Tiền ảo: 14.015
Sàn giao dịch: 1.057
Giá trị vốn hóa thị trường: 2,571T $ 2.8%
Lưu lượng 24 giờ: 82,127B $
Gas: 8 GWEI
Không quảng cáo
Danh mục đầu tư
Thêm vào danh mục đầu tư mới

Tiền ảo Proof of Stake (PoS) hàng đầu theo giá trị vốn hóa thị trường

Giá trị vốn hóa thị trường Proof of Stake (PoS) hôm nay là $500 Tỷ, thay đổi - trong 24 giờ qua.
Điểm nổi bật
$659.475.157.120
Giá trị VHTT 0.0%
$20.709.126.785
Khối lượng giao dịch trong 24 giờ
# Tiền ảo Giá 1g 24g 7ng 30 ngày Khối lượng giao dịch trong 24 giờ Giá trị vốn hóa thị trường FDV Giá trị vốn hóa thị trường/FDV 7 ngày qua
2 ETH
Ethereum
ETH
Mua
$3.204,06 0.4% 1.5% 2.9% 5.4% $11.782.218.618 $384.754.063.980 $384.754.063.980 1.0 ethereum (ETH) 7d chart
4 BNB
BNB
BNB
Mua
$600,57 0.6% 3.4% 7.7% 7.0% $1.625.462.304 $92.314.159.493 $92.314.159.493 1.0 bnb (BNB) 7d chart
5 SOL
Solana
SOL
Mua
$156,07 0.8% 4.3% 12.7% 10.4% $3.377.627.180 $69.770.283.738 $89.677.555.039 0.78 solana (SOL) 7d chart
10 TON
Toncoin
TON
Mua
$5,86 1.0% 4.6% 12.3% 19.8% $226.947.429 $20.337.196.770 $29.912.214.558 0.68 toncoin (TON) 7d chart
11 ADA
Cardano
ADA
Mua
$0,5208 0.3% 3.8% 13.7% 17.5% $402.068.344 $18.398.482.501 $23.446.922.003 0.78 cardano (ADA) 7d chart
13 AVAX
Avalanche
AVAX
Mua
$39,28 0.1% 5.4% 11.4% 27.2% $502.783.139 $14.867.316.731 $17.175.601.857 0.87 avalanche (AVAX) 7d chart
16 DOT
Polkadot
DOT
Mua
$7,51 0.1% 5.0% 11.8% 17.5% $233.843.571 $10.183.604.011 $10.791.712.947 0.94 polkadot (DOT) 7d chart
19 NEAR
NEAR Protocol
NEAR
Mua
$7,04 0.5% 10.5% 34.3% 4.3% $643.110.405 $7.489.401.164 $8.322.317.766 0.9 near protocol (NEAR) 7d chart
21 MATIC
Polygon
MATIC
Mua
$0,7418 0.1% 3.6% 4.8% 25.3% $288.410.696 $6.888.950.624 $7.421.084.245 0.93 polygon (MATIC) 7d chart
26 APT
Aptos
APT
Mua
$10,18 0.2% 2.2% 11.2% 36.9% $154.815.843 $4.340.095.900 $11.131.528.242 0.39 aptos (APT) 7d chart
34 ATOM
Cosmos Hub
ATOM
Mua
$8,93 0.0% 2.0% 9.8% 22.2% $227.499.984 $3.490.056.727 $3.492.215.547 1.0 cosmos hub (ATOM) 7d chart
46 GRT
The Graph
GRT
Mua
$0,3007 0.4% 6.4% 17.3% 18.5% $96.222.227 $2.850.884.958 $3.243.379.824 0.88 the graph (GRT) 7d chart
49 INJ
Injective
INJ
Mua
$28,58 0.1% 0.8% 19.3% 19.7% $99.924.516 $2.574.298.110 $2.858.989.976 0.9 injective (INJ) 7d chart
58 TIA
Celestia
TIA
Mua
$11,49 0.1% 0.2% 20.3% 14.8% $112.523.451 $2.061.774.284 $11.945.518.481 0.17 celestia (TIA) 7d chart
60 RUNE
THORChain
RUNE
$5,72 0.6% 1.4% 11.1% 30.9% $302.825.404 $1.916.116.840 $2.367.242.013 0.81 thorchain (RUNE) 7d chart
70 ALGO
Algorand
ALGO
Mua
