Tiền ảo: 14.725
Sàn giao dịch: 1.124
Giá trị vốn hóa thị trường: 2,623T $ 2.0%
Lưu lượng 24 giờ: 126,481B $
Gas: 11 GWEI
Không quảng cáo
Danh mục đầu tư
Thêm vào danh mục đầu tư mới

Tiền ảo Tiền ẩn danh hàng đầu theo giá trị vốn hóa thị trường

Giá trị vốn hóa thị trường Tiền ẩn danh hôm nay là $8 Tỷ, thay đổi 1.3% trong 24 giờ qua.
Điểm nổi bật
$7.528.211.532
Giá trị VHTT 1.3%
$370.780.288
Khối lượng giao dịch trong 24 giờ
# Tiền ảo Giá 1g 24g 7ng 30 ngày Khối lượng giao dịch trong 24 giờ Giá trị vốn hóa thị trường FDV Giá trị vốn hóa thị trường/FDV 7 ngày qua
36 XMR
Monero
XMR
$181,10 1.2% 4.7% 10.8% 34.0% $103.122.183 $3.335.273.800 - monero (XMR) 7d chart
106 ROSE
Oasis Network
ROSE
$0,1285 0.6% 6.9% 12.5% 52.6% $100.816.932 $864.580.507 $1.284.705.391 0.67 oasis network (ROSE) 7d chart
203 ZEC
Zcash
ZEC
Mua
$23,56 0.4% 4.0% 11.0% 6.8% $41.859.443 $356.653.369 $495.365.820 0.72 zcash (ZEC) 7d chart
222 DASH
Dash
DASH
Mua
$26,76 0.3% 4.5% 11.8% 5.0% $32.101.973 $316.431.404 $505.921.719 0.63 dash (DASH) 7d chart
234 DCR
Decred
DCR
$18,55 0.3% 3.3% 12.3% 0.3% $1.643.907 $298.910.207 $389.390.850 0.77 decred (DCR) 7d chart
232 MASK
Mask Network
MASK
$3,11 0.1% 2.8% 16.2% 2.2% $38.640.638 $298.455.007 $310.809.693 0.96 mask network (MASK) 7d chart
255 BDX
Beldex
BDX
$0,03869 0.2% 12.1% 14.8% 5.9% $978.847 $249.191.100 $383.587.385 0.65 beldex (BDX) 7d chart
271 0X0
0x0.ai: AI Smart Contract
0X0
$0,2482 0.5% 9.2% 16.9% 20.6% $1.065.756 $221.218.626 $221.218.626 1.0 0x0.ai: ai smart contract (0X0) 7d chart
285 MWC
MimbleWimbleCoin
MWC
$18,74 0.3% 6.9% 1.3% 18.9% $18.889,82 $205.267.152 $205.268.652 1.0 mimblewimblecoin (MWC) 7d chart
290 DUSK
Dusk
DUSK
$0,4259 1.6% 2.7% 5.3% 42.1% $22.807.721 $198.006.649 $213.218.604 0.93 dusk (DUSK) 7d chart
328 DGB
DigiByte
DGB
$0,009870 0.1% 1.6% 15.0% 14.3% $8.159.147 $168.376.595 $207.182.515 0.81 digibyte (DGB) 7d chart
372 ATOR
AirTor Protocol
ATOR
$1,85 1.1% 10.9% 10.6% 1.4% $1.176.208 $136.211.695 $185.899.683 0.73 airtor protocol (ATOR) 7d chart
431 NYM
Nym
NYM
$0,1403 0.1% 3.8% 15.0% 10.8% $1.813.769 $111.177.136 $140.271.222 0.79 nym (NYM) 7d chart
490 SCRT
Secret
SCRT
$0,3378 0.2% 4.7% 16.7% 10.2% $1.554.933 $91.710.348 $100.276.937 0.91 secret (SCRT) 7d chart
515 XVG
Verge
XVG
$0,005182 0.2% 2.7% 14.6% 8.8% $3.725.738 $85.622.634 $85.793.905 1.0 verge (XVG) 7d chart
521 KEEP
Keep Network
KEEP
$0,1511 1.9% 4.3% 11.4% 10.9% $8.480,63 $83.028.340 $151.038.526 0.55 keep network (KEEP) 7d chart
