dollar
HUF
Hungarian Forint
ILS
Israeli New Shekel
INR
Indian Rupee
KWD
Kuwaiti Dinar
LKR
Sri Lankan Rupee
MMK
Burmese Kyat
MXN
Mexican Peso
MYR
Malaysian Ringgit
NGN
Nigerian Naira
NOK
Norwegian Krone
NZD
New Zealand Dollar
PHP
Philippine Peso
PKR
Pakistani Rupee
PLN
Polish Zloty
SAR
Saudi Riyal
SEK
Swedish Krona
SGD
Singapore Dollar
THB
Thai Baht
TRY
Turkish Lira
UAH
Ukrainian hryvnia
VEF
Venezuelan bolívar fuerte
VND
Vietnamese đồng
ZAR
South African Rand
XDR
IMF Special Drawing Rights
Tiền mã hóa
BTC
Bitcoin
ETH
Ether
LTC
Litecoin
BCH
Bitcoin Cash
BNB
Binance Coin
EOS
EOS
XRP
XRP
XLM
Lumens
LINK
Chainlink
DOT
Polkadot
YFI
Yearn.finance
Đơn vị Bitcoin
BITS
Bits
SATS
Satoshi
Hàng hóa
XAG
Silver - Troy Ounce
XAU
Gold - Troy Ounce
Chọn ngôn ngữ
Các ngôn ngữ phổ biến
EN
English
RU
Русский
DE
Deutsch
PL
język polski
ES
Español
VI
Tiếng việt
FR
Français
PT
Português
Tất cả các ngôn ngữ
AR
العربية
BG
български
CS
čeština
DA
dansk
EL
Ελληνικά
FI
suomen kieli
HE
עִבְרִית
HI
हिंदी
HR
hrvatski
HU
Magyar nyelv
ID
Bahasa Indonesia
IT
Italiano
JA
日本語
KO
한국어
LT
lietuvių kalba
NL
Nederlands
NO
norsk
RO
Limba română
SK
slovenský jazyk
SL
slovenski jezik
SV
Svenska
TH
ภาษาไทย
TR
Türkçe
UK
украї́нська мо́ва
ZH
简体中文
ZH-TW
繁體中文
Đăng nhập để dễ dàng theo dõi tiền ảo bạn yêu thích 🚀
Nếu tiếp tục, tức là bạn đồng ý với Điều khoản dịch vụ của CoinGecko và xác nhận rằng bạn đã đọc Chính sách về quyền riêng tư của chúng tôi
hoặc
Quên mật khẩu?
Không nhận được hướng dẫn xác nhận tài khoản?
Gửi lại hướng dẫn xác nhận tài khoản
HOÀN TOÀN MIỄN PHÍ! Dễ dàng theo dõi tiền ảo yêu thích của bạn với CoinGecko 🚀
Nếu tiếp tục, tức là bạn đồng ý với Điều khoản dịch vụ của CoinGecko và xác nhận rằng bạn đã đọc Chính sách về quyền riêng tư của chúng tôi
hoặc
Mật khẩu phải có ít nhất 8 ký tự bao gồm 1 ký tự viết hoa, 1 ký tự viết thường, 1 số và 1 ký tự đặc biệt
Không nhận được hướng dẫn xác nhận tài khoản?
Gửi lại hướng dẫn xác nhận tài khoản
Quên mật khẩu?
Bạn sẽ nhận được email hướng dẫn thiết lập lại mật khẩu trong vài phút nữa.
Gửi lại hướng dẫn xác nhận tài khoản
Bạn sẽ nhận được email hướng dẫn xác nhận tài khoản trong vài phút nữa.
Tải ứng dụng CoinGecko.
Quét mã QR này để tải ứng dụng ngay App QR Code Hoặc truy cập trên các cửa hàng ứng dụng
coingecko
Tiếp tục trên ứng dụng
Theo dõi giá theo TG thực
Mở ứng dụng