$0,1952 0.2% 3.7% 14.5% 22.3% $50.058.948 $1.588.884.472 $1.588.884.472 1.0 algorand (ALGO) 7d chart
75 FLOW
Flow
FLOW
Mua
$0,9579 0.4% 3.2% 9.8% 25.5% $36.095.692 $1.436.190.200 $1.436.190.200 1.0 flow (FLOW) 7d chart
78 NEO
NEO
NEO
Mua
$19,72 0.1% 2.0% 0.3% 33.2% $72.798.604 $1.390.912.160 $1.972.085.864 0.71 neo (NEO) 7d chart
85 EGLD
MultiversX
EGLD
$44,86 0.2% 3.2% 12.1% 25.6% $19.956.093 $1.205.383.206 $1.205.614.496 1.0 multiversx (EGLD) 7d chart
96 XTZ
Tezos
XTZ
Mua
$1,06 0.0% 1.7% 6.5% 15.5% $31.475.032 $1.038.031.601 $1.059.833.502 0.98 tezos (XTZ) 7d chart
103 GT
Gate
GT
$7,40 0.2% 5.0% 6.6% 3.1% $6.541.955 $987.932.799 $2.218.603.279 0.45 gate (GT) 7d chart
106 MINA
Mina Protocol
MINA
$0,8904 0.4% 4.5% 17.5% 26.1% $25.747.931 $971.784.289 $1.024.631.644 0.95 mina protocol (MINA) 7d chart
109 AKT
Akash Network
AKT
$4,05 0.6% 0.0% 13.1% 23.3% $4.731.607 $950.773.099 $951.921.163 1.0 akash network (AKT) 7d chart
128 TFUEL
Theta Fuel
TFUEL
$0,1079 0.7% 11.2% 23.2% 37.9% $17.390.081 $704.054.475 $704.062.805 1.0 theta fuel (TFUEL) 7d chart
127 ROSE
Oasis Network
ROSE
$0,1046 0.0% 1.8% 13.3% 25.4% $23.247.132 $703.636.006 $1.045.553.263 0.67 oasis network (ROSE) 7d chart
139 HNT
Helium
HNT
$4,02 0.6% 0.4% 5.8% 38.3% $14.233.916 $658.940.663 $895.989.377 0.74 helium (HNT) 7d chart
178 RPL
Rocket Pool
RPL
$23,42 0.0% 0.7% 14.9% 24.7% $5.245.308 $475.118.871 $475.118.871 1.0 rocket pool (RPL) 7d chart
183 CELO
Celo
CELO
$0,8794 0.4% 3.8% 14.5% 19.7% $15.673.300 $469.419.612 $879.362.930 0.53 celo (CELO) 7d chart
187 QTUM
Qtum
QTUM
$4,34 0.1% 2.5% 4.8% 0.3% $24.610.252 $457.119.698 $468.868.189 0.97 qtum (QTUM) 7d chart
196 ONT
Ontology
ONT
$0,4727 1.0% 16.6% 49.8% 41.0% $119.981.157 $426.180.504 $473.429.813 0.9 ontology (ONT) 7d chart
204 CSPR
Casper Network
CSPR
$0,03310 0.5% 4.3% 7.3% 15.2% $9.545.749 $396.581.570 $416.196.456 0.95 casper network (CSPR) 7d chart
212 DASH
Dash
DASH
Mua
$31,77 0.1% 3.2% 12.3% 12.2% $32.870.657 $374.038.752 $601.742.717 0.62 dash (DASH) 7d chart
215 DCR
Decred
DCR
$23,04 0.3% 0.6% 17.5% 10.7% $3.224.420 $368.867.270 $483.879.723 0.76 decred (DCR) 7d chart
232 KSM
Kusama
KSM
$33,56 0.4% 2.7% 11.8% 24.7% $15.516.142 $301.314.617 $335.535.998 0.9 kusama (KSM) 7d chart
253 WAVES
Waves
WAVES
$2,65 0.1% 2.8% 12.5% 28.3% $18.851.589 $265.047.382 $265.047.382 1.0 waves (WAVES) 7d chart
264 CTC
Creditcoin
CTC
$0,7593 0.0% 3.0% 15.1% 14.4% $6.544.883 $252.231.401 $456.137.180 0.55 creditcoin (CTC) 7d chart
272 BDX
Beldex
BDX