529 ERG
Ergo
ERG
$1,06 0.1% 1.8% 14.1% 16.1% $632.072 $80.104.389 $103.317.146 0.78 ergo (ERG) 7d chart
637 RAIL
Railgun
RAIL
$0,9777 0.9% 3.6% 19.2% 24.5% $129.965 $56.219.473 $56.219.473 1.0 railgun (RAIL) 7d chart
690 ARRR
Pirate Chain
ARRR
$0,2404 0.5% 1.8% 0.3% 31.4% $131.767 $47.151.592 $48.061.443 0.98 pirate chain (ARRR) 7d chart
699 WAN
Wanchain
WAN
$0,2323 0.0% 4.4% 12.4% 1.9% $2.983.883 $46.004.600 $48.778.066 0.94 wanchain (WAN) 7d chart
792 HOPR
HOPR
HOPR
$0,08071 2.3% 7.1% 15.5% 13.7% $418.647 $37.168.196 $38.739.850 0.96 hopr (HOPR) 7d chart
811 COVAL
Circuits of Value
COVAL
$0,02028 0.0% 0.5% 9.0% 11.1% $252.490 $36.176.859 $36.176.859 1.0 circuits of value (COVAL) 7d chart
837 ZANO
Zano
ZANO
$2,38 0.1% 3.5% 4.1% 10.1% $105.722 $33.918.760 - zano (ZANO) 7d chart
873 DERO
Dero
DERO
$2,46 0.1% 0.8% 4.5% 16.4% $171.667 $31.267.680 $45.382.139 0.69 dero (DERO) 7d chart
913 PIVX
PIVX
PIVX
$0,3393 0.3% 4.5% 12.4% 11.0% $2.023.860 $28.347.987 $28.347.987 1.0 pivx (PIVX) 7d chart
1033 FIRO
Firo
FIRO
$1,55 0.0% 3.0% 16.4% 2.5% $1.254.648 $21.514.467 $33.397.788 0.64 firo (FIRO) 7d chart
1332 ZEPH
Zephyr Protocol
ZEPH
$3,00 1.2% 1.5% 8.3% 59.5% $597.644 $12.199.824 $12.199.824 1.0 zephyr protocol (ZEPH) 7d chart
1564 OXEN
Oxen
OXEN
$0,1179 1.1% 5.0% 0.7% 29.4% $3.325,82 $8.046.524 - oxen (OXEN) 7d chart
1691 BEAM
BEAM
BEAM
$0,04302 0.6% 0.9% 3.0% 24.3% $123.339 $6.364.097 $11.288.939 0.56 beam (BEAM) 7d chart
1738 GRIN
Grin
GRIN
$0,03351 0.4% 3.5% 6.6% 30.3% $55.075,75 $5.727.576 - grin (GRIN) 7d chart
1790 XFT
Offshift
XFT
$0,5272 0.2% 7.9% 8.5% 15.4% $32.816,40 $5.207.146 $5.457.571 0.95 offshift (XFT) 7d chart
1815 BCN
Bytecoin
BCN
$0,00002667 - - - - $20.329,46 $4.908.196 $4.909.445 1.0 bytecoin (BCN) 7d chart
1838 AEGIS
Aegis Ai
AEGIS
$0,04725 0.1% 8.3% 21.7% 29.4% $85.351,80 $4.723.344 $4.723.344 1.0 aegis ai (AEGIS) 7d chart
1846 EPIC
Epic Cash
EPIC
$0,2699 0.2% 14.6% 13.3% 29.5% $1.730,49 $4.664.212 $5.668.396 0.82 epic cash (EPIC) 7d chart
1917 CRP
Crypton
CRP
$0,4300 0.1% 0.1% 0.1% 1.8% $585.737 $4.136.891 $3.486.955 1.19 crypton (CRP) 7d chart
1930 ZKP
Panther Protocol
ZKP
$0,01204 0.2% 7.3% 2.5% 35.9% $268.218 $4.041.896 $4.041.896 1.0 panther protocol (ZKP) 7d chart
1928 PART
Particl
PART
$0,2866 1.5% 0.5% 1.7% 0.1% $16.508,70 $4.033.879 - particl (PART) 7d chart
2003 NAV
Navcoin
NAV
$0,04669 0.1% 2.0% 18.4% 13.4% $27.688,54 $3.595.053 - navcoin (NAV) 7d chart
