Tiền ảo Tiền ẩn danh hàng đầu theo giá trị vốn hóa thị trường

Hiển thị xu hướng

Giá trị vốn hóa thị trường Tiền ẩn danh hôm nay là $6 Tỷ, thay đổi -4.3% trong 24 giờ qua.

Hiển thị xu hướng
5.666.734.479 $
-4.3%
Giá trị vốn hóa thị trường
212.964.447 $
Khối lượng giao dịch trong 24 giờ
Hiển thị định giá pha loãng hoàn toàn
# Tiền ảo Giá 1h 24 giờ 7 ngày Khối lượng giao dịch trong 24 giờ Giá trị vốn hóa thị trường FDV Giá trị vốn hóa thị trường/FDV 7 ngày qua
25
$147,63
-0.0% -1.4% -1.8% $87.600.292 $2.676.737.269 - - monero (XMR) 7d chart
96
$41,58
-0.3% -2.3% 1.9% $36.101.710 $471.433.818 - - dash (DASH) 7d chart
107
$4,26
-0.0% -3.6% 7.2% $44.594.118 $341.508.938 $426.220.204 0,80 mask network (MASK) 7d chart
133
$31,97
-0.0% -2.7% 2.2% $17.805.067 $272.475.488 $671.267.279 0,41 zcash (ZEC) 7d chart
148
$1,06
-0.9% -3.8% -0.1% $1.279.161 $243.797.152 - - aleph zero (AZERO) 7d chart
151
$15,68
0.6% -2.0% -3.8% $1.534.611 $233.063.898 - - decred (DCR) 7d chart
164
$0,041026966357
0.2% -0.8% -2.5% $2.828.425 $218.450.781 $406.618.150 0,54 beldex (BDX) 7d chart
230
$0,007660551083
0.2% 1.1% -0.7% $1.465.119 $124.568.152 - - digibyte (DGB) 7d chart
242
$8,14
0.2% 0.0% -1.6% $4.119.741 $111.812.441 $170.798.214 0,65 horizen (ZEN) 7d chart
264
$0,079128765284
0.5% -3.5% -3.9% $3.744,51 $102.982.102 $307.720.319 0,33 nucypher (NU) 7d chart
274
$1,37
-0.0% -0.1% -2.1% $283.796 $95.517.736 - - ergo (ERG) 7d chart
281
$0,208184
2.0% 1.4% 29.7% $404.465 $92.118.632 $205.697.659 0,45 nym (NYM) 7d chart
303
$0,399552
1.3% -5.4% -9.3% $2.943.611 $84.344.040 - - secret (SCRT) 7d chart
340
$5,78
-0.6% -1.1% 4.3% $198.242 $73.101.970 $121.093.224 0,60 dero (DERO) 7d chart
364
$0,120866
0.6% -2.2% -4.2% $156.535 $66.308.283 $120.622.734 0,55 keep network (KEEP) 7d chart
379
$0,145533
0.2% 1.2% 1.6% $1.895.076 $61.193.770 $145.296.631 0,42 dusk network (DUSK) 7d chart
419
$1,00
-0.0% -0.1% 0.1% $1.772.863 $49.454.359 - - bob (BOB) 7d chart
439
$0,233512
-0.4% -0.5% -10.4% $55.088,49 $45.740.469 - - pirate chain (ARRR) 7d chart
469
$0,212808
0.1% 0.3% 1.3% $570.709 $41.853.835 $44.704.590 0,94 wanchain (WAN) 7d chart
498
$0,648037
-1.6% 2.2% 39.1% $182.280 $37.217.398 $64.725.910 0,58 railgun (RAIL) 7d chart
555
$0,001939574997
0.1% -1.6% -2.7% $717.478 $32.035.944 - - verge (XVG) 7d chart
701
$1,69
-0.2% -1.1% -2.9% $870.309 $21.029.654 $36.207.848 0,58 firo (FIRO) 7d chart
746
$0,051043549598
-1.4% -3.1% -4.6% $309.787 $18.838.343 $51.088.455 0,37 hopr (HOPR) 7d chart
752
$1,12
-3.0% -3.2% 9.6% $53.543,04 $18.493.060 - - epic cash (EPIC) 7d chart
779
$0,229198
-0.5% -17.1% -11.3% $2.372.860 $16.898.525 - - pivx (PIVX) 7d chart
794
$0,008995864867
0.0% 0.1% 2.6% $162.992 $16.170.964 $16.170.964 1,00 circuits of value (COVAL) 7d chart
870
$0,960890
-0.6% 7.7% 21.4% $5.345,96 $13.217.534 - - zano (ZANO) 7d chart
954
$0,183995
0.2% -0.6% 26.0% $203.695 $10.473.347 $18.409.926 0,57 dynex (DNX) 7d chart
1049
$0,027686651610
0.1% 4.3% 15.5% $35.824,96 $7.821.940 $27.690.285 0,28 panther protocol (ZKP) 7d chart
1071
$0,116090
-0.7% -0.5% -27.2% $260.200 $7.329.594 - - oxen (OXEN) 7d chart
1153
$0,000031968335
7.8% -5.4% -7.2% $482,75 $5.882.813 $5.897.199 1,00 bytecoin (BCN) 7d chart
1154
$0,042751725760
2.2% -0.1% -10.3% $656.427 $5.873.489 - - grin (GRIN) 7d chart
1189
$0,038810547026
0.3% 1.3% 3.5% $125.606 $5.474.687 - - beam (BEAM) 7d chart
1219
$0,012585375208
-0.1% -1.8% 1.3% $42.280,37 $4.946.742 - - sero (SERO) 7d chart
1253
$0,298287
-0.1% -5.1% 7.2% $43.678,41 $4.603.880 - - haven (XHV) 7d chart
1281
$0,528279
