coingecko (thumbnail mini)
Tiếp tục trên ứng dụng
Theo dõi giá theo thời gian thực
coingecko (thumbnail mini)
Tiếp tục trên ứng dụng
Theo dõi giá theo thời gian thực

Tiền ảo Tokenized BTC hàng đầu theo giá trị vốn hóa thị trường

Show Trends
Show Trends
186.175 $
-0.2%
Giá trị vốn hóa thị trường
7.983 $
Khối lượng giao dịch trong 24 giờ
🚀 Largest Gainers
No large gainers available at this moment.
Hiển thị định giá pha loãng hoàn toàn
# Tiền ảo Giá 1h 24 giờ 7 ngày Khối lượng giao dịch trong 24 giờ Giá trị vốn hóa thị trường FDV Giá trị vốn hóa thị trường/FDV 7 ngày qua
21
$22.848,37
-0.1% -0.7% 8.5% $182.992.704 $4.042.234.580 $4.042.234.580 1,00 wrapped bitcoin (WBTC) 7d chart
171
$22.765,97
-0.9% -1.2% 8.1% $29.164,97 $205.437.777 $205.437.777 1,00 huobi btc (HBTC) 7d chart
902
$22.783,50
-0.2% -1.1% 8.3% $54.771,12 $10.694.559 $10.694.559 1,00 sbtc (SBTC) 7d chart
923
$23.579,86
-0.1% -1.4% 5.7% $8.641,49 $9.932.005 $9.932.005 1,00 renbtc (RENBTC) 7d chart
1873
$22.030,16
-0.1% -3.3% 6.7% $4,85 $1.164.181 $1.164.181 1,00 tbtc (TBTC) 7d chart
1920
$22.002,59
- - - - $1.065.791 - - boringdao btc (OBTC) 7d chart
2273
$22.785,40
-1.3% -2.0% 7.6% $282,77 $542.712 $542.712 1,00 ptokens btc [old] (PBTC) 7d chart
2700
$20.356,40
- - - - $260.223 - - piedao btc++ (BTC++) 7d chart
2798
$19.700,00
-0.2% -0.5% $1,57 $208.355 - - mstable btc (MBTC) 7d chart
$22.495,19
- - - - - $43.842.714 - the tokenized bitcoin (IMBTC) 7d chart

Bạn muốn tìm Alpha mới nhất?
Hãy truy cập các báo cáo độc quyền của chuyên viên phân tích của CoinGecko!
CoinGecko Premium

Bạn muốn tìm hiểu thêm về tiền mã hoá?
Đọc các bài viết và hướng dẫn đơn giản dành cho người mới bắt đầu.
Tìm hiểu về tiền mã hóa

Bạn cần trợ giúp?
Tìm câu trả lời bạn cần trong Trung tâm trợ giúp của chúng tôi.
Trung tâm trợ giúp