2037 XHV
Haven
XHV
$0,07316 0.2% 3.3% 25.2% 39.4% $16.852,06 $3.336.695 $3.338.374 1.0 haven (XHV) 7d chart
2195 SERO
SERO
SERO
$0,006125 0.4% 3.2% 21.1% 28.2% $448.127 $2.558.005 $3.981.125 0.64 sero (SERO) 7d chart
2246 TEER
Integritee
TEER
$0,5942 0.2% 9.9% 1.4% 0.8% $34.271,60 $2.364.113 $5.942.899 0.4 integritee (TEER) 7d chart
2364 GHOST
Ghost
GHOST
$0,07395 4.5% 1.2% 8.1% 16.3% $3.466,45 $1.877.534 $1.877.534 1.0 ghost (GHOST) 7d chart
2643 ENG
Enigma
ENG
$0,01542 2.8% 21.8% 1.0% 2.1% $241.362 $1.275.747 $2.313.430 0.55 enigma (ENG) 7d chart
2759 RYO
Ryo Currency
RYO
$0,02013 0.2% 2.5% 24.8% 18.7% $14.319,98 $1.061.476 $1.774.574 0.6 ryo currency (RYO) 7d chart
2814 BLANK
BlockWallet
BLANK
$0,02337 5.4% 4.6% 14.7% 7.2% $93.770,78 $971.781 $2.920.911 0.33 blockwallet (BLANK) 7d chart
2887 BTCZ
BitcoinZ
BTCZ
$0,00006840 0.3% 1.4% 3.8% 16.4% $44.960,76 $862.059 $1.436.245 0.6 bitcoinz (BTCZ) 7d chart
2902 ONION
DeepOnion
ONION
$0,04173 - - - - $10,04 $837.746 - deeponion (ONION) 7d chart
2935 VEIL
VEIL
VEIL
$0,005786 0.9% 1.4% 2.9% 1.2% $120,80 $803.019 $927.909 0.87 veil (VEIL) 7d chart
2959 CCX
Conceal
CCX
$0,03415 0.5% 1.4% 5.4% 18.4% $2.910,54 $763.695 $6.830.085 0.11 conceal (CCX) 7d chart
3073 CLOAK
Cloakcoin
CLOAK
$0,1033 0.1% 8.6% 22.2% 31.8% $110,05 $620.902 $464.437 1.34 cloakcoin (CLOAK) 7d chart
3122 ZCL
Zclassic
ZCL
$0,06157 0.4% 23.1% 0.9% 9.2% $15,39 $572.176 $706.206 0.81 zclassic (ZCL) 7d chart
3169 YEC
Ycash
YEC
$0,03522 0.2% 1.1% 2.3% 6.5% $785,02 $533.746 $739.722 0.72 ycash (YEC) 7d chart
3192 XLA
Scala
XLA
$0,00003777 0.9% 2.0% 10.4% 23.9% $344,50 $510.999 - scala (XLA) 7d chart
3231 KCN
Kylacoin
KCN
$84,13 1.6% 8.1% 5.7% 68.3% $42.454,03 $485.308 $485.427 1.0 kylacoin (KCN) 7d chart
3263 APL
Apollo
APL
$0,00003189 0.0% 3.8% 20.3% 13.1% $18,78 $468.304 $674.950 0.69 apollo (APL) 7d chart
3332 HUSH
Hush
HUSH
$0,02714 0.1% 1.5% 7.4% 13.5% $30,47 $406.604 $569.985 0.71 hush (HUSH) 7d chart
3334 SUMO
Sumokoin
SUMO
$0,006695 0.0% 0.6% 1.2% 9.3% $290,46 $405.766 $594.970 0.68 sumokoin (SUMO) 7d chart
3424 BOB
BOB
BOB
$0,9999 0.0% 0.2% 0.0% 0.0% $413,06 $341.878 - bob (BOB) 7d chart
3496 BLKC
BlackHat Coin
BLKC
$0,02736 8.1% 10.8% 10.3% 8.7% $9.708,95 $299.582 $574.928 0.52 blackhat coin (BLKC) 7d chart
3538 ZER
Zero
ZER
$0,02052 0.4% 1.6% 3.6% 42.6% $7,17 $277.233 $349.125 0.79 zero (ZER) 7d chart
3679 LCN
Lyncoin
LCN
$0,00001283 0.3% 0.1% 19.6% 6.9% $25.730,89 $213.097 $213.120 1.0 lyncoin (LCN) 7d chart