-0.0% -0.0% -2.1% $414.826 $4.357.549 - - crypton (CRP) 7d chart
1296
$0,322294
0.0% -42.2% -26.8% $596,32 $4.237.457 - - particl (PART) 7d chart
1369
$0,486003
-0.0% -2.1% 51.0% $58.684,24 $3.621.478 $4.856.411 0,75 offshift (XFT) 7d chart
1388
$0,045244705451
0.1% -7.5% -14.1% $2.052,77 $3.450.855 - - navcoin (NAV) 7d chart
1426
$0,000218525674
-1.3% -1.0% -11.2% $482.827 $3.209.995 - - apollo (APL) 7d chart
1438
$0,074592345859
0.4% -4.0% -8.5% $45.955,48 $3.098.245 - - blockwallet (BLANK) 7d chart
1729
$0,078280250919
0.0% 2.8% 29.2% $735,87 $1.772.423 $4.309.876 0,41 ghost (GHOST) 7d chart
2018
$0,000078813652
0.4% -1.7% -6.5% $114,08 $985.316 $1.654.943 0,60 bitcoinz (BTCZ) 7d chart
2030
$0,045223127129
-0.9% -3.2% -2.7% $2.275,80 $956.060 - - conceal (CCX) 7d chart
2098
$0,143104
0.0% -0.7% -21.0% $55,10 $854.900 - - cloakcoin (CLOAK) 7d chart
2124
$0,009784637852
-4.0% 44.6% 12.2% $164.163 $809.892 - - enigma (ENG) 7d chart
2136
$0,035013185319
- - - - $794.112 - - deeponion (ONION) 7d chart
2236
$0,012192257953
-0.3% -1.9% -2.2% $388,34 $655.410 - - sumokoin (SUMO) 7d chart
2274
$0,056656501638
0.3% -0.9% -4.2% $78.415,06 $604.681 - - blackhat coin (BLKC) 7d chart
2278
$0,004572883771
0.0% 40.6% 16.2% $1.683,30 $600.094 - - veil (VEIL) 7d chart
2282
$0,000058571633
1.5% 6.9% -4.2% $784,47 $594.728 - - scala (XLA) 7d chart
2433
$0,047524225452
0.2% -0.5% -28.2% $12.345,91 $440.464 - - zclassic (ZCL) 7d chart
2440
$0,044963764488
0.0% -0.4% -11.7% $27,27 $434.521 - - karbo (KRB) 7d chart
2516
$0,027171924680
-8.1% -16.6% 2.5% $42,94 $371.846 - - hush (HUSH) 7d chart
2625
$0,006725723931
0.0% -8.1% 28.2% $78,87 $308.473 - - ryo currency (RYO) 7d chart
2647
$0,004436747758
-0.7% 5.4% 2.7% $8.635,35 $295.613 $527.245 0,56 raze network (RAZE) 7d chart
2655
$0,012106303075
0.0% 11.7% 18.4% $88,66 $292.376 $302.890 0,97 iridium (IRD) 7d chart
2731
$0,000001789908
- - - - $247.670 $247.796 - turtlecoin (TRTL) 7d chart
2790
$0,014789639046
1.7% 4.9% -25.6% $16.454,15 $214.141 $1.036.066 0,21 privacy coin (PRCY) 7d chart
2911
$0,000536637431
0.1% 11.5% 15.4% $760,94 $161.578 - - litecash (CASH) 7d chart
2960
$0,011566195602
2.4% 1.7% -2.1% $24,77 $144.040 - - zero (ZER) 7d chart
3000
$0,004358099021
1.2% 102.2% 66.0% $0,711033 $129.901 - - phore (PHR) 7d chart
3066
$0,006456694973
0.0% 13.5% 2.5% $424,24 $111.589 - - masari (MSR) 7d chart
3089
$0,000011068087
-0.0% 3.7% 85.0% $78,18 $106.254 - - bitcoin confidential (BC) 7d chart
3192
$0,004842521230
0.0% -10.7% 2.5% $109,67 $80.150,70 $89.170,74 0,90 swap (XWP) 7d chart
3485
$0,002958924793
0.1% -0.7% 2.5% $4,70 $21.618,66 - - axe (AXE) 7d chart
$0,000124611762
- - - - - - - lethean (LTHN) 7d chart
$0,445026
- - - - - $8.900.512 - mimblewimblecoin (MWC) 7d chart
$0,012102342381
-0.0% 0.0% -3.9% $0,000058091243 - - - alias (ALIAS) 7d chart
$0,188054
-0.1% -0.8% -19.8% $24,03 - - - bitcoin private (BTCP) 7d chart
$0,084475092569
0.0% -11.2% -8.5% $375,91 - - - aeon (AEON) 7d chart
$0,384595
-12.6% -15.2% $16.226,03 - - - secret (erc20) (WSCRT) 7d chart

Bạn muốn tìm Alpha mới nhất?
Hãy truy cập các báo cáo độc quyền của chuyên viên phân tích của CoinGecko!
CoinGecko Premium

Bạn muốn tìm hiểu thêm về tiền mã hoá?
Đọc các bài viết và hướng dẫn đơn giản dành cho người mới bắt đầu.
Tìm hiểu về tiền mã hóa

Bạn cần trợ giúp?
Tìm câu trả lời bạn cần trong Trung tâm trợ giúp của chúng tôi.
Trung tâm trợ giúp


coingecko (thumbnail mini)
Tiếp tục trên ứng dụng
Theo dõi giá theo thời gian thực
Mở ứng dụng
coingecko (thumbnail mini)
Tiếp tục trên ứng dụng
Theo dõi giá theo thời gian thực
Mở ứng dụng