$0,03820 0.3% 0.2% 0.6% 9.3% $1.211.081 $246.390.726 $379.313.167 0.65 beldex (BDX) 7d chart
322 IOST
IOST
IOST
$0,01010 0.3% 3.0% 6.3% 5.4% $11.173.317 $189.162.407 $189.162.407 1.0 iost (IOST) 7d chart
330 STRAX
Stratis
STRAX
$0,09444 1.2% 1.3% 18.3% 93.7% $2.869.611 $180.169.090 - stratis (STRAX) 7d chart
345 CTSI
Cartesi
CTSI
$0,2194 0.1% 2.1% 14.3% 26.1% $7.590.977 $172.584.362 $219.621.644 0.79 cartesi (CTSI) 7d chart
417 OAS
Oasys
OAS
$0,06846 1.3% 2.0% 7.3% 28.7% $1.003.659 $127.315.592 $685.195.682 0.19 oasys (OAS) 7d chart
514 LTO
LTO Network
LTO
$0,2142 0.0% 5.8% 2.5% 17.7% $4.272.663 $91.440.943 $91.442.310 1.0 lto network (LTO) 7d chart
599 TOMI
tomiNet
TOMI
$0,6047 1.9% 7.7% 7.7% 26.7% $17.306.572 $69.789.825 $83.919.658 0.83 tominet (TOMI) 7d chart
601 OXT
Orchid Protocol
OXT
$0,1152 0.2% 2.4% 11.3% 17.8% $3.498.273 $68.180.708 $115.258.754 0.59 orchid protocol (OXT) 7d chart
639 KMD
Komodo
KMD
$0,4439 0.3% 1.7% 16.0% 22.5% $3.124.445 $62.098.122 $88.857.123 0.7 komodo (KMD) 7d chart
652 WAN
Wanchain
WAN
$0,3030 0.0% 2.3% 18.2% 4.3% $3.286.872 $59.886.004 $63.553.310 0.94 wanchain (WAN) 7d chart
689 MTRG
Meter Governance
MTRG
$1,50 0.1% 0.9% 5.6% 36.8% $309.508 $53.913.514 $69.853.505 0.77 meter governance (MTRG) 7d chart
698 IRIS
IRISnet
IRIS
$0,03265 0.2% 2.1% 16.7% 13.3% $2.224.525 $52.720.436 $65.228.076 0.81 irisnet (IRIS) 7d chart
734 UPP
Sentinel Protocol
UPP
$0,09584 0.5% 0.2% 11.0% 7.9% $8.230.752 $47.681.340 $47.898.212 1.0 sentinel protocol (UPP) 7d chart
751 ZANO
Zano
ZANO
$3,26 0.3% 3.1% 10.9% 14.4% $81.315,36 $46.021.945 - zano (ZANO) 7d chart
769 VEGA
Vega Protocol
VEGA
$0,7223 0.3% 0.8% 1.6% 22.5% $246.719 $44.079.941 $46.950.390 0.94 vega protocol (VEGA) 7d chart
824 PSTAKE
pSTAKE Finance
PSTAKE
$0,08392 0.1% 1.9% 2.0% 43.6% $1.227.589 $38.598.467 $41.954.856 0.92 pstake finance (PSTAKE) 7d chart
895 PIVX
PIVX
PIVX
$0,4058 0.4% 1.6% 18.6% 3.1% $2.529.869 $33.274.996 $33.274.996 1.0 pivx (PIVX) 7d chart
1165 STBU
Stobox
STBU
$0,1911 0.6% 3.4% 13.7% 33.0% $714.807 $18.294.911 $19.088.149 0.96 stobox (STBU) 7d chart
1176 XEP
Electra Protocol
XEP
$0,0009904 1.3% 3.7% 6.1% 38.9% $257.438 $17.837.699 $29.302.165 0.61 electra protocol (XEP) 7d chart
1215 PPC
Peercoin
PPC
$0,5698 0.0% 0.5% 1.2% 53.1% $45.244,44 $16.379.708 $15.520.676 1.06 peercoin (PPC) 7d chart
1247 MAN
Matrix AI Network
MAN
$0,03465 1.1% 2.3% 19.7% 41.6% $152.280 $15.335.003 $25.736.351 0.6 matrix ai network (MAN) 7d chart
1322 FSN
FUSION
FSN
$0,1691 0.8% 1.8% 9.4% 28.9% $72.529,89 $12.918.194 $13.008.083 0.99 fusion (FSN) 7d chart