3893 MSR
Masari
MSR
$0,007525 0.3% 1.3% 11.8% 20.2% $10,55 $133.515 $139.198 0.96 masari (MSR) 7d chart
3976 TRTL
TurtleCoin
TRTL
$0.068025 - - - - $45,85 $111.044 $111.100 1.0 turtlecoin (TRTL) 7d chart
3989 RAZE
Raze Network
RAZE
$0,001620 0.6% 4.1% 10.4% 21.7% $25.467,09 $108.928 $194.281 0.56 raze network (RAZE) 7d chart
4008 PRCY
PRivaCY Coin
PRCY
$0,006734 0.4% 2.8% 3.8% 13.8% $1.465,29 $102.016 $412.452 0.25 privacy coin (PRCY) 7d chart
4098 PHR
Phore
PHR
$0,002600 0.3% 7.3% 51.0% 1.7% $0,08642 $79.408,92 $48.273,40 1.64 phore (PHR) 7d chart
4162 IRD
Iridium
IRD
$0,002707 - - - - $3,19 $65.332,74 $67.682,12 0.97 iridium (IRD) 7d chart
4177 CASH
Litecash
CASH
$0,0002040 0.1% 1.3% 5.7% 40.5% $23,35 $61.388,84 $147.422 0.42 litecash (CASH) 7d chart
4243 XWP
Swap
XWP
$0,002844 - - - - $10,88 $49.193,77 $52.325,37 0.94 swap (XWP) 7d chart
4470 AXE
Axe
AXE
$0,001488 - 111.1% 29.6% 135.7% $0,2797 $10.865,49 $31.254,61 0.35 axe (AXE) 7d chart
4513 SCSX
Secure Cash
SCSX
$0,03410 1.3% 9.1% 26.0% 65.5% $239,85 $5.165,79 $8.695,07 0.59 secure cash (SCSX) 7d chart
NU
NuCypher
NU
$0,09824 0.2% 2.7% 14.8% 14.0% $2.537,82 - $381.002.685 nucypher (NU) 7d chart
LTHN
Lethean
LTHN
$0,00005775 - - - - $19,88 - $57.722,87 lethean (LTHN) 7d chart
KRB
Karbo
KRB
$0,05080 0.2% 0.5% 4.4% 1.8% $12,68 - - karbo (KRB) 7d chart
BTCP
Bitcoin Private
BTCP
$0,6262 - - - - $9,84 - $13.149.417 bitcoin private (BTCP) 7d chart
$ENCR
ENCRYPT
$ENCR
$0,006524 - - - - $13.553,87 - $652.396 encrypt ($ENCR) 7d chart
ALIAS
Alias
ALIAS
$0,01410 - - - - $0,002370 - $281.960 alias (ALIAS) 7d chart
COSMIC
Cosmic Network
COSMIC
$0,1826 1.7% 0.7% 30.0% 50.8% $327.590 - $18.244.986 cosmic network (COSMIC) 7d chart
WSCRT
Secret (ERC20)
WSCRT
$0,4822 - - - - $125,91 - $562.407 secret (erc20) (WSCRT) 7d chart
AEON
Aeon
AEON
$0,1300 12.0% 4.1% 1.0% 13.6% $10.283,02 - $2.391.328 aeon (AEON) 7d chart
:ZKT:
ZkTsunami
:ZKT:
$0,01655 - - - - $95,35 - $82.758,60 zktsunami (:ZKT:) 7d chart
Hiển thị 1 đến 81 trong số 81 kết quả
Hàng
Danh mục đầu tư mới
Biểu tượng và tên
Chọn loại tiền
Tiền tệ đề xuất
USD
US Dollar
IDR
Indonesian Rupiah
TWD
New Taiwan Dollar
EUR
Euro
KRW
South Korean Won
JPY
Japanese Yen
RUB
Russian Ruble
CNY
Chinese Yuan
Tiền định danh
AED
United Arab Emirates Dirham
ARS
Argentine Peso
AUD
Australian Dollar
BDT
Bangladeshi Taka
BHD
Bahraini Dinar
BMD
Bermudian Dollar
BRL
Brazil Real
CAD
Canadian Dollar
CHF
