Tiền ảo Tokenized BTC hàng đầu theo vốn hóa thị trường

Hiển thị số liệu thống kê
Hiển thị số liệu thống kê
335.296 $
Giá trị vốn hóa thị trường
13.305 $
Khối lượng giao dịch trong 24 giờ
39,73%
Ưu thế giá trị vốn hóa thị trường Bitcoin
12896
# của tiền ảo
USD

# Tiền ảo Giá 1h 24 giờ 7 ngày Khối lượng giao dịch trong 24 giờ Giá trị vốn hóa thị trường 7 ngày qua
18 $36.438,97 1.0% -3.9% -12.6% $474.024.683 $9.873.926.003 wrapped bitcoin (WBTC) 7d chart
71 $36.927,62 0.6% -1.9% -11.6% $2.092.934 $1.467.265.542 huobi btc (HBTC) 7d chart
116 $36.868,53 2.5% -2.6% -11.5% $511.780 $661.053.781 renbtc (RENBTC) 7d chart
324 $36.199,72 0.1% -4.3% -13.7% $8.150.969 $139.040.950 sbtc (SBTC) 7d chart
733 $36.329,10 0.6% -1.8% -11.8% $447.430 $29.301.265 tbtc (TBTC) 7d chart
757 $36.399,88 -0.3% -3.3% -11.7% $242,41 $27.230.073 ptokens btc (PBTC) 7d chart
773 $36.141,76 ? ? ? ? $26.332.474 boringdao btc (OBTC) 7d chart
1265 $51.364,60 ? ? ? ? $7.695.256 mstable btc (MBTC) 7d chart
2604 $38.769,34 0.2% -21.1% -8.4% $1.102,19 $489.286 piedao btc++ (BTC++) 7d chart
$36.040,11 ? ? ? ? ? the tokenized bitcoin (IMBTC) 7d chart
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko cho iOS
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko cho Android