1327 OBSR
Observer
OBSR
$0,002114 0.5% 0.1% 2.5% 2.3% $130.788 $12.696.647 $29.590.588 0.43 observer (OBSR) 7d chart
1416 NRG
Energi
NRG
$0,1402 0.1% 0.9% 2.4% 15.9% $798.850 $10.660.415 - energi (NRG) 7d chart
1465 VAL
Validity
VAL
$1,88 0.3% 2.1% 2.7% 15.8% $129.688 $9.545.460 $16.907.927 0.56 validity (VAL) 7d chart
1484 OXEN
Oxen
OXEN
$0,1372 0.1% 14.2% 1.5% 2.2% $5.585,11 $9.277.184 - oxen (OXEN) 7d chart
1494 SFD
SafeDeal
SFD
$0,2601 0.2% 1.2% 0.3% 60.3% $16.571,67 $9.007.198 $9.013.548 1.0 safedeal (SFD) 7d chart
1496 BTS
BitShares
BTS
$0,003312 1.3% 4.7% 7.4% 18.7% $879.004 $8.965.319 $9.908.529 0.9 bitshares (BTS) 7d chart
1520 DIVI
Divi
DIVI
$0,002255 0.0% 0.3% 5.2% 4.4% $330.346 $8.663.357 - divi (DIVI) 7d chart
1538 OMAX
Omax
OMAX
$0,0009229 0.2% 4.7% 0.4% 30.5% $1.378.087 $8.309.557 $8.309.557 1.0 omax (OMAX) 7d chart
1621 RING
Darwinia Network
RING
$0,004015 0.1% 0.5% 6.8% 17.5% $393.434 $7.135.657 $9.622.459 0.74 darwinia network (RING) 7d chart
1643 BTC2
Bitcoin 2
BTC2
$0,3764 0.9% 1.9% 1.9% 3.0% $7.545,77 $6.776.186 $6.776.186 1.0 bitcoin 2 (BTC2) 7d chart
1668 ION
Ion
ION
$303,80 0.3% 0.2% 2.0% 29.7% $2.490,12 $6.474.885 $6.474.885 1.0 ion (ION) 7d chart
1767 NAV
Navcoin
NAV
$0,06918 3.8% 10.6% 11.8% 60.5% $29.100,20 $5.370.832 - navcoin (NAV) 7d chart
1798 PART
Particl
PART
$0,3683 0.0% 0.3% 0.1% 9.0% $49.271,22 $5.154.658 - particl (PART) 7d chart
1928 CRW
Crown
CRW
$0,1212 0.1% 9419.9% 11135.1% 5350.6% $0,2424 $3.960.970 $5.090.909 0.78 crown (CRW) 7d chart
1933 PI
Plian
PI
$0,003895 0.5% 1.2% 20.2% 11.3% $3.560,50 $3.946.378 $6.082.007 0.65 plian (PI) 7d chart
1932 CRP
Crypton
CRP
$0,4101 0.8% 1.1% 15.8% 30.4% $475.348 $3.945.451 $3.325.592 1.19 crypton (CRP) 7d chart
1987 SAFE
SafeCoin
SAFE
$0,1131 0.2% 17.6% 13.7% 24.4% $1.327,68 $3.530.454 $3.530.454 1.0 safecoin (SAFE) 7d chart
2036 PZM
Prizm
PZM
$0,0008407 0.0% 1.5% 14.7% 14.8% $1.408,77 $3.208.869 $5.044.137 0.64 prizm (PZM) 7d chart
2066 VSYS
V.SYSTEMS
VSYS
$0,0009728 0.8% 0.1% 2.5% 47.0% $764.602 $3.017.843 $6.479.408 0.47 v.systems (VSYS) 7d chart
2123 GRC
Gridcoin
GRC
$0,006006 0.2% 7.9% 4.9% 7.6% $7,92 $2.752.400 - gridcoin (GRC) 7d chart
2298 GHOST
Ghost
GHOST
$0,08142 0.4% 2.8% 1.9% 25.1% $5.218,73 $2.043.266 $2.043.266 1.0 ghost (GHOST) 7d chart
2415 PND
Pandacoin
PND
$0,00004656 0.2% 2.4% 0.6% 3.5% $74,90 $1.640.070 $1.489.871 1.1 pandacoin (PND) 7d chart
2472 SUTER
Suterusu
SUTER
$0,0004069 0.1% 1.3% 0.0% 30.1% $18.681,83 $1.480.335 $4.067.927 0.36 suterusu (SUTER) 7d chart