Swiss Franc
CLP
Chilean Peso
CZK
Czech Koruna
DKK
Danish Krone
GBP
British Pound Sterling
GEL
Georgian Lari
HKD
Hong Kong Dollar
HUF
Hungarian Forint
ILS
Israeli New Shekel
INR
Indian Rupee
KWD
Kuwaiti Dinar
LKR
Sri Lankan Rupee
MMK
Burmese Kyat
MXN
Mexican Peso
MYR
Malaysian Ringgit
NGN
Nigerian Naira
NOK
Norwegian Krone
NZD
New Zealand Dollar
PHP
Philippine Peso
PKR
Pakistani Rupee
PLN
Polish Zloty
SAR
Saudi Riyal
SEK
Swedish Krona
SGD
Singapore Dollar
THB
Thai Baht
TRY
Turkish Lira
UAH
Ukrainian hryvnia
VEF
Venezuelan bolívar fuerte
VND
Vietnamese đồng
ZAR
South African Rand
XDR
IMF Special Drawing Rights
Tiền mã hóa
BTC
Bitcoin
ETH
Ether
LTC
Litecoin
BCH
Bitcoin Cash
BNB
Binance Coin
EOS
EOS
XRP
XRP
XLM
Lumens
LINK
Chainlink
DOT
Polkadot
YFI
Yearn.finance
Đơn vị Bitcoin
BITS
Bits
SATS
Satoshi
Hàng hóa
XAG
Silver - Troy Ounce
XAU
Gold - Troy Ounce
Chọn ngôn ngữ
Các ngôn ngữ phổ biến
EN
English
RU
Русский
DE
Deutsch
PL
język polski
ES
Español
VI
Tiếng việt
FR
Français
PT
Português
Tất cả các ngôn ngữ
AR
العربية
BG
български
CS
čeština
DA
dansk
EL
Ελληνικά
FI
suomen kieli
HE
עִבְרִית
HI
हिंदी
HR
hrvatski
HU
Magyar nyelv
ID
Bahasa Indonesia
IT
Italiano
JA
日本語
KO
한국어
LT
lietuvių kalba
NL
Nederlands
NO
norsk
RO
Limba română
SK
slovenský jazyk
SL
slovenski jezik
SV
Svenska
TH
ภาษาไทย
TR
Türkçe
UK
украї́нська мо́ва
ZH
简体中文
ZH-TW
繁體中文
Đăng nhập để dễ dàng theo dõi tiền ảo bạn yêu thích 🚀
Nếu tiếp tục, tức là bạn đồng ý với Điều khoản dịch vụ của CoinGecko và xác nhận rằng bạn đã đọc Chính sách về quyền riêng tư của chúng tôi
hoặc
Quên mật khẩu?
Không nhận được hướng dẫn xác nhận tài khoản?
Gửi lại hướng dẫn xác nhận tài khoản
HOÀN TOÀN MIỄN PHÍ! Dễ dàng theo dõi tiền ảo yêu thích của bạn với CoinGecko 🚀
Nếu tiếp tục, tức là bạn đồng ý với Điều khoản dịch vụ của CoinGecko và xác nhận rằng bạn đã đọc Chính sách về quyền riêng tư của chúng tôi
hoặc
Mật khẩu phải có ít nhất 8 ký tự bao gồm 1 ký tự viết hoa, 1 ký tự viết thường, 1 số và 1 ký tự đặc biệt
Không nhận được hướng dẫn xác nhận tài khoản?
Gửi lại hướng dẫn xác nhận tài khoản
Quên mật khẩu?
Bạn sẽ nhận được email hướng dẫn thiết lập lại mật khẩu trong vài phút nữa.
Gửi lại hướng dẫn xác nhận tài khoản
Bạn sẽ nhận được email hướng dẫn xác nhận tài khoản trong vài phút nữa.
Tải ứng dụng CoinGecko.
Quét mã QR này để tải ứng dụng ngay App QR Code Hoặc truy cập trên các cửa hàng ứng dụng
coingecko
Tiếp tục trên ứng dụng
Theo dõi giá theo TG thực
Mở ứng dụng