2482 PUT
PUTinCoin
PUT
$0,0006665 3.8% 1.9% 2.6% 10.2% $1.265,77 $1.464.020 $15.270.222 0.1 putincoin (PUT) 7d chart
2496 ACT
Achain
ACT
$0,001661 0.1% 2.3% 5.8% 1.5% $520.142 $1.430.067 $1.667.833 0.86 achain (ACT) 7d chart
2515 PAC
PAC Protocol
PAC
$0,00008020 0.4% 9.0% 32.7% 0.7% $29.382,81 $1.397.187 $4.004.797 0.35 pac protocol (PAC) 7d chart
2529 NXT
NXT
NXT
$0,001353 0.1% 0.2% 1.9% 7.0% $2.402,82 $1.352.334 $1.353.688 1.0 nxt (NXT) 7d chart
2541 BLK
BlackCoin
BLK
$0,02115 0.1% 1.1% 3.1% 8.4% $105,32 $1.327.078 $2.115.290 0.63 blackcoin (BLK) 7d chart
2555 WICC
WaykiChain
WICC
$0,006136 0.7% 2.4% 14.1% 26.7% $707.055 $1.292.422 $1.292.422 1.0 waykichain (WICC) 7d chart
2743 EUNO
EUNO
EUNO
$0,0001279 - - - - $0,1790 $909.465 $1.023.095 0.89 euno (EUNO) 7d chart
2792 VEIL
VEIL
VEIL
$0,006074 0.0% 5.7% 3.2% 24.7% $1.650,04 $836.009 $964.321 0.87 veil (VEIL) 7d chart
2893 THC
Hempcoin
THC
$0,002533 0.5% 6.3% 58.7% 30.0% $54,63 $678.073 $703.792 0.96 hempcoin (THC) 7d chart
3037 XBC
Bitcoin Plus
XBC
$2,28 9.0% 8.4% 5.5% 19.4% $696,92 $524.658 $2.278.091 0.23 bitcoin plus (XBC) 7d chart
3041 CLOAK
Cloakcoin
CLOAK
$0,08646 0.0% 8.8% 53.0% 54.8% $1,62 $520.170 $389.089 1.34 cloakcoin (CLOAK) 7d chart
3132 HTML
HTMLCOIN
HTML
$0.058002 10.9% 10.6% 12.2% 4.1% $0,008002 $436.244 $660.237 0.66 htmlcoin (HTML) 7d chart
3159 ESS
Essentia
ESS
$0,0003826 8.3% 2.5% 6.1% 10.5% $61.942,91 $412.683 $670.374 0.62 essentia (ESS) 7d chart
3160 BLKC
BlackHat Coin
BLKC
$0,03710 0.1% 0.2% 7.2% 6.4% $10.575,32 $409.712 $778.690 0.53 blackhat coin (BLKC) 7d chart
3213 BTCS
BitcoinPoS
BTCS
$0,02535 0.4% 0.1% 3.4% 34.6% $10,80 $360.874 $360.874 1.0 bitcoinpos (BTCS) 7d chart
3307 TC
TTcoin
TC
$0,0001319 1.6% 1.0% 5.1% 21.4% $3.757,97 $299.186 $791.335 0.38 ttcoin (TC) 7d chart
3324 ENQ
Enecuum
ENQ
$0,0009808 0.0% 9.0% 20.3% 46.4% $70,65 $286.732 $343.282 0.84 enecuum (ENQ) 7d chart
3368 MOTA
MotaCoin
MOTA
$0,003634 0.1% 3.6% 5.6% 6.9% $313.067 $257.119 - motacoin (MOTA) 7d chart
3482 SMART
SmartCash
SMART
$0,00006679 0.2% 4.9% 6.2% 55.0% $7,33 $197.284 $333.940 0.59 smartcash (SMART) 7d chart
Hiển thị 1 đến 100 trong số 138 kết quả
Hàng
Danh mục đầu tư mới
Biểu tượng và tên
Chọn loại tiền
Tiền tệ đề xuất
USD
US Dollar
IDR
Indonesian Rupiah
TWD
New Taiwan Dollar
EUR
Euro
KRW
South Korean Won
JPY
Japanese Yen
RUB
Russian Ruble
CNY
Chinese Yuan
Tiền định danh
AED
United Arab Emirates Dirham
ARS
Argentine Peso
AUD
Australian Dollar
BDT
Bangladeshi Taka
BHD
Bahraini Dinar
BMD
Bermudian Dollar
BRL
Brazil Real
CAD
Canadian Dollar
CHF
Swiss Franc
CLP
Chilean Peso
CZK
Czech Koruna
DKK
Danish Krone
GBP
British Pound Sterling
GEL
Georgian Lari
HKD
Hong Kong Dollar
HUF
Hungarian Forint
ILS
Israeli New Shekel
INR
Indian Rupee
KWD
Kuwaiti Dinar
LKR
Sri Lankan Rupee
MMK
Burmese Kyat
MXN
Mexican Peso
MYR
Malaysian Ringgit
NGN
Nigerian Naira
NOK
Norwegian Krone
NZD
New Zealand Dollar
PHP
Philippine Peso
PKR
Pakistani Rupee
PLN
Polish Zloty
SAR
Saudi Riyal
SEK
Swedish Krona
SGD
Singapore Dollar
THB
Thai Baht
TRY
Turkish Lira
UAH
Ukrainian hryvnia
VEF
Venezuelan bolívar fuerte
VND
Vietnamese đồng
ZAR
South African Rand
XDR
IMF Special Drawing Rights
Tiền mã hóa
BTC
Bitcoin
ETH
Ether
LTC
Litecoin
BCH
Bitcoin Cash
BNB
Binance Coin
EOS
EOS
XRP
XRP
XLM
Lumens
LINK
Chainlink
DOT
Polkadot
YFI
Yearn.finance
Đơn vị Bitcoin
BITS
Bits
SATS
Satoshi
Hàng hóa
XAG
Silver - Troy Ounce
XAU
Gold - Troy Ounce
Chọn ngôn ngữ
Các ngôn ngữ phổ biến
EN
English
RU
Русский
DE
Deutsch
PL
język polski
ES
Español
VI
Tiếng việt
FR
Français
PT
Português
Tất cả các ngôn ngữ
AR
العربية
BG
български
CS
čeština
DA
dansk
EL
Ελληνικά
FI
suomen kieli
HE
עִבְרִית
HI
हिंदी
HR
hrvatski
HU
Magyar nyelv
ID
Bahasa Indonesia
IT
Italiano
JA
日本語
KO
한국어
LT
lietuvių kalba
NL
Nederlands
NO
norsk
RO
Limba română
SK
slovenský jazyk
SL
slovenski jezik
SV
Svenska
TH
ภาษาไทย
TR
Türkçe
UK
украї́нська мо́ва
ZH
简体中文
ZH-TW
繁體中文
Đăng nhập để dễ dàng theo dõi tiền ảo bạn yêu thích 🚀
Nếu tiếp tục, tức là bạn đồng ý với Điều khoản dịch vụ của CoinGecko và xác nhận rằng bạn đã đọc Chính sách về quyền riêng tư của chúng tôi
hoặc
Quên mật khẩu?
Không nhận được hướng dẫn xác nhận tài khoản?
Gửi lại hướng dẫn xác nhận tài khoản
HOÀN TOÀN MIỄN PHÍ! Dễ dàng theo dõi tiền ảo yêu thích của bạn với CoinGecko 🚀
Nếu tiếp tục, tức là bạn đồng ý với Điều khoản dịch vụ của CoinGecko và xác nhận rằng bạn đã đọc Chính sách về quyền riêng tư của chúng tôi
hoặc
Mật khẩu phải có ít nhất 8 ký tự bao gồm 1 ký tự viết hoa, 1 ký tự viết thường, 1 số và 1 ký tự đặc biệt
Không nhận được hướng dẫn xác nhận tài khoản?
Gửi lại hướng dẫn xác nhận tài khoản
Quên mật khẩu?
Bạn sẽ nhận được email hướng dẫn thiết lập lại mật khẩu trong vài phút nữa.
Gửi lại hướng dẫn xác nhận tài khoản
Bạn sẽ nhận được email hướng dẫn xác nhận tài khoản trong vài phút nữa.
Tải ứng dụng CoinGecko.
Quét mã QR này để tải ứng dụng ngay App QR Code Hoặc truy cập trên các cửa hàng ứng dụng
coingecko
Tiếp tục trên ứng dụng
Theo dõi giá theo TG thực
Mở ứng dụng